Retroscoop - Het hotelwezen in Knokke (19 de eeuw-1970) RetroScoop
 
   Vrije tijd en amusement
    
 
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Het hotelwezen in Knokke
(19de eeuw - 1970)
 

Benoit Vanhees
Versie 1 april 2021

  

Structuur

Inleiding
Springmenu
Inventaris

Inleiding

In de eerste vier decennia van het onafhankelijk geworden België behield de Noordzeekust een belangrijke militaire betekenis. Zo was het niet helemaal uitgesloten dat een rancuneuse Willem I het in zijn Koninklijk hoofd zou halen om de Zuidelijke Nederlanden via de kust (nog eens) binnen te vallen. Of wie weet, een nazaat of bewonderaar van Napoleon. Daarom werden er een aantal richtlijnen uitgevaardigd, die onder meer inhielden dat in de nabijheid van het strand enkel houten, gemakkelijk te ontmantelen constructies toegelaten waren. De aanwezigheid van stenen gebouwen zou immers de militaire operaties in geval van een conflict ernstig kunnen belemmeren.

Daar kwam pas in 1874 verandering in. Vanaf dan werden systematisch gronden aan het publiek verkocht, en werd het op heel wat plaatsen mogelijk om stenen huizen op de zeedijk op te trekken. Die belangrijke versoepeling van de regelgeving zou een belangrijke rol gaan spelen bij de eerst aarzelende, dan snelle opgang van het kusttoerisme in ons land.

Het fenomeen "kusttoerisme" ontstond in het laatste kwart van de 18de eeuw in Engeland. Het ging in die tijd evenwel nog niet om momenten van "dolce far niente" aan het strand, of -good heavens no !- om zonnebaden. Rijke lieden ontvluchtten bij wijlen vooral de luchtvervuiling en de drukte van de grote steden. Het ging aanvankelijk eerder om een soort kuur- en gezondheidstoerisme. Al werd er in de marge van dat enthousiast jodiumlucht inademen, allerlei watertherapieën of melk vermengd met wat zeewater drinken natuurlijk ook duchtig aan "networking" en "socializing" gedaan. 

Het ontstaan van dat kusttoerisme bij ons doorliep een aantal fasen. Tijdens een soort aanloopfase in de eerste helft van de 19de eeuw zagen her en der een aantal kleine initiatieven het levenslicht. Het werd voor een stuk overigens in gang getrokken door Britse toeristen, die bijvoorbeeld naar Waterloo wilden doorreizen. De inhuldiging van een geregelde bootverbinding met Londen in de 1820´s was daar niet vreemd aan. Een aantal Belgische ondernemers speelden daarop in. Zo verbroederde de elite van Veurne met Britten vanaf 1831 in het nog primitieve Pavillon des Bains in De Panne. Er was per slot van rekening een stevige band tussen de twee landen. Als België onafhankelijk was kunnen worden, was dat voor een flink stuk te danken aan het Verenigd Koninkrijk. Leopold I was korte tijd gehuwd met een Britse prinses (tot haar voortijdig overlijden), en verbleef ook jaren in Engeland.

Maar het echte startschot voor het kusttoerisme werd eerder in Oostende gegeven. Vanaf 1835 huurde koning Leopold I een zomerverblijf in de Langestraat te Oostende. Ook zijn opvolger, Leopold II trok graag naar die stad. Hij had er dan ook als kind vaak vertoefd, en zijn moeder was er overleden. Van zodra hij een passie voor urbanisatie ontwikkelde, zat men hem daar ook niet voortdurend dwars zoals in Brussel soms het geval was. Hier kreeg hij dan ook alle ruimte om "le roi batisseur" te spelen. En zeker niet zonder merites.

Koninklijke belangstelling en  -zo nu en dan- aanwezigheid in de West-Vlaamse kuststad was zeer welkome promotie voor het vissersstadje. Dat was zo in Nice, dank zij de frequente aanwezigheid van de Britse koningin Victoria en de Russische Tsaar, dat was niet anders in Oostende. In het kielzog van de von Saksen Coburgs trokken immers ook heel wat edellieden naar de Noordzee. Een spoorverbinding tussen Brussel en Oostende - reeds in 1838 in gebruik genomen - was uiteraard een bijkomende stimulans.

Naast het staatshoofd en lieden met blauw bloed trad nog een nieuwe klasse resoluut op de voorgrond: de burgerij of "bourgeoisie". Initiatiefrijke lieden die schatrijk waren geworden dank zij de Industriële en de Commerciële Revolutie. Mede ook wel dank zij zeer lage lonen en allerlei slinkse manieren om een deel daarvan weer in de kas van de fabrieksbazen terug te laten vloeien. Maar dat even terzijde.

Feit is dat deze snel opkomende rijke klasse zich probleemloos al dan niet jaarlijkse verplaatsingen naar de Belgische Kust kon veroorloven. Sommigen staken al snel de adel in rijkdom en politieke invloed voorbij. Niettemin hielden deze "nouveaux riches" zich graag op in de buurt van mensen met een "petit de" in hun lange familienaam. Huwelijken tussen beide elitegroepen bijvoorbeeld waren vaak een "win win"-situatie: de burgerij was erg tuk op mensen met een adellijke titel, en heel wat edellieden vroegen zich af hoe ze hun dure kastelen konden blijven onderhouden, als er geen grote kapitalen tijdig zouden binnenstromen. Dus, naast de koninklijke familie en de edellieden ontwikkelde ook de burgerij al snel een passie voor witgeel zand, meeuwen en de getijden van de Noordzee. Ook de Britse toeristen bleven het Kanaal oversteken, hun weg naar ons land vinden. De vraag naar overnachtings- en ontspanningsmogelijkheden nam al snel toe.


het hotel de la Plage en de Océan, Oostende, albumine 

Die toenemende drukte aan de kust in Oostende leidde dan ook tot de bouw van de eerste villa´s en tot een ontluikende lokale horeca die zich op toeristen richtte. (er waren tal van "gewone" hotelletjes in de stad, die zich bv. eerder op handelsreizigers enz. richtten)

  
Twee advertenties uit de 1890´s

In een latere fase verschenen allerlei toeristische attracties en evenementen, zoals bv. de Villa Stracké met zijn collectie opgezette dieren, de Wellington renbaan, een opmerkelijk Kursaal, zeilwedstrijden allerhande... En weldra ook infrastructuur om te (mini)golfen of te tennissen. De Anglofilie was na meerdere decennia zeker niet geluwd.

De tweede fase voltrok zich in Blankenberge, mee gestimuleerd door de aanleg van een spoorverbinding vanuit Brugge in 1863. Ook in die stad werd een Kursaal opgericht, verschenen eerste villa´s, ontstonden hotels die zich vooral op vakantiegangers richtten. Een gezonde concurrentie tussen Oostende en Blankenberge versnelde nog eens heel het proces.

De volgende etappe in de toeristische ontsluiting van de Kust voltrok zich onder andere in Heist, tot 1971 een aparte gemeente. Opnieuw speelde hier de aanleg van een spoorverbinding een cruciale rol. In 1861 ontstond hier het Grand Hotel du Phare, in 1867 het Kursaal Hotel en wat later het Hotel de la Plage. Na het centrum van Heist breidde de toeristische sector zich als een olievlek naar de deelgemeente Duinbergen uit.

Heel wat welstellende lieden zouden zich in de volgende decennia hier een mooi tweede verblijf laten neerpoten. Uiteraard beconcurreerde men elkaar daarbij wel wat, wou men elkaar de loef afsteken met een nog prestigieuzere voorgevel. Producenten van ansichtkaarten vonden de namen van die villa´s blijkbaar gewichtig genoeg om er bij stil te blijven staan. Als werd er van de serieuze kusttoerist verwacht dat hij of zij die allemaal ook kon opsommen tijdens het nippen aan een five o´clock tea nabij de tennisvelden...


Grand hotel Pauwels (boven) en het
Châlet hotel (onder, centraal)

In de vroege 1900´s openden ook de eerste kusthotels in Duinbergen hun deuren, waaronder:

- Hotel du Châlet (1901)
- Hotel Pauwels (1903)

In die periode was er in Knokke nauwelijks iets te zien en te doen. Vanuit Heist kon men wel ezels huren waarmee sommige toeristen wel eens tot Knokke verplaatsten. Eén van de eerste om hierop in te spelen was Moeder Siska. Vanaf 1882 begon ze wafels aan hongerige toeristen te verkopen. De wafelbakkerij was gevestigd in een molenaarshuisje. Weldra vonden ook de eerste automobilisten hun weg naar het gezellig terrasje, waar men wafels en kramiek kon verorberen. Het werd de start van een succesvolle familiezaak, verdergezet door zoon Raymond. In 1919 opende "la fille Siska" ook een vestiging, die als "Marie Siska" bekend werd. Zoals een heel mooi gemaakt filmpje over 100 jaar Marie Siska laat zien, werd deze zaak door tal van grootheden bezocht, zoals The Platters, Paul Anka (die zich liet verleiden om zelf ober te spelen), Josephine Baker of Gilbert Becaud.

Het toenemend succes van Oostende en Blankenberge maakte dat sommigen zich van die steden begonnen af te wenden, en op zoek gingen naar rustigere oorden. Wellicht stegen de grondprijzen er ook zodanig, dat beginnende hoteliers zich eveneens verplicht zagen elders te zoeken. Sommigen lieten dan ook hun blik vallen op het tot dan toe ongerepte Knokke. Voor zover nagetrokken kon worden ontstonden de eerste hotels die mikten op kusttoeristen hier in de 1890´s.

De pioniers waren:
G
rand Hotel (Motke)
- Grand Hotel du Kursaal van het echtpaar Lievens-Paternoster.

Het hotel Prince Baudouin gaat terug naar 1889, maar lijkt zich minder specifiek op kusttoeristen te hebben gericht. In de vroege 1900´s volgden onder andere het Hotel des Dunes.

De ontwikkeling van het kusttoerisme zette de verschillende kuststeden ook aan om allerlei verfraaiingswerken door te voeren. Op de zeedijk werd bestrating voorzien, mooie lantaarnpalen en rustbanken geplaatst, dat soort dingen. De bloeiende horeca zorgde per slot van rekening ook voor allerlei meerinkomsten. Meer landinwaarts werden voetpaden aangelegd, boompjes geplant, parken ingehuldigd en andere kleine ingrepen doorgevoerd...

WO I zorgde voor een kortstondige inval. De kuststrook werd weer van het grootste militaire belang, en heel wat gebouwen kregen voltreffers te verduren. Na 14-18 diende dus het één en het ander weer heropgebouwd te worden. Maar vanaf de "roaring twenties" trok de economie weer aan, en schakelde het kusttoerisme een versnelling hoger. Interessant was ook dat de kustgemeente vanaf 1929 bereikbaar was per vliegtuig, bv. vanuit Nederland of Engeland.

In Knokke resulteerde dat in een enorme toename van het aantal hotels, vaak in zogenaamde cottage stijl gebouwd. Deze horeca-zaken vielen op door hun erkers, gecompliceerde daken met dakkapelletjes en koekoeken, gevels deels in ruwe, ongeschilderde bakstenen op het gelijkvloers, soms een verdieping of twee. De bovenste verdiepingen echter werden wit geschilderd, en met donker geschilderd vakwerk versierd. Deze rage werd aangezwengeld door architecten, die tijdens WO 1 in Engeland verbleven hadden. Deze bouwstijl werd ook bijzonder populair in het noorden van Frankrijk, zoals in Le Touquet ("Paris plage") of Deauville. Vandaar dat soms ook wel van "Normandische stijl" gesproken wordt. Zoals de inventaris zal aantonen, werd een belangrijk deel van de hotels in Knokke in zo´n Normandische stijl opgetrokken.

