Retroscoop - Het hotelwezen in Knokke (19 de eeuw-1970) RetroScoop
 
   Vrije tijd en amusement
    
 
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Het hotelwezen in Knokke
(19de eeuw - 1970)
 

Benoit Vanhees
Versie 1 april 2021

  

Structuur

Inleiding
Springmenu
Inventaris

Inleiding

In de eerste vier decennia van het onafhankelijk geworden België behield de Noordzeekust een belangrijke militaire betekenis. Zo was het niet helemaal uitgesloten dat een rancuneuse Willem I het in zijn Koninklijk hoofd zou halen om de Zuidelijke Nederlanden via de kust (nog eens) binnen te vallen. Of wie weet, een nazaat of bewonderaar van Napoleon. Daarom werden er een aantal richtlijnen uitgevaardigd, die onder meer inhielden dat in de nabijheid van het strand enkel houten, gemakkelijk te ontmantelen constructies toegelaten waren. De aanwezigheid van stenen gebouwen zou immers de militaire operaties in geval van een conflict ernstig kunnen belemmeren.

Daar kwam pas in 1874 verandering in. Vanaf dan werden systematisch gronden aan het publiek verkocht, en werd het op heel wat plaatsen mogelijk om stenen huizen op de zeedijk op te trekken. Die belangrijke versoepeling van de regelgeving zou een belangrijke rol gaan spelen bij de eerst aarzelende, dan snelle opgang van het kusttoerisme in ons land.

Het fenomeen "kusttoerisme" ontstond in het laatste kwart van de 18de eeuw in Engeland. Het ging in die tijd evenwel nog niet om momenten van "dolce far niente" aan het strand, of -good heavens no !- om zonnebaden. Rijke lieden ontvluchtten bij wijlen vooral de luchtvervuiling en de drukte van de grote steden. Het ging aanvankelijk eerder om een soort kuur- en gezondheidstoerisme. Al werd er in de marge van dat enthousiast jodiumlucht inademen, allerlei watertherapieën of melk vermengd met wat zeewater drinken natuurlijk ook duchtig aan "networking" en "socializing" gedaan. 

Het ontstaan van dat kusttoerisme bij ons doorliep een aantal fasen. Tijdens een soort aanloopfase in de eerste helft van de 19de eeuw zagen her en der een aantal kleine initiatieven het levenslicht. Het werd voor een stuk overigens in gang getrokken door Britse toeristen, die bijvoorbeeld naar Waterloo wilden doorreizen. De inhuldiging van een geregelde bootverbinding met Londen in de 1820´s was daar niet vreemd aan. Een aantal Belgische ondernemers speelden daarop in. Zo verbroederde de elite van Veurne met Britten vanaf 1831 in het nog primitieve Pavillon des Bains in De Panne. Er was per slot van rekening een stevige band tussen de twee landen. Als België onafhankelijk was kunnen worden, was dat voor een flink stuk te danken aan het Verenigd Koninkrijk. Leopold I was korte tijd gehuwd met een Britse prinses (tot haar voortijdig overlijden), en verbleef ook jaren in Engeland.

Maar het echte startschot voor het kusttoerisme werd eerder in Oostende gegeven. Vanaf 1835 huurde koning Leopold I een zomerverblijf in de Langestraat te Oostende. Ook zijn opvolger, Leopold II trok graag naar die stad. Hij had er dan ook als kind vaak vertoefd, en zijn moeder was er overleden. Van zodra hij een passie voor urbanisatie ontwikkelde, zat men hem daar ook niet voortdurend dwars zoals in Brussel soms het geval was. Hier kreeg hij dan ook alle ruimte om "le roi batisseur" te spelen. En zeker niet zonder merites.

Koninklijke belangstelling en  -zo nu en dan- aanwezigheid in de West-Vlaamse kuststad was zeer welkome promotie voor het vissersstadje. Dat was zo in Nice, dank zij de frequente aanwezigheid van de Britse koningin Victoria en de Russische Tsaar, dat was niet anders in Oostende. In het kielzog van de von Saksen Coburgs trokken immers ook heel wat edellieden naar de Noordzee. Een spoorverbinding tussen Brussel en Oostende - reeds in 1838 in gebruik genomen - was uiteraard een bijkomende stimulans.

Naast het staatshoofd en lieden met blauw bloed trad nog een nieuwe klasse resoluut op de voorgrond: de burgerij of "bourgeoisie". Initiatiefrijke lieden die schatrijk waren geworden dank zij de Industriële en de Commerciële Revolutie. Mede ook wel dank zij zeer lage lonen en allerlei slinkse manieren om een deel daarvan weer in de kas van de fabrieksbazen terug te laten vloeien. Maar dat even terzijde.

Feit is dat deze snel opkomende rijke klasse zich probleemloos al dan niet jaarlijkse verplaatsingen naar de Belgische Kust kon veroorloven. Sommigen staken al snel de adel in rijkdom en politieke invloed voorbij. Niettemin hielden deze "nouveaux riches" zich graag op in de buurt van mensen met een "petit de" in hun lange familienaam. Huwelijken tussen beide elitegroepen bijvoorbeeld waren vaak een "win win"-situatie: de burgerij was erg tuk op mensen met een adellijke titel, en heel wat edellieden vroegen zich af hoe ze hun dure kastelen konden blijven onderhouden, als er geen grote kapitalen tijdig zouden binnenstromen. Dus, naast de koninklijke familie en de edellieden ontwikkelde ook de burgerij al snel een passie voor witgeel zand, meeuwen en de getijden van de Noordzee. Ook de Britse toeristen bleven het Kanaal oversteken, hun weg naar ons land vinden. De vraag naar overnachtings- en ontspanningsmogelijkheden nam al snel toe.


het hotel de la Plage en de Océan, Oostende, albumine 

Die toenemende drukte aan de kust in Oostende leidde dan ook tot de bouw van de eerste villa´s en tot een ontluikende lokale horeca die zich op toeristen richtte. (er waren tal van "gewone" hotelletjes in de stad, die zich bv. eerder op handelsreizigers enz. richtten)

  
Twee advertenties uit de 1890´s

In een latere fase verschenen allerlei toeristische attracties en evenementen, zoals bv. de Villa Stracké met zijn collectie opgezette dieren, de Wellington renbaan, een opmerkelijk Kursaal, zeilwedstrijden allerhande... En weldra ook infrastructuur om te (mini)golfen of te tennissen. De Anglofilie was na meerdere decennia zeker niet geluwd.

De tweede fase voltrok zich in Blankenberge, mee gestimuleerd door de aanleg van een spoorverbinding vanuit Brugge in 1863. Ook in die stad werd een Kursaal opgericht, verschenen eerste villa´s, ontstonden hotels die zich vooral op vakantiegangers richtten. Een gezonde concurrentie tussen Oostende en Blankenberge versnelde nog eens heel het proces.

De volgende etappe in de toeristische ontsluiting van de Kust voltrok zich onder andere in Heist, tot 1971 een aparte gemeente. Opnieuw speelde hier de aanleg van een spoorverbinding een cruciale rol. In 1861 ontstond hier het Grand Hotel du Phare, in 1867 het Kursaal Hotel en wat later het Hotel de la Plage. Na het centrum van Heist breidde de toeristische sector zich als een olievlek naar de deelgemeente Duinbergen uit.

Heel wat welstellende lieden zouden zich in de volgende decennia hier een mooi tweede verblijf laten neerpoten. Uiteraard beconcurreerde men elkaar daarbij wel wat, wou men elkaar de loef afsteken met een nog prestigieuzere voorgevel. Producenten van ansichtkaarten vonden de namen van die villa´s blijkbaar gewichtig genoeg om er bij stil te blijven staan. Als werd er van de serieuze kusttoerist verwacht dat hij of zij die allemaal ook kon opsommen tijdens het nippen aan een five o´clock tea nabij de tennisvelden...


Grand hotel Pauwels (boven) en het
Châlet hotel (onder, centraal)

In de vroege 1900´s openden ook de eerste kusthotels in Duinbergen hun deuren, waaronder:

- Hotel du Châlet (1901)
- Hotel Pauwels (1903)

In die periode was er in Knokke nauwelijks iets te zien en te doen. Vanuit Heist kon men wel ezels huren waarmee sommige toeristen wel eens tot Knokke verplaatsten. Eén van de eerste om hierop in te spelen was Moeder Siska. Vanaf 1882 begon ze wafels aan hongerige toeristen te verkopen. De wafelbakkerij was gevestigd in een molenaarshuisje. Weldra vonden ook de eerste automobilisten hun weg naar het gezellig terrasje, waar men wafels en kramiek kon verorberen. Het werd de start van een succesvolle familiezaak, verdergezet door zoon Raymond. In 1919 opende "la fille Siska" ook een vestiging, die als "Marie Siska" bekend werd. Zoals een heel mooi gemaakt filmpje over 100 jaar Marie Siska laat zien, werd deze zaak door tal van grootheden bezocht, zoals The Platters, Paul Anka (die zich liet verleiden om zelf ober te spelen), Josephine Baker of Gilbert Becaud.

Het toenemend succes van Oostende en Blankenberge maakte dat sommigen zich van die steden begonnen af te wenden, en op zoek gingen naar rustigere oorden. Wellicht stegen de grondprijzen er ook zodanig, dat beginnende hoteliers zich eveneens verplicht zagen elders te zoeken. Sommigen lieten dan ook hun blik vallen op het tot dan toe ongerepte Knokke. Voor zover nagetrokken kon worden ontstonden de eerste hotels die mikten op kusttoeristen hier in de 1890´s.

De pioniers waren:
G
rand Hotel (Motke)
- Grand Hotel du Kursaal van het echtpaar Lievens-Paternoster.

Het hotel Prince Baudouin gaat terug naar 1889, maar lijkt zich minder specifiek op kusttoeristen te hebben gericht. In de vroege 1900´s volgden onder andere het Hotel des Dunes.

De ontwikkeling van het kusttoerisme zette de verschillende kuststeden ook aan om allerlei verfraaiingswerken door te voeren. Op de zeedijk werd bestrating voorzien, mooie lantaarnpalen en rustbanken geplaatst, dat soort dingen. De bloeiende horeca zorgde per slot van rekening ook voor allerlei meerinkomsten. Meer landinwaarts werden voetpaden aangelegd, boompjes geplant, parken ingehuldigd en andere kleine ingrepen doorgevoerd...

WO I zorgde voor een kortstondige inval. De kuststrook werd weer van het grootste militaire belang, en heel wat gebouwen kregen voltreffers te verduren. Na 14-18 diende dus het één en het ander weer heropgebouwd te worden. Maar vanaf de "roaring twenties" trok de economie weer aan, en schakelde het kusttoerisme een versnelling hoger. Interessant was ook dat de kustgemeente vanaf 1929 bereikbaar was per vliegtuig, bv. vanuit Nederland of Engeland.

In Knokke resulteerde dat in een enorme toename van het aantal hotels, vaak in zogenaamde cottage stijl gebouwd. Deze horeca-zaken vielen op door hun erkers, gecompliceerde daken met dakkapelletjes en koekoeken, gevels deels in ruwe, ongeschilderde bakstenen op het gelijkvloers, soms een verdieping of twee. De bovenste verdiepingen echter werden wit geschilderd, en met donker geschilderd vakwerk versierd. Deze rage werd aangezwengeld door architecten, die tijdens WO 1 in Engeland verbleven hadden. Deze bouwstijl werd ook bijzonder populair in het noorden van Frankrijk, zoals in Le Touquet ("Paris plage") of Deauville. Vandaar dat soms ook wel van "Normandische stijl" gesproken wordt. Zoals de inventaris zal aantonen, werd een belangrijk deel van de hotels in Knokke in zo´n Normandische stijl opgetrokken.

Wat enorm opviel in Knokke is hoe zeer de Anglofilie hier lang wist stand te houden. Niet alleen ziet men vaak op ansichtkaarten van zowel het strandgebeuren als stadszichten de Union Jack opduiken. Verschillende hotels hadden een naam die de Britse harten sneller moesten doen slaan: de Britannia, de Wellington, de Nelson, de Victoria, de Windsor... Om nog maar te zwijgen van het aantal horeca-zaken, die de voorbijgangers op allerlei manieren duidelijk wilden maken dat men bij hen terecht kon voor de Five O´clock Tea ! Ook werd nooit nagelaten om de nabijheid van tennisvelden of de Golf Club te onderstrepen...

De lagere klassen wilden ook mee profiteren van deze socio-economische hausse, en via vakbondsacties en politieke druk werden inderdaad een aantal "sociale verworvenheden" in de brand gesleept. Naast wat betere lonen, werd in 1936 nog een belangrijke eis voor het eerst ingewilligd: betaald verlof. Dit zou er na WO 2 een heel ander karakter geven aan de horeca aan de kust. Vooral Oostende en Blankenberge trokken resoluut de kaart van het massatoerisme. Grotere hotels, kleinere kamers, en, om het allemaal zo goedkoop mogelijk te houden, een comfort dat tot de essentie herleid werd. Rijkere lieden weken nu nog meer als voorheen uit naar andere kuststeden, waaronder Knokke.

De stijgende vraag naar overnachtingsmogelijkheden in Knokke maakte ook hier dat heel wat hotels ofwel horizontaal, ofwel in de hoogte ofwel op beide manieren uitbreidden. Een andere trend was dat veel hotels weer afwilden van hun cottage stijl. Die werd vaak als ouderwets aanzien, als voorbijgestreefd. Het naoorlogs beeldmateriaal van heel wat hotels toont dan ook mooi hoe heel wat hotels zich ontdeden van hun typische Normandische elementen.

Reeds vanaf de 1950´s maar vooral vanaf de 1960´s ziet men verschillende oude hotels verdwijnen, en vervangen worden door moderne gebouwen, al dan geen hotels. Op de zeedijk van zowel Duinbergen als Knokke zouden de fraaie villaatjes van weleer, net als verschillende ronkende horeca-namen onverbiddelijk afgebroken worden, om plaats te maken voor foeilelijke hoogbouw met mogelijk een vogelbreintje, maar zonder ziel, zonder hart... Horatio Nelson bv. zou zich in zijn graf omdraaien bij het zien van wat er gebeurde met het oorspronkelijk best wel elegante hotel dat naar hem vernoemd werd... (1)

Net zoals er mensen zijn die bij hoog en bij laag beweren dat de Aarde plat is, dat Marsmannetjes Aardbewoners komen ontvoeren en dat Corona een straf van de één of andere god is, zo zullen er natuurlijk wel lieden zijn die beweren dat het strand van Knokke erg "mondain" is. Of dat zij die zich daarover vrolijk maken gewoon jaloers zijn op hun zeer duurbetaald stulpje met een onbelemmerd zicht op een zee zonder storende windturbines...

Wie een idee wil krijgen van wat Knokke destijds zo aantrekkelijk maakte, raden we eerder een wandelingetje aan in de nabij gelegen villawijk: de Eugène Ysayelaan, de Sparrendreef, de Emile Verhaerenlaan, de Fochlaan... Of natuurlijk om eens te grasduinen in de rijke collectie beeldmateriaal die hier op Retroscoop voor het eerst bijeen werd gebracht...

De inventaris in enkele woorden en cijfers:

Geografische afbakening
- geografisch: alle hotels en pensions van Knokke maar zonder Heist (inclusief de deelgemeente Duinbergen), dat pas vanaf 1971 een twee-eenheid met Knokke ging vormen.

Afbakening in de tijd
- eind 19de eeuw (start horeca aldaar) tot 1980
 

In het kader van de eerste versie van deze inventaris (april 2021) werden ongeveer 240 hotels in Knokke geïdentificeerd. Noteer daarbij evenwel dat sommige hotels meermaals van naam wijzigden. Er werd zoveel mogelijk aandacht aan dat aspect gegeven, door goed naar de andere namen door te verwijzen. Anderzijds komen sommige namen ook twee keer voor, terwijl het toch om andere hotels ging. Niet alle hotels richtten zich hoofdzakelijk op kusttoeristen, er zullen ongetwijfeld ook wel zaken tussen zitten die het meer van handelsreizigers enz. moesten hebben.

