Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers


Welkom...

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante uit ca. 1900 - 1980. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis afkomstig uit die periode vaststellen. De artikels willen complementair zijn op deze, die vanuit zuiver archiefonderzoek vertrekken.  

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Opmerking: Wie de tekstkolom breder wil maken, druk op de Ctrl-knop van de computer, en draai ter zelfde tijd met het wieltje van de muis, tot de juiste grootte bereikt wordt.

  
Lang voor de tonen van de Indépendance cha-cha...
Op vlinderjacht in Belgisch Kongo
    

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925)


Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

Vrije Tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice Deel 4

  

Waar (haast legendarische) koppigheid toch niet al goed voor is. Verschillende nachten met te weinig slaap worden uiteindelijk beloond met de publicatie van het (voorlopig) laatste deel van de inventarisatie van het hotelwezen in Nice. Al sluimert ondertussen het idee om nog een 5de deel uit te werken. Hierin zouden voorlopig enkel maar alfabetisch gerangschikte namen van horeca-zaken vanuit een ander oogpunt bekeken kunnen worden. Meer bepaald vanuit het perspectief van enkele cruciale avenues, boulevards en natuurlijk "de" Promenade...

Geniet ondertussen alvast van heel wat zeldzaam beeldmateriaal van ronkende namen als de Rodnoï-Ougol, de Royal St.Petersburg, de Hôtel du Tzarewitch, de Regina Palace, de West-End en Westminster en meer van dat fraais...

 

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice Deel 3

    

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels
Industrieel patrimonium: Marie Thumas

Recent berichtten we al over de toevoeging van een leuk reclamekaartje van de Leuvense conservenproducent Marie Thumas aan de Retroscoop-collectie. Ondertussen werd nog een ander interessant item van dit bedrijf verworven. Bovenstaande fraaie medaille uit 1938 lijkt aan te tonen dat de fabriek ook het sportleven wilde stimuleren. Hoe lang de firma dit ooit deed, of het hebbedingetje bestemd was voor het grote publiek of personeelsleden enz. is momenteel nog steeds "mystère et boule de gomme"...

Aankondigingen, vragen en zoekertjes     

  


Aankondigingen

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

     

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud van artikels, gebruik volgend e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms enkele dagen duren.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. auteursrechten

Retroscoop streeft er naar om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden zoveel mogelijk te respecteren. In de mate van het mogelijke proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal thans bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit blijkt evenwel zeer vaak quasi onbegonnen werk te zijn. 

Indien u meent dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf / producent of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@retroscoop.com, opdat wij de situatie weer rechtzetten. 

Retroscoop is een didactief bedoeld initiatief van retro-liefhebbers, die niet vertrouwd zijn met de complexe jurisprudentie ter zake, noch de uitgebreide opzoekingen kunnen ondernemen om te achterhalen wie thans eventueel aanspraak kan maken op de auteursrechten. Deze website genereert ook geen inkomsten.

Uiteraard zou het nog aangenamer zijn, indien de houder van de auteursrechten zich niet alleen bekend maakt, maar meteen ook de toestemming voor het gebruik van het betrokken beeldmateriaal verleent.

  
"Lilliputdorp" tijdens de Wereldtentoonstelling van Brussel, 1935

Citaten uit de artikels op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden, mits er volgens de gebruikelijke regels van bronvermelding verwezen wordt naar zowel de auteur als naar de website. 

Opgelet: sommige artikels zijn -zelfs na online publicatie- nog steeds in opbouw. Aan eenieder die teksten overneemt om via andere bronnen en kanalen dus de juistheid van de gebruikte informatie te controleren.

Uiteraard kunnen artikels niet in hun geheel zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Retroscoop-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Retroscoop. Het kan niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt worden in boeken of tijdschriften die niet kosteloos verspreid worden.

Ruiloperaties in dit verband worden ten zeerste aangemoedigd.

    

 

 
 
database afsluiten