Wat enorm opviel in Knokke is hoe zeer de Anglofilie hier lang wist stand te houden. Niet alleen ziet men vaak op ansichtkaarten van zowel het strandgebeuren als stadszichten de Union Jack opduiken. Verschillende hotels hadden een naam die de Britse harten sneller moesten doen slaan: de Britannia, de Wellington, de Nelson, de Victoria, de Windsor... Om nog maar te zwijgen van het aantal horeca-zaken, die de voorbijgangers op allerlei manieren duidelijk wilden maken dat men bij hen terecht kon voor de Five O´clock Tea ! Ook werd nooit nagelaten om de nabijheid van tennisvelden of de Golf Club te onderstrepen...

De lagere klassen wilden ook mee profiteren van deze socio-economische hausse, en via vakbondsacties en politieke druk werden inderdaad een aantal "sociale verworvenheden" in de brand gesleept. Naast wat betere lonen, werd in 1936 nog een belangrijke eis voor het eerst ingewilligd: betaald verlof. Dit zou er na WO 2 een heel ander karakter geven aan de horeca aan de kust. Vooral Oostende en Blankenberge trokken resoluut de kaart van het massatoerisme. Grotere hotels, kleinere kamers, en, om het allemaal zo goedkoop mogelijk te houden, een comfort dat tot de essentie herleid werd. Rijkere lieden weken nu nog meer als voorheen uit naar andere kuststeden, waaronder Knokke.

De stijgende vraag naar overnachtingsmogelijkheden in Knokke maakte ook hier dat heel wat hotels ofwel horizontaal, ofwel in de hoogte ofwel op beide manieren uitbreidden. Een andere trend was dat veel hotels weer afwilden van hun cottage stijl. Die werd vaak als ouderwets aanzien, als voorbijgestreefd. Het naoorlogs beeldmateriaal van heel wat hotels toont dan ook mooi hoe heel wat hotels zich ontdeden van hun typische Normandische elementen.

Reeds vanaf de 1950´s maar vooral vanaf de 1960´s ziet men verschillende oude hotels verdwijnen, en vervangen worden door moderne gebouwen, al dan geen hotels. Op de zeedijk van zowel Duinbergen als Knokke zouden de fraaie villaatjes van weleer, net als verschillende ronkende horeca-namen onverbiddelijk afgebroken worden, om plaats te maken voor foeilelijke hoogbouw met mogelijk een vogelbreintje, maar zonder ziel, zonder hart... Horatio Nelson bv. zou zich in zijn graf omdraaien bij het zien van wat er gebeurde met het oorspronkelijk best wel elegante hotel dat naar hem vernoemd werd... (1)

Net zoals er mensen zijn die bij hoog en bij laag beweren dat de Aarde plat is, dat Marsmannetjes Aardbewoners komen ontvoeren en dat Corona een straf van de één of andere god is, zo zullen er natuurlijk wel lieden zijn die beweren dat het strand van Knokke erg "mondain" is. Of dat zij die zich daarover vrolijk maken gewoon jaloers zijn op hun zeer duurbetaald stulpje met een onbelemmerd zicht op een zee zonder storende windturbines...

Wie een idee wil krijgen van wat Knokke destijds zo aantrekkelijk maakte, raden we eerder een wandelingetje aan in de nabij gelegen villawijk: de Eugène Ysayelaan, de Sparrendreef, de Emile Verhaerenlaan, de Fochlaan... Of natuurlijk om eens te grasduinen in de rijke collectie beeldmateriaal die hier op Retroscoop voor het eerst bijeen werd gebracht...

De inventaris in enkele woorden en cijfers:

Geografische afbakening
- geografisch: alle hotels en pensions van Knokke maar zonder Heist (inclusief de deelgemeente Duinbergen), dat pas vanaf 1971 een twee-eenheid met Knokke ging vormen.

Afbakening in de tijd
- eind 19de eeuw (start horeca aldaar) tot 1980
 

In het kader van de eerste versie van deze inventaris (april 2021) werden ongeveer 240 hotels in Knokke geïdentificeerd. Noteer daarbij evenwel dat sommige hotels meermaals van naam wijzigden. Er werd zoveel mogelijk aandacht aan dat aspect gegeven, door goed naar de andere namen door te verwijzen. Anderzijds komen sommige namen ook twee keer voor, terwijl het toch om andere hotels ging. Niet alle hotels richtten zich hoofdzakelijk op kusttoeristen, er zullen ongetwijfeld ook wel zaken tussen zitten die het meer van handelsreizigers enz. moesten hebben.

De Retroscoop-lijst werd eveneens naast de lijst van hotels uit 2021 geplaatst. Dit liet toe een aantal hotels te identificeren, die vandaag de dag nog steeds bestaan, zoals de Prince Baudouin. 

Wellicht ontbreken op dit moment nog wel een aantal namen van kleinere zaken. Bijkomende opzoekingen en misschien reacties van Retroscoop-lezers leiden mogelijk nog naar een aantal extra namen, alvorens Retroscoop de sleutel onder de mat schuift, naar alle waarschijnlijkheid rond augustus-september 2021.

Wat kunnen we nu al over die ongeveer 240 horeca-zaken zeggen ?

Grootste en duurste hotels
(op basis van de "officiële" hotellijst uit 1959):

a) grootste
In tegenstelling tot in Oostende en Blankenberge ontstonden er blijkbaar geen erg grote hotels in Knokke, t.t.z. met meer dan 100 kamers.

- Excelsior Hotel: 100 kamers
- Central Hotel: 90 kamers
- Grand Hotel (Motke): 84 kamers
- Rivage Hotel: 75 kamers
- Majestic Hotel: 70 kamers
- Prince´s Hotel: 70 kamers

b) duurste (op basis van de ondergrens)

- Piccadilly: 175-200 Bfr.
- Grand Hotel (Motke): 150-200 Bfr.
- Majestic Hotel: 150-450 Bfr.
- Cambridge: 100-300 Bfr.

De Majestic bereikte met 450 Bfr. als bovengrens het duurste aanbod in Knokke in 1959, ten minste voor wat betreft de hotels die hun gegevens doorstuurden.

Welke de meest opmerkelijke architectuur had, is natuurlijk iets erg subjectief. Zelf waren we erg onder de indruk van de frivole en ongewone vormgeving van bovenstaand hotel... De inventaris (letter P) onthult wel over welke zaak het gaat. Voorlopig kennen we geen ander kusthotel met een even excentrieke, elegante voorgevel...

Hoe kwam deze inventaris tot stand gebracht ?

- 1) op basis van ansichtkaarten in de Retroscoop-collectie, alsook op veilingsites zoals Delcampe en eBay
- 2) met de hulp van enkele toeristische gidsen en de "officiële" hotellijst uit 1959

Wat de fiches die bij de afbeeldingen horen betreft, werd reeds alle op dit moment gekende informatie hierin opgenomen. Dat is soms al tamelijk compleet, maar vaak ook nog zeer rudimentair. De redenen hiervoor zijn:

a) de ansichtkaarten hebben dikwijls geen of een erg onvolledige legende (geen adres, vaak nog niet verzonden, dus ook geen afstempel-jaartal, de wel afgestempelde zijn niet altijd ontcijferbaar...)
b) soms is er wel een vrij volledige legende, maar in het Frans. Het is niet altijd evident om de overeenkomende straatnaam in het Nederlands te identificeren, te meer daar sommige straten van naam veranderden

Wanneer huisnummers vermeld worden, moet men ermee rekening houden dat Knokke systematisch volgebouwd werd. Daardoor wijzigden de huisnummers vaak doorheen de jaren. In de mate van het mogelijke wordt dit wel vermeldt. Telefoonnummers in Knokke sprongen van 3 cijfers wellicht na WO 2 over naar 5 cijferige. Het zou heel interessant zijn om te weten te komen wanneer dit precies gebeurde, wat immers zou toelaten om ansichtkaarten alvast bij benadering beter te dateren.

Interessant is wel dat op verschillende ansichtkaarten het toenmalige personeel te zien is, poserend bij de hoofdingang, maar soms ook achter geopende vensters, op balkonnetjes...

Wat alleszins essentieel bleek te zijn om de evolutie van de situatie in Knokke goed te begrijpen, is om zoveel mogelijk afbeeldingen van elk hotel te zoeken. Enkel op die manier kan men de soms beperkte, soms zeer ingrijpende wijzigingen aan de architectuur vaststellen... Zo is de systematische uitbreiding van het Grand Hotel (Motke) heel interessant...

Wat ons opviel tijdens de opzoekingen is dat er maar weinig bagagelabels van deze hotels te koop worden aangeboden. Opvallend, de paar die wel opdoken, waren doorgaans echt wel saai en weinig esthetisch. Menu´s en andere items werden niet gevonden, wel één overlijdensbericht van een bekende hoteleigenaar.

Ook bleken er nauwelijks familiekiekjes op te duiken, waarop toevallig ook hotels te zien waren, zoals bv. bij het onderzoek naar de hotelwereld in Nice wel het geval was. Daar doken de Ruhl en de Negresco vaak op, maar soms ook minder iconische hotels. Dit kan soms een interessante, aanvullende piste zijn op de ansichtkaarten. In het geval van Knokke leidde die piste tot nu toe maar één maal naar een interessante afbeelding, meer bepaald van een hotel waarvan geen ansichtkaart gevonden werd. 

Springmenu 

A
- Abeilles ("Coppin Vandermeersch") Hotel Restaurant Patisserie Zeedijk
- Allegro Hotel Avenue Van Bunnen, 10 (22) Knokke-Zoute
- Allemagne Hotel
- Angola Hotel Kustlaan, 52 Knokke-Zoute
- Arcades Hotel Elisabethlaan, 38 Knokke-Zoute
- Ardennes Hotel H. Consciencelaan, 5 Knokke
- Argousiers Hotel J. Nellenslaan, 5 Knokke-Heist
- Argus Hotel Kustlaan, 23 Knokke-Zoute
- Ascot Hotel
- Astoria Hotel Zeedijk, 521 (later 550)
- Atlantic Hotel Zeedijk Knokke-Heist
- Aurore Hotel Blanc-Garinstraat, 5
- Avenue Grand Hotel de l´ Lippenslaan, 93
= Germania Hotel / France Hotel / St Moritz hotel

B

- Balmoral Hotel Kustlaan, 84
- Beach Hotel Lippenslaan, 287
- Beau Sejour Hotel Van Bunnenplaats, 3
- Beau Site Hotel Lippenslaan
- Beaulieu Hotel
- Bella Napoli Hotel Restaurant Bayauxlaan 51 Knokke-Heist
- Belle Vue (1) Grand Hotel Albertplaats / KustlaanKnokke-Zoute
- Belle Vue (2) Hotel = Flanders (Grand) Hotel
- Belle Vue (3) Pension de Familles Lippenslaan
- Belvédère Pension, later Hotel Lippenslaan, 162
- Berlin Hotel
- Bosquet Pension / Hotel Knopsdreef, 9
- Boulevards Hotel
- Brighton Hotel Noordstraat, 2 Knokke-Zoute
- Brise Hotel Kustlaan, 184 Knokke-Zoute
- Bristol Hotel Zeedijk, 144-145 Knokke-Zoute
- Britannia Hotel Elisabethlaan, 75 Knokke-Zoute
- Britannique Hotel Van Bunnenlaan Knokke-Zoute
- Broadway Hotel Zandstraat Knokke-Zoute
- Bruges Hotel Seb. Nachtegaelstraat, 1
- Bruges et de Flandres, Hotel de Knokke-Zoute