De Retroscoop-lijst werd eveneens naast de lijst van hotels uit 2021 geplaatst. Dit liet toe een aantal hotels te identificeren, die vandaag de dag nog steeds bestaan, zoals de Prince Baudouin. 

Wellicht ontbreken op dit moment nog wel een aantal namen van kleinere zaken. Bijkomende opzoekingen en misschien reacties van Retroscoop-lezers leiden mogelijk nog naar een aantal extra namen, alvorens Retroscoop de sleutel onder de mat schuift, naar alle waarschijnlijkheid rond augustus-september 2021.

Wat kunnen we nu al over die ongeveer 240 horeca-zaken zeggen ?

Grootste en duurste hotels
(op basis van de "officiële" hotellijst uit 1959):

a) grootste
Louter wanneer bekeken qua aantal kamers, lijkt het Grand Hotel in 1930 het hoogste aantal kamers te hebben bereikt. Andere hotels mikten bewust niet op zo´n groot aantal, boden grotere en duurdere kamers of appartementen aan voor een ander klienteel. Die omslag gebeurde verder na WO 2. Zo viel het aantal kamers van het Grand Hotel terug op 84 (al is het onduidelijk of daar nog de kamers van het Nouvel Hotel bijgeteld moeten worden)

Grand Hotel (Motke): 300 kamers (in 1930) 84 (late 1950´s)
Central Hotel: 152 (in 1930) 90 kamers (late 1950´s)
Rivage Hotel: 90 (1930) 75 kamers (late 1950´s) 

De overige aantallen zijn die uit de late 1950´s:
- Excelsior Hotel: 100 kamers
- Majestic Hotel: 70 kamers
- Prince´s Hotel: 70 kamers

b) duurste (op basis van de ondergrens, late 1950´s)

- Piccadilly: 175-200 Bfr.
- Grand Hotel (Motke): 150-200 Bfr.
- Majestic Hotel: 150-450 Bfr.
- Cambridge: 100-300 Bfr.

De Majestic bereikte met 450 Bfr. als bovengrens het duurste aanbod in Knokke in 1959, ten minste voor wat betreft de hotels die hun gegevens doorstuurden.

Welke de meest opmerkelijke architectuur had, is natuurlijk iets erg subjectief. Zelf waren we erg onder de indruk van de frivole en ongewone vormgeving van bovenstaand hotel... De inventaris (letter P) onthult wel over welke zaak het gaat. Voorlopig kennen we geen ander kusthotel met een even excentrieke, elegante voorgevel...

Hoe kwam deze inventaris tot stand gebracht ?

- 1) op basis van ansichtkaarten in de Retroscoop-collectie, alsook op veilingsites zoals Delcampe en eBay
- 2) met de hulp van enkele toeristische gidsen en de "officiële" hotellijst uit 1959
- 3) dit alles werd verder aangevuld met informatie uit de brochure "Historie Hotels Knokke aan Zee", opgesteld door de Heemkring Cnoc is Ier.

Wat de fiches die bij de afbeeldingen horen betreft, werd reeds alle op dit moment gekende informatie hierin opgenomen. Dat is soms al tamelijk compleet, maar vaak ook nog zeer rudimentair. De redenen hiervoor zijn:

a) de ansichtkaarten hebben dikwijls geen of een erg onvolledige legende (geen adres, vaak nog niet verzonden, dus ook geen afstempel-jaartal, de wel afgestempelde zijn niet altijd ontcijferbaar...)
b) soms is er wel een vrij volledige legende, maar in het Frans. Het is niet altijd evident om de overeenkomende straatnaam in het Nederlands te identificeren, te meer daar sommige straten van naam veranderden

Wanneer huisnummers vermeld worden, moet men ermee rekening houden dat Knokke systematisch volgebouwd werd. Daardoor wijzigden de huisnummers vaak doorheen de jaren. In de mate van het mogelijke wordt dit wel vermeldt. Telefoonnummers in Knokke sprongen van 3 cijfers wellicht na WO 2 over naar 5 cijferige. Het zou heel interessant zijn om te weten te komen wanneer dit precies gebeurde, wat immers zou toelaten om ansichtkaarten alvast bij benadering beter te dateren.

Interessant is wel dat op verschillende ansichtkaarten het toenmalige personeel te zien is, poserend bij de hoofdingang, maar soms ook achter geopende vensters, op balkonnetjes...

Wat alleszins essentieel bleek te zijn om de evolutie van de situatie in Knokke goed te begrijpen, is om zoveel mogelijk afbeeldingen van elk hotel te zoeken. Enkel op die manier kan men de soms beperkte, soms zeer ingrijpende wijzigingen aan de architectuur vaststellen... Zo is de systematische uitbreiding van het Grand Hotel (Motke) heel interessant...

Wat ons opviel tijdens de opzoekingen is dat er maar weinig bagagelabels van deze hotels te koop worden aangeboden. Opvallend, de paar die wel opdoken, waren doorgaans echt wel saai en weinig esthetisch. Menu´s en andere items werden niet gevonden, wel één overlijdensbericht van een bekende hoteleigenaar.

Ook bleken er nauwelijks familiekiekjes op te duiken, waarop toevallig ook hotels te zien waren, zoals bv. bij het onderzoek naar de hotelwereld in Nice wel het geval was. Daar doken de Ruhl en de Negresco vaak op, maar soms ook minder iconische hotels. Dit kan soms een interessante, aanvullende piste zijn op de ansichtkaarten. In het geval van Knokke leidde die piste tot nu toe maar één maal naar een interessante afbeelding, meer bepaald van een hotel waarvan geen ansichtkaart gevonden werd.

Opm.: In het donker groen, fiches die nog dienen te worden toegevoegd 

Springmenu 

A
- Abeilles ("Coppin Vandermeersch") Hotel Restaurant Patisserie Zeedijk
- Aclots Pension Fochlaan Knokke Zoute
- Adophe Pension Koninginnelaan na WO 1
- Aida Pension Zeedijk
- Albert (Residentie)
- Albert Plage (1)
- Albert Plage (2)
- Alfa Pension Zeedijk / Swolfsstraat (= voorheen mogelijk de Silberstein)
- Allegro Hotel Avenue Van Bunnen, 10 (22) Knokke-Zoute
- Allemagne Hotel
- Ambassadeurs, Les Albertplein = Roberts´
- Anglais Pension (voor WO 1)
Angola Hotel Kustlaan, 52 Knokke-Zoute
- Antoine Pension Koninginnelaan na WO 1
- Appart Hotel
Arcades Hotel Elisabetlaan, 38 Knokke-Zoute
- Arco Pension Zoutelaan Knokke-Zoute
- Ardennes Hotel H. Consciencelaan, 5 Knokke > zie hotel Marouf
- Argousiers Hotel / Pension J. Nellenslaan, 5 Knokke-Heist
- Argus Hotel Kustlaan, 23 Knokke-Zoute
- Arts & Sports
Ascot Hotel
- Astoria Hotel Zeedijk, 521 (later 550)
- Astrid Pension Dumortierlaan 39 na WO 1
- Atlanta
Atlantic Hotel Zeedijk Knokke-Heist
- Auberge Normande
Aurore Hotel / Pension Lippenslaan / Blancgarinstraat, 5 na WO 1
- Avenir Pension Duindoornstraat, 7
- Avenue Grand Hotel / Pension de l´ Lippenslaan, 93 (pension na WO 1)
= Germania Hotel / France Hotel / St Moritz hotel

B

- Balmoral Hotel Kustlaan, 84 = Ritz hotel / Terminus hotel
- Beach Hotel Lippenslaan, 287
- Beau Sejour Hotel Van Bunnenplaats, 3
- Beau Site Hotel Lippenslaan
- Beaulieu Hotel = Quintyn Hotel
- Bebe Friand Pension Lippenslaan na WO 1
- Belga Pension Leopoldlaan 33 na WO 1
Bella Napoli Hotel Restaurant Bayauxlaan 51 Knokke-Heist
- Belle Rive Pension Parmentierlaan, 68 na WO 1
- Belle Vue (1) Grand Hotel Albertplaats / KustlaanKnokke-Zoute
- Belle Vue (2) Hotel = Flandres (Grand) Hotel / Berlin Hotel
- Belle Vue (3) Pension de Familles Lippenslaan
- Belvédère Pension, later Hotel Lippenslaan, 162
- Berlin Hotel = Flandres, (Grand) Hotel; Bellevue (2)
- Bon Logis Pension Lippenslaan na WO 1
- Bonbonnière Pension Vuurtorenplein, 4 na WO 1
- Bonne Auberge (hotel ?)
Bosquet Pension / Hotel Kopsdreef, 9
- Boulevards Hotel
- Bourgogne, -de
Brighton Hotel Noordstraat, 2 Knokke-Zoute
- Brise Hotel Kustlaan, 184 Knokke-Zoute
- Brise Marine Pension Engelspad
- Bristol Hotel Zeedijk, 144-145 Knokke-Zoute
- Britannia Hotel Elisabetlaan, 75 Knokke-Zoute
- Britannique Hotel Van Bunnenlaan Knokke-Zoute
- Broadway Hotel Zandstraat Knokke-Zoute
- Bruges Hotel Seb. Nachtegaelstraat, 1
- Bruges et de Flandres, Hotel de Knokke-Zoute
- Bruxelles Lippenslaan, 34 = Hotel Lion d´Or
- Bruyninckx

C

- Calme Pension Zeedijk na WO 1
Cambridge Hotel Restaurant Taverne Zeedijk, 97 Knokke-Zoute
- Cap Nord Hotel = Quo Vadis 
- Caprice Pension Kustlaan Knokke Zoute
- Caravelle Pension Lippenslaan 248 na WO 1
Carlton Hotel Albertplaats, 7 Knokke-Zoute
- Caroline Parmentierlaan 242 of 272 = Mayrose
- Casita ? Casinta ?
- Castel Fleuri Pension na WO 1
Cecil (1) Hotel Lippenslaan
- Cecil (2) Hotel
- Cendrillon Pension Fincetlaan na WO 1
- Central Grand Hotel Lippenslaan, 283 Knokke-Zoute
- Century´s
- Châlet des Sports Pension Elisabetlaan / Montgomerylaan = Tinel Châlet
- Châlet du Bois Pension
- Châlet du Zoute Pension Sparrendreef
- Châlet Tinel Hotel Elisabetlaan, 73 Knokke-Heist
- Chant d´Oiseau Pension Kustlaan, Knokke Zoute
- Chapon Fin
Pension Kustlaan 12 na WO 1
- Charmettes Hotel Pension Knokke-Zoute
- Chatelet Pension De Tièrestraat na WO 1
- Chère Maison Leopoldlaan 41 na WO 1
- Claridge Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Clifton
- Colette Pension Koninginnelaan na WO 1
Commodore Hotel = Hotel Goddefroy
- Communal Hotel Restaurant Café Gemeenteplaats Dorpsstraat
- Continental Hotel Dijkplaats
- Coppelia (1) Pension Hendrik Consciencelaan 20 Knokke Albert Plage
- Coppelia (2) Pension Nellenslaan = Park Hotel, Prince Charles
- Cosmopolite (1) Hotel Lippenslaan, 62 = Lion d´Or en later Espérance hotel
- Cosmopolite (2) Hotel Pierslaan
- Cosmos Pension Lippenslaan na WO 1
- Cotan Pension na WO 1
-
Cozy Corner (voor 1970 ?)

- Cosyn (Grand) Hotel Dorpsstraat
- Couronne Hotel de la 
- Cygne Grand Hotel du Lippenslaan (hoek met Seb. Nachtegaelstraat) 
= Hotel Rust aan Zee

D

- D´Hondt
Dagmar Hotel Zeedijk Albert Plage
- Daisy Home Pension Home Leopoldlaan / Taboralaan = buur Hotel du Rhin
- Damier Pension Lippenslaan na WO 1
Daniël Hotel Van Bunnenplein, 5 (6 ?) Pension na WO 1 = Hotel Oxford, Pension Linka
- Delgoff Pension Taborastraat na WO 1
Derby Hotel Hendrik Consciencelaan, 12 (10)
- Deutscher Hof
- Diane Pension
- Digue, - de la
- Dorchester Grand Hotel Kustlaan 6
- Dormy House Hotel Restaurant Elisabetlaan, 48 Knokke-Zoute
- Dortmund Grand Hotel de
- Ducs de Bourgogne Hotel Pension Restaurant Tearoom Zoutelaan, 175 Knokke-Zoute
- Dumortier Hotel
- Dunes Hotel Restaurant Café Casino Patisserie
- Dunette Hotel La - Wandelaar 7 Knokke-Heist
- Düsseldorfer Hof

E

- Edelweiss Pension
Edward VII Hotel Lippenslaan
- Eldorado Hotel Elisabetlaan 3 Knokke-Zoute = Hotel de l´Océan (1)
- Elisabeth
- Elite Pension Zeedijk 494 Albertstrand na WO 1
- Elysée Elisabethlaan, 17 = Pension Les Petrels
- Epsom Hotel Duindistelstraat, 7 Knokke-Zoute
- Ermitage Hotel 
- Escape l´ Hotel Restaurant Sterrenlaan Albertstrand
(Cnoc Hier geeft daarnaast als adres: Oosthoekplein, 2c Knokke Zoute: een gelijknamige zaak ?)
- Espérance Hotel Lippenslaan = Lion d´Or en Cosmopolite (1) hotel
- Esther Pension Swolfsstraat na WO 1
- Etoile Bleue Pension Lippenslaan 10, na WO 1
- Etoile Polaire Pension voor WO 1
Europe (1) Grand Hotel Lippenslaan
- Europe (2) Hotel Restaurant Bar J. Nellenslaan
- Excelsior (1) Grand Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Excelsior (2) Hotel Zeedijk 113 = Hotel Metropole

F

- Fairway Pension Parmentierlaan na WO 1
Familles Hotel Lippenslaan, 183
- Fins Gourmets Pension Lippenslaan, 100
- Firmin villa Lippenslaan voor WO 1
- Flandres (Grand) Hotel Knokke-Zoute = Belle Vue (2) hotel / Berlin hotel
- Florida
France Hotel Lippenslaan 93
= Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / St Moritzhotel

G

- Gabrielle Pension Taborastraat voor WO 1
Gallia Hotel Knokke-Zoute
- Ganda Hotel Lippenslaan, 98
- Gare, - de la Pension na WO 1
- Germania Hotel Lippenslaan, 93
= Grand Hotel de l´Avenue / Hotel de France / St Moritzhotel
- Gielen Hotel Lippenslaan
- Globe Hotel Zeedijk 183 Knokke-Zoute
- Goddefroy Hotel = Commodore Hotel
- Golf Pension Elisabetlaan voor WO 1
Golf Hotel Fochlaan
- Good Luck Hotel Pension Restaurant Elisabetlaan, 8
- Grand Air (1) Pension Verweeplein (Vlaamsch Huis) na WO 1
- Grand Air (?) Pension Lippenslaan
- Grand Chef (hotel ?)
Grand Hotel Restaurant Café Van Bunnenplaats
- Grand Hotel du Zoute > zie Zoute, Grand hotel du
- Greenwich Pension
- Grenade, A la Hotel Restaurant (en op gegeven moment pension) Marie-José straat Knokke-Zoute
- Grosvenor Hotel Marie Joséplaats Knokke-Zoute
- Gulden Vlies Pension Marie Joséstraat na WO 1

H

- Haegeman Pension Lippenslaan na WO 1
- Helvetia
Heures Claires Congostraat, 11
- Hirondelles Pension Zoutelaan, 175
- Horizon Pension Zeedijk na WO 1

I

- Ibis Hotel Kustlaan Knokke-Zoute
-  = hotel Lido
- Ideal
- Indes, - des
- Internationale
Pension Zoutelaan voor WO 1

