Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

   


Opzet van deze website

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900 - 1980. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. De artikels willen complementair zijn op deze, die vanuit zuiver archiefonderzoek vertrekken, door eerder op reclameitems, getuigenissen enz. te steunen.  

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Opmerking: Voor wie de tekstkolom breder wil maken: druk op de Ctrl-knop van de computer, en draai ter zelfde tijd met het wieltje van de muis, tot de juiste grootte bereikt wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925)

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels
Vrije tijd en Amusement: Kursaal Blankenberge

De Retroscoop-collectie werd uitgebreid met een foto van twee dames in vol ornaat, die ca. 1910 gefotografeerd werden in het cafetaria van het Kursaal van Blankenberge.

Industrieel patrimonium: Ca Va Seul

Reclamekaart voor een firma uit Zwijndrecht, die "Chassis Clément" maakte, constructies in gewapende kunststeen. Ter illustratie van zijn savoir faire toonde het bedrijf een bureauruimte die het in de fabriek van Ca Va Seul in Vilvoorde bouwde.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes 

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 

Gezocht: boeken van W.H. van Eemlandt 

       

We zoeken de onderstaande boeken van de Nederlandse detectiveschrijver W.H. van Eemlandt, de vader van Hella Haasse (1889-1955) Daarbij zijn we uitsluitend op zoek naar de originele reeks met harde kaft en een papieren kaft, uitgegeven door de uitgeverij Wereldvenster te Baarn. Ze zouden in zo goed mogelijke toestand moeten zijn. Wie exemplaren te koop heeft kan ons steeds een voorstel doen via info@retroscoop.com.

      

 • 1. Weer Verdwijnt een Atoomgeleerde (1953)
  3. Een Rubens op Drift (1953)
  4. Kogels bij het Dessert (1954)
  5. Dood in Schemer (1954)
  6. Moord met Muziek (1954)
  7. Schatgravers aan de Amstel (1954)
  8. De Odeon-Moorden (1955)
  9. Gevaarlijk "IJs" (1955)
  10. Zwarte Kunst (1955)
  11. Code Duizendpoot (1955)
  12. Duister Duel (1955)
  13. Schimmenspel op Zee (1956)
  15. De Vijfde Trede (voltooid door Hella Haasse) (1957)

 

Dr. Mann / Poeders Witte Kruis

Een recente e-mail leverde ons twee namen op van mensen die vroeger bij de pijnstillerfabrikant Dr. Mann gewerkt hebben. Graag zouden we hierop willen inpikken, door te trachten zoveel mogelijk namen te vinden van mensen die vroeger bij Dr. Mann (Antwerpen) en bij concurrent Poeders Witte Kruis (St Niklaas) gewerkt hebben.

Iedereen die kan helpen om de namen van de vroegere kaderleden en arbeiders/arbeidsters te identificeren kan contact met ons opnemen via info@retroscoop.com. Dan dacht ik niet alleen aan die mensen zelf, maar ook kinderen, kleinkinderen en zo meer.

     

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud van artikels, gebruik volgend e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms enkele dagen duren.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. auteursrechten


Spaarzegels uit 1953 en 1958 met Prince Charles, de Prince of Wales

Retroscoop streeft er naar om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden zoveel mogelijk te respecteren. In de mate van het mogelijke proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal thans bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit blijkt evenwel zeer vaak quasi onbegonnen werk te zijn. 

Indien u meent dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf / producent of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@retroscoop.com, opdat wij de situatie weer rechtzetten. 

Retroscoop is een didactief bedoeld initiatief van retro-liefhebbers, die niet vertrouwd zijn met de complexe jurisprudentie ter zake, noch de uitgebreide opzoekingen kunnen ondernemen om te achterhalen wie thans eventueel aanspraak kan maken op de auteursrechten. Deze website genereert ook geen inkomsten.

Uiteraard zou het nog aangenamer zijn, indien de houder van de auteursrechten zich niet alleen bekend maakt, maar meteen ook de toestemming voor het gebruik van het betrokken beeldmateriaal verleent.

  

Citaten uit de artikels op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden, mits er volgens de gebruikelijke regels van bronvermelding verwezen wordt naar zowel de auteur als naar de website. 

Opgelet: sommige artikels zijn -zelfs na online publicatie- nog steeds in opbouw. Aan eenieder die teksten overneemt om via andere bronnen en kanalen dus de juistheid van de gebruikte informatie te controleren.

Uiteraard kunnen artikels niet in hun geheel zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Retroscoop-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Retroscoop. Het kan niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt worden in boeken of tijdschriften die niet kosteloos verspreid worden.

Ruiloperaties in dit verband worden ten zeerste aangemoedigd.

    
 
database afsluiten