C

- Cambridge Hotel Restaurant Taverne Zeedijk, 97 Knokke-Zoute
- Cap Nord Hotel
- Carlton Hotel Albertplaats, 7 Knokke-Zoute
- Cecil (1) Hotel Lippenslaan
- Cecil (2) Hotel
- Central Grand Hotel Lippenslaan, 283 Knokke-Zoute
- Châlet des Sports Pension
- Châlet du Bois Pension
- Châlet du Zoute Pension
- Châlet Tinel Hotel Elisabethlaan, 73 Knokke-Heist
- Charmettes Hotel Pension Knokke-Zoute
- Claridge Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Commodore Hotel = Hotel Goddefroy
- Communal Hotel Restaurant Café Gemeenteplaats Dorpsstraat
- Continental Hotel Dijkplaats
- Coppelia (1) Pension Hendrik Consciencelaan 20 Knokke Albert Plage
- Coppelia (2) Pension = Park Hotel
- Cosmopolite (1) Hotel Lippenslaan, 62 = Lion d´Or en later Espérance hotel
- Cosmopolite (2) Hotel Pierslaan
- Cosyn (Grand) Hotel Dorpsstraat
- Couronne Hotel de la 
- Cygne Grand Hotel du Lippenslaan (hoek met Seb. Nachtegaelstraat) 
= Hotel Rust aan Zee

D

- Dagmar Hotel Zeedijk Albert Plage
- Daisy Pension Home Leopold II-laan
- Daniel Hotel
- Derby Hotel Hendrik Consciencelaan, 12 (10)
- Diane Pension
- Dorchester Grand Hotel Kustlaan 6
- Dormy House Hotel Restaurant Elisabethlaan, 48 Knokke-Zoute
- Dortmund Grand Hotel de
- Ducs de Bourgogne Hotel Restaurant Tearoom Zoutelaan, 175 Knokke-Zoute
- Dumortier Hotel
- Dunes Hotel Restaurant Café Casino Patisserie
- Dunette Hotel La - Wandelaar 7 Knokke-Heist

E

- Edward VII Hotel Lippenslaan
- Eldorado Hotel Elisabethlaan 3 Knokke-Zoute
- Elite Pension
- Epsom Hotel Duindistelstraat, 7 Knokke-Zoute
- Ermitage Hotel
- Escape l´ Hotel Restaurant Sterrenlaan Albert Plage
- Espérance Hotel Lippenslaan = Lion d´Or en Cosmopolite (1) hotel
- Europe (1) Grand Hotel Lippenslaan
- Europe (2) Hotel Restaurant Bar J. Nellenslaan
- Excelsior (1) Grand Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Excelsior (2) Hotel Zeedijk 113 = Hotel Metropole

F

- Familles Hotel Lippenslaan, 183
- Flandres (Grand) Hotel Knokke-Zoute = Belle Vue (2) hotel
- France Hotel Lippenslaan 93
= Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / St Moritzhotel

G

- Gallia Hotel Knokke-Zoute
- Ganda Hotel Lippenslaan, 98
- Germania Hotel Lippenslaan, 93
= Grand Hotel de l´Avenue / Hotel de France / St Moritzhotel
- Gielen Hotel Lippenslaan
- Globe Hotel Zeedijk 183 Knokke-Zoute
- Goddefroy Hotel = Commodore Hotel
- Golf Hotel Fochlaan
- Good Luck Hotel Restaurant
- Grand Air (?) Pension Lippenslaan
- Grand Hotel Restaurant Café Van Bunnenplaats
- Greenwich Pension
- Grenade, La Hotel Restaurant Marie-José straat Knokke-Zoute
- Grosvenor Hotel Marie Joséplaats Knokke-Zoute

H

- Heures Claires Congostraat, 11
- Hirondelles Pension

I

- Ibis Hotel Kustlaan Knokke-Zoute

J

- Jacobs Hotel Zeedijk
- Johnny Hotel Restaurant Van Bunnenplein 12 Knokke-Zoute

K

- Kathleen Pension Kustlaan Knokke-Zoute
- Ker-Yan Hotel Résidence Hendrik Consciencelaan 1 Albert-Plage
- Kursaal Grand Hotel du (1) Zeedijk Knokke-Zoute

L

- Lekkerbek Hotel Restaurant Knokke-Zoute
- Leopold II Hotel
- Lido Hotel Knokke Albert-Plage
- Links Hotel Elisabethlaan / Zoutelaan Knokke-Zoute
- Lion d´Or Hotel (1) = Cosmopolite (1) hotel en later Espérance hotel 
- Lion d´Or Hotel (2) Lippenslaan, 34
- Lion des Flandres Hotel Lippenslaan, 164
- Littoral Hotel Lippenslaan
- Llyods Hotel Kustlaan, 154 Knokke-Zoute
- Londres Hotel
- Lordship Pension
- Loris, Les Pension Kustlaan, 48-50
- Lugano Hotel Kustlaan / Villapad

M

- Maison des Familles
- Maison des Familles Dépendances Leopoldlaan / Square D´Hooghe
- Majestic Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Marie José Pension
- Max Arends (1) Pension de Familles
- Max Arends (2)
- Mayfair Hotel Kustlaan, 10 Knokke-Heist
- Mayflower (Grand) Hotel Zeedijk, 90 Knokke-Zoute / Albert Plage
- Melanie Pension
- Memlinc Hotel Kustlaan / Albert 1 plein
- Métropole Hotel Restaurant Zeedijk, 133 Knokke-Zoute (zelfde directie als Montana Pension) = Hotel Excelsior (2)
- Meysman-Schepens Hotel Lippenslaan
- Midan Hotel Zeedijk, 79 Knokke Albert Plage
- Midi Hotel Pension du Lippenslaan
- Midland Hotel Kustlaan Knokke-Zoute
- Mille Colonnes Hotel Lippenslaan, 266
- Miramar Hotel "Nieuwe Dijk"
- Mon Bijou Hotel Restaurant Café Lippenslaan, 101
- Mon Plaisir Hotel Pierslaan 59 / Victor Lamoralstraat
- Monico Pension
- Montana Pension Van Bunnenplein, 8
- Mouettes Pension (?)

N

- Nations, Hotel des Zeedijk 153 (doorstreept en vervangen door nr. 134)
- Nelson´s Hotel Meerminlaan, 34
- Neptune Hotel Taborastraat, 2
- New City Hotel
- Nobus Hotel Patisserie Albertplaats Knokke-Zoute
= Rembrandt Hotel / deel Zomerlust Hotel
- Noordzee Hotel Restaurant Lippenslaan
-
Nord, Hotel Pension Restaurant du Lippenslaan, 54
- Normandy Hotel Knokke Albert Plage
- Norval Hotel Sparrendreef
- Nouvel Hotel

O

- Ocean (1) Hotel Restaurant Elisabethlaan
- Ocean (2) Pension de Familles
- Orange & Flora Grand Hotel Restaurant
- Osborne Hotel Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage

P

- Paix Hotel de la
- Palace Hotel Zeedijk
- Panier d´Or (1) Hotel
- Panier d´Or (2) Hotel Zeedijk, 102
- Park Hotel Restaurant = Coppelia Pension (2)
- Pavillon du Lac Hotel Restaurant Dancing Knokke Albert Plage
- Pavillon du Lait
- Pavillon du Zoute Bronlaan Knokke-Zoute
- Petrels Pension
- Phare Grand Hotel du Zeedijk Knokke
-
Plage (1) Grand Hotel Zeedijk
-
Plage (2) Hotel Zeedijk
- Plaza Hotel Marie José plaats
- Prince Baudouin Grand Hotel Restaurant Café Lippenslaan
- Prince´s Hotel Lippenslaan 113
- Provincial Pension

Q

- Queen´s (1) Hotel Lippenslaan / Van Bunnenplaats
- Queen´s (2) Hotel Congostraat 1
- Quintyn Hotel Lippenslaan, 209

R

- Real Hotel
- Regina Maris Home Lippenslaan, 64
- Rejane Hotel, Tearoom, Concert Zeedijk 160
- Rembrandt Hotel Albertplaats = Nobus Hotel / deel Zomerlust Hotel
- Réserve Hotel Restaurant
- Residence Mary Hotel
- Rex Hotel Leopolddijk
- Rhin Hotel du
- Richmond Hotel Taverne Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage
- Rio Hotel Taverne Zoutelaan, 4
- Ritz Hotel Kustlaan = Terminus Hotel
- Rivage Hotel Lippenslaan, 262
- Rogier Hotel
- Rome Hotel Café
- Royal Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Rubens Hotel Zeedijk Knokke Albert Plage
- Rust aan Zee Hotel = Grand Hotel du Cygne

S

- Sablette Hotel
- Sablon Hotel Elisabethlaan
- Sambre & Meuse Hotel Lippenslaan, 184
- San Tony Pension
- Santé > zie Villa Santé
- Savoy Hotel Zeedijk Knokke-Zoute
- Scherrens Pension
- Schoonveld Pension
- Select Pension
- Selecta Hotel Albertplaats
- Shakespeare Hotel Zeedijk 186
- Simoens Hotel Zonnelaan 5 Knokke Albert Plage
- Soleil Grand Hotel Zeedijk, 29 Knokke Albert Plage
- Splendid Hotel Zeedijk 138 Knokke-Zoute
- St. Andrews Hotel 
- St. George Hotel Marie-José Plaats
- St. Margaret Hotel
- St. Moritz Hotel Lippenslaan 113
= Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / Hotel de France
- Star Hotel
Strand Hotel Kustlaan
- Sunset Hotel

T

- Teerlinck ?
- Tennis Hotel Restaurant
- Terminus Hotel Kustlaan = Ritz Hotel
- Trianon (Palace) Hotel Restaurant Zeedijk, 17 Knokke Albert Plage

U

- Universel Hotel Koninginnelaan, 9

V

- Verleye Hotel
- Victoria Hotel Kustlaan
- Victoria House Pension de Famille
- Villa Mayouba Pension
- Villa Pahulté > zie pension Marie José
- Villa Santé Pension

W

- Welkom
- Wellington Hotel Elisabethlaan 92
- Welvaart
- Westland Pension
- Westminster Hotel Restaurant Patisserie
- Windsor Hotel Kustlaan, 34

X

Y

Z

- Zeelust Hotel Pension Van Bunnenlaan, 38
- Zomerlust Hotel Patisserie Albertplaats = Nobus Hotel / Rembrandt Hotel
- Zoute Grand Hotel du

Inventaris 

A
Abeilles

Type: hotel, restaurant, patisserie
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- in een ongedateerde reclame voor deze zaak werd verduidelijkt dat men hier terecht kon voor een vijf uur-thee, koffie, (warme) chocolade, wijn, melk, ijs, limonade, fondants, pralines, dragées, fantasie- en luxedozen

Allegro

Type: hotel
Adres: Avenue Van Bunnen, 10 (22 in de 1950´s) Knokke-Zoute
Telefoon: 101 (interbellum), 611 01 (1950´s)
Eigenaar / uitbater: R. Cumps (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 37 en 1 badkamer
Bijkomende informatie:


Allemagne

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Angola


Collectie Retroscoop

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 52 Knokke-Zoute
Telefoon: 619 53, 641 90
Eigenaar / uitbater: F. Naessens
Bestond vanaf: minstens sedert de 1950´s
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "au centre du Zoute et à quelques pas de la mer"

 

Arcades

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan, 38 Knokke-Zoute (in 2021: nr. 50)
Telefoon: 582 (1930´s), 622 62 (1950´s)
Eigenaar / uitbater: O. Dhaese-Van Parijs (1930´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig, driesterren-hotel
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- men kan aan de hand van het beeldmateriaal vaststellen dat de zaak na WO 2 een aantal wijzigingen onderging. Het balkon van de voorgevel werd vervangen door een erker die van het gelijkvloers doorliep naar het 1ste verdieping. Daarnaast werden ook de vooroorlogse ramen vervangen. In een latere fase volgde de toevoeging van een bijgebouwtje van één bouwlaag rechts, met een terras op het plat dak.