J

- Jacobs Hotel (Maison Jacobs, Pension) Zeedijk
- Johnny Hotel Restaurant Van Bunnenplein 12 Knokke-Zoute
- Julia Maria Pension voor WO 1

K

- Kathleen Pension Kustlaan Knokke-Zoute
- Ker-Yan Hotel Pension Résidence Hendrik Consciencelaan 1 Albert-Plage
- Kismet Résidence
- Kölnerhof = Hotel de l´Océan (3)
Kursaal Grand Hotel du (1) Zeedijk Knokke-Zoute

L

- Lekkerbek Hotel Restaurant Pension Knokke-Zoute
- Leopold II Hotel
- Liberty Kustlaan 219
- Lido Hotel Zwaluwenlaan Knokke Albertstrand
- Lievens Dorpsplein
- Linka Pension Van Bunnenplein, 5 = Hotel Oxford, Hotel Daniël 
- Links Hotel Elisabetlaan / Zoutelaan Knokke-Zoute
- Lion d´Or Hotel (1) = Cosmopolite (1) hotel en later Espérance hotel 
- Lion d´Or Hotel (2) Lippenslaan, 34 = Hotel de Bruxelles
- Lion de Flandre Hotel Lippenslaan, 164
- Littoral Hotel Lippenslaan, 297
- Llyods Hotel Kustlaan, 154 Knokke-Zoute (Kongostraat 5 ?)
- Londres Hotel Van Bunnenplein, 12
- Lordship Pension
- Lorette Pension Vuurtorenplein na WO 1
- Loris, Les Pension Kustlaan, 48-50
- Lucullus = hotel Westminster
- Lucy Pension Koninginnelaan na WO 1
- Lugano Hotel Kustlaan / Villapad
- Lusthof Pension Lippenslaan na WO 1

M

- Maison des Familles
- Maison des Familles Dépendances Leopoldlaan / Square D´Hooghe
- Majestic Hotel Zeedijk 688 Knokke-Zoute = hotel Pauwels
- Mandelay Pension Zeedijk 118 na WO 1
- Manoir du Dragon Albertlaan 73 (voor 1970 ?)
- Marée, La Pension Zeedijk 113 na WO 1
- Maria Villa pension > zie Villa Maria
- Marie José Pension
- Marie Louise Pension Kongostraat na WO 1
- Marie Siska Zoutelaan, 177 (hotel ???)
- Marina Pension Zeedijk na WO 1
- Marine, - de la Zoutlaan 14
- Marinière Pension Marie Joséstraat 12 na WO 1
- Marouf Pension Consciencestraat, 1 Bayauxlaan = hotel des Ardennes
- Marthe Pension Zeedijk na WO 1
- Mary J. Hostestraat, 2
Max Arends (1) Pension de Familles Koninginnelaan voor WO 1
- Max Arends (2)
- Mayfair Hotel Kustlaan, 10 Knokke-Heist
- Mayflower (Grand) Hotel Zeedijk, 90 Knokke-Zoute / Albert Plage
- Mavouba Pension Lippenslaan voor WO 1
- Mayrose Parmentierlaan 242 of 272 = hotel  Caroline
- Meerlenhof PensionOosthoekplein, 24
- Melanie (1) Pension Koninginnelaan voor WO 1
- Melanie (2) Pension Lippenslaan na WO 1
- Melrose Bayauxlaan
- Memlinc Hotel Kustlaan / Albert 1 plein
- Métropole Hotel Restaurant Zeedijk, 133 Knokke-Zoute (zelfde directie als Montana Pension) = Hotel Excelsior (2), St Jean
- Meysman-Schepens Hotel Lippenslaan = Hotel du Nord
- Midan Hotel Zeedijk, 79 Knokke Albert Plage
- Midi (1) Hotel Pension du Lippenslaan na WO 1
- Midi (2) Pension Verweeplein 18 na WO 1
- Midland Hotel Kustlaan Knokke-Zoute
- Mille Colonnes Hotel Lippenslaan, 266
- Minerva Lippenslaan, 70
- Miramar Hotel "Nieuwe Dijk"
- Mon Bijou Hotel Restaurant Café Lippenslaan, 101
- Mon Plaisir Hotel Pierslaan 59 / Victor Lamoralstraat
- Mon Repos Pension Vuurtorenplein 6 na W0 1
- Monaco Lippenslaan, 85
- Mondiale Pension Lippenslaan na WO 1
- Monica Pension Leopoldlaan na WO 1
- Monico Pension
- Montana Pension Van Bunnenplein, 8
- Morel Lippenslaan (146)
- Motke = Grand Hotel
- Mouettes Pension (?)
- Münchener Bierhaus Pension voor WO 1 (pension ???)

N

- Nations, Hotel des Zeedijk 153 (doorstreept en vervangen door nr. 134)
- Nelson´s Hotel Meerminlaan, 34
- Neptune Hotel Taborastraat, 2
- New City Hotel A. Bréartstraat, 9
- Nobus Hotel Patisserie Albertplein Knokke-Zoute
= Rembrandt Hotel / deel Zomerlust Hotel
- Noordzee Hotel Restaurant Lippenslaan, 6
-
Nord, - du, Hotel Pension Restaurant du Lippenslaan, 54 = Meysmans-Schepens
- Norfolk Elisabethlaan, 6
Normandy Hotel Knokke Albert Plage Canada Square
- Norval Hotel Sparrendreef / Prins Karellaan
- Nouvel Hotel Van Bunnenplein 1
- Novelty Zeedijk (huizenblok Marie Joséstraat-Swolfsstraat) 

O

- Oasis Zeedijk, 85
Ocean (1) Hotel Restaurant Elisabetlaan = hotel Eldorado
- Ocean (2) Pension de Familles "Place Publque" voor WO 1
- Ocean (3) = (voorheen) hotel Kölnerhof
- Old Tom Zeedijk 10
- Ondine Pension Bosje na WO 1
- Oosterzon Pension Zeedijk, 74
Orange & Flora Grand Hotel Restaurant
- Orangers Pension Zeedijk voor WO 1
- Osborne Hotel Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage (volgens Cnoc is hier = Hotel Norfolk, maar ander adres ?)
- Oxford Pension Van Bunnenplein, 5 = Pension Linka, Hotel Daniël

P

- Pahulte Pension Elizabetlaan na WO 1
- Paix Hotel de la Elisabetlaan, 78 = Hotel Wellington
- Palace Hotel Zeedijk / Marie Joséestraat
- Panier d´Or (1) Hotel
- Panier d´Or (2) Hotel Zeedijk, 102
- Park Hotel Restaurant Nellenslaan, 7 = Coppelia Pension (2), Prince Charles
- Pascal Pension Taborastraat
- Pauwels Zeedijk = Hotel Majestic
Pavillon du Lac Hotel Restaurant Dancing Knokke Albert Plage
- Pavillon du Lait
- Pavillon du Zoute Bronlaan Knokke-Zoute
- Père Morel Zeedijk, Albertstrand (niet te verwarren met de Morel)
Petrels, Les Pension Elisabetlaan, 17 = Elysée
- Phare Grand Hotel du, Zeedijk 118 Knokke
- Picardy Zeedijk, 190
- Picadilly Zeedijk, 130 / Zandstraat
- Pierrette Pension Leopoldlaan
-
Plage (1) Grand Hotel Zeedijk
-
Plage (2) Hotel Zeedijk
- Plaza Hotel Marie José plaats (De Wielingen)
- Porte Bonheur Pension Koninginnelaan
- Poste, - de la Pension Lippenslaan (westkant)
- Potinière, La Pension Elizabetlaan 185
- Prince Baudouin Grand Hotel Restaurant Café Lippenslaan
- Prince Charles Nellenslaan, 7 = Coppelia, Park Hotel
- Prince´s Hotel Lippenslaan 113
- Princesse Béatrice Pension Dumortierlaan
- Progrès, - du Verweeplein (hotel ??? pension ???)
- Provincial Pension Dorpsstraat (Seb. Nachtegaelestraat (Gemeenteplein)

Q

- Queen´s (1) Hotel Lippenslaan / Van Bunnenplaats
- Queen´s (2) Hotel Congostraat 1
- Quo (Qua ?) Vadis Lippenslaan (208 ?)
- Quintyn Hotel Lippenslaan, 209 = Beaulieu Hotel

R

- Rallye, The Cnoc is Iier geeft twee adressen op: Bayauxlaan, 68 en de daarmee evenwijdige J. Nellenslaan, 36
- Rayon Vert, Le Britspad (32) 24
Real (1) Hotel Kustlaan, 31
- Real (2) Lippensplein
- Reggly Zoutelaan, 18
- Regina (1) Lippenslaan / Blancgarinstraat
- Regina (2) Kustlaan 229 (211)
- Regina Maris Home Lippenslaan, 64
- Rejane Hotel, Tearoom, Concert Zeedijk 160 / Golvenstraat
- Rembrandt Hotel Albertplaats = Nobus Hotel / deel Zomerlust Hotel
- Renommée, La Albertplein / Zeedijk 40
Réserve Hotel Restaurant
- Residence Mary Hotel
- Rex Hotel Leopolddijk (volgens Croc Hier: Zeedijk / Ebbestraat)
- Rhin Hotel du Leopoldlaan / Taborastraat = buur Daisy Home (Cnoc is Ier spreekt voorts van "Edisonplein")
- Richmond Hotel Taverne Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage
- Righi Kustlaan, 37
- Rio Hotel Taverne Zoutelaan, 4
- Ritz Hotel Kustlaan = Balmoral / Terminus Hotel
- Rivage Hotel Lippenslaan, 262
- Riviera Lippenslaan (77)
- Roberts´ Albertplein = Les Ambassadeurs
- Robinson Pension Zegemeer, 2a
Rogier Hotel Lippenslaan, 171
- Roland Pension Leopoldlaan voor WO 1
- Rome Hotel Café
- Rosa Pension voor WO 1
- Rossignol Pension Leopoldlaan
- Royal Hotel Zeedijk 185 Knokke-Zoute
- Royal Zoute Golf Club Sparrendreef (hotel ???)
- Rubens Hotel Rubensplein Knokke Albert Plage
- Rust aan Zee Hotel = Grand Hotel du Cygne

S

- Sablette Hotel Zonnelaan, 4
- Sablon Hotel Elisabetlaan
- Sambre & Meuse Hotel Lippenslaan, 184 (of 186)
- San José Pension Verweeplein
- San Miguel Pension Van Bunnenlaan, 66
- San Tony Pension Zeedijk, 185 / Wielingen, 3
- Santa Rosa Lippenslaan, 147
- Santé Pension Lippenslaan, 241 voor WO 1 > zie Villa Santé
- Savarin Pension Zeedijk, 50
Savoy Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Scherrens Pension Elisabetlaan voor WO 1
- Schoonveld Pension Piers de Raveschootlaan
- Schoymans Pension voor WO 1
- Select Pension Koninginnelaan
- Selecta Hotel Albertplaats
- Shakespeare Hotel Zeedijk 186 (volgens Cnoc Hier nr. 795)
- Si Versailles Kustlaan
- Silberstein (= later Hotel Alfa ?)
Simoens Hotel Zonnelaan 5 / Nellenslaan Knokke Albertstrand
- Soleil, - du Grand Hotel Zeedijk, 29 Knokke Albertstrand
- Somerset Pension Zeewindenstraat
- Splendid Hotel Zeedijk 138 (157 volgens Cnoc Hier) Knokke-Zoute
- Splendide Pension Koninginnelaan voor WO 1
- Sports, - des Lippenslaan, 9
- St. Andrews Hotel Elizabetlaan / Zoutelaan
- St Christophe Kustlaan / A. Bréartstraat 10 A
- St. George´s Palace Hotel Marie-José Plaats
- St Jean Zeedrijk 114 = Excelsior (2), Métropole
- St Joseph Pension Lippenslaan
St. Margaret´s Hotel = pension Lievens (?)
- St. Moritz Hotel Lippenslaan 113 (93 volgens Croc is Iier)
= Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / Hotel de France
- St. Pol Auberge Bronlaan 31 (hotel ???)
- Star Hotel Lippenslaan, 292
- Stern´s Dorchester Kustlaan, 6
Strand Hotel Kustlaan 80
- Summer House = Balmoral Pension / Angola 2
- Sunset Hotel Zeedijk, 68
- Superia Pension Zwaluwenlaan (1963 ?)
- Sylva Villa > zie villa Sylva

T

- Teerlinck Swolfsstraat, 19
- Tennis Hotel Restaurant Elisabetlaan / Fochlaan
- Tennis Pension IJzerstraat
- Terminus Hotel Kustlaan / A. Bréartstraat = Ritz Hotel
- Tinel Châlet Elisabethlaan / Montgomerylaan = Chalet des Sports
- Toison d´Or, La Marié Joséstraat
- Tram, - du Pension Lippenslaan
- Trattoria Pension Dumortierlaan (Pension ???) Cnoc Hier p. 111
- Triangle, Le Pension Kustlaan
Trianon (Palace) Hotel Restaurant Zeedijk, 17 Knokke Albert Plage

U

- Union Pension Parmentierlaan, 191
- Univers, l´ Pension Dorpsstraat (S. Nachtegaelestraat) voor WO 1
- Universel Hotel Koninginnelaan, 9

V

- Vague, - de la Pension Zeedijk
- Val Riant Ysayélaan, 2
- Valencia, Le Albertlaan, 77
- Van der Moere Pension Zoutelaan, 2
- Vera Pension Van Bunnenplein
Verleye Hotel Pension Lippenslaan voor WO 1
- Victoire Lippenslaan, 17
- Victoria Hotel Kustlaan /Golvenstraat, 2
- Victoria House Pension de Famille (latere Van Bunnenlaan) voor WO 1
- Villa Maria Pension voor WO 1
- Villa Mayouba Pension
- Villa Pahulté = pension Marie José
- Villa Santé Pension
- Villa Sylva Pension Lippenslaan voor WO 1
- Villa Verdi Elisabetlaan, 3
- Violette des Dunes Pension Duinenweg
- Vlaamsch Huis Pension Verweeplein voor WO 1 = Grand Air (1)

W

- Welkom Dorpsstraat (S. Nachtegaelestraat)
- Wellington Hotel Elisabetlaan 78 (92 ?) = Hotel de la Paix
- Welvaart Zoutelaan, 6
- Westland Pension Lippenslaan,175
- Westminster Hotel Restaurant Patisserie Kustlaan, 191 / Zeewindstraat = Hotel Lucullus
- Windsor Hotel Kustlaan, 34 (54 volgens Cnoc is Iier)

X

Y

- IJzer Pension Ieperstraat

Z

- Zeelust Hotel Pension Van Bunnenlaan, 38
- Zeemeeuw Pension Albertlaan
- Zephir(s?), - Du Lippenslaan, 272
- Zomerlust Hotel Pension Patisserie Albertplaats (pension voor WO 1) = Nobus Hotel / Rembrandt Hotel
- Zoute Grand Hotel du
- Zwinneblomme Lippenslaan, 1

Inventaris 

A
Abeilles

Type: hotel, restaurant, patisserie
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- in een ongedateerde reclame voor deze zaak werd verduidelijkt dat men hier terecht kon voor een vijf uur-thee, koffie, (warme) chocolade, wijn, melk, ijs, limonade, fondants, pralines, dragées, fantasie- en luxedozen

Albert Plage (1)

Type: hotel
Adres: Zeedijk Westkant Casino
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: P. Vermeire-Van Damme
Bestond vanaf: 1928 (bouw: 1927)
Bestond tot: 1959
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Albert Plage (2)

Type: hotel
Adres: Meerminlaan, 22
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Mevr. Fevery; Mariette Camps-Bernaerts
Bestond vanaf: minstens sedert 1966
Bestond tot: 
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Allegro

