Retroscoop - Prinselijk overnachten in Brussel Deel 3: De buurt van het Zuidstation en het Grondwetplein RetroScoop
 
   Vrije tijd en amusement
    
 
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Prinselijk overnachten in Brussel

deel 3: De omgeving van het
Grondwetplein en Zuidstation

Benoit Vanhees

Deze "wandeling in het verleden vertrekt in de Fonsnylaan, van waar we zo naar het thans verdwenen Grondwetplein stappen. Daar maken we een soort U-beweging van de ZO-zijde naar de NO-kant, vertrekpunt van de Zuidlaan en Lemonnierlaan. Vervolgens identificeren we hotelletje per hotelletje aan de NW zijde. De vierde zijde van het Grondwetplein werd dus ingenomen door het statige Zuidstation van August Payen. Dit fraaie gebouw wordt afzonderlijk behandeld in een artikel in de rubriek "Architectuur".

 

1) Fonsnylaan

     - 1.a)   Régina
     - 1.b)   Calais (Old Tom Midi)
     - 1.c)   Pullman
     - 1.d)   Acacias
     - 1.e)   Au Petit Coq
     - 1.f)   Ardennes
     - 1.g)   Ville de Hal (Ragheno ?)

2) Grondwetplein

     - 2.a)   Providence (Grand Hotel) / Continental
     - 2.b)   Espérance (Grand Hotel de l´)
     - 2.c)   Ebel / Victoria
     - 2.d)   Ruche
     - 2.e)   Industrie
     - 2.f)   Jacques
     - 2.g)   Borain
     - 2.h)   Vigneron / Bruges
     - 2.i)   Au Damier
     - 2.j)   Charleroi (2)
     - 2.k)   Métropolitain

 

3) De buurt rond het Grondwetplein

     - 3.a)   Franco-Belge
     - 3.b)   Louvre (Hotel du)
     - 3.c)   Maubeuge
     - 3.d)   Moderne
     - 3.e)   Charleroi (Hotel-Brasserie de) (1)
     - 3.f)   Europe (???)
     - 3.g)   France
     - 3.h)   Terminus-Midi
     - 3.i)   Oceanic-Midi
     - 3.j)   Cour d´Angleterre
     - 3.k)   Gembloux (Avenue de la Porte de Hal)

 

1) Fonsnylaan

Eén zijde van de Fonsnylaan werd ingenomen door het station Brussel-Zuid, dat elders op Retroscoop het onderwerp van een artikel vormt. De pare en onpare huisnummers van de hotels doen dus vermoeden dat aan de overzijde van de straat de nummering van 1,2,3,4,5.... liep. Omdat onze wandeling ons van de Fonsnylaan naar het Grondwetplein zal voeren, begonnen we bij hotel Regina, en lopen zo door tot aan de Ville de Hal.

1.a)   Regina, Hotel-Taverne 

Av. Fonsny 14

Eigenaar: P. Ravoir


1.b)   Calais, Hotel de (Old Tom Midi)
Fonsnylaan 12

 

1.c)   Ragheno
Fonsnylaan 11 / Ruslandstraat 4

Voorlopig werden slechts twee afbeeldingen van het interieur alsook één van een bagagelabel gevonden. Deze laten enkel toe om op te merken dat het hotel over een lift beschikte, en zeker al voor WO 2 bestond. Het bagagelabel dateren is dan weer onmogelijk.


1.d)   Pullman, Hotel 
Fonsnylaan 10 (8 ???)

  

Bovenstaande foto´s dateren van 2012. We voorspelden toen reeds dat deze oude hotelletjes niet lang meer zouden overleven in een buurt waar de prijs per vierkante meter fluks de hoogte is ingeschoten. De meeste oude horecazaken aan de Fonsnylaan maakten plaats voor kantoorgebouwen allerhande. En inderdaad, in maart 2017 bleek de rechterbuur van de Pullman al afgebroken. Ook rond de ex-Pullman stonden stevige afsluitingen. Uiteindelijk werd alles behalve de voorgevel van dit voormalig hotel eveneens tegen de vlakte gegooid. Het is afwachten of de oude voorgevel in ere zal worden hersteld.