Deze wijzigingen veranderden in belangrijke mate het algemene aanblik die het hotel gaf.

- in de 1930´s waren volgende woorden op de voorgevel geschilderd: "café - cramique (?) - glaces - ices - 5 o´clock tea". De zaak was omgeven door een tuintje, waarin reeds in het interbellum parasols en tuinmeubelen stonden. Eén ansichtkaart toont eveneens een geuniformeerde man die aan de hoofdingang zat.


Collectie Retroscoop


Ardennes

 

Type: hotel
Adres: H. Consciencelaan, 5 Knokke
Telefoon: 632 97
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de afbeeldingen van het interieur die hieronder getoond worden dateren ergens uit de tweede helft van de 1960´s of zeer vroege 1970´s (voor 1972 alleszins)


Argousiers

Type: hotel
Adres: J. Nellenslaan, 5 / Duindoornstraat 1 Knokke-Heist 
Telefoon: 614 68
Eigenaar / uitbater: P. Bonehill (1970´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- noteer de prominent aanwezige Christus in het interieur
- de zaak beschikte over een lift


Argus

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 23 (47 in de 1950´s) Knokke-Zoute
Telefoon: 510 (1930´s) 618 03 (1959)
Eigenaar / uitbater: M. Devillez
Bestond vanaf: minstens sedert de 1930´s
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:
- modernistische architectuur


Ascot

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Astoria

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 521 (later 550)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: G. Stimart (1930´s), M. Bonehill (1970´s)
Bestond vanaf: minstens sedert de 1930´s
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Atlantic

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Heist
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Aurore

Type: hotel - pension
Adres: Blanc-Garinstraat, 5
Telefoon: 610 27
Eigenaar / uitbater: M. Dujardeyn (1950´s) M. Dujardeyn-Gontier (vroege 1970´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 20 en 1 badkamer
Bijkomende informatie:


Avenue Grand Hotel de l´

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 93
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Germania Hotel / France Hotel / St Moritz hotel

  

B
Balmoral

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 84
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Beach

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 287
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Beau Sejour

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 3 (4 in de 1950´s)
Telefoon: 613 30
Eigenaar / uitbater: E. Charles
Bestond vanaf: minstens sedert de 1910´s
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 en 3 badkamers (in 1959)
Bijkomende informatie:
- afbeeldingen: de Beau Séjour was niet het gebouw met de "peperbus", het torentje dat pas vanaf het eerste verdieping de hoogte inschiet, maar de twee eerste huizen rechts daarvan
- men kan zien dat het hotel een extra verdieping erbij kreeg, en dat het dak veel minder spits toeliep. De dakkapelletjes verdwenen na de bouw van dat extra verdieping


Noteer links van de Beau Séjour de "annexe" van het Grand Hotel (aan de overzijde van de Van Bunnen-plaats gelegen)

Beau Site

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon: 133 (1920´s-´30´s)
Eigenaar / uitbater: M. Van den Bosch-Hilderson
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Beaulieu

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 285
Telefoon: 624 36
Eigenaar / uitbater: R. Dumalin
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 20 en 1 badkamer
Bijkomende informatie:


Bella Napoli

Type: hotel, restaurant
Adres: Bayauxlaan 51 Knokke-Heist
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Belle Vue (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Albertplaats / KustlaanKnokke-Zoute
Telefoon: 27 (1900´s ?)
Eigenaar / uitbater: Vandenbussche-Klincke
Bestond vanaf: werd gebouwd op een moment dat er nog niet veel gebouwen in Knokke stonden, en zeker niet veel gebouwen van 3 verdiepingen. Wellicht gaat dit terug naar de 1910´s. Of er een verband bestaat met de "Belle-Vue" (2), die ook naar de vroege 20ste eeuw terug lijkt te gaan, is niet geweten. Zie Belle-Vue (2) En daar stopt het niet, want in dezelfde periode lijkt er ook een familiepension te zijn geweest met die naam. Zie daarvoor de Belle Vue (3) 
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


De Belle-Vue (rechts) en Robert´s bar (links)


Ook de Belle-Vue had overigens een eigen bar, de "Merry"


Belle Vue (2)

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats (?)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- vergelijking van het beeldmateriaal doet ons vermoeden dat dit later het (grand) hotel des Flandres werd.


Belle Vue (3)

Type: familiepension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Belvédère

Type: pension, later hotel-restaurant
Adres: Lippenslaan, 162 (duidelijk ontstaan uit de samenvoeging van twee huizen, op een moment dat er nog veel percelen braak stonden in de Lippenslaan.
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zoals de eerste ansichtkaart aantoont, werd trots verwezen naar de nabijheid van de "Golf Club"
- nog tijdens het interbellum werd een extra verdieping toegevoegd, en getracht om tot een homogenere voorgevel te komen. Zo kwam er een soort versierende stenen "accolade" bovenop het platte dak, dat heel symbolisch de twee aparte huizen verenigde.

Wel bleven de sierlijnen van de vroegere twee aparte huizen op verschillende hoogte aangebracht 
- wellicht net na WO 2 werd dit hotel overgekocht (?) door Vakantiegroepen "Kindervreugd Antwerpen". Dit verklaart de ansichtkaarten met speeltuigen achter het hotel

 


Berlin

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Martinet De Jonghe
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Bosquet

Type: pension, later een hotel-pension
Adres: Lippenslaan / "Petit Bois", 9
- het gaat blijkbaar niet om het huis op de voorgrond, afgebeeld op de anischtkaart hierboven, maar om het tweede huis.
- blijkbaar werd de naam van de "Petit Bois" omstreeks de vroege 1930´s gewijzigd in Kopsdreef. In het extra beeldmateriaal ziet men inderdaad afbeeldingen van de "Bosquet" vanuit een andere hoek getrokken, maar voortaan gevestigd in deze Kopsdreef nr. 9. Het telefoonnummer bleef bewaard, de eigenaars eveneens.
Telefoon: 579
Eigenaar / uitbater: Buytaert-Reynaert
Bestond vanaf: minstens sedert 1928
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- er bestaan verschillende ansichtkaarten die het interieur van deze zaak tonen. Het pension gaf een boekje met zo´n kaartjes in eigen beheer uit.
- "Grand jardin unique à la mer", een ware "oasis de verdure, un cadre reposant et enchanteur"


Boulevards (- des)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Brighton

Type: hotel
Adres: Noordstraat, 2 Knokke-Zoute
Telefoon: 615 03
Eigenaar / uitbater: R. Cosyn-Thiel
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Brise

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 184 Knokke-Zoute
Telefoon: 616 35, 616 74 en in de winter: 635 74
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Bristol

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Zeedijk, 144-145 Knokke-Zoute
Telefoon: 861
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1920´s (?)
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- hotelletje, bestaand uit twee bijeen gevoegde huisjes
- op het gelijkvloers, een "Café de Paris"


Britannia

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan, 75 Knokke-Zoute (nr. 85 in 2021)
Telefoon: 614 41
Eigenaar / uitbater: P. Bonehill (minstens sedert de eerste helft van de 1960´s, tot zijn overlijden in 1965, zie extra beeldmateriaal)
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig vier sterren-hotel
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "face au golf" (kan het Britser ?)


Britannique

 

Type: hotel
Adres: Van Bunnenlaan, 31 Knokke-Zoute
Telefoon: 637 71
Eigenaar / uitbater: G. Lietaert
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 25 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:
- het bestaand beeldmateriaal toont dat de bakstenen art deco-gevel op gegeven moment bedekt werd met een laag, die vervolgens wit geschilderd werd. Dit veranderde wel het algemeen uitzicht van dit hotel nogal.


Broadway

Type: hotel
Adres: Zandstraat Knokke-Zoute
Telefoon: 750
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens de 1930´s
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Bruges

Type: hotel
Adres: Seb. Nachtegaelstraat, 1
Telefoon: 40 (1910´s ?) 631 23 (1950´s)
Eigenaar / uitbater: P. Willems (1910´s ?) na WO 2 (?) werd dit een eigendom en Vacantiecentrum van de Christelijke Mutualiteiten
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- overbuur van het hotel du Cygne (zie verder)
- net zoals dat gebeurde met de muren van het hotel Britannique werden de bakstenen muren van de Bruges op gegeven moment van een deklaag voorzien, die vervolgens in een lichte kleur geschilderd werd (zie extra afbeeldingen hieronder)


Bruges et de Flandres

Type: hotel
Adres: Zeedijk, Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


C
Cambridge

Type: hotel, restaurant, taverne
Adres: Zeedijk, 97 Knokke-Zoute
Telefoon: 614 37
Eigenaar / uitbater: F. en F. Sandelé
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 15 en 2 badkamers
Prijzen: 100 - 300 Bfr.
Bijkomende informatie:
- "spécialité" van het restaurant: "croquettes aux crevettes"...
- deze zaak was op bepaald moment een "annexe" van het Grand Hotel aan de overzijde, en ging ook als het Select Pension door het leven. (zie voor beide horeca-zaken aldaar)


Cap Nord

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 208
Telefoon: 616 66
Eigenaar / uitbater: G. Bout
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 17 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:


Carlton

Type: hotel
Adres: Albertplaats, 7 Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Cecil (1)

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 13 (1950´s)
Telefoon: 610 33
Eigenaar / uitbater: J. Obtebeke
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 50 en 15 badkamers
Bijkomende informatie:


Cecil (2)

Type:
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Central Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 283 Knokke-Zoute
Telefoon: 610 06
Eigenaar / uitbater: L. Van Houtte
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 90 en 20 badkamers
Prijzen: 100 à 200 Bfr.

Bijkomende informatie: met 90 kamers was dit in 1959 na de Excelsior (100 kamers) het grootste hotel van Knokke. Met een ratio van 1 badkamer per 4,5 kamers zullen er ook wel geen al te lange wachtrijen zijn geweest om een douche te kunnen nemen, wat wel het geval kan zijn geweest in die hotels waar er maar 1 badkamer voor 20 kamers aangeboden werd.


Zowat alles wat hierop te zien is, is ondertussen verdwenen


C
hâlet des Sports

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Châlet du Bois / Boshuis

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Châlet du Zoute

Type: pension
Adres:
Telefoon: 326 (1920´s ?)
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Châlet Tinel

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan, 73 Knokke-Heist
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- men kan zien hoe doorheen de jaren de oorspronkelijke klassieke zadeldaken aangepast werden, om ook de kamers onder het dak van loodrechte wanden te kunnen voorzien.


