Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

 
"Passé recomposé" of...
het opzet van deze website

Sinds mei 2010 wil Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij is dus: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen. Want niets is zo continu als de verandering...

De voorkeur op deze website gaat daarbij uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort schiet en alternatieve zoekstrategieën zich opdringen. Als zodanig zien wij dit werk als heel complementair aan het traditioneel historisch onderzoek.

Vaak -maar niet noodzakelijk- zal de klemtoon daarbij liggen op relicten met een esthetische meerwaarde. Het eerste Retroscoop-axioma zou dan ook kunnen luiden: "Functionaliteit zonder sensualiteit kan nimmer naar Architectuur met een grote A of Vormgeving met een grote V leiden". Iets wat helaas door veel betrokkenen vergeten of -erger nog- hautain wordt weggewimpeld.

Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze laten beiden toe om voortdurend aan de artikels verder te werken. De artikels op Retroscoop zijn dan ook nooit echt helemaal af. Bij iedere ingrijpende wijziging zal hierover steeds bericht worden op deze startpagina.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting. 

Erfgoed verzamelen moet zo rond mijn 17de begonnen zijn, maar nam pas echt een hoge vlucht van zodra ik ca. 1992 naar Brussel verhuisde. Behalve het fameuze Vossenplein zitten ook een aantal tweedehands boeken- en platenwinkels daar voor heel wat tussen. Later opende ook het internet natuurlijk heel wat schatkamers en zolders van verkopers uit verschillende continenten. De achtergrond van al dat erfgoed is iets dat me uitermate boeit, en vaak de rode draad vormt doorheen wat op deze website gepubliceerd wordt.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest...

Moge de nu volgende esthetische verwennerij zoveel mogelijk verbaasde ogen en tevreden oren veroorzaken...

Benoit Vanhees

Opmerking: deze website zal nog tot sept. 2021 doorgaan, waarna enkel de archiefversie van Retroscoop nog online raadpleegbaar zal zijn.

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels 
Toestellen: IRHA: De Belgische productie van droogzwierders deel 2 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië)

   

Nadat dit jaar al deel 1 (Vlaanderen) van deze inventarisatie op deze website verscheen, werd nu ook deel 2 afgerond. Hierin blijven we stilstaan bij wat er tussen grofweg 1930 en 1960 in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan droogzwierders op de markt werd gebracht.

Hierin komen o.a. pioniers als Falda, Soleil, Magic en Torvit aan bod. Zij waren de eersten die in de 1930´s een interessant maar nog zeer duur alternatief voor de oude wringers aanboden. Sommige toestellen, zoals de Torvit dienden nog in de vloer vastgeschroefd te worden, om te voorkomen dat ze "op wandel" zouden gaan. Maar reeds in dezelfde periode kwamen firma´s als Falda met een eerste model op de proppen, waarbij dit niet langer nodig was. Hun kloek toestel of bv. dat van Soleil waren een flinke stap vooruit.

In de 1950´s waren er nog wel technische vernieuwingen, maar wat vooral opvalt, mede dank zij de toenemende economische welvaart was het verschijnen van enkele uiterst fantasierijke ontwerpen. Ook hier weer gooiden o.a. Soleil en Magic hoge ogen !

Aanvulling: enkele jaren geleden werd op Retroscoop een afbeeling geplaatst, waarop de drie kleuren waarin de telmachine Burroughs Ten Key in de eerste helft van de 1950´s op de markt werden gebracht samen te zien waren. Dit "familiekiekje" was een primeur op het world wide web, al zullen er nog wel enkele verzamelaars op deze Aardbol zijn die de drie toestellen in hun collectie hebben zitten.

Ondertussen kan Retroscoop een nieuwe primeur aanbieden, in de vorm van enkele afbeeldingen waarop de drie versies van de Cinq Etoiles droogzwierder van Falda bijeen gebracht werden. De toestellen verschillen onder meer qua kleur waarin hun kuip geëmailleerd werd: wit, gebroken wit en groen. Ook het materiaal waaruit de mand werd uitgevoerd, variëert: een alu-kleurig metaal in het geval van de witte versie, een blauw grijs gespikkeld metaal bij die in gebroken wit en rood koper voor de mand van de groene Cinq Etoiles. Deze twee laatsten hadden een deksel in dezelfde kleur als de kuip, maar het deksel van de witte variant had een deksel in doorzichtige kunststof. Voor niet-verzamelaars misschien niets dan frivole futiliteiten, maar voor wie graag een zo compleet mogelijk overzicht van het Belgisch aanbod aan huishoudtoestellen wil krijgen interessant om te weten.