 

1.d)   Acacias, Hotel des
Fonsnylaan 6


Op de tweede postkaart zijn de boompjes ondertussen verdwenen


Op deze kaart is goed te zien waar het hotel zich bevond,
ten opzichte van de linker-zijgevel van het Zuidstation.
 

Dit U-vormige complex, bestaande uit een hoofdgebouw met 4 verdiepingen, twee kleinere zijvleugels en een binnenkoer dateerde uit 1875. Het Hotel des Acacias behoorde (op een gegeven moment ?) aan de brouwersfamilie Wielemans-Ceuppens, die eveneens de Hotel Metropole bezat (en nog steeds bezit). In de tijd van de onderste postkaart was C. De Buysscher directeur. De eerste postkaart toont nog kleine bomen in de binnenkoer. De uitbaters van de aanpalende winkeltjes poseren trots voor de gelegenheid met hun kroost voor hun zaak.

In 1936 werden de zijvleugels aangepast, en de binnenkoer opgeofferd voor een gebouw zonder verdieping (1 bouwlaag), waarin een brasserie werd ondergebracht.

Het hotel telde 75 kamers, banketzalen en een “magnifique salle de billard”. Tot voor enkele jaren bestond dit gebouw nog, maar het was niet langer in gebruik. Een wat bedenkelijke electrozaak (schotelantesses, koelkasten....) had zijn intrek genomen in het gelijkvloers, maar de rest van het gebouw stond klaarblijkelijk leeg, of was alleszins niet (voor iedereen ?) toegankelijk (Foto situatie 2004)


Achteraan vermoedelijk de "magnifique salle de billard"

 

1.e)   Au Petit Coq, Hotel Brasserie
Fonsnylaan 4

 

1.f)   Ardennes, Hotel des
Fonsnylaan 3

 

Behalve deze postkaart hebben we vooralsnog geen bijkomende informatie over dit hotel of de bijhorende brasserie gevonden. Volgens de legende waren de kamers voorzien van CV, waren er baden en kon men er een koud buffet nuttigen. Noteer dat er op zeker moment ook aan het Noord-station een gelijknamig hotel bestond, meer bepaald in de Brabantstraat (zie Deel 1) Deze horeca-zaak werd uitgebaat door het echtpaar Henry-Delisse. Of er enig verband bestond met de zaak aan het Zuid-station, en of beide op hetzelfde moment bestaan hebben, is voorlopig niet geweten. 

 

1.g)   Ville de Hal, Hotel de la / Hotel Ragheno (?)
Fonsnylaan 1


De buur van de "Hal" was vermoedelijk de
Brasserie du Merlo (?) de naam is niet goed leesbaar2) Grodwetplein

2.a)   Providence, Grand Hotel
Place de la Constitution / Grondwetplein 16-18


De palmboompjes en zelfs de grote klok zijn nog steeds op het dak
aanwezig, maar het hotel is ondertussen aanzienlijk ingekrompen

  

Een hotel dat blijkbaar op het einde van de 19de , begin 20ste eeuw gouden tijden heeft gekend, is de Providence. Dat was in de tijd dat ene Ad. Sermeus er de plan zwaaide. In die tijd moet het triomfantelijk afgebeelde hotel zeker meer dan 100 kamers hebben gehad. Een oude foto toont een menigte, verzameld voor het hotel, waar ene "Roosevelt" zou logeren. Afgaande op de kledij van de omstaanders gaat het om de Amerikaanse (ex ?) President Theodore "Teddy" Roosevelt, niet om Franklin Delano.

Eigenaar Sermeus deed duidelijk zijn best om het ook naar de zin van eventuele Britse toeristen te maken, bijvoorbeeld toeristen die na de Kust te hebben aangedaan, nu ook eens de Belgische hoofdstad wilden bezoeken. Jammer genoeg heeft hij een steek laten vallen, door zichzelf tot "Propietor" in plaats van Proprietor te bombarderen. We vermoeden dat Cook´s tickets traveller checks van Thomas Cook waren.