Charmettes

Type: hotel, pension
Adres: Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Claridge

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon: 474 (1930´s)
Eigenaar / uitbater: Adr. Jansen (dir.)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zoals nog enkele andere hotels uit Knokke gaf dit hotel wellicht in de 1930´s een boekje uit met uitscheurbare prentbriefkaarten met de buiten- en binnenkant van het hotel als onderwerp


Commodore

Type: hotel
Adres: Leopoldlaan, 159
Telefoon: 640 09
Eigenaar / uitbater: A. Schwarz (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 65 en 3 badkamers
Prijzen: 65-125
Bijkomende informatie:
- = Hotel Goddefroy: de naam wijzigde net na WO 2 naar Commodore


Communal

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Gemeenteplaats Dorpsstraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Continental

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 10
Telefoon: 610 11
Eigenaar / uitbater: P. Vanagt
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 en 40 badkamers
Prijzen: 100-175 Bfr.
Bijkomende informatie:
- men kan hier, door het vrij talrijke beeldmateriaal chronologisch te rangschikken goed zien hoe dit hotel doorheen enkele decennia systematisch groeide. Aanvankelijk waren er 5 en 8 traveeën in combinatie met 3 verdiepingen. In een tweede fase werden dit 9 op 8 traveeën, en in een derde fase werd ook nog eens een vierde verdieping toegevoegd. Het hotel bereikte in die fase een totaal van 40 kamers en 40 badkamers, een 1/1 verhouding die voor zover kon worden nagetrokken een unicum in Knokke was.


Coppelia (1)

Type: pension
Adres: Hendrik Consciencelaan 20 Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Coppelia (2)

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- dit pension werd in een latere fase het Park Hotel (zie aldaar)


Co
smopolite (1)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 62
Telefoon: 131 (1930´s ?)
Eigenaar / uitbater:
- De Bever-Van Outryve (1910´s ?)
- Richard Bolle (1920´s of 1930´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- onder Richard Bolle werd een boekje met uitscheurbare prentbriefkaarten uitgebracht
- dit hotel heette vermoedelijk daarvoor Lion d´Or en werd in een latere fase de Espérance (zie aldaar)


Cosmopolite (2)

Type: hotel
Adres: Pierslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Cosyn Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Dorpsstraat
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


C
ouronne (- de la)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Cygne (Grand Hotel du)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan (hoek met Seb. Nachtegaelstraat)
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Hotel Rust aan Zee
- de Cygne kreeg er op gegeven moment een derde verdieping extra bij


D
Dagmar

Type: hotel
Adres: Zeedijk Albert Plage
Telefoon: 713
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Daisy Home

Type: pension, home
Adres: Leopold II-laan
Telefoon: 61054
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: op één van de ansichtkaarten hieronder staat vermeld: "Agence R. Pallen - Vente location"


Daniel

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 5
Telefoon: 634 49
Eigenaar / uitbater: D. Vervaet (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 1 badkamer
Prijzen: 50-75 Bfr. (Daarmee één van de goedkoopste aanbiedingen)
Bijkomende informatie: 


Derby

Type: hotel
Adres: Hendrik Consciencelaan, 12 (10)
Telefoon: 516 later 612 76
Eigenaar / uitbater:
- "Ep. De Lantmeter-Cromeecke" (Ep. = Epouse ?) ten tijde van het 3 cijferig telefoonnummer
- G. & J. De la Fontaine ten tijde van het 5 cijferig telefoonnummer, maar een andere ansichtkaart heeft het over G. Delafontaine (in één woord) & Rinquet (nog steeds een 5 cijferig telefoonnummer)

Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Diane

Type: pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Dorchester (Grand Hotel -) 

Type: hotel
Adres: Kustlaan 6
Telefoon: 627 27
Eigenaar / uitbater: A. Jacubowicz
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 60 en 20 badkamers
Prijzen: 100-250 Bfr.
Bijkomende informatie:


Dormy House

Type: hotel, restaurant
Adres: Elisabethlaan, 48 Knokke-Zoute
Telefoon: 613 47
Eigenaar / uitbater: J. Vestens; A. Dée
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Dortmund (Grand Hotel de -)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Ducs de Bourgogne

Type: hotel, restaurant, tea room
Adres: Zoutelaan, 175 Knokke-Zoute
Telefoon: 625 00
Eigenaar / uitbater: Norbert Desmet-Picavet
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Dumortier

Type: hotel
Adres: Dumortierlaan, 26
Telefoon: 625 04
Eigenaar / uitbater: Gatussa (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 21 en 2 badkamers
Prijzen: geen opgegeven in 1959
Bijkomende informatie:


Dunes

Type: hotel, restaurant, café, casino, patisserie
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: gezusters Févery
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de verschillende ansichtkaarten tonen mooi aan hoe de percelen in de Lippenslaan geleidelijk allemaal in gebruik genomen werden, en de verstedelijking van Knokke dus sterk toenam.
- de laatste ansichtkaart hieronder toont hoe de schuine hoekgevel grondig hertekend werd. Door hem smaller te maken en de hoek wat te wijzigen, kon de rechtergevel met twee extra traveeën uitgebreid worden, van 3 naar 5. Dit gebeurde wel degelijk enkel door de hoek te hertekenen, niet door bv. het buurhuis over te kopen en te integreren in het hotel. Men kan immers goed zien dat dit buurhuis ook op de laatste ansichtkaart verder bleef bestaan.
- noteer het informatieve bord boven de ingang: "Café, thé, chocolat, cramique, Bock, Munich, Bavière"


Dunette (Hotel La -)

Type: hotel, restaurant
Adres: Wandelaar 7 Knokke-Heist
Telefoon: 512 02, later 511 202
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het lijkt eerder te zijn gegaan om een restaurant (de Wielingen) met een paar gastenkamers. Op de achterzijde van de enige tot hiertoe bekende ansichtkaart vermeldt inderdaad eerst het restaurant, en ook in grotere letters als die van de naam van het hotelletje.


E
Edward VII

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 278 (1950´s)
Telefoon: 619 82
Eigenaar / uitbater: J. De Groote
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 20 en 1 badkamer (1950´s)
Prijzen: 70-85 Bfr. in 1959 (ondanks de koninklijke naam van het hotel dus eerder aan de lagere kant)
Bijkomende informatie:


Eldorado

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan 3 Knokke-Zoute
Telefoon: 618 14
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- dit is een heel mooi voorbeeld van hoe bij heel wat hotels in Knokke de "cottage stijl" uit bv. Deauville of Le Touquet tijdens het interbellum werd overgenomen, maar het gebouw in de daarop volgende decennia stelsemmatig ontdaan werd van alle "cottage-elementen".

Eerst verdween het torentje en kwam er een verdieping bij en werd het cottage-dak vervangen door een mansardedak. Vreemd genoeg werd er wel wat "vakwerk" toegevoegd op een deel van de gevel dat er voorheen geen had gehad. In een volgende fase verdwenen de blijkbaar als te complex ervaren omheiningen van de balkons. In de plaats kwamen telkens drie horizontaal lopende buizen. Vervolgens verdwenen de contrasterende kleuren van het "vakwerk" op de gevel met het zadeldak.


Elite

Type: pension
Adres: Leopold II laan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Epsom

Type: hotel
Adres: Duindistelstraat, 7 (10 in 1959) Knokke-Zoute
Telefoon: 611 10
Eigenaar / uitbater: L. Dumalin
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 20 kamers en 6 badkamers
Prijzen: 125 - 200 Bfr. in 1959 (één van de duurste hotels van Knokke in die tijd)
Bijkomende informatie:


Ermitage

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Escape l´

Type: hotel, restaurant
Adres: Sterrenlaan Albert Plage
Telefoon: 613 41
Eigenaar / uitbater: Th. Leyten; Chr. Michiels (juiste chronologie voorlopig niet bekend)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Espérance

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: J. Vanderweyden-Lauwagie
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- was voorheen de Lion d´Or en de Cosmopolite (1) (zie aldaar)
- het zadeldak werd op gegeven moment verwijderd, om vervolgens toe te laten het aantal verdiepingen van 2 op 3 te brengen
- op bepaald moment gebruikt voor de "vakantiegroepen" van "Kindervreugd Antwerpen"


Europe (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon: 613 73
Eigenaar / uitbater: Urbain Van Houtte-Monsieur
Bestond vanaf: minstens vanaf 1922
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Europe (2)

Type: hotel, restaurant, bar
Adres: J. Nellenslaan, 27
Telefoon: 623 46
Eigenaar / uitbater: P. Brakel-Hoedt
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Excelsior (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon: 41
Eigenaar / uitbater: Mme. J. Van Houtte
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 100 kamers (voor zover bekend het hoogste aantal)
Bijkomende informatie:


Excelsior (2)

Type: hotel
Adres: Zeedijk 113
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- heette op gegeven moment Hotel Metropole
- op de ansicht hierboven het gebouw rechts, dat met zijn smalste zijde naar de zee gericht is.


F
Familles, (- des)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 183
Telefoon: 610 20
Eigenaar / uitbater: L. en A. Vandenbosch (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 48 en 4 badkmers (in 1959)
Prijzen: 60-75 Bfr. (daarmee één van de goedkoopste in Knokke)
Bijkomende informatie:
- nog een voorbeeld van een hotel, dat doorheen de jaren in belangrijke mate systematisch vergroot werd. Niet alleen kreeg het oorspronkelijke relatief bescheiden hoekhuis er twee extra verdiepingen bij.

Eerst werd een uitstekende zijvleugel met uitzicht op de Lippenslaan toegevoegd. In een volgende fase werd de gevel in de zijstraat bijna verdubbeld in breedte (3 extra traveeën). Ook hier werd een uitstekende zijvleugel toegevoegd. Het hotel bezat een fraai terras, dat via een centrale trap betreden kon worden. Op deze manier ontstond een middelgroot hotel met 48 kamers.


Flandres (Grand) Hotel

 

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, Knokke-Zoute
Telefoon: 35
Eigenaar / uitbater: hoewel er wel wat beeldmateriaal van dit hotel bestaat, vermeldt geen enkele tot hier toe gevonden ansichtkaart de uitbater
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- afgaande op het beeldmateriaal was dit aanvankelijk de Belle Vue (2), maar dan met een extra verdieping. Men kan zien dat deze bijkomende bouwlaag wat minder hoog was dan de loggia en de twee gewone verdiepingen. In een latere fase werd dit lager verdieping evenwel even hoog gemaakt als de andere, en kwam er nog een extra verdieping bij, dat opnieuw wat lager was dan de andere.

 


France

Type: hotel
Adres: Lippenslaan 93
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / St Moritzhotel


G
Gallia

Type: hotel
Adres: Knokke-Zoute235
Telefoon: 

Eigenaar / uitbater: M. Van Lippeloy-Beun
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: noteer hoe het reclamekaartje hieronder afgebeeld de geliefde attributen van de Britse toerist of elke rechtgeaarde Anglofiel toont: golfsticks en tennisrackets. Zo Engels dat er zelfs geen Nederlandse woorden voor bedacht werden.


Ganda

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 98 (nr. 210 in de 1950´s)
Telefoon: 283 (voor WO 2) 614 59 (na WO 2)

Eigenaar / uitbater: C. De Groote
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers: 24 en 1 badkamer (hier werd toch ergens wel de uiterste marge opgezocht met deze ratio)
Prijzen: 60-75 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Germania Hotel

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 93
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
= Grand Hotel de l´Avenue / Hotel de France / St Moritzhotel

 

Gielen

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de overbuur van het hotel Ganda
- qua architectuur niet meteen het meest opzienbarend hotel van deze badplaats 

 

Globe

  

Type: hotel
Adres: Zeedijk 183 Knokke-Zoute
Telefoon: 184 (voor WO 2) 611 63 en 611 64
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "la plus belle situation de la plage"
- de tweede ansichtkaart hierboven illustreert goed hoe er op de zolder bijkomende kamers werden gemaakt. Dit leidde tot extra vensters in het zadeldak.