Type: hotel
Adres: Avenue Van Bunnen, 10 (22 in de 1950´s) Knokke-Zoute
Telefoon: 101 (interbellum), 611 01 (1950´s)
Eigenaar / uitbater: Pierre Schepens-Claeys (1928-1946); R. Cumps-Schepens (1946-1972)
Bestond vanaf: 1904 bouw, 1928 als Allegro
Bestond tot: 1979 afbraak (?)
Aantal kamers: 37 en 1 badkamer
Bijkomende informatie:
Cnoc is Ier kon een interessante chronologie reconstrueren (p. 37) die hier en daar wat aangevuld werd
- 1904 Bouw en start als Victoria House (Pension)
- 1924-1928 of ´29: pension gezin Claeys
- 1928 Allegro hotel (mogelijk een schoonzoon van het gezin Claeys ?) verdubbeling van de omvang, van 3 naar 6 traveeën
- 1944 rustverblijf voor Britse soldaten
- na WO 2: terug Allegro ?
- 1972-1977: verhuurd aan N.O.C. Sociale dienst RTT

Allemagne

Type: hotel, pension
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: H. Gilke (uitbater ?); E. D´Hooghe (eigenaar)
Bestond vanaf: 1907
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- deel van het Hotel de l´Océan, het latere hotel Goddefroy

Ambassadeurs, Les

Type: hotel
Adres: Albertplein, 16
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: 
Bestond vanaf: 1922 (als Ambassadeurs ?)
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- voorheen: Robert´s Hotel
- 1950´s: dancing Chupin
- 1963-1989: werd Le Castel
- 1989-2002: Le Carré

Angola


Collectie Retroscoop

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 52 Knokke-Zoute
Telefoon: 619 53, 641 90
Eigenaar / uitbater: F. Naessens
Bestond vanaf: minstens sedert de 1950´s
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "au centre du Zoute et à quelques pas de la mer"
 

Arcades

Type: hotel
Adres:
- Elisabetlaan, 38 Knokke-Zoute
(later nr. 46, in 2021: nr. 50)

Telefoon:
- 582 (1930´s)
- 622 62 (1950´s)

Eigenaar / uitbater:
- O. Dhaese-Van Parijs (1930´s)
- Mevr. Desmidt-Dhaese
- Sylvie Desmidt

Bestond vanaf: 1928 ? 1935 ?
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig, driesterren-hotel
Aantal kamers: 18 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- men kan aan de hand van het beeldmateriaal vaststellen dat de zaak na WO 2 een aantal wijzigingen onderging. Het balkon van de voorgevel werd vervangen door een erker die van het gelijkvloers doorliep naar het 1ste verdieping. Daarnaast werden ook de vooroorlogse ramen vervangen. In een latere fase volgde de toevoeging van een bijgebouwtje van één bouwlaag rechts, met een terras op het plat dak.

Deze wijzigingen veranderden in belangrijke mate het algemene aanblik die het hotel gaf.

- in de 1930´s waren volgende woorden op de voorgevel geschilderd: "café - cramique (?) - glaces - ices - 5 o´clock tea". De zaak was omgeven door een tuintje, waarin reeds in het interbellum parasols en tuinmeubelen stonden. Eén ansichtkaart toont eveneens een geuniformeerde man die aan de hoofdingang zat.


Collectie Retroscoop

Ardennes

 

Type: hotel
Adres: H. Consciencelaan, 5 Knokke
Telefoon: 632 97
Eigenaar / uitbater:
- E. Raepsaet
- Mevr. Sleutjes

Bestond vanaf: minstens sedert 1935 (als Hotel Pension Marouf ?)
Bestond tot: 1987
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- was voorheen het Hotel-Pension Marouf
- de afbeeldingen van het interieur die hieronder getoond worden dateren ergens uit de tweede helft van de 1960´s of zeer vroege 1970´s (voor 1972 alleszins)

Argousiers

Type: hotel
Adres: 
- J. Nellenslaan, 5 / Duindoornstraat 1 Knokke-Heist
- Cnoc Hier gaf als adres op: Koningslaan / Nellenslaan 227 (p. 40)

Telefoon: 614 68
Eigenaar / uitbater:
- P. Bonehill (tot in de 1970´s)
- Benoit Bonehill

Bestond vanaf: 1927 bouw 1930 hotel
Bestond tot: 1990 (gesloopt)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- noteer de prominent aanwezige Christus in het interieur
- de zaak beschikte over een lift

Argus

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 23 (47 in de 1950´s) Knokke-Zoute
Telefoon: 510 (1930´s) 618 03 (1959)
Eigenaar / uitbater: M. Devillez
Bestond vanaf: 1929
Bestond tot: 1975 (als Argus) werd dan hotel Malibu)
Aantal kamers: 30 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:
- modernistische architectuur
- werd later het Hotel MalibuArts & Sports

Type: hotel, pension, restaurant "ouvert toute l´année"
Adres: Lippenslaan, 16
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1928 (vanaf dan tot 1935: Hotel Astrid). Er zat ook een groothandel voor fietsen en een meubelzaak in het gebouw. Vanaf wanneer tot wanneer het gebouw als Hotels Arts & Sports door het leven ging vereist bijkomende bronnen
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Ascot

Type: hotel
Adres: Zoutelaan, 116
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Mevr. Weyts; J. Verkinderen
Bestond vanaf: momenteel niet 100 % zeker als het al voor 1980 een hotel was. 
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Astoria

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 521 (later 550)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
- G. Stimart (1930´s)
- Massou
- M. Bonehill (1970´s)
- Goethals
Bestond vanaf: ca. 1928
Bestond tot: 1989 als hotel, 1997: gesloopt
Aantal kamers: 51 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Astrid

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 16
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. De Meulenaere (?)
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1935 mogelijk n.a.v. de tragische dood van de nog jonge Koningin Astrid werd besloten van naam te veranderen ? Het gebouw werd alleszins in een voorlopig niet nader bepaald jaartal het hotel Arts & Sports
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Atlanta

Type: hotel
Adres: J. Nellenslaan / Meerminlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
- R. Missault
- Maurice Goethals (vanaf 1977)
- Bruno Goethals
Bestond vanaf: 1960
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Atlantic

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Heist
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Maurice Decuypere-Van Lippeloy
Bestond vanaf: 1924
Bestond tot: 1961
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
 

Auberge Normande

Type: hotel
Adres: Bayauxlaan, 51
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1955 (opvolger Ker Yan)
Bestond tot: 1991 (opgevolgd door de Bella Napoli)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Aurore

Type: hotel - pension
Adres: Blancgarinstraat, 5
Telefoon: 610 27
Eigenaar / uitbater:
- Maurice Dujardeyn (1950´s)
- M. Dujardeyn-Gontier (vroege 1970´s)
- eigenaar: Camiel Laethem
Bestond vanaf: ergens tussen 1928 en 1935 (Cnoc is Ier)
Bestond tot: 1981
Aantal kamers: 20 en 1 badkamer
Bijkomende informatie:
- in 1950 verbouwd
- "specialiteit van paling"

Avenue Grand Hotel de l´

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 93
Telefoon: 58
Eigenaar / uitbater: Oscar Dhoore
Bestond vanaf: voor 1913
- wellicht begonnen als hotel Germania
- na WO 1 werden verwijzingen naar alles wat Duits was systematisch verwijderd, zeker ook gezien de schade die Knokke had opgelopen > hotel de France
- het hotel was op bepaald moment dus de Avenue (zeker ca. 1925, telefoonnr. met twee cijfers) en later het St Moritz-hotel (telefoonnr. met drie cijfers). 
Bestond tot: het gebouw werd vanaf de 1950´s omgevormd tot private appartementen
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Germania Hotel / France Hotel / St Moritz hotel

  

B
Balmoral

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 84
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: vanaf 1928, maar voorlopig zonder informatie wie de voorganger, de Ritz uitbaatte en wie de Balmoral: Hoedt, Desmet, Desloovere, Leopold Odent, D´Hooghe-Delaere (bron: Cnoc is Ier)
Bestond vanaf: 1928 (als Ritz begonnen)
Bestond tot: 1999
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- architect Steylaers

Beach

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 287
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Mevr. Eeckeman
Bestond vanaf: minstens sedert 1951
Bestond tot: ca. 1965
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Beau Sejour

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 3 (4 in de 1950´s)
Telefoon: 613 30
Eigenaar / uitbater: E. Charles (volgens ansichtkaart) Breda, Charles (volgens Cnoc is Ier)
Bestond vanaf: 1896
Bestond tot: 1971 afgebroken, werd Residence Plein Soleil
Aantal kamers: 30 en 3 badkamers (in 1959)
Bijkomende informatie:
- afbeeldingen: de Beau Séjour was niet het gebouw met de "peperbus", het torentje dat pas vanaf het eerste verdieping de hoogte inschiet, maar de twee eerste huizen rechts daarvan
- men kan zien dat het hotel een extra verdieping erbij kreeg, en dat het dak veel minder spits toeliep. De dakkapelletjes verdwenen na de bouw van dat extra verdieping


Noteer links van de Beau Séjour de "annexe" van het Grand Hotel (aan de overzijde van de Van Bunnen-plaats gelegen)

Beau Site

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon: 133 (1920´s-´30´s)
Eigenaar / uitbater: Louis Hilderson, M. Van den Bosch-Hilderson, Georges Herpels (1927-1939)
Bestond vanaf: 1912
Bestond tot: 1967
Aantal kamers: 54 (in 1930)
Bijkomende informatie:

Beaulieu

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 285
Telefoon: 624 36
Eigenaar / uitbater: R. Dumalin
Bestond vanaf: 1935 (als Quintyn)
Bestond tot: 1966
Aantal kamers: 20 en 1 badkamer
Bijkomende informatie:
- begon carrière als het hotel Quintyn

Bella Napoli

Type: hotel, restaurant
Adres: Bayauxlaan 51 Knokke-Heist
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Belle Vue (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Albertplaats / KustlaanKnokke-Zoute
Telefoon: 27 (1900´s ?)
Eigenaar / uitbater: Vandenbussche-Klincke
Bestond vanaf: 1913
Bestond tot: 1976
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- heette op zeker moment ook Belle Vue et Comte de Flandre
- of er een verband bestaat met de "Belle-Vue" (2), die ook naar de vroege 20ste eeuw terug lijkt te gaan, is niet geweten. Zie Belle-Vue (2)
- en daar stopt het niet, want in dezelfde periode lijkt er ook een familiepension te zijn geweest met die naam. Zie daarvoor de Belle Vue (3) 


De Belle-Vue (rechts) en Robert´s bar (links)


Ook de Belle-Vue had overigens een eigen bar, de "Merry"

Belle Vue (2)

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats (?)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- vergelijking van het beeldmateriaal doet ons vermoeden dat dit later het (grand) hotel des Flandres werd.

Belle Vue (3)

Type: familiepension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Belvédère

Type: pension, later hotel-restaurant
Adres: Lippenslaan, 160 (162)
(duidelijk ontstaan uit de samenvoeging van twee huizen, op een moment dat er nog veel percelen braak stonden in de Lippenslaan)

Telefoon:
Eigenaar / uitbater: C. Verstringhe, J. Van Steene, Talbot
Bestond vanaf: minstens sedert 1923
Bestond tot: 1968
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zoals de eerste ansichtkaart aantoont, werd trots verwezen naar de nabijheid van de "Golf Club"
- nog tijdens het interbellum werd een extra verdieping toegevoegd, en getracht om tot een homogenere voorgevel te komen. Zo kwam er een soort versierende stenen "accolade" bovenop het platte dak, dat heel symbolisch de twee aparte huizen verenigde.

Wel bleven de sierlijnen van de vroegere twee aparte huizen op verschillende hoogte aangebracht 
- wellicht net na WO 2 werd dit hotel overgekocht (?) door Vakantiegroepen "Kindervreugd Antwerpen". Dit verklaart de ansichtkaarten met speeltuigen achter het hotel

 

Berlin

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 243
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: (Frans) Martinet-De Jonghe
Bestond vanaf: 1910 (als Hotel des Flandres)
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Bosquet

Type: pension, later een hotel-pension
Adres: Lippenslaan / "Petit Bois", 9 (Kopsdreef)
- het gaat blijkbaar niet om het huis op de voorgrond, afgebeeld op de anischtkaart hierboven, maar om het tweede huis.
- blijkbaar werd de naam van de "Petit Bois" omstreeks de vroege 1930´s gewijzigd in Kopsdreef. In het extra beeldmateriaal ziet men inderdaad afbeeldingen van de "Bosquet" vanuit een andere hoek getrokken, maar voortaan gevestigd in deze Kopsdreef nr. 9. Het telefoonnummer bleef bewaard, de eigenaars eveneens.
Telefoon: 579
Eigenaar / uitbater: Buytaert-Reynaert
Bestond vanaf: minstens sedert 1928
Bestond tot:
Aantal kamers: 26 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- er bestaan verschillende ansichtkaarten die het interieur van deze zaak tonen. Het pension gaf een boekje met zo´n kaartjes in eigen beheer uit.
- "Grand jardin unique à la mer", een ware "oasis de verdure, un cadre reposant et enchanteur"

Boulevards (- des)

Type: hotel
Adres: Burg. Fr. Desmidtplein
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: V. Klincke-De Mey
Bestond vanaf: ergens tussen 1928 en 1935
Bestond tot:
Aantal kamers: 50 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- werd later de Franco-Belge

Bourgogne

Type: hotel
Adres: Duinenstraat, 1 (J. Mommenstraat volgens Cnoc is Ier)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Van de Putte, Van Coillie, De Lophem
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot: WO 2 ?
Aantal kamers: 18 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- omgebouwd tot privé appartementen in de 1950´s

Brighton

Type: hotel
Adres: Noordstraat, 2 / Kustlaan Knokke-Zoute
Telefoon: 615 03
Eigenaar / uitbater: Frans Vermeille, R. Cosyn-Thiel, Mevr. Cosyn
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1963
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de Noordstraat is nu de Ebbestraat

Brise

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 184 Knokke-Zoute
Telefoon: 616 35, 616 74 en in de winter: 635 74
Eigenaar / uitbater: Médard Van Ryckeghem
Bestond vanaf: 1913 (als villa) 1922 (werd een hotel)
Bestond tot: 1966 (het jaar daarop gesloopt)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Bristol

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Zeedijk, 144-145 (op bepaald moment 126)
Knokke-Zoute

Telefoon: 861
Eigenaar / uitbater: Demeyst; Germain Hooghe-Klincke
Bestond vanaf: ca. 1930
Bestond tot: 1980´s
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- hotelletje, bestaand uit twee bijeen gevoegde huisjes
- op het gelijkvloers, een "Café de Paris"

Britannia

Type: hotel
Adres: Elisabetlaan, 75 Knokke-Zoute (nr. 85 in 2021)
Telefoon: 614 41
Eigenaar / uitbater: Paul santy-Willems, P. Bonehill (minstens sedert de eerste helft van de 1960´s, tot zijn overlijden in 1965, zie extra beeldmateriaal), fam. Van Hollebeke
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig vier sterren-hotel, maar werd in 1988 grondig herbouwd
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "face au golf" (kan het Britser ?)

Britannique

 

Type: hotel
Adres: Van Bunnenlaan, 31 Knokke-Zoute
Telefoon: 637 71
Eigenaar / uitbater: P. Peters, A. Malbert, G. Pile, G. Lietaert, O. Bogaert
Bestond vanaf: 1930
Bestond tot: 1981
Aantal kamers: 25 en 2 badkamers, 34 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- het bestaand beeldmateriaal toont dat de bakstenen art deco-gevel op gegeven moment bedekt werd met een laag, die vervolgens wit geschilderd werd. Dit veranderde wel het algemeen uitzicht van dit hotel nogal.