Wat er precies met het hotel gebeurd is, is ons niet bekend. Feit is, dat medio jaren ´30 lagen de gouden dagen duidelijk in een ver verleden lagen. Het hotel heeft letterlijk moeten inkrimpen. De facade die uitgeeft op het Grondwetplein lijkt wel in twee gekapt te zijn geworden. Enkel de hoogte komt nog overeen met het oorspronkelijke vlaggeschip. Vermoedelijk werd het oorspronkelijke gebouw voor een stuk behouden, maar werd een heel groot deel slachtoffer van de sloophamer. Hetzelfde lijkt ook in de diepte te zijn gebeurd. Ook de afmetingen in de zijstraat zijn immers flink gekrompen.

      

Het oogt ook niet erg standingvol, om een eens zo fier hotel nu op een wel erg opvallende manier reclame te zien maken voor het kuismiddel Bref, javelwater La Croix en de allesreiniger "Mir" (daarnaast was er Mir Laine voor wol, fijn goed en nylonkousen)... Men zou welhaast gaan denken dat de producent van deze onderhoudsproducten er zijn hoofdkwartier heeft ondergebracht. (Maar goed: ook de chique "Palace" met haar prinselijke suite maakte gedurende een tijd reclame voor de "Bon Marché"...) Verder ook nog reclame voor het bier Perle Caulier.

Medio jaren 30 had de Providence nog 50 kamers en kon het 75 couverts aan. De gemiddelde prijs voor een kamer van 1 P bedroeg 35 fr, die voor een 2 P-kamer 50 fr. Dit zijn duidelijk lagere tarieven dan die op het Rogierplein. De lijst van de Inter-Agence des Bureaux de Voyages, gelegen in de A. Maxlaan, catalogeerde de Providence als een Klasse II-zaak.


De Providence werd later "Continental". In de 1970´s bleek
het oude houten interieur (links onder) nog voor een stuk bewaard

 

 

2.b)   Espérance, Grand Hotel de l´
Place de la Constitution / Grondwetplein 14


De reden voor het anker op het briefpapier is ons niet
helemaal duidelijk. Is er een verband met het eerder
beroep van de Antognoli´s of van het kliënteel ?

De Hotel de l´Espérance was in de Belle Epoque eigendom van de gebroeders Antognoli. Eén van deze heren was blijkbaar de President of Voorzitter van de vereniging der Brusselse Hoteliers, Restaurantuitbaters en "Limonadiers"  (cafébazen nemen we aan), zoals de medaille uit 1927 hieronder trots vermeldt. Helaas maakt deze herinneringsmedaille niet echt duidelijk of hij dat was op het moment van de uitgave (het meest aannemelijke), of zo hij aan de wieg lag van de organisatie, opgericht in 1866.

 

Wanneer men de verschillende postkaarten van de Espérance doorheen de jaren bekijkt, kan men het groeiend succes gemakkelijk afleiden uit het groeiend aantal verdiepingen. Medio jaren ´30 telde de Espérance 88 kamers, en kon het 150 couverts verzorgen. Het hotel voerde blijkbaar een politiek van bijna dezelfde prijs voor een 2 P kamer (50 fr) als een kamer voor 1 P (49 fr.). Ter vergelijking, een kamer in het deftige Grand Hotel in het centrum van de stad kostte in dezelfde periode 70 fr.

Naast een hotel was er eveneens een restaurant (banketzaal) en een brasserie met terras. De welvarendheid van dit Grand Hotel vertaalde zich in de uitgave van verschillende postkaarten, zodat we een vrij goed idee krijgen van hoe het gebouw er aan de binnen- en buitenkant uitzag. 

 

Ook van de bar bestaan er een aantal postkaarten (zie hieronder). De eerste postkaart laat toe om de ligging van deze drankgelegenheid goed te bepalen: de vensters links geven uit op de Zuidlaan, en de deur achteraan is die in de schuine hoekgevel. De derde kaart toont een terras dat uitgaf op het Grondwetplein. Dit terras bevond zich duidelijk veel dichter bij het Zuidstation en Hotel de la Providence. Vermoedelijk was er dus nog een tweede bar. Tussen de bar op de hoek met de Zuidlaan en dit terras bevond zich ook nog een coiffurezaak. 