Voor verzamelaars: de groene versie van de 5 Etoiles duikt maar zéér sporadisch op, de twee andere versies komen al wat vaker voor.

b) Aanvullingen
Toestellen: IRHA: Strijkijzers

 

Drie extra fiches van destijds in België geproduceerde strijkijzermodellen werden opgemaakt. De Nova Blue Ribbon en de Excelsior, een gelijkaardig toestel maar dan met een selectieknop dateren beiden uit de tweede helft van de 1940´s. Ze vormden naar alle waarschijnlijkheid Nova´s eerste poging om met een gestroomlijnde vormgeving te experimenteren. De Excelsior werd zeer recent opgenomen in de Retroscoop-collectie.

Het toegevoegde beeldmateriaal is overigens een mooie aanvulling op hetgeen op de erfgoeddatabank ErfgoedInzicht terug te vinden is. Hierin vindt de geïnteresseerde namelijk twee Blue Ribbons, waarvan één met een schakelaartje in de achterzijde van het toestel.

Deze eveneens zeldzame overlevers maken deel uit van de Nova collectie van het Designmuseum in Gent. Deze verzameling bestaat uit proefmodellen en onderdelen als handvatten die na enige omzwervingen uit de ter ziele gegane Nova-fabriek in Tongeren tot in dit museum belandden. (Nova bevond zich aanvankelijk in Luik, maar was rond 1964 naar Tongeren verhuisd)

Ook nieuw in de IRHA (International Register of Household Appliances) is de recentere ACEC FR 3. FR staat uiteraard voor Fer à Repasser. Dit ultralicht toestelletje met een neus zp scherp als die van een raceboot dateert wellicht uit de tweede helft van de 1960´s. Voorlopig ontbreekt de documentatie om dit met zekerheid vast te kunnen stellen. In een ACEC reclame uit 1964 was alleszins enkel maar sprake van de FR 1 en 2.

Vrije tijd en amusement: Dancings Deel 2

Een interessant reclamekaartje van de indrukwekkende Thalia-dancing in Blankenberge levert een tweede naam op als uitbater, nl. een zekere André Gysems. Blijkbaar werden ook soirées gehouden die exclusief toegankelijk waren voor "our British guests". Helaas kan dit item niet precies gedateerd worden, zodat bv. een eventuele link met het einde van WO 2 niet met zekerheid gemaakt kan worden. Al zou dan wellicht sprake zijn geweest van een "Victory Ball" (?) De vormgeving van het Thalia-logo roept eerder beelden op van de vroege 1950´s, maar het is voorlopig puur giswerk.

c) Gepland artikel

  

Nu we dan toch op dreef zijn omtrent de inventarisatie van de Belgische huishoudtoestellen-markt... Laten we in de volgende weken nog beetje bij beetje nog toeleggen op de handmatige mixers die in ons land geproduceerd werdeb. Dit zou een mooie aanvulling vormen op de reeds begonnen bijdrage over de blenders...

Die van de komforen en fornuizen is zeker ook een interessante piste, maar is zéér uitgebreid en complex. Het is niet uitgesloten dat dit toch net meer tijd zou vergen als Retroscoop naar alle waarschijnlijkheid nog rest...

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Teletijdmachine...


zie meer over de Byrrh-site hier op Retroscoop

Zoals ondertussen bekend, valt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar het doek over Retroscoop (augustus ? september ?). Normaal gezien zou dit al vorig jaar zijn gebeurd, maar door een gelukkig toeval kon daar alvast toch nog één jaar extra aan toegevoegd worden. Er is nog een waterkansje dat het nog eens een jaar langer zou kunnen duren, maar meer dan een waterkansje is dit heel zeker niet.

Gelukkig betekent dit niet dat de bestaande artikels dan verloren gaan. Er is namelijk zoiets als de Internet Archives, waarop alle (?) websites die ooit bestonden systematisch op worden gearchiveerd.

Wie Retroscoop vanaf dan terug wil vinden, kan gewoon via deze link zijn of haar vertrouwde website kunnen blijven bezoeken. Let wel, het kan eventjes duren eer heel de website opgeladen is. Maar eens dit het geval is, kan men net zoals nu naar de verschillende artikels doorklikken via de gele "onderwerp-knoppen" hier links. Wel kan er vanaf dan uiteraard niets meer gewijzigd worden aan hetgeen gearchiveerd werd.