Broadway

Type: hotel
Adres: Zandstraat Knokke-Zoute
Telefoon: 750
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot: net na WO 2 ? (werd een warenhuis in de 1950´s)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Bruges

Type: hotel
Adres: Seb. Nachtegaelstraat, 1 / Lippenslaan
Telefoon: 40 (1910´s ?) 631 23 (1950´s)
Eigenaar / uitbater: L. Deklerck, E. Deklerck-Cosyn, Pieter Willems (1910´s ?) na WO 2 (?) werd dit een eigendom en Vacantiecentrum van de Christelijke Mutualiteiten
Bestond vanaf: 1894
Bestond tot: 1980
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- overbuur van het hotel du Cygne (zie verder)
- net zoals dat gebeurde met de muren van het hotel Britannique werden de bakstenen muren van de Bruges op gegeven moment van een deklaag voorzien, die vervolgens in een lichte kleur geschilderd werd (zie extra afbeeldingen hieronder)

Bruges et de Flandres

Type: hotel
Adres: Zeedijk, Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Bruxelles

Type: hotel
Adres: Lippenslaan / Boudewijnlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: G. Vinck; L. Tavernier
Bestond vanaf: 19de eeuw
Bestond tot: ca. 1907 Na herschikkingen in de straat werd een nieuw hotel gebouwd, de Lion d´Or
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Bruyninckx

Type: hotel
Adres: Marie Joséstraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Dumalin
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot: 1952
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- werd later de Grenade en nog later de Epsom

C
Cambridge

Type: hotel, restaurant, taverne
Adres: Zeedijk, 97 Knokke-Zoute (vroeger "Place Publique")
Telefoon: 614 37
Eigenaar / uitbater: Florimond en F. Sandelé (na 1960 tot ca. 1992 in handen van Daniël Maertens
Bestond vanaf: minstens sedert 1951 als hotel. Het gebouw dateerde uit 1895
Bestond tot: ca. 1960
Aantal kamers: 15 en 2 badkamers
Prijzen: 100 - 300 Bfr.
Bijkomende informatie:
- 1895: villa Louis Van Bunnen
- "spécialité" van het restaurant: "croquettes aux crevettes"...
- deze zaak was op bepaald moment een "annexe" van het Grand Hotel aan de overzijde, en ging ook als het Select Pension door het leven. (zie voor beide horeca-zaken aldaar)

Cap Nord

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 208
Telefoon: 616 66
Eigenaar / uitbater: Gaston Bout; Roger Bout
Bestond vanaf: 1911 (als hotel Gielen) 1955 (als Cap Nord)
Bestond tot:
Aantal kamers: 17 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:
- op bepaald moment de Gielen en de Quo Vadis van Fayerstein

Carlton

Type: hotel
Adres: Albertplein, 7 (14) Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Anton Beun-Decuypere, M. Breda; F. Van Herck, Mevr. Van Herck
Bestond vanaf: 1925
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Casi(n)ta

Type:
Adres: Zoutepad
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Juschensky
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- Cnoc is ier maakt melding van deze zaak (p. 49), waarvoor Retroscoop zelf nog geen informatie over vond

Cecil (1)

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 13 (1950´s)
Telefoon: 610 33
Eigenaar / uitbater: Albert Tavernier; Joseph Decuypere; J. Obtebeke
Bestond vanaf: 1922
Bestond tot: 1975
Aantal kamers: 50 en 15 badkamers; 60 (in 1930)
Bijkomende informatie:

Cecil (2)

Type: 
Adres: Elisabetlaan, 22
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Ch. Blommaerts
Bestond vanaf: minstens sedert 1958 een hotel
Bestond tot: 1994
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- aanvankelijk een villa, gebouwd in 1919
- was aanvankelijk de Cosy Corner (niet geweten of dit een hotel was)
- werd in de 1990´s de Tudor

Central Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 283 (207) Knokke-Zoute
Telefoon: 610 06
Eigenaar / uitbater: Charles Vermeire-Van Houte; Leopold Van Houtte
Bestond vanaf: 1907
Bestond tot: 1966
Aantal kamers: 90 en 20 badkamers; 152 (in 1930)
Prijzen: 100 à 200 Bfr.

Bijkomende informatie: met 90 kamers was dit in 1959 na de Excelsior (100 kamers) het grootste hotel van Knokke. Met een ratio van 1 badkamer per 4,5 kamers zullen er ook wel geen al te lange wachtrijen zijn geweest om een douche te kunnen nemen, wat wel het geval kan zijn geweest in die hotels waar er maar 1 badkamer voor 20 kamers aangeboden werd.


Zowat alles wat hierop te zien is, is ondertussen verdwenen

Châlet des Sports

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1923
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- werd later de Châlet Tinel (zie aldaar)

Châlet du Bois / Boshuis

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Châlet du Zoute

Type: pension
Adres: kruispunt Sparrendreef / Kustlaan, die gaandeweg volgebouwd werden
Telefoon: 326 (1920´s ?)
Eigenaar / uitbater: Standaert; Van Geet
Bestond vanaf: 1911
Bestond tot: 1964 (verwoest door een brand)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- Cnoc is ier maakt melding van een "pension La Charette" (p. 51), zonder het precieze verband uit te leggen

Châlet Tinel

Type: hotel
Adres: Elisabetlaan, 73 Knokke-Heist
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- opvolger van het Châlet des Sports
- men kan zien hoe doorheen de jaren de oorspronkelijke klassieke zadeldaken aangepast werden, om ook de kamers onder het dak van loodrechte wanden te kunnen voorzien.

Charmettes

Type: hotel, pension
Adres: Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Claridge

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon: 474 (1930´s)
Eigenaar / uitbater: Camille Verstringhe; Adr. Jansen (dir.); Médard Cosyn; E. Cosyn; S. & J. Cosyn
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1981
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- op dit bouwperceel bevond zich daarvoor het hotel Rex
- zoals nog enkele andere hotels uit Knokke gaf dit hotel wellicht in de 1930´s een boekje uit met uitscheurbare prentbriefkaarten met de buiten- en binnenkant van het hotel als onderwerp

Commodore

Type: hotel
Adres: Leopoldlaan, 159
Telefoon: 640 09
Eigenaar / uitbater: A. Schwarz (1950´s)
Bestond vanaf: na WO 2 (?)
Bestond tot: 1967
Aantal kamers: 65 en 3 badkamers
Prijzen: 65-125
Bijkomende informatie:
- = Kölnerhof, hotel D´Hooghe, hotel Goddefroy (het gebouw was sedert 1907 een hotel)
- de naam wijzigde net na WO 2 naar Commodore

Communal

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Gemeenteplaats, Dorpsstraat (thans: Deklerckstraat / Edw. Verheyestraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Leopold Van Houtte; Raymond Verheye
Bestond vanaf: 1890
Bestond tot: werd na WO 2 een gemeentelijke school, om dan in 1968 gesloopt te worden
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Continental

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 10 (op oude ansichtkaarten omschreven als "Place Digue" of "Place Publique")
Telefoon: 610 11
Eigenaar / uitbater: Arthur Lantsoght; P. Vanagt
Bestond vanaf: 1907
Bestond tot: 1977, maakte in 1981 plaats voor nieuwbouw
Aantal kamers: 40 en 40 badkamers; 100 (in 1930)
Prijzen: 100-175 Bfr.
Bijkomende informatie:
- men kan hier, door het vrij talrijke beeldmateriaal chronologisch te rangschikken goed zien hoe dit hotel doorheen enkele decennia systematisch groeide. Aanvankelijk waren er 5 en 8 traveeën in combinatie met 3 verdiepingen. In een tweede fase werden dit 9 op 8 traveeën, en in een derde fase werd ook nog eens een vierde verdieping toegevoegd. Het hotel bereikte in die fase een totaal van 40 kamers en 40 badkamers, een 1/1 verhouding die voor zover kon worden nagetrokken een unicum in Knokke was.

Coppelia (1)

Type: pension
Adres: Hendrik Consciencelaan 20 Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Coppelia (2)

Type: pension
Adres: J. Nellenslaan, 7
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Masset; L. Van Steene
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot: 1966 (?) werd toen Park Hotel
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- dit pension werd in een latere fase het Park Hotel (zie aldaar)

Cosmopolite (1)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 62
Telefoon: 131 (1930´s ?)
Eigenaar / uitbater:
- De Bever-Van Outryve (1910´s ?)
- Richard Bolle (1920´s of 1930´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 45 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- onder Richard Bolle werd een boekje met uitscheurbare prentbriefkaarten uitgebracht
- dit hotel heette vermoedelijk daarvoor Lion d´Or en werd in een latere fase de Espérance (zie aldaar)

Cosmopolite (2)

Type: hotel
Adres:Lippenslaan / Piers de Raveschootlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: R. Bolle
Bestond vanaf: 1925
Bestond tot: 1950´s (?) werd toen Home Regina Maris
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Cosyn Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Dorpsstraat, 10 (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Pieter Cosyn; Médard Cosyn-Vermeire, wiens naam men nog bij een aantal horeca-zaken tegenkomt
Bestond vanaf: 1896
Bestond tot: (stopte wellicht voor WO 2 als hotek, in 1957 gesloopt)
Aantal kamers: 40 (Indicateur Officiel des Hotels de Belgique, 1930, p. 44; vreemd genoeg vermeldt de Cnoc is ier-inventaris dat het hotel slechts tot 1925 werd uitgebaat, wat niet overeenkomt met de info uit de vorige bron)
Bijkomende informatie:

Couronne (- de la)

Type: hotel
Adres: Seb. Nachtegaelestraat 8-10 / Van Steenestraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: L. Herrebout; C. Fournier
Bestond vanaf: 1894
Bestond tot: 1914 (als hotel): het gebouw zelf bestaat nog steeds
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het gebouw werd in de tweede helft van de 1980´s grondig gerenoveerd, en werd toen DeKunstAcademie

Cygne (Grand Hotel du)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan (hoek met Seb. Nachtegaelstraat)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Leonard Tavernier; Adolphe Tavernier; R. Aelvoet; Leon Van Rillaer; Arsène Verhelst
Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw werd in 2000 gesloopt
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- op dit perceel stond reeds in de 17de eeuw een herberg
- = Hotel Rust aan Zee; Rerum Novarum
- de Cygne kreeg er op gegeven moment een derde verdieping extra bij

D
Dagmar

Type: hotel
Adres: Zeedijk Albertstrand ("Avenue Royale")
Telefoon: 713
Eigenaar / uitbater: Buytaert
Bestond vanaf: minstens sedert 1930 (cf. aantal kamers)
Bestond tot: 1971 (na WO 2 werd het een pension)
Aantal kamers: 23 (Indicateur Officiel des Hôtels de Belgique, p. 44)
Bijkomende informatie:

Daisy Home

Type: pension, home
Adres: Leopold II-laan, 37 (in 1930) 97, 121
Telefoon: 61054
Eigenaar / uitbater: G. Deneckere
Bestond vanaf: minstens sedert 1928 (daarvoor Hotel du Rhin)
Bestond tot: ca. 1970
Aantal kamers: 24 (in 1930)
Bijkomende informatie: op één van de ansichtkaarten hieronder staat vermeld: "Agence R. Pallen - Vente location"

Daniel

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 5
Telefoon: 634 49
Eigenaar / uitbater: D. Vervaet (1950´s)
Bestond vanaf: minstens sedert 1951
Bestond tot: 1971 (in 1972 kwamen er appartementen in de plaats)
Aantal kamers: 18 en 1 badkamer
Prijzen: 50-75 Bfr. (Daarmee één van de goedkoopste aanbiedingen)
Bijkomende informatie:
- voorheen: pension Linka, Oxford, Elisabeth (Cnoc is ier, p. 55)

Derby

Type: hotel
Adres: Hendrik Consciencelaan, 12 (10) (Bayauxlaan, 44)
Telefoon: 516 later 612 76
Eigenaar / uitbater:
- A. Bossuyt
- "Ep. De Lantmeter-Cromeecke" (Ep. = Epouse ?) ten tijde van het 3 cijferig telefoonnummer
- G. & J. De la Fontaine ten tijde van het 5 cijferig telefoonnummer, maar een andere ansichtkaart heeft het over G. Delafontaine (in één woord) & Rinquet (nog steeds een 5 cijferig telefoonnummer)

Bestond vanaf: 1930
Bestond tot: 1985: werd vanaf dan het Appart Hotel
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Deutscher Hof

Type:
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Diane

Type: pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Dorchester (Grand Hotel -) 

Type: hotel
Adres: Kustlaan 6
Telefoon: 627 27
Eigenaar / uitbater: A. Jacubowicz
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 60 en 20 badkamers
Prijzen: 100-250 Bfr.
Bijkomende informatie:


Dormy House

Type: hotel, restaurant
Adres: Elisabetlaan, 48 Knokke-Zoute
Telefoon: 613 47
Eigenaar / uitbater: J. Vestens; A. Dée
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Dortmund (Grand Hotel de -)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Ducs de Bourgogne

Type: hotel, restaurant, tea room
Adres: Zoutelaan, 175 Knokke-Zoute
Telefoon: 625 00
Eigenaar / uitbater: Norbert Desmet-Picavet
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Dumortier

Type: hotel
Adres: Dumortierlaan, 26
Telefoon: 625 04
Eigenaar / uitbater: Gatussa (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 21 en 2 badkamers
Prijzen: geen opgegeven in 1959
Bijkomende informatie:


Dunes

Type: hotel, restaurant, café, casino, patisserie
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: gezusters Févery
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de verschillende ansichtkaarten tonen mooi aan hoe de percelen in de Lippenslaan geleidelijk allemaal in gebruik genomen werden, en de verstedelijking van Knokke dus sterk toenam.
- de laatste ansichtkaart hieronder toont hoe de schuine hoekgevel grondig hertekend werd. Door hem smaller te maken en de hoek wat te wijzigen, kon de rechtergevel met twee extra traveeën uitgebreid worden, van 3 naar 5. Dit gebeurde wel degelijk enkel door de hoek te hertekenen, niet door bv. het buurhuis over te kopen en te integreren in het hotel. Men kan immers goed zien dat dit buurhuis ook op de laatste ansichtkaart verder bleef bestaan.
- noteer het informatieve bord boven de ingang: "Café, thé, chocolat, cramique, Bock, Munich, Bavière"


Dunette (Hotel La -)

Type: hotel, restaurant
Adres: Wandelaar 7 Knokke-Heist
Telefoon: 512 02, later 511 202
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het lijkt eerder te zijn gegaan om een restaurant (de Wielingen) met een paar gastenkamers. Op de achterzijde van de enige tot hiertoe bekende ansichtkaart vermeldt inderdaad eerst het restaurant, en ook in grotere letters als die van de naam van het hotelletje.


E
Edward VII

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 144 (1930) 278 (1950´s)
Telefoon: 619 82
Eigenaar / uitbater: J. De Groote
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 (in 1930); 20 en 1 badkamer (1950´s) (het afnemend aantal wijst er mogelijk op dat de oorspronkelijke kamers groter gemaakt werden)
Prijzen: 70-85 Bfr. in 1959 (ondanks de koninklijke naam van het hotel dus eerder aan de lagere kant)
Bijkomende informatie:


Eldorado

Type: hotel
Adres: Elisabetlaan 3 Knokke-Zoute
Telefoon: 618 14
Eigenaar / uitbater: M. De Loeuil; Antoon Debrabandere
Bestond vanaf: ca. 1935
Bestond tot: ca. 1986
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- heette voorheen het hotel de l´Océan, zie aldaar

- dit is een heel mooi voorbeeld van hoe bij heel wat hotels in Knokke de "cottage stijl" uit bv. Deauville of Le Touquet tijdens het interbellum werd overgenomen, maar het gebouw in de daarop volgende decennia stelsemmatig ontdaan werd van alle "cottage-elementen".

Eerst verdween het torentje en kwam er een verdieping bij en werd het cottage-dak vervangen door een mansardedak. Vreemd genoeg werd er wel wat "vakwerk" toegevoegd op een deel van de gevel dat er voorheen geen had gehad. In een volgende fase verdwenen de blijkbaar als te complex ervaren omheiningen van de balkons. In de plaats kwamen telkens drie horizontaal lopende buizen. Vervolgens verdwenen de contrasterende kleuren van het "vakwerk" op de gevel met het zadeldak.