Het terras van de Espérance, alsof je er zo nog kon
plaatsnemen...
Van veel rumoerig verkeer -zoals nu
het geval-  in die tijd alvast geen last !


Zoals bovenstaande postkaart laat zien, bevond er zich op de afgeknotte hoek van de Espérance ook een coiffurezaak. Behalve dat bood het hotel ook onderdak aan een wijnwinkel met een rijkversierde etalage (Grondwetplein 8)
Ook deze winkel hing af van het hotel en de gebroeders Antognoli. Zoals onderstaande postkaart het laat zien, bevond het zich vlak naast de ingang van het hotel. De uitvergroting van de postkaart laat zien dat de winkel "Les caves de l´Hotel Espérance" een breed assortiment van wijnen aanbood.

 

Tenslotte misschien nog vermelden dat de eigenaars van dit hotel een reeks postkaarten uitgaf van typische Brusselse toeristische hoogtepunten. Deze postkaarten waren voorzien van reclame voor het hotel. ("Souvenir de l´Hotel de l´Espérance") Eentje beeldde de Kleine Zavel af, de Zavelkerk was een ander onderwerp, er was er eentje met de inkomhal van het Justitiepaleis, het Beursgebouw en de trappenhal van het Stadhuis.

    

Hotel Espérance werd geruime tijd geleden afgebroken. Afgaande op de bouwstijl van de appartementen, die zich thans op deze plek bevinden, zou die afbraak zelfs van voor 1970 kunnen dateren. Wel werd bij de bouw van de vervangende appartementen het grondplan van het hotel met de wat schuine hoekgevel bewaard. 

2.c)   Ebel / Victoria Hotel 
Hoek van de Blvd. d´Anderlecht / voormalig Grondwetplein

  

Het horeca-verleden van dit hoekhuis, dat ook vandaag de dag nog een hotelletje is, gaat minstens terug naar het interbellum, mogelijk zelfs voor WO 1. Het is inderdaad niet uitgesloten dat het voor WO 1 aan de Duitser Ebel toebehoorde, en dat het na de Duitse nederlaag de de Gealliëerde "victory" het hotel werd aangeslagen en verkocht. Misschien slaat de naam Victoria op deze machtswissel. Het is vooralsnog gissen, enkel gebaseerd op analoge gebeurtenissen in Antwerpen (Pschorr, Grand Hotel Weber...)

 

2.d)   Ruche, Brasserie Hotel La
Grondwetplein 5

Van deze zaak is ons naast bovenstaande reclamekaart voorlopig enkel een omslag uit 1949 bekend. 

Er was eveneens een Ruche-Bourse in de centrum van de stad (zie Deel 2), maar het is niet bekend of er een (familie)band bestond tussen de 2 horecazaken.

 

In vergelijking met de hotels aan de overzijde van het Grondwetplein, eerder goedkopere overnachtingsmogelijkheden. Het geheel van dit huizenblok bleef bewaard, met uitzondering van nr. 21.


Foto Benoit Vanhees


2.e)   Industrie, Hotel de l’

Place de la Constitution / Grondwetplein 9

  
Rechts: Foto Benoit Vanhees 

Medio jaren ´30 telde de "Industrie" 25 kamers, en kon er voorzien worden voor 50 couverts. De prijzenlijst geeft een goed idee van het verschil qua tarieven tussen hotels van Klasse I, II, III en IV.

Bij de uitbaters Janvier Hamende (het is niet duidelijk of Janvier een voornaam is, of de familienaam van de echtgenoot) kon je al overnachten voor 20 fr als je een enkel kamer wou, terwijl 30 fr het tarief voor een 2 P-kamer was. Boven de luifel van de zaak is ook een boogvormige reclame voor de Bock de Koekelberg te zien. Waar ooit de Brasserie de Koekelberg stond, lopen nu ijverige studenten van de Katholieke Universiteit Brussel in en uit hun modern gebouw.

