Retroscoop - Hotels in Antwerpen... Een inventaris (19de E - 1960´s) RetroScoop
 
   Vrije tijd en amusement
    
 
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Hotels in Antwerpen
Een inventaris (19de eeuw-1960´s)

   

Benoit Vanhees
versie 1: juni 2020

Inleiding

Op deze website werd enkele jaren geleden reeds een aanvang genomen met de systematische inventarisatie van de hotels van voor 1970 in Brussel en Nice.

Ditmaal is het de beurt aan België´s tweede belangrijkste stad wat het aantal inwoners betreft, Antwerpen. Opnieuw, ook wat de Scheldestad betreft werd in het verleden reeds wat werk verzet op dit vlak. Verschillende jaren geleden werden reeds uitgebreide artikels gewijd aan het Grand Hotel Weber en het Century Hotel. Ook was er reeds een minder gestoffeerde bijdrage over het Grand Hotel Métropole, dat dan ook een veel kortstondiger bestaan kende.

Onrechtstreeks passeerden ook verschillende andere hotels de revue, toen een (voorlopig) overzicht gemaakt werd van wat er zich doorheen de jaren allemaal aan winkels en horeca-zaken bevonden heeft in de De Keyserlei. Het leek ons zinvol om nu ook de rest van het Antwerpse hotelwezen van voor 1970 geleidelijk aan in kaart te brengen, en al deze gegevens bijeen te brengen. Geografisch wordt deze bijdrage beperkt tot Antwerpen van voor de gemeentefusies uit de 1970´s. Zo worden hier geen hotels uit Berchem enz. besproken.

Als havenstad, handelscentrum en zeer belangrijk centrum voor de diamantindustrie viel te verwachten dat deze drie gegevens alleen al voor een lange lijst aan overnachtingsmogelijkheden zou zorgen.

Net als in Brussel of in Nice waren er ook in de Scheldestad hotels voor iedere beurs. Er waren er die alle accomodaties hadden die vorsten, aristocraten, veeleisende filmsterren, frivole zangers, gevierde sportsterren en drukdoende bedrijfsdirecteuren als vanzelfsprekend beschouwden. Aan het andere uiterste van het spectrum waren er ook derde- of vierderangszaken met lekkende kranen, sputterende centrale verwarming en flinterdunne muren voor blauwkielen of schuinmarcheerders van allerlei pluimage.

Beetje bij beetje zullen ze in deze inventaris opgenomen worden, zodat een goed overzicht zal ontstaan van waar allemaal bezoekers van Antwerpen de nacht horizontaal konden doorbrengen. Net zoals in het geval met de hoofdstad is het bijeen brengen van alle fiches, alsook het invullen van elk van deze een werk van lange adem. Zo ontbreken zeker nog namen uit de buurt van de zijstraten van het Astridplein. Niet alle horeca-zaken brachten immers privé ansichtkaarten uit. Sommige namen komen ook niet voor in toeristische gidsen. Vaak is het hopen op ansichtkaarten of foto´s met andere hoofdonderwerpen, waarop dan toevallig ook zo´n horecazaken op staan.

In tegenstelling tot we voor Brussel hebben gedaan zal Antwerpen niet in een aantal geografische sectoren opgedeeld worden, maar de hotels gewoon in alfabetische orde de revue passeren. Ongeveer een 100-tal namen werden in deze eerste fase geïdentificeerd.

Een gunstige wind -zoals dat heet- deed ook een reeks interessante relicten van de Antwerpse horeca-wereld bij Retroscoop belanden. Het gaat om scherven en brokstukken van schoteltjes en kopjes, waarop het embleem van een reeks lang verdwenen zaken op te zien zijn. Deze werden door een gepassioneerde verzamelaar op een voormalige stortplaats in de provincie Antwerpen na veel naspeuringen bijeen gebracht. Ook beeldmateriaal hiervan werd aan de fiches van bv. het hotel de l´Industrie, de Pschorr of nog de Terminus Palace toegevoegd.


binnenplein Grand hotel, 1890´s

In een eerste fase wordt alle informatie in de fiches toegevoegd die uit ansichtkaarten en reclames gehaald kan worden. Het is voorlopig dus niet meer dan een werkkader. In een latere fase zal dit beetje bij beetje verder aangevuld worden met informatie uit bv. toeristische gidsen enz.

Weet je er zelf meer over ? Heb je nog beter beeldmateriaal van de buitenkant of het interieur van de opgesomde zaken, bijkomende afbeeldingen van bagagelabels of reclamefolders ? Ken je nog andere namen die voorlopig ontbreken en wil je deze informatie delen ? Neem dan zeker contact met ons op via info@retroscoop.com. Alvast bij voorbaat dank hiervoor.

Springmenu

A-B
C-D
E-F
G-H
I-J
K-L
M-N
O-P-Q
R-S
T-U
V-W

Inventaris 

A - B
Amirauté (ho-re-bras)

Adres: Frankrijklei, 19
Telefoon: 226 46
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel tot ?
- het gebouw lijkt niet meer te bestaan, net zo min als de rechterbuur, de linkerbuur wel (indien geen wijzigingen qua huisnummers optraden. En de huidige nr. 17 lijkt inderdaad sterk op wat men links van de voormalige Amirauté ziet.
Bijkomende informatie:
- op de enige tot hier toe gevonden afbeelding zijn in totaal 8 personeelsleden te zien, waarvan 1 vrouw
- de zaak bezat ook een feestzaal

Ancre Couronnée, A l´(In den gekroonde anker)

Adres: Melkmarkt (S. 1 nr. 809)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: C. Van Wint
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (cf. porseleinkaart)
Bestond tot:
Bijkomende informatie: "estaminet et logement"

Angleterre

Adres: Ernest Van Dijckkaai (nabij de Suikerrui)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw noch het hotel bestaan niet meer
Bijkomende informatie: bevond zich tussen het café Neptune en een ander hotel, de Queens. Op gegeven moment bevond de naam van het hotel zich op de dakpannen geschilderd, of met anderskleurige dakpannen gevormd.

Arcades

Adres: Van Ertbornstraat, 19 (zijstraat van de De Keyserlei)
Telefoon: 5905
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: noch het gebouw, noch het hotel bestaan nog
Bijkomende informatie: de enige tot nu toe gevonden aanwijzing voor het bestaan ervan, een reclamebrochure suggereert dat de zaak ook Engelstalige klanten had. De eigenaars wilden alleszins zeker zijn dat zij wisten hoe de naam uit te spreken. Er was overigens een "English representative", een zekere Samuel Woodhead.

Beiaard

Adres: Handschoenmarkt, 21 ("tegenover de kathedraal")
Telefoon: 240 14
Architect:
Eigenaar / uitbater: F. Franssens-Mortiers
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het hotel bestaat niet meer, het gebouw wel
Bijkomende informatie:

Belgia

Adres: Frankrijklei, 50
Telefoon: 251 19
Architect:
Eigenaar / uitbater: Ketels Poly (sic., mogelijk Polydoor ?)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: de zaak was ook een "brasserie" en beschikte over een feestzaal

Belgica / Belgika

Adres: hoek Van Stralenstraat / Gemeentestraat
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: het hoekhuis bestaat nog steeds, en is vandaag de dag de interieurswinkel Scoonwoon. Op de ene ansichtkaart wordt de naam met een "c" gespeld, op deze hieronder blijkbaar met een "k".

Belle Vue, Au

Adres: Van Dijckkaai (naast een soort toegangspoort)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: A. Gottignies
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (cf. porseleinkaart)
Bestond tot:
Bijkomende informatie: "Estaminet et logement": "loge et donne à manger à toute heure". De afbeelding op de porseleinkaart toont een gebouw met 2 verdiepingen

Bien-Etre

Adres: Korte Klarenstraat "section 3" n° 165 "nabij de Beurs"
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: J. J. Corvilain
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (cf. porseleinkaart)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Billard Palace

 

Adres: 40 Stationsplein ( = Astridplein)
Telefoon: 395 71 (Hotel) twee andere telefoonnummers voor de biljartzalen enz.
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- het gebouw bestaat nog steeds, en is vandaag op het GV een McDonalds. (benieuwd wat er met de 46 biljardtafels gebeurd is...)
Bijkomende informatie:
- hotel, restaurant, brasserie, feest- en vergaderzalen
- een reclame specificeert: koperen bedden, badkamers, koud en warm water op alle kamers (1930´s)
- zoals de naam het al doet vermoeden, was in dit gebouw eveneens een biljartzaal gevestigd met 40, later 46 biljarttafels Van de Kerckhove. Hier werden vaak belangrijke wedstrijden gespeeld, o.a. georganiseerd door de Koninklijke Belgische Biljartbond - Liefhebbers.
- had op gegeven moment de cinema Astrid als buur
- in de 1930´s behoorde het gebouw aan de "Société Centrale Immobilière d´Anvers S.A."


