Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  


Expo ´35: Geen paviljoen voor kleuters, maar voor dorstigen...

Opzet van deze website

Sinds 2010 wil de Website Retroscoop een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, over de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en over de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarin klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en waarbij alternatieve zoekstrategieën zich dus opdringen.

Voor de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.


Expo ´35: Het erg fraaie paviljoen van tegelfabrikant
Manufactures Céramiques d´Hemixem

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed. De dagelijkse bezoekersaantallen pieken soms tot 300 à 500, en vallen niet meer onder de 100. 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn voortdurend geprikkelde nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren te stimuleren.

Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels

b) Geplande artikels 
Toestellen: Wasmachines: drie sensationele combo´s: De Easy Spindrier (VS), de Sauter Elida (F) en de SEM (België)

Het benodigde bronmateriaal over deze toestellen werd ondertussen grotendeels bijeengebracht of aangekocht. De analyse hiervan begint eind april, begin mei 2019.

c) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels
Architectuur: het Zuid-station van Brussel, het pareltje van Payen

Afgaande op sommige commentaren op het internet mochten we ons verwachten aan een "grauwe" stad, van zodra we in het stationnetje van Nijvel waren uitgestapt. Hoewel het woord "station" nog steeds triomfantelijk in de hoofdgevel prijkt, laat drie maal de vermelding van "Nivelles" maar geen enkele maal "Nijvel" er geen twijfel over bestaan... Het Nederlands is hier volledig verdwenen, zoals een zich terugtrekkende zee bij eb.

De zachtjes dalende rue de Namur leidt de dagjestoeristen en pendelaars naar het centrum. Toegegeven, als winkelstad zal Nijvel zeker niet snel de Belgische top 5 bereiken. De neus van elke fanatieke Hasselt-fan bv. zou al snel met veel dedain opgehaald worden... Om dan van ergernis over het bescheiden winkelaanbod zo te gaan krullen, dat er achteraf minstens een uit de kluiten gewassen strijkbout nodig zou zijn om het bewuste lichaamsdeel weer enigszins presentabel te krijgen. Of een superkrachtige Dyson-stofzuiger (met hepa-filter !), voor wie het graag hipper geformuleerd ziet.

 

 

Maar een "grauwe" stad ? Die zijn we tijdens onze omzwervingen werkelijk niet tegengekomen. Misschien net andere straten uitgekozen, al denken we eerder dat we alles met een paar heel andere ogen hebben bekeken dan de auteurs van zulke reisverslagen.

Wat we wel zagen was een best wel propere gemeente met een verrassend rijk patrimonium en ook heel veel ontwikkelingspotentieel. Straten die qua gebouwen en huizen sedert de 1950´s minder wijzigden dan de samenstelling van de bevolking. Maar net dat maakt het voor "retrofielen" zeker een interessante stopplaats, op een zonnige dag.

Ter voorbereiding van het bezoek hadden we enkele artikels over deze gemeente gelezen, waaruit bleek dat het Waals-Brabants plaatsje niet ver van Henegouwen in de vroege 1970´s zelfs zowaar een Formule 1-circuit heeft gehad...

De reden van de uitstap was echter iets helemaal anders.... Het waren de laatste relicten van het Brusselse Zuid-Station die ons die vrijdag namiddag de trein hadden doen nemen. Vier panelen met bas-reliëfs en vier allegorische standbeelden die ooit de triomfboog van dit station versierden, werden net voor de afbraak door het gemeentebestuur van Nijvel aangekocht. Ze werden als verfraaiende elementen in het stadszicht verwerkt, de bas-reliëfs in een voor die gelegenheid gebouwde bakstenen muur, de allegorische beelden in het Parc Dodaine.

  

Het artikel over het Zuid-Station kon hierna verder aangevuld worden met een zesde hoofdstukje, waarin het aldaar gemaakte beeldmateriaal verzameld werd. Deze ode aan het prachtige station werd voor de gelegenheid meteen ook maar  voorzien van een springmenu.