In de 1930´s werd de zaak blijkbaar overgenomen, en herdoopt in St Jean Midi. Enkel een onduidelijke afbeelding uit een reclame voor het hotel bevestigen deze informatie. Vermoedelijk stond deze zaak op de één of andere manier in verband met de St Jean Nord, vlakbij het Noordstation. Dezelfde reclame vermeldde immers in één adem de twee hotels, alsook Taverne Joseph.

Het voormalige Hotel de l’Industrie bestond anno 2011 nog steeds, al zou Monsieur Janvier ongetwijfeld een troosteloze blik geworpen hebben op hoe het er jaren bij heeft gelegen. De enige gasten die er toen in verbleven waren kirrende trippelaars met pluimen, of hadden een lange rozige staart en knaagtandjes.

      


Het "Hotel de l´Industrie" is ook vandaag de dag nog een heuse 
duiventil... Letterlijk dan...


Foto´s Benoit Vanhees 

Maar in 2014 -coup de théâtre- was er eensklaps verbetering in het zicht. Een investeerder was opgedoken, en in maart van dat jaar stond het gebouw in de steigers, volledig afgedekt, aan het zicht onttrokken. De oude dame wordt blijkbaar grondig onder handen genomen, en mag dus aan een nieuw leven beginnen... In september van hetzelfde jaar stond het voormalig hotel er nog steeds even ingepakt bij als in maart. Uiteindelijk werd het gerestaureerde gebouw dan toch getoond. Al bij al herkent men nog volledig de vroegere "Industrie" in het nieuwe "Nekotel". De zaak wil zichzelf profileren als een "Concept Art Hotel". De precieze bedoelingen van de nieuwe eigenaars moeten nog worden uitgespit.


2.f)   Jacques, Hotel Taverne 
Place de la Constitution 11Medio 1950´s bracht het Hotel-Taverne Jacques bovenstaand reclamekaartje uit. In de taverne kon men Spaltenbrau, Diekirch en Bock de Koekelberg nuttigen, alvorens bijvoorbeeld naar het Zuidstation te trekken. Het bescheiden hotelletje werd uitgebaat door het echtpaar Quinet-Boy. De "J" voor Quinet doet vermoeden dat de zaak simpelweg naar Jacques Quinet vernoemd werd.

2.g)   Borain, Hotel 
Place de la Constitution 13

    
Toen en nu: de Borain heeft de grote wijzigingen in de buurt overleefd

Iets meer richting de huidige ´Pensioentoren´ was er ook nog het kleine Hotel Borain. Vreemd genoeg vermeldt de bovenste uiterst zeldzame privé-kaart eveneens Brasserie-Hotel Georges. De Brasserie du Marly was een Brusselse brouwerij, niet ver van de gelijknamige cokesfabriek in het "havengebied" aan het "ABC-kanaal" (Antwerpen-Brussel-Charleroi).

Het voormalige hotel bestaat nog steeds, en is -in tegenstelling tot het voormalige Hotel de l´Industrie- zowaar in goede staat (juli 2012) Wel werden de uitstalramen sedertdien vervangen, de versieringen rond de ramen verwijderd en de vensters vervangen. Ook een schotelantenne op het balkon -schering en inslag in de buurt- zorgt voor een nogal ontsierende noot. Tot voor kort was het voormalige hotel een theesalon.


2.h)   Vigneron, Hotel du  / Bruges, Hotel de
Place de la Constitution 17

Voor dat dit hotel het Hotel de Bruges noemde, stond het bekend als Au Vigneron. De Bruges werd uitgebaat door Charles Traen. Zoals de tweede postkaart laat zien, was het café op het gelijkvloers simpel en volks, iets uit een Simenon-roman.

Zoals de afbeelding met de huisnummers van het blok met de nrs. 9-23 laat zien, was het samen met het Hotel Café au Damier (nr. 19) één van de hoogste gebouwen, met zijn 4 verdiepingen. 

 

2.i)   Au Damier, Hotel Café
Place de la Constitution 19

Van deze Horeca-zaak weten we vooralsnog enkel maar dat hij in de 1930´s door het echtpaar Dumont-Van Laethem werd gerund. (Het toenmalig telefoonnummer was 02/ 12 71 49).