De situatie voor de bouw van de Billard Palace

  Boulevards (Hotel et Grand Café des - )

 

Adres: hoek Gemeenteplaats (de huidige Rooseveltplaats) en de Osystraat
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: zeker al in 1906 (tot nu oudste ansichtkaart)
Bestond tot:
- noch het hotel noch het gebouw bestaan nog. Het hoekhuis werd vervangen door een veel hoger appartementsgebouw, dat zelf ook een hotel is, het Hotel Antwerp
Bijkomende informatie:
- gebouw van drie verdiepingen, met 5 traveeën
- het hotel bevond zich links van het Koninklijk Atheneum. Destijds vond men wat verderop, wanneer men de Frankrijklei overstak het fraaie Vlaams Theater, vandaag helaas verdwenen. Het bevond zich voorts op wandelafstand van de De Keyserlei en het Centraal Station
- niet te verwarren met het gelijknamig hotel op de Britselei (zie verder)
- op dit perceel werd later het (nieuwe) Terminus (Roosevelt) hotel opgetrokken. Momenteel is niet geweten of deze zaak echter van voor of na 1970 dateert.

  

Boulevards (ho-re) (2)

Adres: Britselei, 66
Telefoon: 356 86
Architect:
Eigenaar / uitbater: R. De Winter
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: indien de straatnummers niet wijzigden, bestaat dit gebouw niet langer: het huidige nr. 66 is een appartementsblok. Indien de nummers wel wijzigden zou het nog kunnen bestaan: tegenover het oude Justitiepaleis bevinden zich nog een aantal gebouwen van wellicht voor WO 1.
Bijkomende informatie:


Braun (ho-ca-concert)

Adres: Anneessensstraat, 29
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1915
Bestond tot: net na WO 1 (?)
Bijkomende informatie:
- voor WO 1 werden verschillende Antwerpse hotels uitgebaat door Duitsers, die na de Groote Oorlog meestal definitief verdwenen. Ook deze zaak kende een gelijkaardige geschiedenis.
- een ansichtkaartje herinnert aan één van de muziekgroepjes die in deze zaak optraden, de Thüringer Volkssänger "Mikado", een damesquintet uit Ertfurt. Tot nu toe is de enige verwijzing naar deze horeca-zaak een stempel op de achterzijde van de ansichtkaart die dit muzikaal ensemble afbeeldt. De postzegel op dit kaartje werd in 1915 afgestempeld.

Bürger Brau (ho-re-"Café Maritime")

Adres: Pelikaanstraat, 34
Telefoon: 211 06
Architect:
Eigenaar / uitbater: R. Loos, uitbater: C. Abrams
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- het gebouw lijkt nog steeds te bestaan in een huizenblok dat nochtans zeer zware wijzigingen onderging. De gevel is wel enigs
zins aangepast: de balkonnen zijn verdwenen, en het GV is onherkenbaar veranderd.
Bijkomende informatie:
- op zijn reclamekaart gaf de uitbater aan klanten in het Ned., Frans, Engels en Duits te woord te kunnen staan
- dit werd later het hotel Miro (zie aldaar) 

  

 

C - D
Carlton

 

Adres: Teniersplaats
Telefoon: 271 28
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw werd in 2019 afgebroken, maar het zou de bedoeling zijn om het gebouw in min of meer dezelfde stijl terug op te bouwen, en er weer een -modernere- horeca-zaak van te maken, wellicht met winkelfuncties op het GV.
Bijkomende informatie
- niet te verwarren met de moderne Carlton aan de Quinten Matsijslei, die hier niet besproken wordt, omdat de zaak duidelijk van na 1970 dateert.
- zoals men op de foto van de afbraak kan zien, werd er op gegeven moment nog een dakverdieping toegevoegd bovenop het gebouw. Of dit nog gebeurde toen de zaak een hotel was of later vereist meer onderzoek.

Carnot (ho-distillerie)

Adres: Stationsplein, 3 (het huidige Astridplein)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Victor Lebrun (zo vermeld op het reclamebord boven de hoofdingang)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1906 (tot nu toe oudste ansichtkaart)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Cecil (ho-re-ca)

Adres: Van Arteveldestraat, 8
Telefoon: 7017 (1920) 270 16
Architect:
Eigenaar / uitbater:
- eigenaar: Henri Van Hal (ca. 1920)
- eigenaar: C. Janssens - Moreau

- bestuurder: H. Mathis - Willock

Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw bestaat nog, maar is zo goed als onherkenbaar
Bijkomende informatie:

Central

Adres: Nationalestraat, 32 / op de hoek met de Drukkerijstraat Op het GV bevond zich de modewinkel New England (herenmode)
Telefoon:
Architect: Ernest Dieltiëns (1893)
Eigenaar / uitbater: A.C. Bardelli
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1903 (oudste ansichtkaart tot nu toe)
Bestond tot: ca. WO 1 (?)
Bijkomende informatie:
- de zaak beschikte over een groot aantal kamers, een indrukwekkende trappenhal, een soort driehoekig binnenplein, een imposante inkom en een biljartkamer.

- ca. 1918: Société d´Electricité de l´Escaut (het latere EBES)
- ca. 1970: beschermde werkplaats voor mensen met een handicap

- 1997: Flanders Fashion Institute
- 2002: Modenatie (ModeMuseum + Modeacademie)

Century
> zie het aparte artikel op Retroscoop

Cheval de Bronze

Adres: Eiermarkt, 31
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1901 (cf. Baedeker, die vermeldt dat deze zaak, net als het Hotel du Commerce nabij de Beurs vooral op handelsreizigers mikte)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Cinq Coins, Au (ho-ca-re)

Adres: Statiestraat 21 (hoek met Breydelstraat)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Joseph Mertens-Wegge
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1901 (Ratinckx)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Cologne: zie Kölnerhof

Colonies

Adres: De Keyserlei, 53
Telefoon: 6720
Architect:
Eigenaar / uitbater: H. Vinken (ca. 1920)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Commerce (1)

Adres: Beursstraat, "section 3 n° 193" (porseleinkaart). De Baedeker van 1901 vermeldt 8 als huisnummer
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: N. J. Collin
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
 19de eeuw (voorlopig enkel twee porseleinkaarten gekend)
Bestond tot:
Bijkomende informatie: net als de Cheval de Bronze mikte dit hotel vooral op handelsreizigers, aldus de Baedeker uit 1901

Commerce (2)

Adres:
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: over deze zaak is momenteel niet veel geweten. Het was mogelijk de zaak van een zekere Fernand Waast, waarvan hieronder een briefhoofd wordt weergegeven. Helaas bevat dit document geen adres.

Het is voorlopig dan ook niet zeker of alle afbeeldingen hieronder wel degelijk tot hetzelfde hotel behoren, of zo er misschien nog een derde hotel du commerce is geweest. De interieurafbeeldingen lijken uit het interbellum te dateren, en zijn dus waarschijnlijk geen verderzetting van de zaak van N.J. Collin (?)

Continental

Adres: Stationsplein, Middenstatieplein ( = Astridplein)
Telefoon: 229 49
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- Hotel Continental bevond zich destijds met een reeks andere horecazaken op de zijde van het Astridplein dat thans volledig plaats maakte voor het Radisson Blue hotel

Courier

Adres: Lombardenvest ("nr. 873") "près de la Bourse et du spectacle"
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: F. Keups
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (cf. porseleinkaart)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Cygne, hotel du: > zie hotel Rubens

Dijksterhuis: > zie Hollandsch hotel Oud Dijksterhuis

Docks (Antwerp Docks)

Adres: Noorderlaan, 100
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: zowel het gebouw als het hotel bestaan nog steeds
Bijkomende informatie:
- in de typische modernistische stijl van de late 1950´s, vroege 1960´s, naast een al even progressief ogend Esso-pompstation. Ook aan het al wat meer opbeurend interieur was dit te zien, zoals aan de V vormige steunpilaren in de gelagzaal
- ging ook tijdelijk als "motel" door het leven

Dôme

Adres: Stationsplein, Middenstatieplein ( = Astridplein)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- Het Hotel du Dôme bevond zich destijds met een reeks andere horecazaken op de zijde van het Astridplein dat thans volledig plaats maakte voor het Radisson Blue hotel

E - F

Ermitage

Adres: Britselei, 8
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw lijkt niet meer te bestaan. Het lag zeer dicht bij het voormalig paleis van de Nationale Bank. Het huis dat op nr. 8 stond werd vermoedelijk afgebroken om plaats te maken voor appartementen (huidige nr. 8) Voorlopig werd nog steeds geen afbeelding van dit "luxueuse en confortabele" hotel gevonden.
Bijkomende informatie:
- voorlopig wijst enkel een bagagelabel op het bestaan van dit hotel, dat beweerde het "plus luxueus" en het "plus confortable" van de stad te zijn. De labels zelf ogen evenwel niet echt luxueus, wanneer vergeleken met die van de luxueuse hotels van Nice of Cannes, of bv. die van het Hotel de Londres in Antwerpen. Noteer de eentalig Franse tekst.