 

Goddefroy

Type: hotel
Adres:
Telefoon: 57
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Commodore Hotel

  

 

Golf

Type: hotel
Adres: Fochlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- hotel in typische "Normandische" of "cottage" stijl
- blijkbaar erg succesvol, want op gegeven moment werd rechts een nog groter deel dan het oorspronkelijke hotel in een gelijkaardige bouwstijl toegevoegd.
- vlak voor het hotel liep een tramspoor. Men kan voorts zien dat de staat van de wegen in die tijd nog niet al te opperbest was. Later liet het stadsbestuur voetpaden aanleggen en boompjes aanplanten.

 

Good Luck

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Grand Air (?) (naam moeilijk ontcijferbaar)

Type: pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: de naam van het pension is voorlopig een gokje, afgaande op een afbeelding van de Lippenslaan. Het huisje rechts is alleszins een pension, maar de kwaliteit van de afbeelding is onvoldoende om genoeg te kunnen vergroten om de naam te ontcijferen. De naam is voorlopig dus "onder voorbehoud".

Grand Hotel (Motke)

Type: hotel, restaurant,café
Adres: Zeedijk, 96
Telefoon: 612 62 en 620 62 (na WO 2)

Eigenaar / uitbater: Motke, N.V. Hotelia (in 1959)
Bestond vanaf: minstens sedert 1905

Bestond tot:
Aantal kamers:
- op een oude kleurenillustratie hieronder getoond werd gewag gemaakt van "170 appartements avec logias salon" (sic), wat als verdacht veel overkomt voor alleen het afgebeelde gebouw. Zelfs gewoon 170 kamers zou een groter gebouw doen vermoeden, maar appartementen met salon zijn nog groter dan simpele kamers. Bezaten de eigenaars van het Grand Hotel nog andere hotels, of hadden ze toen reeds annexen, zoals ze later zouden hebben ? Of was het een serieuse overdrijving, zoals ook niet nagelaten werd om de infrastructuur op illustraties wat aan te dikken (zie bv. hotel Prince Baudouin, waar de tekenaar twee traveeën erbij fantaseerde, die het hotel nooit zou toevoegen)

- noteer bv. dat er in 1959 nog sprake is van 84 kamers, dat terwijl het hotel doorheen de jaren uitgebreid is geworden. Het feit dat de horecazaak toen wel over 54 badkamers beschikte kan de discrepantie tussen "170 appartements" en 84 kamers niet echt uitleggen.
Prijzen: 150-200 Bfr. (daarmee 
één van de duurste hotels in Knokke. Het aantal badkamers ten opzichte van het aantal kamers zat daar zeker voor iets tussen
Bijkomende informatie:
- in de vroege 1900´s moet dit inderdaad wel het grootste hotel van Knokke zijn geweest, maar de 170 appartements lijken ons een nogal liederlijke overdrijving. (analyse van de bouwplannen zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Het aantal ramen en de aanwezigheid van een "grand jardin & gymnase" suggereren eveneens een lager aantal.

- met 84 kamers was dit -na de Excelsior en het Central hotel- in de 1950´s het grootste hotel in Knokke (ten minste, voor wat betreft de hotels die cijfers in dat verband overmaakten)

- het hotel kreeg er doorheen de jaren drie bouwlagen bij. Tevens werd ook horizontaal uitgebreid, door de toevoeging van een vleugel langs de "rampe", dat 4 verdiepingen telde. Aan de Zeedijk werden de aanpalende huizen rechts van het hotel systematisch opgekocht, en uiteindelijk tegen de vlakte gegooid. In de plaats kwam een nieuwe vleugel van 6 verdiepingen hoog en 8 traveeën breed, wat de capaciteit aanzienlijk vergrootte.

- maar blijkbaar volstonden ook die uitbreidingen niet. Zo kwam er in het interbellum nog een "annexe" aan de overzijde van de Van Bunnenplaats (zie extra beeldmateriaal). (Wellicht in de 1920´s, afgaande op de auto´s) Dit bijgebouw wijzigde doorheen de jaren meermaals van naam. Op andere momenten van zijn bestaan was het -o.a. ?- het Cambridge Hotel en de Select Pension (zie aldaar)

- het hotel kon via drie tramlijnen bereikt worden, één van en naar Heist, alsook verbindingen met Brugge en Sluis (NL)

- noteer de davidster die eigenaar of uitbater Motke op de bagagelabels liet aanbrengen

- het bijgebouw aan de "rampe" splitste zich op bepaald moment blijkbaar af (1960´s of 1970´s) en werd het Nouvel Hotel (zie aldaar)


uiterst links, het gebouwtje met de "peperbus" is de "annexe" van het Grand Hotel

 


Greenwich

Type: pension
Adres: Kustlaan, 48
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Grenade, La

Type: hotel, restaurant
Adres: Marie-José straat Knokke-Zoute
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Grosvenor

Type: hotel
Adres: Marie Joséplaats Knokke-Zoute
Telefoon:

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: het hotel bevond zich op een elegant pleintje waarop zich drie luxueuze hotels bevonden: de St George, de Plaza en de Grosvenor.


H
Heures Claires

Type: familiepension "de 1er ordre" en later hotel
Adres: Kongostraat, 11 (aanvankelijk heette deze straat blijkbaar de "Avenue du Cinema", zoals de bovenstaande reclamekaart leert)
Telefoon: 506 (in 1937); 615 43
Eigenaar / uitbater:
- Smeesters-Matthys (minstens sedert 1937)
- C. Geerts (minstens sedert 1959)
Bestond vanaf: minstens sedert 1937
Bestond tot:
Aantal kamers: 22 en 1 badkamer
Prijzen: 75-110 Bfr.
Bijkomende informatie:
- "superbe vue sur mer - confort moderne"
- grondig van uiterlijk veranderd in de 1930´s, kreeg het hotel niet alleen een extra verdieping, maar ook een modernere "look" met Art Deco-invloeden.

 

Hirondelles

Type: pension
Adres: Elisabethlaan, 4 Knokke-Zoute
Telefoon: 220 (in 1956) 612 20 (1960´s)
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Horizon

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


I
Ibis

Type: hotel
Adres: Kustlaan Knokke-Zoute
Telefoon: 576 (interbellum)
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


J
Jacobs

 

Type: hotel
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- door het beschikbare beeldmateriaal chronologisch te plaatsen, kan men zien dat het hotel nog in het interbellum een derde naar de zee gerichte gevelspits kreeg. De cruciale ansichtkaart om dit aan te tonen laat zelfs gemakkelijk zien dat deze uitbreiding naar links gebeurde. Daar bevond zich al sedert jaren een braakliggend terrein. De steen van dit derde deel is op het moment dat deze foto getrokken werd nog steeds iets lichter als die van het ouder deel.

 

 

Johnny

Type: hotel, restaurant
Adres: Van Bunnenplein 12 Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


K
Kathleen

Type: pension
Adres: Kustlaan Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- voorlopig wijzen enkel de handgeschreven inscripties op de achterzijde van een ansichtkaart op het bestaan van dat pension
- prijzen buiten seizoen: 225 Bfr zonder badkamer

 

Ker-Yan

Type: hotel, residence
Adres: Hendrik Consciencelaan 1 Albert-Plage
Telefoon: 633 40
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- op 100 m van de Zeedijk

 

Kursaal Grand Hotel du

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1890´s (?) alleszins één van de eerste hotels op de zeedijk
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


L
Lekkerbek

Type: pension, restaurant
Adres: Knokke-Zoute
Telefoon: 95
Eigenaar / uitbater: Schotte-Deckers
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- een zoveelste voorbeeld van hoe een horeca-zaak die aanvankelijk in Normandische of "cottage-stijl" was opgetrokken geleidelijk aan ontdaan werd van de details die voor zo´n bouwstijl zorgden. Op de laatste ansichtkaart ziet men een zaak die net zo goed op het St Annekestrand in Antwerpen had kunnen staan.

 

Leopold II

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Lido

Type: hotel
Adres: Zwaluwenlaan, Knokke Albert-Plage (nr. 18 in 2021)
Telefoon: 619 25
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gekijknamig driesterren-hotel, maar dan met sterk gewijzigd dak. De vrolijke rode dakpannen zijn verdwenen en vervangen door zwarte dakbedekking. De capaciteit onder het mansardedak werd aanzienlijk uitgebreid.
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- een klein hoekbalkon werd aan het originele ontwerp van het gebouw toegevoegd

 

Links

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan / Zoutelaan Knokke-Zoute
Telefoon: 614 73
Eigenaar / uitbater: Van Isacker Jacques
Bestond vanaf:
Bestond tot: op dit perceel staan anno 2021 nieuwe gebouwen, maar de horecazaak heet nog steeds Links
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het originele hoekgebouw werd alleszins voor 1933 aan de twee uiteinden uitgebreid in dezelfde bouwstijl. Aanvankelijk lieten de toenmalige eigenaars klimop groeien op het gelijkvloers
- nabij een Protestants kerkje, dat wellicht speciaal voor Engelse toeristen opgericht werd

 

Lion d´Or (1) Grand Hotel du

Type: hotel
Adres: "Avenue" (Lippenslaan ?)
Telefoon: 
Eigenaar / uitbater: 
Bestond vanaf: minstens de vroege 1900´s
Bestond tot:
Aantal kamers: 
Prijzen: 
Bijkomende informatie: dit hotel werd op gegeven moment de Cosmopolite en vervolgens de Espérance (zie aldaar)

 

Lion d´Or (2)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 34
Telefoon: 610 69
Eigenaar / uitbater: F. Tavernier
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 kamers en 2 badkamers
Prijzen: 70 Bfr. (in 1959)
Bijkomende informatie: voorlopig is het onduidelijk of dit hotel in de plaats kwam van de Lion d´Or, of op een ander bouwperceel


Lion des Flandres

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 164
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Weduwe Gysel
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

Littoral

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 297
Telefoon: 611 38
Eigenaar / uitbater:
- Demarest
- Mej. Verhasselt (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 1 badkamer
Prijzen: 60-150 Bfr. (dus zowel een relatief goedkoop als een relatief duur aanbod)
Bijkomende informatie:


Llyods

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 154 Knokke-Zoute
Telefoon: 438

Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:

Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de zaak beschikte ten tijde van het 3 cijferig telefoonnummer (interbellum) over een garage

 

Londres

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats, 12
Telefoon: 633 01
Eigenaar / uitbater: L. Odent (zie ook Panier d´Or ?)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 52 en 8 badkamers
Prijzen: 130-160 Bfr. in 1959
Bijkomende informatie:

 

Lordship

Type: pension
Adres: Duinbergen
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: "ouvert toute l´année"

 

Loris, Les

Type: pension
Adres: Kustlaan, 48-50
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Lugano

Type: hotel
Adres: Kustlaan / Villapad, 14
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig, vier sterren-hotel. In vergelijking met de afbeelding hieronder zijn een aantal wijzingen merkbaar: de dakpannen anno 2021 zijn mooi rood, de "balken" zijn niet langer donker geschilderd, maar in een soort beige. Een nogal kubistische veranda werd in de voortuin toegevoegd, nogal een stijlbreuk met de cottage-stijl van de Lugano.
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


M
Maison des Familles

Type: pension ?
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- buur van het hotel du Rhin
- zoals in de volgende fiche aantoont, nam deze zaak naar alle waarschijnlijkheid op gegeven moment een tweede zaak in gebruik, die van het moederhuis afhing ("Dépendances")

 

Maison des Familles (Dépendances) 

Type: pension ?
Adres: Leopoldlaan / Square D´Hooghe
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: "Mr. Roland" 
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Majestic

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 129 Knokke-Zoute
Telefoon: 611 44
Eigenaar / uitbater: Y. Tavernier
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 70 en 40 badkamers
Prijzen: 150-450 Bfr. (de startprijs was niet de hoogste, maar de bovengrens van 450 Bfr. was in 1959 wel het duurste wat men in Knokke kon vinden) Geen wonder dat men Rolls Royces of Bentley´s voor de zaak zag halt houden... 
Bijkomende informatie:
- de voorgevel van het hotel werd op gegeven moment aan de linkerzijde met twee traveeën uitgebreid. Dit gebeurde deels in dezelfde vooroorlogse bouwstijl. Wel werden verdiepingen 1 tot en met 3 telkens voorzien van 2 erkers. Voor verdieping 4 werd gekozen voor twee balkonnen met eenzelfde grondplan als de erkers. 