Zoals de afbeelding met de huisnummers van het blok met de nrs. 9-23 laat zien, was het samen met het Hotel de Bruges één van de hoogste gebouwen, met zijn 4 verdiepingen.

 

2.j)   Charleroi, Hotel de
Place de la Constitution 21 (tel. 298 03)


Het Hotel Charleroi was het enige gebouw in dit huizenblok dat later werd afgebroken. Het werd eertijds uitgebaat door Gustave Loriers-Stevens, die op gegeven moment een reclamekaart van zijn broodwinning liet maken. Dank zij deze informatiebron krijgen we een goed zicht op hoe zijn zaak eruit zag. De man pakte uit met "Diners Reclame 9 Fr", en wie zijn dorst wou laven kon er eventueel terecht voor een "Bock Chevalier Marin". Blijkbaar was er in het hotel ook een "Interprête" en kon men er ook valuta ruilen ("Change"), tenminste, dat valt alvast op het afdak te lezen.

Ook in de Zuidlaan bevond zich een hotel de Charleroi. Het is vooralsnog onduidelijk of er een verband is tussen deze twee.

2.k)   Voyageurs de France, Hotel des / Métropolitain, Hotel
Place de la Constitution 23

Op de glasplaat hierboven afgebeeld is links van het eerder vermelde Hotel de Charleroi de Métropolitain te zien. Uit een kaartje uit 1898 blijkt dat deze zaak aanvankelijk "Hotel des Voyageurs de France" noemde, en in die tijd uitgebaat werd door een zekere J. Starck.

De glasplaat hierboven lijkt dan weer uit het begin van de 20ste eeuw of net na WO 1 te dateren, afgaande op de kledij van de dames en de hoed van heer op de voorgrond. De naam "Hotel Metropolitain" is net onder de goot te zien. 

Dit hoekhuis was een hotel met 25 kamers en met een restaurant, goed voor 150 couverts. Het was een relatief goedkoop hotelletje van Klasse III met overnachtingsprijzen die in het interbellum 20 Fr voor een 1-persoonskamer bedroegen en 30 Fr voor een 2-persoonskamer. (Mogelijk was het huisnummer vroeger 21) Verwijzen de namen "Lacopie" en "Rémy (?)" naar de eigenaars ? En wie is de vrouw die door het openstaande raam van het 2 1/2ste verdieping naar de menigte beneden kijkt ? Als postkaarten nu eens spreken konden....

3)   De buurt rond het Grondwetplein

De Argonnestraat verbond het Grondwetplein / Fonsnylaan met de Zuidlaan.

3.a)   Franco-Belge, Hotel Brasserie
Argonnestraat 6
3.b)   Louvre, Hotel du
Argonnestraat 16

Het Hotel du Louvre was een simpel hotelletje van vier verdiepingen. De afbeelding hierboven toont de zaak na WO 2, toen de zaak werd uitgebaat door ene François Beck-Bastian. Het restaurant / grand buffet bood "spécialités luxembourgeoises aan.

 

3.c)   Maubeuge, Hotel
Zuidlaan 79

Bestond alleszins reeds in 1899. In hetzelfde gebouw bevond zich eveneens het Café Français.


Moderne, Hotel
Zuidlaan 64

Op de achtergrond, het Hotel de la Terrasse
dat elders in dit deel besproken wordt

Behalve het feit dat dit hotel werd uitgebaat door ene Tessier werd voorlopig nog geen extra informatie erover gevonden. Het gebouw op de achtergrond van de derde postkaart zou kunnen helpen bij het bepalen van de preciese ligging ervan)
 

 3.e)   Charleroi, Hotel Brasserie de
Zuidlaan 92-94

Volgens een oud visitekaartje van dit hotel, dat helaas in te slechte staat is om als afbeelding te kunnen worden opgenomen, werd dit hotel gerund door iemand die enkel als een "Invalide de la guerre 14-18" wordt omschreven.
Ook op het Grondwetplein bevond zich een hotel de Charleroi. Het is vooralsnog onduidelijk of er een verband is tussen deze twee.