Etrangers

Adres: Van Dijkkaai, 53-55
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: P. Mondon
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw
Bestond tot:
Bijkomende informatie: op de voorgevel stond vermeld: "English and French hotel" en net achter de naam van het hotel voorts "Bureau des bâteaux à vapeur"

Europe

Adres: Groenplaats, 3
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: G. Lauwens
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1906
Bestond tot:
- hotel tot:
- status: het gebouw bestaat niet meer
Bijkomende informatie:
- gebouw van 3 verdiepingen en een dakverdieping (mansarde). In 1906 vermeldde het dat het over elektrisch licht, elektrische liften en centrale verwarming beschikte
- buur van de Taverne Royal, die in 1914 gebombardeerd werd

Excelsior


Het verdwenen oude hotelgebouw

Adres: Pelikaanstraat (noch hun brochure, noch hun facturen vermelden dit)
Telefoon: 33 19 50 (10 lijnen)
Architect:
Eigenaar / uitbater:
- Zelfde directie als Century Hotel PDG Em. Hendrickx
- Directeur: E.F. Krummenacher (met stempel op brochure uit 1960´s (?) toegevoegd
Type:
Klasse:
Aantal kamers: 150 kamers, 100 kamers met bad, telefoon in alle kamers
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- opvolger van het voormalig Terminus Palace hotel (zie aldaar)
- het oude gebouw werd afgebroken, en vervangen door nieuwbouw. Grote delen van dit huizenblok ging duidelijk in de 1960´s of 1970´s tegen de vlakte, o.a. voor een gebouw van de Post, een nieuw hotelgebouw (thans "Hotel Century" genoemd). Deze gebouwen missel allemaal elegantie, zeker nadat de gevels door het druk verkeer verontreinigd raakten met roetdeeltjes geeft het allemaal een erg mistroostige indruk, die men helemaal niet associeert met een "diamantwijk". Dit is geen Fifth Avenue !
- tegenover het Centraal Station, en met beide voeten in de diamantwijk
- het hotel gaf enkele brochures uit met verschillende foto´s van het interieur, waaronder de trappenhal en receptie, een salon met zware Vlaamse meubels, een restaurant, een kamer met dubbel bed enz.

- noteer de Belgische kleuren van het bagagelabel

Flandres

 
Het Hotel des Flandres is het witte gebouw van
drie verdiepingen achter de gekrulde straatlantaarn

Adres: Groenplaats, 9 (in 1901) 11 (later ?) (nabij de Kathedraal)
Telefoon: 313 81
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type: "first class family hotel"
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw bestaat niet meer, en werd vervangen door een appartementsgebouw van 5 verdiepingen
Bijkomende informatie:
- het hotel had een zeer centrale ligging, en was gemakkelijk bereikbaar per tram. Vanop de Groenplaats vertrokken reeds voor WO 1 "taxi´s", toen nog paarden en koetsen. De Groenplaats was toen ook veel groener en aangenamer als het huidige weinig aantrekkelijke plein, met een mooie kiosk.

 

Fleur d´Or

Adres: Papenstraatje, 1 (nabij de Groenplaats)
Telefoon: 201 89
Architect:
Eigenaar / uitbater: G. Van der Auwera
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel tot: ?
- gebouw: bestaat nog steeds (brasserie)
Bijkomende informatie:

 

Frison hotel / Marmon Brasserie

Adres: Anneessensstraat, 31
Telefoon: 287 74
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- de klemtoon bij deze zaak lag duidelijk op de Brasserie, men ziet dit in de grootte en volgorde waarop dit op de achterzijde van deze ansichtkaart vermeld werd, maar ook aan de grote verticaal geplaatste lichtreclame aan de gevel.

G - H
Gallia (ho-re)

Adres: Frankrijklei, 98 (naar alle waarschijnlijkheid op de hoek met de Baeckelmansstraat)
Telefoon: 7173, later 727 173
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw bestaat zeker al sedert 2009 niet meer.
Bijkomende informatie:

Gerstmans

Adres: Koningin Astridplein 45 / hoek met de Gemeentestraat
Telefoon:
Architect: H. Jespers
Eigenaar / uitbater: Laurent Gerstmans (worstelkampioen)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- het gebouw bestaat nog steeds en is thans het café Jozef
Bijkomende informatie:

Grand Hotel (1)

Adres: Mechelseplein / Maarschalk Gérardstraat, 2 (oude reclames van dit hotel hebben het over de "rue Rogier")
Telefoon:
Architect: wellicht Gilles-Barnabé Guimard (stadspaleis in Lodewijk XVI stijl), uitgebreid in 1884 door Eugène-Emile Esnault-Pelterie (neo-classicistisch)
Eigenaar / uitbater:
 aanvankelijk de gebroeders Amedée en Edouard de Caters, later Schoeffter-Wiertz (baatte ook het hotel de l´Univers in Brussel uit), F. Lauwens
Type:
Klasse: hoogste
Aantal kamers: 160 kamers met salon (1890´s) 210 kamers (Baedeker, 1901)
Prijzen: de "prix très modérés" moet met een serieuze korrel zout genomen worden, het was een zeer exclusief hotel. "Prix ) partir de 4 Francs, bougie et service compris".
Bestond vanaf: het gebouw dateert uit ca. 1780 en was aanvankelijk het "hotel" van Baron van Ertborn. Het werd ca. 1884 het Grand hotel. Het kwam tot stand n.a.v. de Wereldtentoonstelling uit 1885 die in Antwerpen doorging.
Bestond tot: als hotel tot WO 1. Tijdens de oorlog in beslag genomen door de Duitse bezetter, die er een Officierenheim van maakte. Na de oorlog werd het een bank , de Banque du Crédit Commercial. Het gebouw bestaat nog steeds, en is nu een toneelschool (De Studio)
Bijkomende informatie:
- het hotel beschikte in de vroege 1900´s over een "ascenseur hydraulique, salons de lecture, fumoir, billard, bains à tous les étages, lumière électrique..." en had een binnenhof
- in 1910 verbleef de Lord Mayor van Londen in dit hotel. Volgens de lijst van mensen die deze functie uitvoerden, was dat in dat jaar Sir Thomas V. Strong.
- zie voor meer informatie omtrent de elementen van het interieur die bewaard bleven de fiche in de Inventaris Onroerend Erfgoed

Grand Hotel (2) > Zie Weber, Grand Hotel

Grand Laboureur

Adres: Meirplaats (Meir, 26) ("opposite the King´s Palace")
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: V. J. Loos
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (cf. porseleinkaart)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Grand Miroir

Adres: Oude Graanmarkt, 56-58 ("nabij de Groenplaats")
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Weduwe De Keukelaere en zoon (eigenaars)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Habis

Adres: De Keyserlei, 15
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1905
Bestond tot:
Bijkomende informatie: voorlopig is de enige aanwijzing voor het bestaan van deze zaak de hieronder afgebeelde Duitstalige reclamepostkaart. Als men aan de hand van oude ansichtkaarten de huisnummers uittelt, zou de Habis de buur van de Pschorr moeten geweest zijn.

Deze laatste bevond zich op een hoek met de Van Ertbornstraat (zie verder). De Habis was dus mogelijk het smalle volgende huisje, iets verder richting Meir.

Hollande

Adres: Stoofstraat, 2-4 op de hoek met het straatje "Zand", vlak bij de Schelde en de in het interbellum aangelegde voetgangerstunnel daar onder door.
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: H. Stroobants
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (cf. reclamekaart)
Bestond tot:
- het gebouw bestaat nog altijd. De voorgevel heeft inderdaad 10 traveeën zoals op de illustraties, maar de zijgevel heeft er in werkelijkheid maar 2, geen 4. Er lijkt wel nog altijd een dakterras te zijn. De nieuwe ramen geven een andere aanblik aan het hoekhuis.
Bijkomende informatie:
- gebouw van twee verdiepingen, een zolder en een dakterras. Op een latere reclamekaartje kan men zien dat het dak een mansardedak geworden is.