Elisabeth

Type: hotel
Adres: Elisabetplaats ("Place Elisabeth")
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- bron: Indicateur Officiel des Hotels de Belgique, 1930


Elite

Type: pension
Adres: Leopold II laan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Epsom

Type: hotel
Adres: Duindistelstraat, 7 (10 in 1959) Knokke-Zoute
Telefoon: 611 10
Eigenaar / uitbater: L. Dumalin
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 20 kamers en 6 badkamers
Prijzen: 125 - 200 Bfr. in 1959 (één van de duurste hotels van Knokke in die tijd)
Bijkomende informatie:


Ermitage

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 85
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: ca. 1930
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- niet te verwarren met het pension Ermitage (F. Desmidtplein)
- annex van het Elisabethhotel


Escape l´

Type: hotel, restaurant, lange tijd ook een pension
Adres: Sterrenlaan, 9 Albertstrand
Telefoon: 613 41
Eigenaar / uitbater: Th. Leyten; Chr. Michiels (juiste chronologie voorlopig niet bekend)
Bestond vanaf: na 1936
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Espérance

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Tavernier; G. Van Hauter; J. Vanderweyden-Lauwagie; gezusters Van Holster; E. De Buysere
Bestond vanaf: 1894 (hotel, maar niet noodzakelijk als Espérance)
Bestond tot: 1945 (werd toen een vakantiekolonie)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- was voorheen de Lion d´Or en de Cosmopolite (1) (zie aldaar)
- het zadeldak werd op gegeven moment verwijderd, om vervolgens toe te laten het aantal verdiepingen van 2 op 3 te brengen (1927 ?)
- op bepaald moment gebruikt voor de "vakantiegroepen" van "Kindervreugd Antwerpen"


Europe (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Lippenslaan / Fr. Desmidtplein (noordkant)
Telefoon: 613 73
Eigenaar / uitbater: Urbain Van Houtte-Monsieur; Josehp Goddefroy; Ph. Tavernier; Bolle; P. Brakel
Bestond vanaf: 1913
Bestond tot: 1967
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Europe (2)

Type: hotel, restaurant, bar
Adres: J. Nellenslaan, 27
Telefoon: 623 46
Eigenaar / uitbater: Pierre Brakel-Hoedt
Bestond vanaf: 1966
Bestond tot: 1989
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- ontstaan uit de samenvoeging van drie huizen


Excelsior (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Zeedijk (139) 714 / A. Bréartstraat Knokke-Zoute
Telefoon: 41
Eigenaar / uitbater: J. Van Houtte / weduwe J. Van Houtte / Omer Van Houtte
Bestond vanaf: 1914
Bestond tot: 1976
Aantal kamers: 100 kamers (voor zover bekend het hoogste aantal)
Bijkomende informatie:
- opvolger hotel Max Arends


Excelsior (2)

Type: hotel
Adres: Zeedijk 113
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- heette op gegeven moment Hotel Metropole
- op de ansicht hierboven het gebouw rechts, dat met zijn smalste zijde naar de zee gericht is.


F
Familles, (- des)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 183
Telefoon: 610 20
Eigenaar / uitbater: L. en A. Vandenbosch (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 48 en 4 badkmers (in 1959)
Prijzen: 60-75 Bfr. (daarmee één van de goedkoopste in Knokke)
Bijkomende informatie:
- nog een voorbeeld van een hotel, dat doorheen de jaren in belangrijke mate systematisch vergroot werd. Niet alleen kreeg het oorspronkelijke relatief bescheiden hoekhuis er twee extra verdiepingen bij.

Eerst werd een uitstekende zijvleugel met uitzicht op de Lippenslaan toegevoegd. In een volgende fase werd de gevel in de zijstraat bijna verdubbeld in breedte (3 extra traveeën). Ook hier werd een uitstekende zijvleugel toegevoegd. Het hotel bezat een fraai terras, dat via een centrale trap betreden kon worden. Op deze manier ontstond een middelgroot hotel met 48 kamers.

 

Fins Gourmets, Aux

Type: pension
Adres: Lippenslaan, 100 (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 7 (in 1930)
Bijkomende informatie:


Flandres (Grand) Hotel

 

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, Knokke-Zoute
Telefoon: 35
Eigenaar / uitbater: hoewel er wel wat beeldmateriaal van dit hotel bestaat, vermeldt geen enkele tot hier toe gevonden ansichtkaart de uitbater
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- afgaande op het beeldmateriaal was dit aanvankelijk de Belle Vue (2), maar dan met een extra verdieping. Men kan zien dat deze bijkomende bouwlaag wat minder hoog was dan de loggia en de twee gewone verdiepingen. In een latere fase werd dit lager verdieping evenwel even hoog gemaakt als de andere, en kwam er nog een extra verdieping bij, dat opnieuw wat lager was dan de andere.

 


France

Type: hotel
Adres: Lippenslaan 93
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / St Moritzhotel


G
Gallia

Type: hotel
Adres: Knokke-Zoute235
Telefoon: 

Eigenaar / uitbater: M. Van Lippeloy-Beun
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: noteer hoe het reclamekaartje hieronder afgebeeld de geliefde attributen van de Britse toerist of elke rechtgeaarde Anglofiel toont: golfsticks en tennisrackets. Zo Engels dat er zelfs geen Nederlandse woorden voor bedacht werden.


Ganda

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 98 (nr. 210 in de 1950´s)
Telefoon: 283 (voor WO 2) 614 59 (na WO 2)

Eigenaar / uitbater: C. De Groote
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers: 24 en 1 badkamer (hier werd toch ergens wel de uiterste marge opgezocht met deze ratio)
Prijzen: 60-75 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Germania Hotel

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 93
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
= Grand Hotel de l´Avenue / Hotel de France / St Moritzhotel

 

Gielen

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de overbuur van het hotel Ganda
- qua architectuur niet meteen het meest opzienbarend hotel van deze badplaats 

 

Globe

  

Type: hotel
Adres: Zeedijk 183 Knokke-Zoute
Telefoon: 184 (voor WO 2) 611 63 en 611 64
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "la plus belle situation de la plage"
- de tweede ansichtkaart hierboven illustreert goed hoe er op de zolder bijkomende kamers werden gemaakt. Dit leidde tot extra vensters in het zadeldak.

 

Goddefroy

Type: hotel
Adres: Leopold II-laan, 49 (in 1930)
Telefoon: 57
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 65 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- = Commodore Hotel

  

 

Golf

Type: hotel
Adres: Fochlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- hotel in typische "Normandische" of "cottage" stijl
- blijkbaar erg succesvol, want op gegeven moment werd rechts een nog groter deel dan het oorspronkelijke hotel in een gelijkaardige bouwstijl toegevoegd.
- vlak voor het hotel liep een tramspoor. Men kan voorts zien dat de staat van de wegen in die tijd nog niet al te opperbest was. Later liet het stadsbestuur voetpaden aanleggen en boompjes aanplanten.

 

Good Luck

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Grand Air (?) (naam moeilijk ontcijferbaar)

Type: pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: de naam van het pension is voorlopig een gokje, afgaande op een afbeelding van de Lippenslaan. Het huisje rechts is alleszins een pension, maar de kwaliteit van de afbeelding is onvoldoende om genoeg te kunnen vergroten om de naam te ontcijferen. De naam is voorlopig dus "onder voorbehoud".

Grand Hotel (Motke)

Type: hotel, restaurant,café
Adres: Zeedijk, 96
Telefoon: 612 62 en 620 62 (na WO 2)

Eigenaar / uitbater: Motke, N.V. Hotelia (in 1959)
Bestond vanaf: minstens sedert 1905

Bestond tot:
Aantal kamers:
- op een oude kleurenillustratie hieronder getoond werd gewag gemaakt van "170 appartements avec logias salon" (sic), wat als verdacht veel overkomt voor enkel het afgebeelde gebouw. Bezaten de eigenaars van het Grand Hotel annexen die werden meegeteld ? Was er een groot deel van het hotel niet zichtbaar vanop de dijk ? Of was het een overdrijving, zoals ook niet nagelaten werd om de infrastructuur op illustraties wat aan te dikken (zie bv. hotel Prince Baudouin, waar de tekenaar twee traveeën erbij fantaseerde, die het hotel nooit zou toevoegen)

- de Indicateur Officiel des Hotels de Belgique in 1930 geeft evenwel een aantal van 300 kamers op. Werden de voormalige "appartements avec logias salon" herleid tot simpele(re) kamertjes, om aan het groeiend aantal klanten tegemoet te komen ?

- noteer bv. dat er in 1959 nog sprake is van 84 kamers, dat terwijl het hotel doorheen de jaren uitgebreid is geworden. Het feit dat de horecazaak toen wel over 54 badkamers beschikte kan de discrepantie tussen "170 appartements" en 84 kamers niet echt uitleggen.
Prijzen: 150-200 Bfr. (daarmee 
één van de duurste hotels in Knokke. Het aantal badkamers ten opzichte van het aantal kamers zat daar zeker voor iets tussen
Bijkomende informatie:
- in de vroege 1900´s moet dit inderdaad wel het grootste hotel van Knokke zijn geweest, maar de 170 appartements lijken ons een nogal liederlijke overdrijving. (analyse van de bouwplannen zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Het aantal ramen en de aanwezigheid van een "grand jardin & gymnase" suggereren eveneens een lager aantal.

- met 84 kamers was dit -na de Excelsior en het Central hotel- in de 1950´s het grootste hotel in Knokke (ten minste, voor wat betreft de hotels die cijfers in dat verband overmaakten)

- het hotel kreeg er doorheen de jaren drie bouwlagen bij. Tevens werd ook horizontaal uitgebreid, door de toevoeging van een vleugel langs de "rampe", dat 4 verdiepingen telde. Aan de Zeedijk werden de aanpalende huizen rechts van het hotel systematisch opgekocht, en uiteindelijk tegen de vlakte gegooid. In de plaats kwam een nieuwe vleugel van 6 verdiepingen hoog en 8 traveeën breed, wat de capaciteit aanzienlijk vergrootte.

- maar blijkbaar volstonden ook die uitbreidingen niet. Zo kwam er in het interbellum nog een "annexe" aan de overzijde van de Van Bunnenplaats (zie extra beeldmateriaal). (Wellicht in de 1920´s, afgaande op de auto´s) Dit bijgebouw wijzigde doorheen de jaren meermaals van naam. Op andere momenten van zijn bestaan was het -o.a. ?- het Cambridge Hotel en de Select Pension (zie aldaar)

- het hotel kon via drie tramlijnen bereikt worden, één van en naar Heist, alsook verbindingen met Brugge en Sluis (NL)

- noteer de davidster die eigenaar of uitbater Motke op de bagagelabels liet aanbrengen

- het bijgebouw aan de "rampe" splitste zich op bepaald moment blijkbaar af (1960´s of 1970´s) en werd het Nouvel Hotel (zie aldaar)


uiterst links, het gebouwtje met de "peperbus" is de "annexe" van het Grand Hotel

 

Greenwich

Type: pension
Adres: Kustlaan, 48
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
 

Grenade, La

Type: hotel, restaurant
Adres: Marie-José straat Knokke-Zoute
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- was voorheen het Hotel de Bruxelles en werd de Epsom

Grosvenor

Type: hotel
Adres: Marie Joséplaats Knokke-Zoute
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers: 70 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- het hotel bevond zich op een elegant pleintje waarop zich drie luxueuze hotels bevonden: links de St George, centraal de Plaza en rechts de Grosvenor.


H
Heures Claires

Type: familiepension "de 1er ordre" en later hotel
Adres: Kongostraat, 11 (aanvankelijk heette deze straat blijkbaar de "Avenue du Cinema", zoals de bovenstaande reclamekaart leert)
Telefoon: 506 (in 1937); 615 43
Eigenaar / uitbater:
- Smeesters-Matthys (minstens sedert 1937)
- C. Geerts (minstens sedert 1959)
Bestond vanaf: minstens sedert 1937
Bestond tot:
Aantal kamers: 22 en 1 badkamer
Prijzen: 75-110 Bfr.
Bijkomende informatie:
- "superbe vue sur mer - confort moderne"
- grondig van uiterlijk veranderd in de 1930´s, kreeg het hotel niet alleen een extra verdieping, maar ook een modernere "look" met Art Deco-invloeden.

 

Hirondelles

Type: pension
Adres: Elisabetlaan, 4 Knokke-Zoute
Telefoon: 220 (in 1956) 612 20 (1960´s)
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Horizon

Type: pension
Adres: Dijk, 25 ("Digue") in 1930
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 12 (in 1930)
Bijkomende informatie:


I
Ibis

Type: hotel
Adres: Kustlaan Knokke-Zoute
Telefoon: 576 (interbellum)
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:Indes, - des

Type: hotel
Adres: Koninginnelaan, 7
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 48 (in 1930)
Bijkomende informatie:

J
Jacobs

 

Type: hotel
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- door het beschikbare beeldmateriaal chronologisch te plaatsen, kan men zien dat het hotel nog in het interbellum een derde naar de zee gerichte gevelspits kreeg. De cruciale ansichtkaart om dit aan te tonen laat zelfs gemakkelijk zien dat deze uitbreiding naar links gebeurde. Daar bevond zich al sedert jaren een braakliggend terrein. De steen van dit derde deel is op het moment dat deze foto getrokken werd nog steeds iets lichter als die van het ouder deel.

 

 

Johnny

Type: hotel, restaurant
Adres: Van Bunnenplein 12 Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


K
Kathleen

Type: pension
Adres: Kustlaan Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- voorlopig wijzen enkel de handgeschreven inscripties op de achterzijde van een ansichtkaart op het bestaan van dat pension
- prijzen buiten seizoen: 225 Bfr zonder badkamer

 

Ker-Yan

Type: hotel, residence
Adres: Hendrik Consciencelaan 1 Albertstrand
Telefoon: 633 40
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- op 100 m van de Zeedijk

 

Kursaal Grand Hotel du

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1890´s (?) alleszins één van de eerste hotels op de zeedijk
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


L
Lekkerbek

Type: pension, restaurant
Adres: Knokke-Zoute
Telefoon: 95
Eigenaar / uitbater: Schotte-Deckers
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- een zoveelste voorbeeld van hoe een horeca-zaak die aanvankelijk in Normandische of "cottage-stijl" was opgetrokken geleidelijk aan ontdaan werd van de details die voor zo´n bouwstijl zorgden. Op de laatste ansichtkaart ziet men een zaak die net zo goed op het St Annekestrand in Antwerpen had kunnen staan.