*   *   *   *   * 

Begeven we ons vervolgens onder de spoorwegbrug van de Noord-Zuidverbinding, zo naar wat vroeger de andere zijde van het Grondwetplein was.

 

3.f)   Europe, Hotel (?)
Zuidlaan

Het hotel dat mogelijk "Euope" heette  bevindt zich nèt niet op deze postkaart. De kaart toont wel alle andere zaken die zich links van de Europe bevonden. Mocht dit kleine hotel zich op deze postkaart hebben bevonden, zou ze zich uiterst rechts, tegen de rand van de kaart bevonden hebben.

Ter hoogte van waar de Espérance zich vroeger bevond, komen we nog een gebouw tegen, dat mogelijk ook een voormalig hotelletje (of Café ???) was. Enkel een half vergaan opschrift herinnert nog aan het verleden van het twee huizen, die samen één geheel gevormd hebben. (Hotel de l´Europe ???) Indien dit werkelijk een hotelletje was, dan gaat dit horeca-verleden terug naar de periode dat het Zuidstation een terminusstation was.

Vooralsnog werd geen postkaart ervan teruggevonden, zodat voorlopig enkel een foto als getuige werd oproepen. De opname dateert van 2010. In maart 2014 bleek het gebouwtje tot een hoop puin herleid  te zijn.

3.g)   France, Hotel (Restaurant-Taverne) de
Boulevard Jamar 21

Geen echt "prinselijk" hotel, zoals de meeste zaken aan deze zijde van het Grondwetplein. De onderstaande postkaart laat eerst een interieur zien, dat wellicht van voor een complete afbraal en vernieuwing dateert. Op de achtergrond ziet men immers een oude toegangsdeur. Op de achterzijde van deze reclamekaart werd vermeld dat het hotel 30 kamers had. De volgende reclamekaart laat een modern gebouw zien op dit adres, het vernieuwde hotel de France, alsook een bagagelabel.

Dit hotel moet niet verward worden met het deftige Hotel de France dat eertijds aan het Warandepark gelegen was (zie Deel 2)

 

3.h)   Terminus Midi, Taverne-Hotel
Boulevard Jamar, 53

 


3.i)   Oceanic Midi
Boulevard Jamar nr. ?

 

3.j)   Cour d´Angleterre
Rue d´Angleterre, 22

 

3.k) Gembloux (2) 
Avenue de la Porte de Hal (37 of 57)

Naast het hotel de Gembloux op het Luxemburgplein was er op gegeven moment ook eentje in de omgeving van Brussel Zuid. F. Demarrée-Bonnet combineerde die horeca-zaak blijkbaar met het verkopen van sterke drank (Distillerie) zowel als detailhandel als groothandel.


Een laatste rondwandeling
in de buurt
van het voormalige Grondwetplein
 

Hoe lang nog, eer ook deze laatste dappere relicten aan het Zuidstation met de slopershamer kennis maken ? Uiterst rechts een tipje van de opvolger van het recent verdwenen Hôtel des Acacias

Hiermee eindigt voorlopig de reeks over hotels in Brussel, al zullen we zeker bijkomende informatie en beeldmateriaal toevoegen, en deze reeks systematisch vervolledigen. Zo zijn er nog een aantal hotels, die vooralsnog niet geografisch in het stadslandschap gesitueerd werden? Dit is ondermeer het geval voor de

Oceanic Midi (aan het Zuidstation, maar waar precies ?)
- Hotel /Bar-Restaurant Automatique (idem)

    


Voetnoten en afsluitende opmerking

(1) Met dank aan Hugo Buyle, die ons deze anecdote per e-mail doorstuurde. Hijzelf vond dit ontstaansverhaal in een oude reclamebrochure van Cointreau uir het einde van de 19de, begin 20 ste eeuw.

Wie meer mocht weten over deze hotels, of bepaalde lacunes in het Retroscoop-overzicht heeft vastgesteld, -en die zullen er in dit stadium nog zijn- mag ons steeds contacteren via info@retroscoop.com. Ook alle andere reacties op dit artikel of de website zijn welkom !

 

 
 
database afsluiten