Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Welkom...

Retroscoop wil een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante uit ca. 1900 - 1980. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis afkomstig uit die periode vaststellen. De artikels willen complementair zijn op deze, die vanuit zuiver archiefonderzoek vertrekken.  

Deze website, opgericht in 2010, wil gaandeweg een lievelingsadres worden voor nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die geliefde stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

  
Lang voor de tonen van de Indépendance cha-cha...
Op vlinderjacht in Belgisch Kongo
    

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925)

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice / Inleiding

  

Met een eretitel als "Parel van de Franse Rivièra" is het niet verwonderlijk dat Nice rijke horeca-geschiedenis schrijft. Hoe rijk wordt pas écht duidelijk, wanneer het één en het ander ook systematisch en overzichtelijk wordt opgelijst. Ter inleiding werd eerst een kort historisch kader geschetst, alsook de methodologie gebruikt in de volgende vier delen uiteen gezet.


Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice / deel 1

In dit eerste deel van het overzicht van de hotels in Nice komen de namen beginnend met A tot en met F aan bod. Dat de kuststad een indrukwekkend aantal horeca-zaken heeft gehad blijkt wel uit het feit dat dit deel alleen al meer dan 160 namen telt.

Vrije tijd en Amusement: Prinselijk overnachten in Nice / deel 2

In deel twee van onze voorlopige inventaris van hotels in Nice pakken we ditmaal de letters G tot en met L aan. We komen daarbij zowel langs werkelijk majestueuse constructies zoals Le Grand Palais, als langsheen bescheiden horecazaken, zowel qua aantal kamers als qua luxe.

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels

Momenteel geen aanpassingen en aanvullingen

Aankondigingen, vragen en zoekertjes     

  
Antwerpen In´t Meuleken Kleding op maat met zijn sierlijke vitrine !


Aankondigingen

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 
Afbeeldingen: Collectie Sportimonium te Hofstade, Zemst

Voor sportfanaten zijn het uiterst drukke maanden geweest, met onder meer het EK voetbal en de Tour de France op de agenda. Op 5 augustus begonnen ook nog eens de Olympische Zomerspelen in Rio, absolute hoogdagen voor de fine fleur uit diverse sporttakken. Momenten waarnaar menig atleet intens naar toe leefde, de zwaarste fysieke en steeds meer ook mentale voorbereiding voor over had.

Voor de website Erfgoedplus een ideale aangelegenheid om wellicht één van de markantste vooroorlogse Olympiërs uit het land weer even onder de spotlichten te leiden. De verrassend veelzijdige Victor Boin (1886-1974) was niet alleen een uitmuntende sportman, maar voorts een militaire piloot, een bedrijvige journalist en actief als bestuurslid in tal van sportieve en culturele organisaties.

Doorheen een selectie van het bijzonder fraaie erfgoed dat het Sportimonium in Hofstade (Zemst) van hem bewaart verscheen onlangs een korte biografie van deze opmerkelijke Olympiër, de allereerste die ooit de Olympische eed aflegde tijdens het openingsceremonie van de Spelen in Antwerpen in 1920.

- Victor Boin: Olympiër met dadendrang (B. Vanhees) op Erfgoedplus
- Collectie van het Sportimonium op Erfgoedplus
- Website van het Sportimonium

Vragen:

Onlangs kwamen we volgende intrigerende foto tegen. Zijn er lezers die enig idee hebben wat dit zou kunnen zijn ? Een mini-duikboot lijkt weinig waarschijnlijk, een vlotter van een ponton zo werd geopperd... De pier op de achtergrond doet aan die van Blankenberge denken, maar zekerheid hierover hebben we niet. Het zou net zo goed ergens in Zuid Engeland kunnen zijn.
Alle suggesties zijn welkom op info@retroscoop.com.

     

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud van artikels, gebruik volgend e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms enkele dagen duren.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. auteursrechten

Retroscoop streeft er naar om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden zoveel mogelijk te respecteren. In de mate van het mogelijke proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal thans bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit blijkt evenwel zeer vaak quasi onbegonnen werk te zijn. 

Indien u meent dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf / producent of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@retroscoop.com, opdat wij de situatie weer rechtzetten. 

Retroscoop is een didactief bedoeld initiatief van retro-liefhebbers, die niet vertrouwd zijn met de complexe jurisprudentie ter zake, noch de uitgebreide opzoekingen kunnen ondernemen om te achterhalen wie thans eventueel aanspraak kan maken op de auteursrechten. Deze website genereert ook geen inkomsten.

Uiteraard zou het nog aangenamer zijn, indien de houder van de auteursrechten zich niet alleen bekend maakt, maar meteen ook de toestemming voor het gebruik van het betrokken beeldmateriaal verleent.

  

Citaten uit de artikels op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden, mits er volgens de gebruikelijke regels van bronvermelding verwezen wordt naar zowel de auteur als naar de website. 

Opgelet: sommige artikels zijn -zelfs na online publicatie- nog steeds in opbouw. Aan eenieder die teksten overneemt om via andere bronnen en kanalen dus de juistheid van de gebruikte informatie te controleren.

Uiteraard kunnen artikels niet in hun geheel zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Retroscoop-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Retroscoop. Het kan niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt worden in boeken of tijdschriften die niet kosteloos verspreid worden.

Ruiloperaties in dit verband worden ten zeerste aangemoedigd.

  

 

 
 
database afsluiten