 

Marie José

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Chupin
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- men kan zien dat het gemeentebestuur ten tijde van de opnames voor de anischtkaarten volop in de weer was met de verfraaiing van de straten, door boompjes te laten aanplanten.

 

Max Arends (1)

 

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- samengesteld uit 2 aanpalende "villa´s"
- zoals de tweede ansichtkaart laat zien, kreeg de zaak er op bepaald moment een extra verdieping bij
- zoals de volgende fiche aantoont was er nog een tweede, grotere Max Arends. Hoe beide zich verhielden, bv. qua chronologie is nog niet duidelijk

 

Max Arends (2)

Type: pension, hotel
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- op de laatste ansichtkaart is de Max Arends uiterst rechts te zien. Op de blinde muur rechts werd een enorme, moeilijk te missen reclame geschilderd, die o.a. leert dat de zaak ook als hotel fungeert.


Mayfair

Type: hotel (alsook restaurant-pension in een later stadium)
Adres: Kustlaan, 10 Knokke-Heist
Telefoon: 622 45
Eigenaar / uitbater: R. Boussy (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 en 3 badkamers (de individuele kamers hadden wel een lavabo en een bidet)
Prijzen: geen prijzen opgegeven in 1959
Bijkomende informatie:
- in de 1970´s bleken de kamers in een frivool roze kleur geschilderd te zijn

  

 

Mayflower (Grand Hotel)

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 90 Knokke-Zoute / Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Melanie

Type: pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Memlinc

Type: hotel
Adres: Elizabethlaan, 2
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1923
Bestond tot: het gebouw bestaat nog steeds, en is nog steeds het Memlinc hotel. (vandaag 4 sterren) Het gebouw onderging evenwel vrij ingrijpende wijzigingen, die het originele karakter grondig hebben aangetast. Energiezuinigheid heeft zo zijn keerzijde...
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- fiche Inventaris Onroerend Erfgoed
- één van de ansichtkaarten die de zijkant van het gebouw toont laat goed zien dat er nog een hele achterbouw verstopt zat achter het fraaie hoofdgebouw in cottage stijl

  


Een gebak in de vorm van de Memlinc:
eigenlijk wat te mooi om op te eten, maar ja...

Métropole

Type: hotel, restaurant
Adres: Zeedijk, 133 Knokke-Zoute
Telefoon: 12 (1910´s ?) 620 69 (na WO 2)
Eigenaar / uitbater: Mevr. De Greef (na WO 2)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
-zelfde directie als het Montana Pension op de Van Bunnenplaats
-= Hotel Excelsior (2)

 

Meysman-Schepens

Type: hotel
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Midan

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 79 Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de afbeeldingen lijken te suggeren dat deze zaak al in de 1960´s bestond (?)

 

Midi (du-)

Type: hotel, pension
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Midland

Type: hotel
Adres: Kustlaan Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Mille Colonnes

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 266
Telefoon: 612 74
Eigenaar / uitbater: A. De Spae
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 40 en 2 badkamers
Prijzen: 80-175 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Miramar

Type: hotel
Adres: "Nieuwe Dijk"
Telefoon: 294
Eigenaar / uitbater: J. Meyns-Baes
Bestond vanaf: minstens sedert 1934
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Mon Bijou

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Lippenslaan, 101
Telefoon: 789
Eigenaar / uitbater: François Larmuseau (ten tijde van het 3-cijferig telefoonnummer)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Mon Plaisir

Type: hotel
Adres: Pierslaan 59 (77 in de 1950´s) / Victor Lamoralstraat
Telefoon: 623 12
Eigenaar / uitbater: Mme. Van Hemelrijck
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 kamers en 1 badkamer
Prijzen: 75-125 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Monico

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Montana Pension

Type: pension
Adres: Van Bunnenplein, 8
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Mevr. De Greef
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zelfde directie als het hotel-restaurant Métropole

 

Mouettes

Type: familiepension
Adres: Zeedijk 87
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: 


N
Nations (des -)

  

Type: hoteln restaurant
Adres: Zeedijk 153 (doorstreept en vervangen door nr. 134 in de 1950´s)
Telefoon: 615 69
Eigenaar / uitbater: A. Bolle (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 32 en 2 badkamers
Prijzen: 125 Bfr. in 1959
Bijkomende informatie:

 

Nelson´s

Type: hotel
Adres: Meerminlaan, 34
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot: de vernieuwde versie hieronder afgebeeld bestaat nog steeds in 2021 en is een 4 sterren-hotel
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het hotel maakte (in de 1960´s, 1970´s ?) plaats voor een compleet nieuw, modern maar weinig opmerkelijk gebouw, dat net zo goed in Hasselt of Kortrijk had kunnen staan, en zowel een kantoorgebouw als een woonblok had kunnen zijn.

 

Neptune

  

Type: hotel
Adres: Taborastraat, 2 (nr. 6 in de 1950´s)
Telefoon: 610 38
Eigenaar / uitbater: W. Jacxsens
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 50 en 6 badkamers
Prijzen: 90-240 Bfr. (1959)
Bijkomende informatie:

 

New City

Type: hotel
Adres:
Telefoon: 124
Eigenaar / uitbater: U. Walgrave (1930´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "private badzalen, garage"

 

Nobus

Type: hotel, patisserie
Adres: Albertplaats Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: voor 1923 (*)
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Rembrandt Hotel / deel Zomerlust Hotel
- (*) op een aantal ansichtkaarten hieronder kan men zien dat de Memlinc (° 1923) nog niet gebouwd is

 

Noordzee

  

Type: hotel, restaurant
Adres: Lippenslaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Nord (du -)

Type: hotel, pension, restaurant
Adres: Lippenslaan, 54 / Verweeplaats
Telefoon: 618 36
Eigenaar / uitbater: R. Gunst (1950´s)
Bestond vanaf: 19de eeuw (?)
Bestond tot:
Aantal kamers: 14 en 1 badkamer
Prijzen: 60-90 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Normandy

Type: hotel
Adres: Knokke Albert Plage
Telefoon: 620 26
Eigenaar / uitbater: Jean Keller (op het moment dat telefoonnummers 5 cijfers telden)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "Hotel de 1er ordre - tout confort"
- "à 50 m de la plage, du Casino, des Tennis et du Lac"
- voor WO 2: "ouvert toute l´année" na WO 2: "ouvert de Pâques à fin septembre et vacances de Noel"

 

Norval

Type: hotel
Adres: Sparrendreef
Telefoon: 452 (voor WO 2) later 614 58
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Nouvel Hotel

Type: hotel
Adres: Van Bunnenplaats 1
Telefoon: 618 61
Eigenaar / uitbater: J. Wauters
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 59 kamers 3 badkamers
Prijzen: 75-200 Bfr.
Bijkomende informatie:
- gaf op haar reclames aan over een "luna park" te beschikken
- restaurant met een capaciteit van 150 couverts (late 1960´s of vroege 1970´s)
- "Center of the beach - Air terminal" (Knokke heeft inderdaad een klein vliegveld)


O
Ocean (1)

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Ocean (2)

Type: hotel-restaurant
Adres: Elisabethlaan Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Orange & Flora (Grand Hotel)

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Osborne

Type: hotel
Adres: Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


P
Paix (de la -)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Palace

Type: hotel
Adres: Zeedijk (geen enkele geraadpleegde bron vermeldt een huisnummer)
Telefoon: 610 08
Eigenaar / uitbater: De Bever (1950´s)
Bestond vanaf:
Bestond tot: minstens tot 1959
Aantal kamers: 65 en 20 badkamers
Prijzen: 100-250 Bfr.
Bijkomende informatie:
- zoals het beeldmateriaal laat zien, kreeg het hotel er niet alleen twee traveeën aan de kustzijde bij ten opzichte van de hierboven getoonde afbeelding. Op gegeven moment werd ook het aantal verdiepingen van 3 naar 4 opgetrokken, en meer uniformiteit in de voorgevel tot stand gebracht. Een elegante afwerking van het platte dak (versierende elementen, balustrades) was de kers op de taart. Op die manier ontstond in de 1930´s een werkelijk fraai geheel

 

Panier d´Or (1)

Type: hotel
Adres:
Telefoon: 
Eigenaar / uitbater: 
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Panier d´Or (2)

Type: hotel
Adres: Zeediijk 102 (in de 1950´s was dit nr. 104)
Telefoon: 631 89
Eigenaar / uitbater: L. Odent (zie ook de Londres)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 16 en 2 badkamers
Prijzen: 100-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Park

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Coppelia Pension (2)

 

Pavillon du Lac

Type: hotel, restaurant, dancing
Adres: Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- in de nabijheid was er een "meer" waarop roeien blijkbaar mogelijk was, alsook een aantal tennisvelden

 

Pavillon du Lait

Type: hotel, café
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Pavillon du Zoute

Type: hotel
Adres: Bronlaan, 4 Knokke-Zoute
Telefoon: 612 10
Eigenaar / uitbater: Ch. Schlüter
Bestond vanaf:
Bestond tot: bestaat nog steeds als gelijknamig hotel (****) Het wist zijn originele karakter uitstekend te bewaren, onderging geen al te drieste architecturale ingrepen.
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de trotse bezitter van een heuse paardenmolen... Wat zou er van die diertjes geworden zijn, zou toch één ergens de "tand des tijds" hebben overleefd, en thans in een privécollectie pronken ?
- men kan op de foto hieronder zien dat het gebouw in dezelfde stijl werd uitgebreid (opname vanuit de tuin)

 

Petrels, Les -

Type: pension
Adres: Elisabethlaan, 17 Knokke-Zoute
Telefoon: 617 46
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Phare Grand Hotel du

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke
Telefoon: 164
Eigenaar / uitbater: Masson-Campion (op het moment van het 3 cijferig telefoonnummer, dus het interbellum)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Piccadilly

Type: hotel
Adres: Zeedijk 130
Telefoon: 616 78
Eigenaar / uitbater: O. Ingels
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 7 badkamers
Prijzen: 175-200 Bfr. per kamer, overduidelijk in het duurste echelon van het aanbod in Knokke
Bijkomende informatie:


Pierets

Type: pension
Adres: Koningslaan, Duinbergen
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Pierets
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- was tevens een "agence de location"

 

Plage (1) Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Zeedijk
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Plage (2)