Hollandsch Hotel Oud Dijksterhuis

 

Adres: Astridplein 22 (nabij de ingang van de Zoo)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: A. Zwarts
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het hotel bestaat niet meer, het gebouw waarin het zich bevond wel (zie foto´s hieronder)
Bijkomende informatie:

 

I - J
In de schaduw van de Kathedraal: 

> zie Ombre de la Cathédrale

In den Hovenier / Au Jardinier

Adres: Carnotstraat / Van Schoonhovenstraat. Dit hotel was dan ook de overbuur van het hotel de l´Univers (2).
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel tot:
- status: volledige hoek afgebroken, inclusief de Hovenier
Bijkomende informatie:
- deze zaak vernoemde niet het woord "hotel", maar sprak van "Logement". Het lag ook aan het Astridplein, en dus vlak bij de Zoo en het Centraal Station.
- tot hiertoe werd geen privé ansichtkaart van deze zaak gevonden, maar wel één die het begin van de Carnotstraat toonde, waarop toevallig het hotel de l´Univers, de Logement In den Hovenier en de Tigre Royal te zien zijn.

Industrie (ho-re-ca)

 

Adres: Pelikaanstraat. Het huisnummer is in de loop der jaren blijkbaar enkele malen gewijzigd.
- eind 19de eeuw was het nr. 6 (briefhoofd, zie hieronder), later werd het nr. 14 en ca. 1930 nr. 18.
- h
et is niet uitgesloten dat het niet de huisnummers waren die wijzigden, maar de standplaats van het hotel. Op de oudste afbeeldingen (briefhoofd uit de 1900´s) staat een gebouw van 8 treveeën en 3 verdiepingen. Het gaat om een met de hand gemaakte illustratie, het is niet uitgesloten dat deze bewust werd overdreven, of de situatie toonde zoals de eigenaars ze op bepaald moment gepland hebben maar nooit hebben uitgevoerd (?)
- op de latere afbeeldingen (interbellum ?) staan twee huize afgebeeld, één van 5 traveeën en 2 1/2de verdiepingen (blijkbaar werden 5 ossenogen toegevoegd, zie de twee exterieuropnames) en een huis van 2 traveeën en 3 verdiepingen.
- men kan gemakkelijk situeren waar ze zich bevonden, nl. tegenover het Centraal Station, daar waar de Pelikaanstraat een eerste knik maakt. 

Telefoon: 2355 (1900´s) 215 99 en 268 09 (interbellum)
Architect:
Eigenaar / uitbater: de zaak is blijkbaar een aantal generaties in handen geweest van de familie Teughels. Het oudste spoor is ofwel Arnold, ofwel Veuve P.S. Teughels, hun precieze volgorde is niet gekend (eind 19de, begin 20ste eeuw). In het interbellum was de uitbater een zekere "A." Teughels, voorlopig werd geen spoor gevonden dat toelaat te zeggen of het om een tweede Arnold of een nieuwe voornaam op A ging
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens eind 19de eeuw
Bestond tot: minstens tot 1930 De gebouwen zijn ondertussen verdwenen en vervangen door weinig opbeurende nieuwbouw
Bijkomende informatie:
- In het interbellum werd duidelijk werk gemaakt van promotie, in de vorm van een uitgebreide reeks interieur- en exterieuropnames.

 

K - L
Kölner Hof / Hotel de Cologne

Adres: De Keyserlei, 53
Telefoon: 428 (ca. 1900), 5054 (interbellum)
Architect:
Eigenaar / uitbater: Th. Hoenighausen (ca. 1900), A. Vinken (interbellum)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: zeker sinds 1901 (cf. brief hieronder)
Bestond tot: zeker al in 1930 was het niet langer de KH maar de Old Tom (zie aldaar). Mogelijk gebeurde de naamswijziging al na WO 1, toen Duitsland noch Duits nu niet meteen erg populair waren ? (cf. verdwijnen van de naam "Weber")
Bijkomende informatie: aanvankelijk ook café met bieren uit Dortmund en München

Lepage A. (ho-re)

Adres: De Keyserlei, 27 (het hotel omvatte twee huizen)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
 

Lido

Adres: Anneessensstraat, 24
Telefoon: 526 42
Architect:
Eigenaar / uitbater:
- "concessionaire": Comola directie: Mariani
- Th. de Angelis (zie hotels Stad Brugge en Monopole) werd in 1928 in de Ratinckx als directeur van de Lido vermeld). Hij moet daar ergens mee gestopt zijn in de 1930´s, want in 1940 vindt men hem terug als uitbater van een "pension de famille" in de Ambtmansstraat, 10 
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: minstens tot 1930
Bijkomende informatie:
- deze zaak bevond zich links van de spectakelzaal Scala, in de Antwerpse uitgaansbuurt. Ze veranderde een aantal malen van naam: zo was het op gegeven moment het hotel Trois Suisses (zie aldaar) en het restaurant Monico (onduidelijk of dit ook een hotel was.

 

Lion Blanc

Adres: Leysstraat
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Londres, Grand Hotel

Adres: De Keyserlei, 64, later 58
Telefoon: 457 (in 1897) 259 60 (interbellum) 32 59 60
Architect:
Eigenaar / uitbater:
- Joseph Passenbronder eigenaar (19de eeuw, begin 20 ste)
- George Weber eigenaar (interbellum)
Type:
Klasse:
Aantal kamers: 200 ("200 chambres tout confort")
Prijzen:
Bestond vanaf: 1886 Er waren twee versies, de eerste bevond zich op het perceel waarop later het Century hotel op verrees. Het perceel van de tweede versie bevond zich dus rechts daarvan. De nieuwe Londres verving een oude "Bazar" die tegen de vlakte ging.
Bestond tot: het gebouw bestaat nog steeds
Bijkomende informatie:
- rechts: drie salons in een rij: Salon Louis XV (restaurant), leessalon en feestzaal. Deze laatste had een capaciteit van 300 "couverts". Deze zalen waren zo gemaakt, dat men er eventueel één enorme zaal van kon maken.

- links: voor een doorgevoerde modernizering bevond zich hier een taverne-restaurant. 

Volgens een reclameboekje van het hotel maakte dit van deze zaal "no seulement la plus vaste, mais aussi la mieux réussie de toutes les salles de la ville d´Anvers. Avec ses colonnes en marbre, ses lustres, ses boiseries à filets d´or, ses panneaux en marbre violet, ses peintures murales dues au pinceau d´un des meilleurs décorateurs de la capitale, cette salle forme un ensemble des mieux réussis. Deze feestzaal eindigde op een fraaie wintertuin met een glazen rotonde. (zie extra beeldmateriaal) O.a. de studentenclub van de Antwerpse Koloniale Hogeschool huurden deze zaal af voor hun jaarlijks bal. Elders op Retroscoop werd aan dit instituut een apart artikel gewijd.
- dit hotel liet een uitgebreid assortiment van ansichtkaarten drukken, inclusief van zowat alle onderdelen van het interieur
- tijdens WO 2 was dit een ontmoetingsplaats van Duitse spionnen, die het uiteraard geestig vonden om in de "Londres" af te spreken

  


Boven: het café en een detailopname


Restaurant

Ontbijtzaal


Leeszaal


Feestzaal


Wintertuin


Lees- en correspondentiezaal met het open haard
en de zware "Vlaamsche meubels"


Receptie


Wachtzaal


Een kamer


In april 1917 omkaderde dit team een tentoonstelling georganiseerd door hun "invaliedentehuis"

Lutèce de (ho-re-ca)

Adres: De Keyserlei, 17 / hoek met de Anneessensstraat
Telefoon: 213 56 en 309 41
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- Dit hotel was de opvolger van hotel Pschorr in dit gebouw
 

Luxembourg

Adres: Breydelstraat, 35
Telefoon: 9181
Architect:
Eigenaar / uitbater:
- Eigenaar: J. Robert-Thill / Wauters - Van Reeth
- Eigenaar: Barisone-Demeyer (ca. 1920) (eveneens eigenaar van het hotel du Théâtre in Oostende. Zijn reclames gaven aan dat het personeel Italiaans en Engels sprak.

Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw bestaat niet meer
Bijkomende informatie:
- zoals men op de ansichtkaart links hieronder kan zien lag de Luxembourg niet ver van de De Keyserlei. Op de achtergrond ziet men een "Bazar", die later plaats maakte voor de tweede versie van het Grand Hotel de Londres.

  

 

M - N
Maison Max (ho-re)

Adres: Statiestraat, 40-42-44 Het hotel bestond uit drie huizen, waarvan twee vreemd genoeg nog een tweede naam hadden: er was het Hotel de Malines en het Hotel de Tirlemont. Een enorm bord groepeerde echter de drie huizen onder de naam Maison Max, en die naam stond zeker nog eens 10 keer op andere plaatsen op de gevel, de vensters enz.
Telefoon: 571 91 (A. Durniseau-Crab) / 272 33 J. Plinke -J. Durniseau
Architect:
Eigenaar / uitbater:
- H. Plinke
- J. Plinke - J. Durniseau
- A. Durniseau - Crab (men ziet de naam van de weduwe van deze man ook opduiken als eigenares of uitbaatster van het Antwerpse hotel Monopole. Men ziet er ook de naam "Plinke" verschijnen, in de vorm van een zekere "Fr. Plinke-Van Den Broeck -eigenaar (zie aldaar) Hoe de stukjes van deze puzzel in elkaar passen is voorlopig nog niet geweten.
Type:
Klasse:
Aantal kamers: 80 kamers voor reizigers en zalen voor verenigingen
Prijzen:
Bestond vanaf: 1895
Bestond tot: minstens tot 1956 (voorlopig meest recente bron)
Bijkomende informatie:
- "jeux de quilles, tir à l´arc"
- op het nr. 38 was er een hotel met de naam "Nouveau Max", dat een telefoonnummer met 4 cijfers had, en een zekere François Demesmaeker als uitbater. Of er een verband is, is voorlopig niet geweten

 

Malines: > zie Maison Max

Marina (ho-re-ca)

Adres: Statiestraat, 38
Telefoon: 257 75
Architect:
Eigenaar / uitbater: J. Daen - Van Cauter
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Metropole (1)
> Zie apart artikel op Retroscoop
 

Metropole (2)

 

Adres: Handschoenmarkt, 5 later 5-7 (nabij de kathedraal)
Telefoon: 292 48
Architect:
Eigenaar / uitbater: A. Steers - Mariman
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- men kan zien dat het zadeldak van het rechterhuis door een trapgevel vervangen werd

 

Midi

Adres: Eiermarkt, 36 (volgens een andere bron: 34)
Telefoon: 331 42
Architect:
Eigenaar / uitbater: Joris Van Alsenoy
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw bestaat niet meer. De pare kant van de Eiermarkt maakte o.a. plaats voor de Boerentoren
Bijkomende informatie:

 

Mille Colonnes (ho-re)

Adres: De Keyserlei, 11
Telefoon: 1289
Architect:
Eigenaar / uitbater: Ach. Duyver-Claus (eigenaar)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- werd later Hotel Regina

 

Miro

 

Adres: Pelikaanstraat, 34
Telefoon: 33 11 22
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel tot ?
- het gebouw bestaat nog steeds, maar zonder balkonnen
Bijkomende informatie:
- opvolger van de voormalige Burger Brau (zie aldaar)
 

Monico Gare (ho-ca)

  

Adres: Statieplein, 34 (Astridplein)
Telefoon: 272 69
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
- er waren twee versies, de tweede behield dezelfde structuur als de eerste, maar kreeg een volledig gemoderniseerde gevel in het interbellum. Dat geldt overigens ook voor het huis links van de Monico, dat uitgaf op het Astridplein kreeg zo´n "facelift". Of er ook een verband bestaat tussen beide gebouwen is niet geweten
Bestond tot:
- het hotel en het gebouw bestaan nog steeds
Bijkomende informatie:
- versie 1: het café serveerde aanvankelijk bieren van La Vignette, later van Wielemans-Ceuppens. Op één van de afbeeldingen ziet men ook een aankondigingsbord voor een show (???) die "Heup met de beentjes" noemde (zie extra afbeeldingen)
- versie 2: het café serveerde bieren van "Wiel´s", hetgeen later gewijzigd werd in "Forst", hoewel dat op dezelfde brouwerij uit Vorst sloeg
- er was ook een Monico op de Meir nr. 2 - 4: het was blijkbaar geen hotel maar een café dat zeker in 1935 bestond (ansichtkaart), en dit wellicht tot in de 1970´s, 1980´s (verpakking suiker met deze naam en adres op). Medio 1930´s was de eigenaar een zekere Fernand Witdoeck. Omdat de gelijkluidende naam doet vermoeden dat er misschien wel een verband bestond tussen de twee zaken -bv. een band tussen beide zaken en een brouwerij- werd hier ook 1 afbeelding van het café toegevoegd.
- daarnaast was er ook een restaurant Monico in de Anneessensstraat, 24, links van de spectakelzaal Scala. (Dit was op een ander ogenblik het hotel Trois Suisses en Lido: of restaurant Monico ook een hotel was, is niet geweten.)

  Monico café (Meir) en restaurant (Anneessensstraat)

Monopole (ho-re-ca)

Adres: hoek van de Statiestraat 21 en de Breydelstraat
Telefoon: 5540 (ca. 1912) 2642 (1920) 267 15 (interbellum)
Architect:
Eigenaar / uitbater: dit hotel is blijkbaar een duiventil geweest wat betreft eigenaars en uitbaters:
Georges Dierks (1909) eigenaar
H. Plinke (1912) eigenaar
Th. de Angelis (1914, minstens tot 1920) eigenaar (reclame) (zie ook hotel Stad Brugge, Lido)
Jos Plinke (zeker in 1928)
Fr. Plinke-Van Den Broeck / Weduwe A. Durniseau-Crab (zie eveneens hotel Maison Max)
Van den Bergh gebroeders (volgens de Ratinckx van 1940)
Type:
Klasse:
Aantal kamers: oudste afbeeldingen spraken van 30 kamers, in recentere bronnen was sprake van 40 kamers
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1909
Bestond tot: 1944: toen werd het hotel verwoest door een V-wapen, en nog wel op 11 november.
Bijkomende informatie:
- H.R. nummer 14362
- op de ansichtkaarten van deze horeca-zaak kan men het café reclame zien maken voor BAB bieren
- in een ongedateerde lijst van Antwerpse hotels werd "Italiaansch" tussen twee haakjes achter deze naam gezet: dit verwijst wellicht naar de periode onder Th. de Angelis.

 

 


0ndanks de naam "Monopol" zonder "e" achteraan
gaat het wel degelijk om dezelfde zaak. Wiskemann was
een "Orfèvrerie" in de Brusselse wijk nabij de kathedraal
die later moest wijken voor de aanleg van de N-Z verbinding 

Nautilus

Adres: Scheldelaan
Telefoon: 41 19 52
Architect: Stan Soetewey
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 1958 (bouw)
Bestond tot:
- hotel: ca. 1975 (toen het gebouw leeg kwam te staan)
- status gebouw: nadat het leeg kwam te staan werd het bouwwerk snel gevaarlijk. Volgens de fiche in de Inventaris Onroerend Erfgoed werd het daarop in 1986 afgebroken
Bijkomende informatie:
- de zaak probeerde nieuwe klanten aan te trekken, door een tijd als internationaal kunstcentrum op te treden. Vanaf dan waren de kernwoorden op de achterzijde van de ansichtkaarten van de zaak: "kunst - gastronomie - toerisme" 

Nieuwe Max ("bij François")

Adres: Statiestraat, 38
Telefoon: 2484
Architect:
Eigenaar / uitbater: François Demesmaeker
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- onduidelijk of er een verband is met het Maison Max in dezelfde straat op het nr. 40-42-44. Deze zaak had evenwel andere eigenaars.

Nord et des Sports (ho-re-ca)

 

Adres: Statieplein 31-32 (Astridplein)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- Het hotel heette aanvankelijk Hotel du Nord et des Sports, en zeker al vanaf de 1950´s Hotel des sports. Of de eerste naam erop wijst dat het hotel ontstond uit de samenvoeging van twee voorgangers kon voorlopig nog niet aangetoond worden.