 

Leopold II

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Lido

Type: hotel
Adres: Zwaluwenlaan, Knokke Albertstrand (nr. 18 in 2021)
Telefoon: 619 25
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gekijknamig driesterren-hotel, maar dan met sterk gewijzigd dak. De vrolijke rode dakpannen zijn verdwenen en vervangen door zwarte dakbedekking. De capaciteit onder het mansardedak werd aanzienlijk uitgebreid.
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- een klein hoekbalkon werd aan het originele ontwerp van het gebouw toegevoegd

 

Lievens

Type: hotel
Adres: Stationsplein, 3 ("Place de la Gare")
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 26 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Links

Type: hotel
Adres: Elisabetlaan / Zoutelaan Knokke-Zoute
Telefoon: 614 73
Eigenaar / uitbater: Van Isacker Jacques
Bestond vanaf:
Bestond tot: op dit perceel staan anno 2021 nieuwe gebouwen, maar de horecazaak heet nog steeds Links
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het originele hoekgebouw werd alleszins voor 1933 aan de twee uiteinden uitgebreid in dezelfde bouwstijl. Aanvankelijk lieten de toenmalige eigenaars klimop groeien op het gelijkvloers
- nabij een Protestants kerkje, dat wellicht speciaal voor Engelse toeristen opgericht werd

 

Lion d´Or (1) Grand Hotel du

Type: hotel
Adres: "Avenue" (Lippenslaan ?)
Telefoon: 
Eigenaar / uitbater: 
Bestond vanaf: minstens de vroege 1900´s
Bestond tot:
Aantal kamers: 
Prijzen: 
Bijkomende informatie: dit hotel werd op gegeven moment de Cosmopolite en vervolgens de Espérance (zie aldaar)

 

Lion d´Or (2)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 34
Telefoon: 610 69
Eigenaar / uitbater: F. Tavernier
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 kamers en 2 badkamers
Prijzen: 70 Bfr. (in 1959)
Bijkomende informatie: voorlopig is het onduidelijk of dit hotel in de plaats kwam van de Lion d´Or, of op een ander bouwperceel


Lion des Flandres

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 164
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Weduwe Gysel
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Littoral

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 297
Telefoon: 611 38
Eigenaar / uitbater:
- Demarest
- Mej. Verhasselt (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 1 badkamer
Prijzen: 60-150 Bfr. (dus zowel een relatief goedkoop als een relatief duur aanbod)
Bijkomende informatie:


Llyods

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 119 (in 1930); 154 (in ?) Knokke-Zoute
Telefoon: 438

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930

Bestond tot:
Aantal kamers: 20 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- de zaak beschikte ten tijde van het 3 cijferig telefoonnummer (interbellum) over een garage

 

Londres

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 12
Telefoon: 633 01
Eigenaar / uitbater: L. Odent (zie ook Panier d´Or ?)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 52 en 8 badkamers
Prijzen: 130-160 Bfr. in 1959
Bijkomende informatie:


Lorette

Type: pension
Adres: "Place du Phare", 5
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 10 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Lordship

Type: pension
Adres: Duinbergen
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: "ouvert toute l´année"

 

Loris, Les

Type: pension
Adres: Kustlaan, 48-50
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Lugano

Type: hotel
Adres: Kustlaan / Villapad, 14
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig, vier sterren-hotel. In vergelijking met de afbeelding hieronder zijn een aantal wijzingen merkbaar: de dakpannen anno 2021 zijn mooi rood, de "balken" zijn niet langer donker geschilderd, maar in een soort beige. Een nogal kubistische veranda werd in de voortuin toegevoegd, nogal een stijlbreuk met de cottage-stijl van de Lugano.
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


M
Maison des Familles

Type: pension ?
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- buur van het hotel du Rhin
- zoals in de volgende fiche aantoont, nam deze zaak naar alle waarschijnlijkheid op gegeven moment een tweede zaak in gebruik, die van het moederhuis afhing ("Dépendances")

 

Maison des Familles (Dépendances) 

Type: pension ?
Adres: Leopoldlaan / Square D´Hooghe
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: "Mr. Roland" 
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Majestic

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 129 Knokke-Zoute
Telefoon: 611 44
Eigenaar / uitbater: Y. Tavernier
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 70 en 40 badkamers
Prijzen: 150-450 Bfr. (de startprijs was niet de hoogste, maar de bovengrens van 450 Bfr. was in 1959 wel het duurste wat men in Knokke kon vinden) Geen wonder dat men Rolls Royces of Bentley´s voor de zaak zag halt houden... 
Bijkomende informatie:
- de voorgevel van het hotel werd op gegeven moment aan de linkerzijde met twee traveeën uitgebreid. Dit gebeurde deels in dezelfde vooroorlogse bouwstijl. Wel werden verdiepingen 1 tot en met 3 telkens voorzien van 2 erkers. Voor verdieping 4 werd gekozen voor twee balkonnen met eenzelfde grondplan als de erkers. 

 

Marie José

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Chupin
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- men kan zien dat het gemeentebestuur ten tijde van de opnames voor de anischtkaarten volop in de weer was met de verfraaiing van de straten, door boompjes te laten aanplanten.

 

Max Arends (1)

 

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- samengesteld uit 2 aanpalende "villa´s"
- zoals de tweede ansichtkaart laat zien, kreeg de zaak er op bepaald moment een extra verdieping bij
- zoals de volgende fiche aantoont was er nog een tweede, grotere Max Arends. Hoe beide zich verhielden, bv. qua chronologie is nog niet duidelijk

 

Max Arends (2)

Type: pension, hotel
Adres: Zeedijk / A. Bréartstraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- op de laatste ansichtkaart is de Max Arends uiterst rechts te zien. Op de blinde muur rechts werd een enorme, moeilijk te missen reclame geschilderd, die o.a. leert dat de zaak ook als hotel fungeert.
) werd later het Hotel Excelsior


Mayfair

Type: hotel (alsook restaurant-pension in een later stadium)
Adres: Kustlaan, 10 / Diksmuidestraat Knokke-Heist
Telefoon: 622 45
Eigenaar / uitbater: Bossuyt / Praet / Robert Boussy (1950´s)
Bestond vanaf: 1934
Bestond tot: 1978
Aantal kamers: 40 en 3 badkamers (de individuele kamers hadden wel een lavabo en een bidet)
Prijzen: geen prijzen opgegeven in 1959
Bijkomende informatie:
- in de 1970´s bleken de kamers in een frivool roze kleur geschilderd te zijn

  

 

Mayflower (Grand Hotel)

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 90 Knokke-Zoute / Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: C. Muylle / Agnes Dolphus
Bestond vanaf: ca. 1951
Bestond tot: minstens tot 1955
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Melanie

Type: pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Memlinc

Type: hotel
Adres: Elizabetlaan, 2
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Emiel Deklerck-Cosyn / André Deklerck / Christophe Deklerck
Bestond vanaf: 1923
Bestond tot: het gebouw bestaat nog steeds, en is nog steeds het Memlinc hotel. (vandaag 4 sterren) Het gebouw onderging evenwel vrij ingrijpende wijzigingen, die het originele karakter grondig hebben aangetast. Energiezuinigheid heeft zo zijn keerzijde...
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- fiche Inventaris Onroerend Erfgoed
- één van de ansichtkaarten die de zijkant van het gebouw toont laat goed zien dat er nog een hele achterbouw verstopt zat achter het fraaie hoofdgebouw in cottage stijl

  


Een gebak in de vorm van de Memlinc:
eigenlijk wat te mooi om op te eten, maar ja...

Métropole

Type: hotel, restaurant
Adres: Zeedijk, 19 (in 1930) 133 (in ?) Knokke-Zoute
Telefoon: 12 (1910´s ?) 620 69 (na WO 2)
Eigenaar / uitbater: J. Vanhove / Mevr. De Greef (na WO 2); E. Claeyssens; Leopold Odent; L. Van Rysselberghe
Bestond vanaf: 1914
Bestond tot: ca. 1975
Aantal kamers: 50 (in 1930)
Bijkomende informatie:
-zelfde directie als het Montana Pension op de Van Bunnenplaats
-= Hotel Excelsior (2)

 

Meysman-Schepens

Type: hotel; pension in de 1960´s
Adres: Verweeplein / Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Seb. Meysman; Aeben; René Gunst
Bestond vanaf: 1901
Bestond tot: minstens tot in de 1960´s
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- werd later het Café du Nord

 

Midan

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 79 (534) / Rubensplein Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: H. Missault-Danneels; Willy Missault-Govaert (vanaf 1958)
Bestond vanaf: ca. 1940
Bestond tot: 1988
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het oorspronkelijke gebouw dateerde uit 1938 

 

Midi (du-)

Type: hotel, pension
Adres: Lippenslaan, 121 (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Midland

Type: hotel
Adres: Kustlaan / Strandlaan Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Joseph Van Seghbroeck-De Cuypere
Bestond vanaf: 1924
Bestond tot: 1945 (gesloopt wegens oorlogsschade)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Mille Colonnes

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 138 (in 1930) 266 (in ?)
Telefoon: 612 74
Eigenaar / uitbater: Edgar De Knock; A. De Spae
Bestond vanaf: 1907
Bestond tot: ca. 1968
Aantal kamers: 40 en 2 badkamers (de Indicateur Officiel des Hotels de Belgique uit 1930 gaf 42 kamers op)
Prijzen: 80-175 Bfr.
Bijkomende informatie:


Minerva

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 66b (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 13 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Miramar

Type: hotel
Adres: Meerminlaan ("Nieuwe Dijk"; "avenue Sirène")
Telefoon: 294
Eigenaar / uitbater: Joseph Meyns-Baes; weduwe Adrienne Baes
Bestond vanaf: 1926
Bestond tot: 1988
Aantal kamers: 45 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Mon Bijou

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Lippenslaan, 101 / Elizabetlaan
Telefoon: 789
Eigenaar / uitbater: François Larmuseau (ten tijde van het 3-cijferig telefoonnummer); M. Azaert; Elferinck
Bestond vanaf: 1923
Bestond tot: 1971
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Mon Plaisir

Type: hotel
Adres: Piers de Raveschootlaan 59 (77 in de 1950´s) / Victor Lamoralstraat
Telefoon: 623 12
Eigenaar / uitbater: Pierruccini; Mme. Van Hemelrijck
Bestond vanaf: voor 1935
Bestond tot: 1969
Aantal kamers: 18 kamers en 1 badkamer
Prijzen: 75-125 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Monico

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Montana Pension

Type: pension
Adres: Van Bunnenplein, 8
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Mevr. De Greef
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zelfde directie als het hotel-restaurant Métropole

 

Mouettes

Type: familiepension
Adres: Zeedijk 87
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: 


N
Nations (des -)

  

Type: hoteln restaurant
Adres: Zeedijk 153 (doorstreept en vervangen door nr. 134 in de 1950´s)
Telefoon: 615 69
Eigenaar / uitbater: O. Verheyde; Arsène Bolle (1950´s); familie Bolle-Goudailler
Bestond vanaf: minstens sedert 1923
Bestond tot: het gebouw werd in 1995 gesloopt en vervangen door nieuwbouw
Aantal kamers: 32 en 2 badkamers
Prijzen: 125 Bfr. in 1959
Bijkomende informatie:

 

Nelson´s

Type: hotel
Adres: Meerminlaan, 34 / J. Nellenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: J. Lahaye; A. Gilmand; Goethals; R. Goethals
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: de vernieuwde versie hieronder afgebeeld bestaat nog steeds in 2021 en is een 4 sterren-hotel
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het hotel maakte (in de 1960´s, 1970´s ?) plaats voor een compleet nieuw, modern maar weinig opmerkelijk gebouw, dat net zo goed in Hasselt of Kortrijk had kunnen staan, en zowel een kantoorgebouw als een woonblok had kunnen zijn.

 

Neptune

  

Type: hotel
Adres: Taborastraat, 2 (nr. 6 in de 1950´s)
Telefoon: 610 38
Eigenaar / uitbater: Willem Jacxens
Bestond vanaf: voor 1914
Bestond tot: minstens tot 1964
Aantal kamers: 50 en 6 badkamers (60 in 1930)
Prijzen: 90-240 Bfr. (1959)
Bijkomende informatie:
- voorheen Deutscherhof

 

New City

Type: hotel
Adres: A. Bréartstraat, 9
Telefoon: 124
Eigenaar / uitbater: Urbain Walgrave-Verschorre (1930´s)
Bestond vanaf: 1922
Bestond tot: ca. 1961
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "private badzalen, garage"

 

Nobus

Type: hotel, patisserie
Adres: Albertplein Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1915
Bestond tot: 1927 werd dan Zomerlust
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Rembrandt Hotel / deel Zomerlust Hotel

 

Noordzee

  

Type: hotel, restaurant
Adres: Lippenslaan, 6
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1923
Bestond tot: 1952 (werden privé appartementen)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Nord (du -)

Type: hotel, pension, restaurant
Adres: Lippenslaan, 54 (52 in 1930) / Verweeplaats
Telefoon: 618 36
Eigenaar / uitbater: R. Gunst (1950´s)
Bestond vanaf: 19de eeuw (?)
Bestond tot: minstens tot 1930
Aantal kamers: 14 en 1 badkamer (20 in 1930)
Prijzen: 60-90 Bfr.
Bijkomende informatie:
- voorheen Meysmans-Schepens

 

Normandy

Type: hotel
Adres: Canada Square Knokke Albertstrand
Telefoon: 620 26
Eigenaar / uitbater: Jean Keller (op het moment dat telefoonnummers 5 cijfers telden); Vanden Bosch; M. Devos
Bestond vanaf: 1933
Bestond tot: 1974
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "Hotel de 1er ordre - tout confort"
- "à 50 m de la plage, du Casino, des Tennis et du Lac"
- voor WO 2: "ouvert toute l´année" na WO 2: "ouvert de Pâques à fin septembre et vacances de Noel"

 

Norval

Type: hotel
Adres: Sparrendreef / Prins Karellaan
Telefoon: 452 (voor WO 2) later 614 58
Eigenaar / uitbater: Henri Rotsaert
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1957 omgebouwd tot privé-appartementen
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Nouvel Hotel

Type: hotel (deel van het Grand Hotel)
Adres: Van Bunnenplaats 1
Telefoon: 618 61
Eigenaar / uitbater: Joseph Wauters
Bestond vanaf: minstens sedert 1958
Bestond tot: 1981
Aantal kamers: 59 kamers 3 badkamers
Prijzen: 75-200 Bfr.
Bijkomende informatie:
- gaf op haar reclames aan over een "luna park" te beschikken
- restaurant met een capaciteit van 150 couverts (late 1960´s of vroege 1970´s)
- "Center of the beach - Air terminal" (Knokke heeft inderdaad een klein vliegveld)

O
Ocean (1)

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Ocean (2)

Type: hotel-restaurant
Adres: Elisabetlaan, 3 Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: voor 1935
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- werd vanaf ca. 1935 de Eldorado (zie aldaar)

 

Orange & Flora (Grand Hotel)

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Osborne

Type: hotel
Adres: Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: voor 1935
Bestond tot: 1980´s
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


P
Paix (de la -)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zie Wellington hotel

 

Palace

Type: hotel
Adres: Zeedijk / Marie Joséstraat (geen enkele geraadpleegde bron vermeldt een huisnummer)
Telefoon: 610 08
Eigenaar / uitbater: A. De Bever (1950´s)
Bestond vanaf: 1907
Bestond tot: 1961
Aantal kamers: 65 en 20 badkamers
Prijzen: 100-250 Bfr.
Bijkomende informatie:
- zoals het beeldmateriaal laat zien, kreeg het hotel er niet alleen twee traveeën aan de kustzijde bij ten opzichte van de hierboven getoonde afbeelding. Op gegeven moment werd ook het aantal verdiepingen van 3 naar 4 opgetrokken, en meer uniformiteit in de voorgevel tot stand gebracht. Een elegante afwerking van het platte dak (versierende elementen, balustrades) was de kers op de taart. Op die manier ontstond in de 1930´s een werkelijk fraai geheel

 

Panier d´Or (1)

Type: hotel
Adres:
Telefoon: 
Eigenaar / uitbater: 
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Panier d´Or (2)

Type: hotel
Adres: Zeediijk 102 (in de 1950´s was dit nr. 104)
Telefoon: 631 89
Eigenaar / uitbater: L. Odent; Jacky Van Geeteruyen (zie ook de Londres)
Bestond vanaf: 1955
Bestond tot: ca. 1965
Aantal kamers: 16 en 2 badkamers
Prijzen: 100-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Park

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: voor 1935 (gebouw) / 1966 als Park Hotel
Bestond tot: ca. 1975
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Coppelia Pension (2) / Prince Charles

Pauwels

Type: pension
Adres: Dijk, 22 (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 9 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Pavillon du Lac

Type: hotel, restaurant, dancing
Adres: Knokke Albertstrand
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1926
Bestond tot: 1948 (gesloopt, zwaar beschadigd tijdens de oorlog)
Aantal kamers: 52 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- in de nabijheid was er een "meer" waarop roeien blijkbaar mogelijk was, alsook een aantal tennisvelden

 

Pavillon du Lait

Type: hotel, café
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Pavillon du Zoute