Helaas is de IT structuur van Retroscoop in 2010 in html opgesteld, en is het niet mogelijk om heel de inhoud in één vlotte "export" naar een nieuwe plek over te hevelen. Dat hier het licht uitgedoofd zal worden... Niettemin is het niet uitgesloten dat er toch nog de één of andere opvolger van Retroscoop zal komen. Dat is iets dat momenteel nog onderzocht wordt.

Er is zeker nog stof genoeg voor een paar jaar artikels schrijven, maar nieuwe websites groeien natuurlijk niet aan de bomen. Het veronderstelt een zeker budget, dat er momenteel (nog ?) niet is. Als totale leek in die materie kunnen we zelfs niet eens bepalen over welk budget we dan spreken. Of een zelf gebouwde website voldoende mogelijkheden kan aanbieden, moet eveneens in een later stadium bekeken worden. En ook die piste zal wellicht beroep moeten doen op de expertise, goodwill en mogelijkheden qua tijd van anderen.

Nemen we even aan dat Retroscoop inderdaad dit jaar stopt. Wie op de hoogte wil blijven van zodra er een vervolgproject gelanceerd werd kan steeds zijn of haar e-mail adres doorsturen naar VanheesBenoit@hotmail.com.

Gezien de privacy-regels vragen we dan wel om ook expliciet aan te geven akkoord te gaan dat dit e-mail adres bewaard wordt. Weliswaar met als enig doel een mailinglijst te hebben voor het geval er effectief een vervolgproject voor Retroscoop in gebruik genomen wordt. De e-mail adressen zullen voor geen enkel andere doeleinde gebruikt worden, en ook niet overgemaakt worden aan wie dan ook. Wie zelf heel goed websites kan maken en ons daarbij wil helpen mag natuurlijk ook altijd iets laten weten.

Gespot... Erfgoed om ons heen

Net zoals niet elke sportauto op dezelfde trede qua vormgeving of comfort staan, zo ook zijn elektriciteitscabines en elektriciteitscabines. Deze op de hoek van de statige Cederlaan en de Laarstraat in Wilrijk overtroeft zonder enige twijfel 95 % van zijn "collega´s".

Vreemd genoeg is niet precies geweten wanneer het gebouw opgericht werd, noch wie voor het ontwerp tekende. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de geschiedenis ervan terug naar de periode voor de "Groote Oorlog", al is het niet helemaal uitgesloten dat het tempeltje ter ere van Dame Elektriciteit "maar" omstreeks 1920 tot stand kwam. Alleszins een krasse eeuweling, die sedert het bezoek van de fotograaf van de Inventaris Onroerend Erfgoed duidelijk een serieuze opknapbeurt achter de rug heeft. Al zou de nabijheid van een potige treurwilg of een trotse rode beuk toch noch voor die extra glans hebben kunnen zorgen, want het huidig prieeltje oogt wat sobertjes... Perfectie is niet des mensen.

Jill Corey (1935-2021)

Zonder veel media-aandacht overleed begin april dit jaar de Amerikaanse zangeres en TV presentatrice Jill Corey. Na een opgemerkte blitzstart en een zeker niet onverdienstelijke muzikale carrière in de 1950´s huwde de opgewekte jongedame in de vroege 1960´s een sportvedette. Nadat deze echter op amper 41 jarige leeftijd overleed bleek een terugkeer naar de muzikale wereld uiteindelijk geen haalbare kaart meer.

Onder meer vier langharige knullen uit Liverpool hadden deze zodanig op haar grondvesten doen trillen, dat alle zekerheden van gisteren onder het stof van de tijd bedolven waren geraakt... Populariteit is vaak even vluchtig als ether, al hebben de voornoemde heren uit de Britse havenstad daar minder onder te lijden gehad...

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waarom niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Ook wie iets fout of onduidelijk opmerkt op deze website, laat het ons zeker weten.

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is. Retroscoop beperkt de collectie sowieso tot huishoudtoestellen van voor 1960. Wij willen ons zeker ontfermen over toestellen die nooit op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht zouden mogen komen... Dus... Contacteer ons zeker !


Doornik 1930

Antwerpen Magazijn 11 Harmonie


Verkeersbrigade

Copyright notice

You are free to: Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format
Adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.
Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes


Een goedgemutst kijkende Frans Maasten van de Vlaamse Opera in Antwerpen ondertekende in 1947 dit aandenken voor "mejuffer Stella Van Campenhout"

 
 
database afsluiten