O - Q
Old Tom

 

Adres: De Keyserlei, 53
Telefoon: 267 20
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: oudste spoor tot nu toe: 1930
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- was voorheen de Kölner Hof / Hotel de Cologne
- linker buur van het hotel Tigre Royal
 

Old Tower / La Vieille Tour (ho-re-ca)

Adres: hoek Blauwmoezelstraat / Torfbrug, 8
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: eind 19de begin 20ste eeuw ? (cf. koets)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- het huidige café "Elfde Gebod", thans helemaal overwoekerd door klimop
- de zaak lijkt volgens de illustratie destijds over een klein dakterras te hebben beschikt, een beetje zoals het hotel de Hollande
 

Ombre de la Cathédrale (ho-re)

 

Adres: Handschoenmarkt (naast de kathedraal)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
 

Ostende

Adres: Statiestraat, 13-15
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Henri Lenaers
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen: 3 & 5 Fr.
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: tot hiertoe enkel maar 1 bron die het bestaan van deze zaak aantoont

 

Oude Konijnenpijp (ca-re-ho)

Adres: Anneessensstraat, 37
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: slechts één bron tot hiertoe die het bestaan van deze zaak bevestigt. De manier waarop het is opgesteld laat vermoeden dat dit eerder een café-restaurant was, dat ook wel een paar kamers voor reizigers had, dan wel een echt hotel

 

Paix, hotel de la (1)

Adres: Schrijnwerkersstraat, 9
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Ed. Collin, later Ferdinand Michotte. Dezelfde directie was ook de uitbater van het hotel de Vienne in Oostende
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1900. Volgens de fiche van het gebouw in de Inventaris Onroerend Erfgoed was het voorheen (vanaf 1868 ?) het Hotel des Pays Bas. Een oude porseleinkaart (19de E) geeft aan dat deze gerund werd door de Weduwe Charle - Janssens. (zie extra beeldmateriaal) Het huisnummer dat toen werd opgegeven was 678. 
Bestond tot:
- hotel de la Paix: minstens sedert 1900
- gebouw: het gebouw bestaat nog, maar zeer zwaar verbouwd, zodat men het er nauwelijks nog in herkent. De oude toegangspoort werd als een aandenken bewaard
Bijkomende informatie:

 

 

Paix, hotel de la (2) (ho-ca)

Adres:  De Keyserlei, 29
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Parc, hotel du (1)

Adres: Groenplaats
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Louis Delapré
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert de 19de eeuw (cf. porseleinkaart) 
Bestond tot:
Bijkomende informatie: tot hiertoe wijst enkel een porseleinkaart op de aanwezigheid van een hotel met die naam op de Groenplaats, "opposite the Cathedral".

 

Parc, hotel du (2)

 

Adres: Loosplaats (nabij het Stadspark)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel vanaf ?
- gebouw: volledig afgebroken en vervangen door (alles behalve charmante) hoogbouw
Bijkomende informatie: deze zaak begon aanvankelijk blijkbaar als café, om vervolgens ook een hotel te worden. Een ansichtkaart van de Loosplaats geeft aan waar het zich destijds bevond. Zoals de afbeelding hierboven laat zien, moeten de zaken goed zijn gegaan, want er werd een vierde verdieping toegevoegd.

Pays Bas, Hotel des: zie Oud Dijksterhuis

Pays de Waes

Adres: St. Michielskaai, 35
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: geen informatie voorlopig
 

Pelikaan (? Pelican ?)

Adres: Pelikaanstraat, ter hoogte van het samenkomen met de De Keyserlei, links van het café A l´Anversois
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: ca. 1850: begon als herberg
Bestond tot: minstens tot begin 2Oste eeuw (cf. foto met Centraal Station in aanbouw)
Bijkomende informatie:
- ca. 1850: herberg die zijn naam gaf aan de Pelikaanstraat

 

Phare (ho-re)

Adres: Astridplein, 4
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: J. H. Thiel
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Pire-Patyn

Adres: Statieplein 30
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: voorlopig is de enige aanwijzing voor het bestaan van deze zaak de vermelding in de lijst van hotels in een toeristische gids van Antwerpen
 

Progrès

 

Adres: De Keyserlei, 61 - 63 / Van Schoonhovenstraat (thans Astridplein)
Telefoon: 3338 / later 353 81 en 300 07
Architect:
Eigenaar / uitbater: Fr. De Ridder, Mathias Thiel
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel du Progrès: ?
- het gebouw vlak bij de hoofduitgang van het Centraal Station bestaat nog steeds, maar heet thans Leonardo-hotel.
- Niet alleen bleef de gevel vrij onveranderd, enkele jaren geleden werd hij ook grondig gerenoveerd en opgekalefaterd

Bijkomende informatie:

 

Pschorr (ho-re-ca bras)

Adres: De Keyserlei, 17 / hoek met de Anneessensstraat
Telefoon: 747
Architect:
Eigenaar / uitbater: Fl. Estiévenart- Schmitz / Ad. Ringelmann /  J. Husson
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1897 (oudste bron tot nu toe)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- "seul dépositaire des célèbres bières Pschorr Brau de Münich et Pilsner Kaiserquelle de Pilsen"
- werd hierna hotel Lutèce (zie aldaar)

   

Queen´s (ex-hotel du Rhin)

 

Adres: Van Dijckkaai, (13-) 14 (op de hoek met de Haverstraat)
Telefoon: 272 14
Architect: Leon Dieltiëns
Eigenaar / uitbater: Van Velsen frères (?)
Type:
Klasse:
Aantal kamers: 40 (Baedeker, 1901)
Prijzen:
Bestond vanaf:
- het oorspronkelijk gebouw met vier traveeën dateert uit 1882, en werd in 1887 uitgebreid met de drie linkse traveeën. Aanvankelijk was dit het hotel du Rhin, tot omstreeks het einde van de 19de eeuw. (zie jeton voor een glas bier in het extra beeldmateriaal)
- rond eind 19de eeuw werd dit het het Queen´s hotel
Bestond tot:
- hotel tot: ?
- gebouw: het gebouw bestaat nog altijd in vrij ongewijzigde toestand
Bijkomende informatie:
- "garage à l´hôtel"
- "vue sur l´Escaut"
- telefoon "in all rooms"
- bevond zich rechts van het hotel d´Angleterre

  

R - S
Real (ho-re-bras)

Adres: Appelmansstraat, 8
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Regina

Adres: De Keyserlei, 11
Telefoon: 349 74 /  324 28
Architect:
Eigenaar / uitbater: G. Haelvoet
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- was voorheen de Mille Colonnes

 

Rembrandt

Adres: Koningin Astridplein, 38
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- voorlopig wijst enkel een interieuropname met letters in spiegelschrift op de smalle etalage op het bestaan van deze horeca-zaak

Rhin (hotel du): > zie Queen´s hotel

Roi Albert

Adres: Statieplein, 6 (noteer dat in de laatste hier afgebeelde reclame, daterend uit de tijd dat het telefoonnummer tot 5 cijfers was uitgebreid opeens als "44" vermeld staat. De precieze reden hiervoor is nog niet achterhaald.
Telefoon: 1760 / 217 60
Architect:
Eigenaar / uitbater: Boutet-Marnef Dit lijkt een hoog gedecoreerde oorlogsvrijwilliger 14-18 te zijn geweest: dit wordt ook in een reclame opgenomen: (zie extra beeldmateriaal) OL staat wellicht voor Ordre de Léopold, OBE zou de Britse onderscheiding Order of the British Empire kunnen zijn. Het is dus niet verrassend dat zijn zaak naar de "koning-ridder" Albert genoemd werd, en dat heel wat oudstrijdersgroeperingen vergaderingen hielden in zalen van dit hotel
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: net na WO 1 (?)
Bestond tot:
- hotel tot: ?
- gebouw: het gebouw bestaat niet meer, maar heeft plaats gemaakt voor een moderne en van buiten gezien oersaaie nieuwbouw
Bijkomende informatie:
- GV: Café
- noteer de bustes van wellicht het vorstenpaar in de consumptiezaal

Rose d´Or (ho-re) ook wel Gouden Roos

Adres: Torfbrug, 3 (een fraai symmetrisch huis van 2 verdiepingen en 5 traveeën
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen: 3 Fr. "petit déjeuner et service compris" (jaartal ?)
Bestond vanaf:
- het gebouw zelf dateert volgens een inscriptie onder het balkon van 1725 (in Latijnse cijfers)
Bestond tot:
- hotel tot: ?
- gebouw: het fraaie gebouw bestaat nog steeds en is in prima staat. In 2020 is het "de Reddende Engel" Vreemd genoeg staat in het balkon onder een metalen roos de woorden "de witte roos".
Bijkomende informatie:

 

Roxy (ho-re-bras)

 