Type: hotel
Adres: Bronlaan, 4 Knokke-Zoute
Telefoon: 612 10
Eigenaar / uitbater: O. Verheyde & R. Nollet; Ch. Schlüter; M/ Schlüter; Marc Schlüter
Bestond vanaf: 1935
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig hotel (****) Het wist zijn originele karakter uitstekend te bewaren, onderging geen al te drieste architecturale ingrepen.
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de trotse bezitter van een heuse paardenmolen... Wat zou er van die diertjes geworden zijn, zou toch één ergens de "tand des tijds" hebben overleefd, en thans in een privécollectie pronken ?
- men kan op de foto hieronder zien dat het gebouw in dezelfde stijl werd uitgebreid (opname vanuit de tuin). In 1960 volgde (nog ?) een uitbreiding

 

Petrels, Les -

Type: pension
Adres: Elisabetlaan, 17 Knokke-Zoute
Telefoon: 617 46
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Phare Grand Hotel du

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke
Telefoon: 164
Eigenaar / uitbater: Masson-Campion (op het moment van het 3 cijferig telefoonnummer, dus het interbellum)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Piccadilly

Type: hotel
Adres: Zeedijk 130
Telefoon: 616 78
Eigenaar / uitbater: O. Ingels
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 7 badkamers
Prijzen: 175-200 Bfr. per kamer, overduidelijk in het duurste echelon van het aanbod in Knokke
Bijkomende informatie:


Pierets

Type: pension
Adres: Koningslaan, Duinbergen
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Pierets
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- was tevens een "agence de location"

 

Plage (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Plage (2)

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 105 (ten tijde van het 5-cijferig telefoonnummer)
Telefoon: 226, later 618 04
Eigenaar / uitbater: Robert Baeyens (interbellum)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

- in vergelijking met de situatie op de afbeelding hierboven, kan men hieronder zien dat het aantal traveeën van 5 naar 10 werd opgetrokken. De toegang via de afgeknotte zijde werd afgedankt, en door een raam vervangen. Deze ingrijpende wijzigingen maken het wel duidelijk, de zaken moeten ook voor dit hotel erg florissant geëvolueerd hebben

 

Plaza

Type: hotel
Adres: Marie José plaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: R. Bolle
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1951
Aantal kamers: 52 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- werd in 1952 omgebouwd tot privé residentie met appartementen

 

Prince Baudouin Grand Hotel

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Lippenslaan, 25 (1950´s) 35-37 (2021)
Telefoon: 610 16
Eigenaar / uitbater: C. Vermeire (1950´s)
Bestond vanaf: 1889
Bestond tot: het gebouw bestaat nog steeds, en is nog steeds het gelijknamig hotel (***). Anno 2021 had het een opvallende fuschiakleurige gevel. Geen slecht idee, wat kleur ter compensatie van de toch wel vele sneeuwwitte gevels die Knokke kent.
Aantal kamers: 34 en 2 badkamers (33 in 1930)
Prijzen: 80-100 Bfr.
Bijkomende informatie:
- fiche Inventaris Onroerend Erfgoed
- de naam van dit hotel verwijst niet naar de jonge Koning Boudewijn, die werd pas in 1930 geboren, maar naar diens nog jonger gestorven naamgenoot (1869-1891)
- de bovenstaande reclame-illustratie toont een gebouw met 8 traveeën, maar in werkelijkheid heeft de Prince Baudouin er nooit meer dan 6 gehad. De oorspronkelijke illustratie werd een klein beetje met een fotobewerkingsprogramma aangepast.

- wel werd op gegeven moment het mansardedak opgeheven, en een "echt" verdieping aan de voorgevel toegevoegd. Het hotel kreeg vanaf dan ook een plat dak, zoals men op de laatste afbeelding kan zien.
- de "Prince Baudouin" kreeg op gegeven moment het gezelschap van een estaminet "Prince Albert"

 

Prince´s

Type: hotel
Adres: Lippenslaan 113
Telefoon: 611 111
Eigenaar / uitbater:
- R. Verheye
- R. Verheye-Meysman
- Mevr. Vervarcke (in 1959)

Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw met de bijzonder elegante architectuur (volgens ons zonder enige twijfel één van de mooiste van Knokke) werd helaas afgebroken
Aantal kamers: 70 en 4 badkamers (in 1959)
Prijzen: 120-140 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Provincial

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Q
Queen´s (1)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan / Van Bunnenplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Queen´s (2)

  

Type: hotel
Adres: Kongostraat 1
Telefoon: 610 77
Eigenaar / uitbater: Van de Putte - Van Steene
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 36 en 9 badkamers
Prijzen: 125-275 Bfr. (in het hogere prijssegment)
Bijkomende informatie:

 

Quintyn

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 209
Telefoon: 168
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1925
Bestond tot:
Aantal kamers: 28 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

R
Real

Type: hotel
Adres: M. Lippensplaats, 6
Telefoon: 612 66
Eigenaar / uitbater: H. Dauwe (in 1959)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 4 badkamers
Prijzen: 90-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Regina Maris

Type: home
Adres: Lippenslaan, 64
Telefoon: 625 67
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


De kleine ontspanningszaal
(met een allegaartje van stoelen 
en zetels)

 

Rejane

Type: hotel, tea room, concert
Adres: Zeedijk 160
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rembrandt

Type: hotel
Adres: Albertplaats 
Telefoon: 620 43
Eigenaar / uitbater: A. R. Willems
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Nobus Hotel / deel Zomerlust Hotel

 

Reserve

 

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Residence Mary

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rex

Type: hotel
Adres: Leopolddijk, Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1913
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rhin (du -)

Type: hotel
Adres: Leopold II-laan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Richmond Hotel

Type: hotel, taverne
Adres: Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage
Telefoon: 341
Eigenaar / uitbater: "MM. V. Parmentier"
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rio

Type: hotel, taverne
Adres: Zoutelaan, 4
Telefoon: 611 37
Eigenaar / uitbater: Mevr. E. Stevens
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "garage privé"

 

Ritz

Type: hotel
Adres: Kustlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Terminus Hotel

 

Rivage

  

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 136 (in 1930) 262 (in ?)
Telefoon: 610 61
Eigenaar / uitbater: Mevr. De Brock (eind 1950´s)
Bestond vanaf: minstens sedert 1912
Bestond tot:
Aantal kamers: 75 en 12 badkamers (90 in 1930)
Prijzen: 100-300 Bfr. (hoger prijssegment)
Bijkomende informatie:
- aanvankelijk 3 traveeën breed, dit werd uitgebreid naar 5, dan naar 7
- tevens was er een verticale uitbreiding: het aantal verdiepingen werd op gegeven moment opgetrokken van 3 naar 4, waardoor een vrij groot hotel ontstond, zeker wat Knokke betreft

 

Rogier

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rome

Type: hotel, restaurant, café
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Royal

  

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rubens

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke Albertstrand
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Zicht vanuit de Rubens...


en een zicht op de Rubens vanuit de lucht in een
dramatisch veranderde Zeedijk... De immo-koorts steeg ten top


Rust aan Zee

Type: hotel
Adres: M. Lippensplein, 2 Knokke
Telefoon: 637 44
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = de voormalige Grand Hotel du Cygne

 

S
Sablette

Type: hotel
Adres:
Telefoon: 341
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Sablon

Type: hotel
Adres: Elisabetlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de ansichtkaarten illustreren hoe de boogvormige overdekte inkom aangepast werd, en wel op zo´n manier dat het interieur enkele vierkante meters groter werd.

 

Sambre & Meuse

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 184
Telefoon: 612 52
Eigenaar / uitbater: G. De Groote
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 en 2 badkamers
Prijzen: 120-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

San Tony

Type: pension
Adres: Wielingenstraat, aanvankelijk nr. 1, later 3
Telefoon: 615 93
Eigenaar / uitbater: R. Van Rie, opgevolgd door R. Devriese
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

  

Savoy

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: J. Duysburgh
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Scherrens

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Schoonveld

Type: pension
Adres: Piers de Raveschootlaan, 51
Telefoon: 775
Eigenaar / uitbater: R. Amys-Martinet
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "ouvert toute l´année"

 

Select

Type: pension
Adres: Van Bunnenplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zie ook: Grand Hotel annexe, Cambridge hotel

 

Selecta

Type: hotel
Adres: Albertplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Shakespeare

Type: hotel
Adres: Zeedijk 186
Telefoon: 611 77
Eigenaar / uitbater: Mevr. M. Verkinderen
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het oorspronkelijk hotel werd afgebroken en vervangen door een small appartementsgebouw van 6 verdiepingen, dat opnieuw een Shakespeare-hotel werd (1980´s ?)

 

Simoens

Type: hotel
Adres: Zonnelaan 5 Knokke Albertstrand
Telefoon: 614 89
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 55 (in 1930)
Bijkomende informatie:

  

 

Soleil Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 29 Knokke Albertstrand
Telefoon: 628 59
Eigenaar / uitbater: Mevr. Vermeire
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Splendid

  

Type: hotel
Adres: Zeedijk 138 Knokke-Zoute
Telefoon: 113 (voor WO 2) 611 13 (na WO 2)
Eigenaar / uitbater: A. Tavernier
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 45 en 15 badkamers
Prijzen: 100-325 Bfr. (hoger prijssegment)
Bijkomende informatie:

 

St. Andrews

Type: hotel
Adres: Elizabetlaan / Zoutelaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: C. Van Parijs
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1976
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

St. George´s Palace

Type: hotel
Adres: Zeedijk / Marie-José Plaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: René Van Isacker
Bestond vanaf: 1928
Bestond tot: 1964
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


De St. George is het gebouw links met het torentje


St. Margaret´s

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Paul Daly
Bestond vanaf: 1962
Bestond tot: 1972
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- daarvoor Pension Lievens

 

St. Moritz

  

Type: hotel
Adres: Lippenslaan 93 (in 1930) 113 (in ?)
Telefoon: 62 747
Eigenaar / uitbater: M. Vancoillie
Bestond vanaf: minstens sedert 1913
Bestond tot: medio 1950´s (omgebouwd tot appartementen)
Aantal kamers: 75 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- = Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / Hotel de France

 

St. Pol Auberge

Type: hotel / herberg (?)
Adres: Bronlaan, 31
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1963
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Star

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 292
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Sidonia De Knock; weduwe De Backer
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot: 1957
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Strand

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 80
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: P. De Groote; Mevr. De Groote
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot: 1963
Aantal kamers: 50 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Sunset

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 68
Telefoon: 62 706
Eigenaar / uitbater: A. Bolle
Bestond vanaf: minstens sinds 1951
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

T
Teerlinck

Type: hotel
Adres: Swolfsstraat, 13
Telefoon: 613 40
Eigenaar / uitbater: Esther en OmerTeerlinck, later aangevuld met Beatrice en Henriette Teerlinck 
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot: 1960´s
Aantal kamers: 32 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:

 

Tennis

Type: hotel, restaurant
Adres: Elisabetlaan / Fochlaan
Telefoon: 218
Eigenaar / uitbater: J. Willems (voor WO 2)
Bestond vanaf: 1924
Bestond tot: 1944 (gesloopt wegens oorlogsschade)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: er was een Golf Hotel, dus waarom ook geen Tennis hotel...

 

Terminus

Type: hotel
Adres: Kustlaan / A. Bréartstraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Joseph Devisscher; André Devisscher
Bestond vanaf: 1913
Bestond tot: 1978 in 1981 gesloopt om plaats te maken voor appartementen
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Ritz Hotel


 

Toison d´Or

Type: hotel
Adres: Kustlaan ("Av. Littoral")
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 15
Bijkomende informatie:

 

Trianon (Palace)

  

Type: hotel, restaurant
Adres: Zeedijk, 17 / Sterrenlaan Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Dechamps - De Soete; André Meyns
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 70 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- Indicateur Officiel des Hotels de Belgique, 1930 p. 45

 

U
Universel

Type: hotel
Adres: Koninginnelaan, 9
Telefoon: 627 93
Eigenaar / uitbater: Debrock R.
Bestond vanaf: 1947
Bestond tot: ca. 1968
Aantal kamers: 627 93
Prijzen: 60-100 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

V
Van der Moere

Type: pension
Adres: Zoutelaan, 2
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 12 (in 1930)
Bijkomende informatie:


Verleye

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Camiel Verleye
Bestond vanaf: minstens sedert 1914
Bestond tot: ca. 1930 ?
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- werd in 1936 Cinéma Royal, later herdoopt in Cinema Nova

 

Victoria

Type: hotel
Adres: Kustlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 52 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Victoria House

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Villa Mavouba

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Evrard
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Villa Santé

Type: pension
Adres: Lippenslaan, 165 (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 (in 1930)
Bijkomende informatie:Violette des Dunes

Type: pension
Adres: Leopold II-laan, 18 (in 1930)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 8 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

W
Welkom

Type: hotel
Adres: Dorpsstraat 9 (in 1930) (Seb. Nachtegaelestraat)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: L. Van Steene (Cnoc Hier, p. 111)
Bestond vanaf: 1911
Bestond tot: WO 2
Aantal kamers: 18 (in 1930)
Bijkomende informatie:
- het voormalige woonhuis van burgemeester Nachtegaele
- werd vanaf 1952 de stedelijke beroepsschool voor meisjes

 

Wellington

Type: hotel
Adres: Elisabetlaan 92 (78 volgens Cnoc Hier)
Telefoon: 637 50
Eigenaar / uitbater: een schip dat blijkbaar heel wat kapiteins zag komen en gaan: C. Demey; Leopold Odent; Joseph Goddefroy; Rombout-De Bruecker; L. Grimmelprez (in 1959), Frans Galon-Nijssen (1965); Jos. Galon-Meyers (1982)
Bestond vanaf: 1911 (bouw, maar heette voorheen anders, zie ijkomende informatie)
Bestond tot: 1990
Aantal kamers: 60 en 4 badkamers
Prijzen: 65 Bfr.
Bijkomende informatie:
- was voorheen het Düsseldorfer Hof (voor WO 1) en het Hotel de la Paix (net na WO 1)

 

Welvaart

 

Type: pension (voor WO 2) hotel (na WO 2)
Adres: Zoutelaan, 2-4 (voor WO 2) 6 (na WO 2)
Telefoon: 320 (voor WO 2) 613 20 (1959)
Eigenaar / uitbater: J. Melsens
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 en 2 badkamers
Prijzen: 60-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

 

Westland

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Westminster

Type: hotel, restaurant, patisserie
Adres: Kustlaan, 191 / Zeewindstraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1935
Bestond tot: 1952 (ombouw tot appartementen)
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- werd op bepaald moment nog even de Lucullus

 

Windsor

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 34 (54 volgens Cnoc Hier)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: E. Legy-Schotte; M. Blanckaert; André Blanckaert
Bestond vanaf: 1926
Bestond tot: 1987
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

X

Y

Z
Zeelust

Type: hotel, pension
Adres: Van Bunnenlaan, 38
Telefoon: 618 12
Eigenaar / uitbater: W. Van Heddegem / Weduwe Van Hedegem en zoon
Bestond vanaf: minstens sedert 1951
Bestond tot: minstens tot in de 1970´s
Aantal kamers: 20 en 2 badkamers
Prijzen: 70-90 Bfr.
Bijkomende informatie:

Zeemeeuw

Type: pension
Adres: Albertlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 11 (in 1930)
Bijkomende informatie:


Zephirs, - des

Type: hotel
Adres: "Avenue Royale" (Koningslaan ?)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1930
Bestond tot:
Aantal kamers: 22 (in 1930)
Bijkomende informatie:

 

Zomerlust

Type: hotel, patisserie
Adres: Albertplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1927 was voorheen de Nobus
Bestond tot: 1934 werd toen de Rembrandt
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Nobus Hotel / Rembrandt Hotel

 

Zoute (Grand Hotel du -)

Type: hotel
Adres: Zeedijk / Albertplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Jacobus Van de Velde
Bestond vanaf: 1910
Bestond tot: 1961
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- onderging in 1924 aanzienlijke wijzigingen

Voetnoten

(1) Voor een interessant kort historisch overzicht omtrent het kusttoerisme, zie bv. D´Haese, Sanne: Evolutie van hotels aan de Kuststreek KUL Eindwerk Academiejaar 2012-2013, 21 pp. inclusief de bibliografie. 

 
 
database afsluiten