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 105 (ten tijde van het 5-cijferig telefoonnummer)
Telefoon: 226, later 618 04
Eigenaar / uitbater: Robert Baeyens (interbellum)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

- in vergelijking met de situatie op de afbeelding hierboven, kan men hieronder zien dat het aantal traveeën van 5 naar 10 werd opgetrokken. De toegang via de afgeknotte zijde werd afgedankt, en door een raam vervangen. Deze ingrijpende wijzigingen maken het wel duidelijk, de zaken moeten ook voor dit hotel erg florissant geëvolueerd hebben

 

Plaza

Type: hotel
Adres: Marie José plaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Prince Baudouin Grand Hotel

Type: hotel, restaurant, café
Adres: Lippenslaan, 25 (1950´s) 35-37 (2021)
Telefoon: 610 16
Eigenaar / uitbater: C. Vermeire (1950´s)
Bestond vanaf: 1889
Bestond tot: het gebouw bestaat nog steeds, en is nog steeds het gelijknamig hotel (***). Anno 2021 had het een opvallende fuschiakleurige gevel. Geen slecht idee, wat kleur ter compensatie van de toch wel vele sneeuwwitte gevels die Knokke kent.
Aantal kamers: 34 en 2 badkamers
Prijzen: 80-100 Bfr.
Bijkomende informatie:
- fiche Inventaris Onroerend Erfgoed
- de naam van dit hotel verwijst niet naar de jonge Koning Boudewijn, die werd pas in 1930 geboren, maar naar diens nog jonger gestorven naamgenoot (1869-1891)
- de bovenstaande reclame-illustratie toont een gebouw met 8 traveeën, maar in werkelijkheid heeft de Prince Baudouin er nooit meer dan 6 gehad. De oorspronkelijke illustratie werd een klein beetje met een fotobewerkingsprogramma aangepast.

- wel werd op gegeven moment het mansardedak opgeheven, en een "echt" verdieping aan de voorgevel toegevoegd. Het hotel kreeg vanaf dan ook een plat dak, zoals men op de laatste afbeelding kan zien.
- de "Prince Baudouin" kreeg op gegeven moment het gezelschap van een estaminet "Prince Albert"

 

Prince´s

Type: hotel
Adres: Lippenslaan 113
Telefoon: 611 111
Eigenaar / uitbater:
- R. Verheye
- R. Verheye-Meysman
- Mevr. Vervarcke (in 1959)

Bestond vanaf:
Bestond tot: het gebouw met de bijzonder elegante architectuur (volgens ons zonder enige twijfel één van de mooiste van Knokke) werd helaas afgebroken
Aantal kamers: 70 en 4 badkamers (in 1959)
Prijzen: 120-140 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Provincial

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Q
Queen´s (1)

Type: hotel
Adres: Lippenslaan / Van Bunnenplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Queen´s (2)

  

Type: hotel
Adres: Kongostraat 1
Telefoon: 610 77
Eigenaar / uitbater: Van de Putte - Van Steene
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 36 en 9 badkamers
Prijzen: 125-275 Bfr. (in het hogere prijssegment)
Bijkomende informatie:

 

Quintyn

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 209
Telefoon: 168
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1925
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

R
Real

Type: hotel
Adres: M. Lippensplaats, 6
Telefoon: 612 66
Eigenaar / uitbater: H. Dauwe (in 1959)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 18 en 4 badkamers
Prijzen: 90-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Regina Maris

Type: home
Adres: Lippenslaan, 64
Telefoon: 625 67
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


De kleine ontspanningszaal
(met een allegaartje van stoelen 
en zetels)

 

Rejane

Type: hotel, tea room, concert
Adres: Zeedijk 160
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rembrandt

Type: hotel
Adres: Albertplaats 
Telefoon: 620 43
Eigenaar / uitbater: A. R. Willems
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Nobus Hotel / deel Zomerlust Hotel

 

Reserve

 

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Residence Mary

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rex

Type: hotel
Adres: Leopolddijk, Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sedert 1913
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rhin (du -)

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Richmond Hotel

Type: hotel, taverne
Adres: Zonnelaan, 4 Knokke Albert Plage
Telefoon: 341
Eigenaar / uitbater: "MM. V. Parmentier"
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rio

Type: hotel, taverne
Adres: Zoutelaan, 4
Telefoon: 611 37
Eigenaar / uitbater: Mevr. E. Stevens
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "garage privé"

 

Ritz

Type: hotel
Adres: Kustlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Terminus Hotel

 

Rivage

  

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 262
Telefoon: 610 61
Eigenaar / uitbater: Mevr. De Brock (eind 1950´s)
Bestond vanaf: minstens sedert 1912
Bestond tot:
Aantal kamers: 75 en 12 badkamers
Prijzen: 100-300 Bfr. (hoger prijssegment)
Bijkomende informatie:
- aanvankelijk 3 traveeën breed, dit werd uitgebreid naar 5, dan naar 7
- tevens was er een verticale uitbreiding: het aantal verdiepingen werd op gegeven moment opgetrokken van 3 naar 4, waardoor een vrij groot hotel ontstond, zeker wat Knokke betreft

 

Rogier

Type: hotel, restaurant
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rome

Type: hotel, restaurant, café
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Royal

  

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Rubens

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


Zicht vanuit de Rubens...


en een zicht op de Rubens vanuit de lucht in een
dramatisch veranderde Zeedijk... De immo-koorts steeg ten top


Rust aan Zee

Type: hotel
Adres: M. Lippensplein, 2 Knokke
Telefoon: 637 44
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = de voormalige Grand Hotel du Cygne

 

S
Sablette

Type: hotel
Adres:
Telefoon: 341
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Sablon

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de ansichtkaarten illustreren hoe de boogvormige overdekte inkom aangepast werd, en wel op zo´n manier dat het interieur enkele vierkante meters groter werd.

 

Sambre & Meuse

Type: hotel
Adres: Lippenslaan, 184
Telefoon: 612 52
Eigenaar / uitbater: G. De Groote
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 en 2 badkamers
Prijzen: 120-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

San Tony

Type: pension
Adres: Wielingenstraat, aanvankelijk nr. 1, later 3
Telefoon: 615 93
Eigenaar / uitbater: R. Van Rie, opgevolgd door R. Devriese
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

  

Savoy

Type: hotel
Adres: Zeedijk Knokke-Zoute
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: J. Duysburgh
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Scherrens

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Schoonveld

Type: pension
Adres: Pierslaan, 51
Telefoon: 775
Eigenaar / uitbater: R. Amys-Martinet
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- "ouvert toute l´année"

 

Select

Type: pension
Adres: Van Bunnenplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- zie ook: Grand Hotel annexe, Cambridge hotel

 

Selecta

Type: hotel
Adres: Albertplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Shakespeare

Type: hotel
Adres: Zeedijk 186
Telefoon: 611 77
Eigenaar / uitbater: Mevr. M. Verkinderen
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- het oorspronkelijk hotel werd afgebroken en vervangen door een small appartementsgebouw van 6 verdiepingen, dat opnieuw een Shakespeare-hotel werd (1980´s ?)

 

Simoens

Type: hotel
Adres: Zonnelaan 5 Knokke Albert Plage
Telefoon: 614 89
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: 1930
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

  

 

Soleil Grand Hotel

Type: hotel
Adres: Zeedijk, 29 Knokke Albert Plage
Telefoon: 628 59
Eigenaar / uitbater: Mevr. Vermeire
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Splendid

  

Type: hotel
Adres: Zeedijk 138 Knokke-Zoute
Telefoon: 113 (voor WO 2) 611 13 (na WO 2)
Eigenaar / uitbater: A. Tavernier
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 45 en 15 badkamers
Prijzen: 100-325 Bfr. (hoger prijssegment)
Bijkomende informatie:

 

St. Andrews

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

St. George

Type: hotel
Adres: Marie-José Plaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:


De St. George is het gebouw links met het torentje


St. Margaret

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

St. Moritz

  

Type: hotel
Adres: Lippenslaan 113
Telefoon: 62 747
Eigenaar / uitbater: M. Vancoillie
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Grand Hotel de l´Avenue / Germania Hotel / Hotel de France

 

St. Pol Auberge
Momenteel geen aanwijzingen dat deze zaak al in de 1970´s bestond (6 cijferig telefoonnummer)


Star

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Strand

Type: hotel
Adres: Kustlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Sunset

Type: hotel
Adres: (Zee ?)Dijk, 68
Telefoon: 62 706
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf: minstens sinds 1955
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

T
Teerlinck

Type: hotel
Adres: Swolfstraat, 13
Telefoon: 613 40
Eigenaar / uitbater: E. en O. Teerlinck
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 32 en 2 badkamers
Bijkomende informatie:

 

Tennis

Type: hotel, restaurant
Adres: Elisabethlaan
Telefoon: 218
Eigenaar / uitbater: J. Willems (voor WO 2)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie: er was een Golf Hotel, dus waarom ook geen Tennis hotel...

 

Terminus

Type: hotel
Adres: Kustlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Ritz Hotel

 

Trianon (Palace)

  

Type: hotel, restaurant
Adres: Zeedijk, 17 Knokke Albert Plage
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: A. Dechamps - De Soete
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

U
Universel

Type: hotel
Adres: Koninginnelaan, 9
Telefoon: 627 93
Eigenaar / uitbater: Debrock R.
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 627 93
Prijzen: 60-100 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

V
Verleye

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Victoria

Type: hotel
Adres: Kustlaan
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Victoria House

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Villa Mayouba

Type: familiepension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater: Evrard
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Villa Santé

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

W
Welkom

Type: hotel
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Wellington

Type: hotel
Adres: Elisabethlaan 92
Telefoon: 637 50
Eigenaar / uitbater: L. Grimmelprez (in 1959)
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 60 en 4 badkamers
Prijzen: 65 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Welvaart

 

Type: pension (voor WO 2) hotel (na WO 2)
Adres: Zoutelaan, 2-4 (voor WO 2) 6 (na WO 2)
Telefoon: 320 (voor WO 2) 613 20 (1959)
Eigenaar / uitbater: J. Melsens
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 30 en 2 badkamers
Prijzen: 60-150 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

 

Westland

Type: pension
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Westminster

Type: hotel, restaurant, patisserie
Adres:
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

Windsor

Type: hotel
Adres: Kustlaan, 34
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:

 

X

Y

Z
Zeelust

Type: hotel, pension
Adres: Van Bunnenlaan, 38
Telefoon: 618 12
Eigenaar / uitbater: W. Van Heddegem / Weduwe Van Hedegem en zoon
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers: 20 en 2 badkamers
Prijzen: 70-90 Bfr.
Bijkomende informatie:

 

Zomerlust

Type: hotel, patisserie
Adres: Albertplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- = Nobus Hotel / Rembrandt Hotel

 

Zoute (Grand Hotel du -)

Type: hotel
Adres: Zeedijk / Albertplaats
Telefoon:
Eigenaar / uitbater:
Bestond vanaf:
Bestond tot:
Aantal kamers:
Bijkomende informatie:
- de ansichtkaarten hieronder tonen aan dat het deel dat uitgaf op het strand en de Noordzee wellicht in de 1930´s in belangrijke mate wijzigingen onderging.

Voetnoten

(1) Voor een interessant kort historisch overzicht omtrent het kusttoerisme, zie bv. D´Haese, Sanne: Evolutie van hotels aan de Kuststreek KUL Eindwerk Academiejaar 2012-2013, 21 pp. inclusief de bibliografie. 

 
 
database afsluiten