Adres: Meir, 70 (- 72)
Telefoon: 235 47
Architect: Guillaume Van Oenen
Eigenaar / uitbater: J. Daen-Vandecauter
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: na 1927
Bestond tot:
- hotel tot: ?
- gebouw: ooit vormde dit een fraai geheel met de winkel van Tietz / Innovation en de Stadsfeestzaal. Het gebouwencomplex werd (jammer genoeg !!!) in 1962 afgebroken om plaats te maken voor de eerste C&A-winkel in ons land (geopend in 1963) 
Bijkomende informatie:
- naast het hotel bevond zich de Théâtre de Variétés, dat in 1927 omgebouwd werd tot Ciné-Theater Roxy

Rubens

Adres: Groenplaats
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Fs. (François ?) Mochez
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 19de eeuw (opvolger van het hotel du Cygne)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Samson (ho-ca)

Adres: Pelikaanstraat, 22
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: voorlopig wijst enkel een ongedateerde interieuropname op het bestaan van deze zaak. Alle andere gegevens ontbreken momenteel

 

Scheldehof (ho-ca-re)

Adres: Oude Koornmarkt, 28
Telefoon: 31 33 46
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Sports: > zie Nord & des Sports

Square (ho-re)

Adres: Bolivarplaats 1
Telefoon: 37 59 27
Architect:
Eigenaar / uitbater: Gustave Stappaert-Flament
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- het gebouw bestaat nog steeds in goed bewaarde omstandigheden, is nog steeds een horeca-zaak, en wordt om de zoveel tijd weer opgekalefaterd, zoals men op onderstaande foto´s kan zien 
Bijkomende informatie:
- één van de hotels in de onmiddellijke nabijheid van het vroeger Zuidstation. Aan dit fraai ogende maar volledig afgebroken station werd eerder al op deze website een apart artikel gewijd.
- ondertussen nam het nieuwe justitiepaleis de plaats in van het vroegere station. Ook het "hippe" Zuid zorgt wellicht voor voldoende nieuwe klanten om het hotel draaiend te houden.

 

 

St Antoine

Adres: Groenplaats 40 (in het smalle deel dat naar de Schoenmarkt leidt / hoek met de Geefsstraat
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Nicolas Schmitt-Spaenhoven
Type:
Klasse:
Aantal kamers: 120 (Baedeker, 1901)
Prijzen:
Bestond vanaf: ca. 1840: uitgave van verschillende porseleinkaarten, die soms de zaak afbeeldden, soms enkel de naam van het hotel tussen sierlijke krullen toonde.
Bestond tot:
- tot net na WO 1. In het interbellum werd het een grootwarenhuis
- 5 van de 7 traveeën van de voorgevel bestaan nog, inclusief de vier nepzuilen. (zie extra beeldmateriaal) Het
 geheel onderging echter zeer belangrijke wijzigingen. Hetgeen bewaard bleef werd in 1977 beschermd erfgoed. De gevel werd geïntegreerd in een nieuwbouw tot een wel zeer zonderlinge architecturale hutsekluts. Een typische Belgische ziekte, ook in Brussel en aan de Kust ziet men zulke fratsen.

Bijkomende informatie:
- "rendez-vous du high life" (bv. de Graaf van Chambord in 1872, tijdens woelige tijden in Frankrijk), maar niettemin "prix modérés: weinig waarschijnlijke reclame is niet nieuw

- zoals uit het extra beeldmateriaal blijkt, werd er vanaf de 20ste eeuw geen hand voor omgedraaid om het hotel veel groter voor te stellen als het in werkelijkheid was, noch om het naar de eigenlijke Groenplaats te verschuiven, wat een heel verwarrende voorstelling van de zaken was. Het hotel bevond zich niet op het rechthoekige plein zelf, maar in het straatvormig deel dat naar de Schoenmarkt leidt, maar dat ook nog altijd Groenplaats heet. 

- de zaak werd tijdens WO 1 door de Duitse bezetter opgeëist, om er een bezettende regering te kunnen installeren. Een ansichtkaart met twee wachten aan weerszijden van de toegangspoort tot het binnenplein herinnert daaraan (zie hieronder)


Ten tijde van het verblijf van de Graaf van Chambord


Een wel heel frivole voorstelling van de zaken


Ligging ten opzichte van het Provinciepaleis. 
Noteer
rechts de aanwezigheid van een Samdam handschoenen-winkel, een zaak met verschillende vestigingen in het land


De Duitse bezetter in de St. Antoine

   

St Jean (ho-tav)


De St. Jean (uiterst rechts)

Adres: De Keyserlei, 27-29
Telefoon:
 1634
Architect:
Eigenaar / uitbater: Nicolas Houllion (directeur-gérant) / Jos. Vorbruggen (prop.)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- op 30 m van het Centraal Station, buur van het befaamde restaurant Criterium

 

 

Stad Brugge (Maison Plinke)

Adres: Van Wesenbekestraat, 16
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Th. de Angelis (eigenaar, aldus de Ratinckx uit 1901 en 1912) In 1914 ziet men hem opduiken als eigenaar van het hotel Monopole en als directeur van de Lido)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Stadt Frankfurt (ho-re)

Adres: Statiestraat 13-15(-17)
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: C.B. Weissleder
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1896
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- het hotel meldde trots in 1896 dat het over een "Telephon" beschikte, maar gaf noch adres, noch telefoonnummer op. Op de afbeelding hierboven ziet men echter links van het hotel-restaurant een bureau van de Red Star Line. Mogelijk bevond de zaak zich in de buurt van de Schelde ?

 

Stein

 
rechts: de Stein werd in het interbellum "Au Triton" (uiterst rechtst op deze afbeelding). Noteer de versierde puntgevel

Adres: De Keyserlei, 74 (vlak bij het Centraal Station, linkerzijde van de straat, als met rug naar het station)
Telefoon: 2522
Architect:
Eigenaar / uitbater: H. Stein
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: zeker vanaf de 1900´s, toen het ook "tout renouvelé" werd, wat dus eerder op een geschiedenis wijst, die al teruggaat naar de 19de eeuw
Bestond tot:
- na WO 1 werd het hotel Triton zie aldaar
- status: volledig afgebroken

Bijkomende informatie:
- bezat in de 1900´s elektrisch licht in alle kamers en beschikte over (gemeenschappelijke) baden
- het café serveerde Duitse bieren: Bürgerbrau uit München en Germania uit Dortmund
- zie hotel Triton

 

Suisse (1) (ho-ca-re)

Adres: Groenplaats, 2-3
Telefoon: 215 61 en 203 18
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
- status: volledig afgebroken
Bestond tot: minstens tot 1936 (meest recente reclame)
Bijkomende informatie:

 

T - U
Terminus Palace (Grand Hotel)

 

Adres: Pelikaanstraat
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- in de 1950´s was het al een nieuwe zaak, hotel Excelsior (zie aldaar)
- status: volledig afgebroken

Bijkomende informatie:
- in deze zaak bevond zich een Automatische Bar. Een apart artikel werd op deze website aan dit fenomeen van Bars Automatiques besteed.
- de zaak bracht een uitgebreid aantal interieuropnames uit, zowel voor als na WO 1. Behalve de receptiebalie en trappenhal ziet men daarop bv. de ontbijtzaal op het eerste verdieping en een feestzaal. Of deze afbeeldingen uit dezelfde periode dateren dient verder te worden onderzocht: meestal zijn zulke ansichtkaarten nooit verzonden geweest, en kan men dus bv. niet afgaan op stempels op postzegels.

 

Terminus Roosevelt: Onbekend of van voor 1970

Tigre Royal, Au (ho-ca)

Adres: Statieplein 10-11
Telefoon: 4053
Architect:

Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel tot:
- status: het gebouw bestaat nog, maar onderging belangrijke wijzigingen

Bijkomende informatie:
- op gegeven moment was er een hotel met dezelfde naam op De Keyserlei, 55. De precieze verhouding en chronologie is voorlopig niet gekend

Tirlemont (ho-ca)

Adres: Vestingsstraat, 16 (thans 14)
Telefoon:

Architect:
Eigenaar / uitbater: Ch. Lenaerts-Lamon
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot: minstens tot 1930
- status: het huis bestaat nog maar is amper herkenbaar

Bijkomende informatie:
- moet niet verward worden met het hotel de Tirlemont dat deel uitmaakte van Maison Max (zie aldaar !)

Tirlemont: > zie Maison Max

Tourist (ho-re)

 

Adres: Pelikaanstraat, 22
Telefoon:

Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers: 145
Prijzen: zie extra afbeeldingen
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- het restaurant heette "N.F.", een van "Nieuwe Formule"
- gaf een reeks verschillende bagagelabels uit (zie extra beeldmateriaal)

Triton

Adres: De Keyserlei, 74
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: na WO 1 (opvolger hotel Stein, zie aldaar)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

Transvaal

Adres: Statiestraat, 44 (op bepaald moment: 46)
Telefoon:

Architect:
Eigenaar / uitbater: J. Smit (eigenaar)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie: de onderstaande afbeelding toont dat er 6 mensen werkzaam waren in de zaak

Trois Suisses

Adres: Anneessensstraat, 30 (dit werd later het nr. 24)
Telefoon:

Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- deze zaak net naast de Scala wijzigde meermaals van naam: het was op gegeven moment hotel-restaurant Lido en restaurant Monico, maar de precieze chronologie is momenteel nog onduidelijk
- zoals de extra afbeeldingen tonen, traden er in de zaak verschillende Duitstalige "Damen Orchester" op, kwestie van atmosfeer en het aanzwengelen van de bierconsumptie.

  

Union (ca-ho)

Adres: Statieplein, 29 (Astridplein) vlak bij het Centraal Station
Telefoon: 243 87

Architect:
Eigenaar / uitbater: A. Van Tongel (eig.)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:

 

Univers (1)

Adres: De Keyserlei, ?
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- de specifieke betekenis van het opschrift "Central Automat" is voorlopig onbekend, mogelijk bevond zich hier ook een automatische bar of restaurant, zoals in de Terminus Palace. Een apart artikel op Retroscoop handelt over dit ooit zo modieuze fenomeen van automatische bars.
- er was nog een tweede hotel met deze naam, of er een verband tussen beiden bestaat is momenteel niet geweten

Univers (2)

Adres: Statieplein (Astridplein) / Van Schoonhovenstraat (overbuur van de "In den Hovenier"
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
 

V - W
Venitien (ho-re-ca)

 

Adres: De Keyserlei, 59
Telefoon: 1839
Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: zeker al in 1904 (brief uit dat jaar)
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- linkerbuur van het hotel du Progrès
- het gebouw kreeg op gegeven moment een laag, extra verdieping

Victoria (ho-re)

Adres: Gemeentestraat, 6
Telefoon:
Architect:
Eigenaar / uitbater: Gustave Wackens (ca. 1920)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: minstens sedert 1920
Bestond tot:
Bijkomende informatie: kamers voor reizigers en families

Wagner (ho-re-ca)

Adres: Kunstlei (de latere Frankrijklei), 1 / Gemeenteplein (Rooseveltplaats)
Telefoon: 4027 / 2469 (ca. 1920) later: 22 468 en 284 30

Architect: Edward Van Not (in drie fasen gebouwd tussen 1905-1912)
1908: het hotel bezit reeds zijn bekende volledige gevel aan de zijde van de Kunstlei (Frankrijklei), maar telt nog maar twee traveeën aan de kant van het Gemeenteplein (Rooseveltplaats) Hier zouden er nog 3 extra aan worden toegevoegd.
1912: de glazen luifel aan de zijde van het gemeenteplein verlengd. Het hotel beschikte over een lift op het moment dat het telefoonnummer nog 4 cijfers telde.

Eigenaar / uitbater: John Cassiers
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: 1905 (?)
Bestond tot:
- hotel: 1949 (werd daarna kantoor van de verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche)
- status: bestaat nog steeds, recent gerestaureerd, interieur GV herinnert niet meer aan het hotel
Bijkomende informatie:
- het café beschikte op gegeven moment over biljarttafels
- het hotel heeft er duidelijk zorg voor gedragen om aan voldoende PR te doen, door heel wat ansichtkaarten van zowat elk facet van het interieur aan te bieden, reclames te publiceren en zelf ook boekjes met ansichtkaarten van de attracties in Antwerpen onder eigen beheer uit te geven.
- 1920: telefoon op elk verdieping


De Wagner zou opgetrokken worden in de plaats van het huis onder de blauwe pijl. Het gebouw met de twee frivole torens was een overdekte markt, die plaats maakte voor de Opera.


De situatie in 1908: nog maar 2 traveeën
aan de zijde van de Rooseveltplaats

  

Waldorf

Adres: Belgiëlei, 36
Telefoon: 39 99 50

Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf: ca. 1960
Bestond tot: 1970´s (?) cf. interieuropnames en luciferpakjes
Bijkomende informatie:
- dezelfde directie bezat eveneens het Mayfair hotel op de Louizalaan in Brussel, eveneens een modern ogend appartementsblok

 

Weber, Grand Hotel > zie apart artikel op Retroscoop

 

Westphalia

Adres: Statieplein
Telefoon:

Architect:
Eigenaar / uitbater:
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- werd later een kantoor van de Banque Crédit Populaire, wellicht tot 1927, toen het gebouw door een notaris te koop werd aangeboden

 

Wilson

Adres: Statieplein, 13
Telefoon: 1350 (ca. 1920)

Architect:
Eigenaar / uitbater: A. De Smet (ca. 1920)
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Bijkomende informatie:
- het hotel gaf aan in reclames van 1920 dat het over centrale verwarming en elektrisch licht beschikte 

 

Witte Leeuw

Adres: Frankrijklei, 4
Telefoon: 373 21

Architect:
Eigenaar / uitbater: Félix Van Den Bosch - De Vocht
Type:
Klasse:
Aantal kamers:
Prijzen:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
- hotel tot:
- status: het gebouw bestond nog in 2019 als het Columbus hotel, maar werd in ca. de eerste helft van 2020 tegen de grond gesmeten. Nog een aantal andere gebouwen in dit huizenblok ondergingen hetzelfde lot.
Bijkomende informatie: "zaal voor maatschappijen", "kamers voor reizigers"

Twijfelgevallen

Van een aantal zaken is momenteel niet geweten of het echt hotels waren, of enkel restaurants, cafés, brasseries enz. Over andere werd voorlopig te weining informatie gevonden om ze correct in de inventaris te kunnen schuiven.

Deze twijfelgevallen worden voorlopig hier samengebracht

- Astoria:

Een uitnodiging uit 1922 op de achterzijde van een ansichtkaart met een Antwerps stadszicht (het Koninklijk Museum van "Schoone" kunsten, afgestempeld in Antwerpen en gericht naar iemand in Antwerpen maakt gewag van een hotel Astoria. Voorlopig is het onduidelijk of uit die drie gegevens mag afgeleid worden dat het hotel in kwestie zich ook in Antwerpen bevond. Het lijkt er alleszins sterk op, maar er wordt nog gewacht op een tweede bron om dit te bevestigen.

Er was een Astoria hotel in Brussel, maar van één in Antwerpen werd voorlopig geen spoor gevonden. De uitnodiging vermeldt ook geen adres, de ingewijden moeten geweten hebben waar het te doen was. Voorlopig kan deze zaak dus nog niet in de inventaris opgenomen worden, en moet dit verder opgevolgd worden.

- Cobourg ? (lijkt in de wijk van het MAS te zijn geweest ?)

- Concorde ?

- Hansa ? voor of na 1970 ?

- Steens ? Zur Sonnenburg ?

Er bestaat een ansichtkaart van de Ernest Van Dijckkaai, die een thans verdwenen hotel-restaurant toont, dat voorlopig niet correct geïdentificeerd kan worden. Op de gevel staat een bordje dat "Zur Sonnenburg" of "Sonnenburo"  vermeldt, met daaronder de naam "Peter Morath" of iets dat daarop lijkt. Op het dak staat in het groot "Steens". De zaak geografisch situeren is niet moeilijk, vanwege de trappen naar een hoger gelegen plein. Maar is de naam van de zaak nu Steens of Zur Sonnenburg ?

- Vieux Marché au Blé

Het is onduidelijk of dit hotel nu Vieux Marché au Blé noemt, of genoemd is naar zijn uitbater of eigenaar (F. Roosens ?). Of verwijst de eerste naam enkel naar de Oude Koornmarkt ? Staat er nog een andere naam onder F. Roosens, slechts gedeeltelijk leesbaar ?

Victoria:

Een scherf van een schotel toont aan dat dit destijds een restaurant was, maar voorlopig is het nog niet zeker of het ook een hotel was, het woord dat mogelijk aan de andere flank van het schildje vermeld werd. (?)

Niet in deze inventaris als aparte fiches ingevoerd, want van na 1970

- Carlton (2) modern viersterrenhotel aan de Quinten Metseislei
- Columbus: opvolger van de Witte Leeuw, maar blijkbaar van na 1970
- Crest: gebouwd in 1973)
- Eurotel: na 1970
n

 

 
 
database afsluiten