Maar ter afronding.... Mensen, Nijvel is zoveel meer dan de Bende, net zoals Marseille zoveel meer is dan de kwalijke reputatie als meest geweldadige stad bij onze Zuiderburen. Soms moet men heus verder kijken dan de neus lang is, in gekrulde of niet gekrulde staat. Zoals altijd... de ene ziet een halfleeg glas, de andere een halfvol... En weer iemand anders bemerkt opeens dat het glas op een bijzonder stijlvolle manier van geslepen kristal vervaardigd werd... Terwijl het toch allemaal hetzelfde glas is. Zo gaat dat in het leven...

 

Vrije tijd en Amusement: hotels Nice

  

Weer een nieuwe lading (extra) afbeeldingen van hotels in de Zuid-Franse stad. Zo is er een eerste afbeelding van de Castel Fleuri, de Sole Mio en de St. Louis en konden er drie nieuwe namen worden toegevoegd, de Bonbonnière, die van een pension dat blijkbaar "En Plein Midi" heette en een Grand Hotel Millet, niet te verwarren met de Milliet.

Een fraaie foto toont dan weer in detail de inkom van het Hotel de Bruxelles (rue des Belges). Verder extra foto´s van de Beausoleil, de Canada, de Elysée, een mooie gekleurde illustratie van het Auto-Hotel / Grand Garage de la Promenade des Anglais (buur van de Negresco), de Lauriers, de Longchamp-Auteuil, de Montcalm, de Moulin, twee extra interieuropnames van de Parc Impérial, een exterieuropname vanuit een andere hoek van de Pavillon d´Azur en het Hotel de la Poste en tot slot werd nog een bijkomende interieuropname van de Royal toegevoegd alsook een bagagelabel van de St. Louis.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

 

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com. Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

De VVIA in de bloemetjes !

Afbeeldingsresultaat voor europa nostra logo  

Op 1 juni ontving de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie de European Heritage Award / Europa Nostra Award 2019. Een mooie bekroning voor de decennialange inzet van deze vzw, die bij de pioniers op het vlak van industriële archeologie in Vlaanderen hoort.

De Europa Nostra prijs is de hoogste onderscheiding op het vlak van erfgoed die een organisatie of initiatief te beurt kan vallen in de Europese Gemeenschap. Men kan in een aantal categorieën meedingen. De VVIA kaapte de hoofdprijs weg in de categorie "Dedicated service".

Retroscoop feliciteert dan ook van harte alle vrijwilligers die zich zo gedreven inzetten om ons meest waardevolle industrieel erfgoed zoveel mogelijk te behoeden voor de definitieve teloorgang....

Maar er is meer.... Goed, we maken ons wellicht niet uitermate populair door zo net na de verkiezingen mensen op te roepen om... nog eens voor iets te stemmen ? Maar bon, tegendraads "is our middlename", en bovendien, ditmaal is het ècht voor een "positief verhaal" waarvoor in Vlaanderen helaas nog altijd niet voldoende "draagvlak" is. Hopelijk hebben jullie er dus toch "goesting" in... Waar gaat het over ?

Kort samengevat: ook het publiek kan nog een Europa Nostra-prijs toekennen. Ook de VVIA dingt mee naar die publieksprijs. Helaas lijken deze prijzen meestal naar projecten in de grotere landen te gaan. Daarom dus deze  warme oproep om zoveel mogelijk onze eigenste VVIA te steunen, door -net als Retroscoop- uw stem aan hen te geven. In totaal mag u voor 3 projecten stemmen.

Rechtzetting en verder nieuws

Goed nieuws vanuit Spoorwegland... In tegenstelling tot wat onze bron oorspronkelijk dacht, zou het fameuze dieseltreinstel dat tot voor kort in Leuven blootgesteld stond aan de vier winden dan toch niet verschroot zijn geworden. Het laatste nieuws dat we opvingen in verband met dit 1930´s erfgoed is dat het op een soort veiling voor oud spoorwegmateriaal door het pitoreske spoorwegmuseum van Mariembourg werd opgekocht.


Adolphe´s tweelingsbroertje Charles

Ook het Stoomcentrum van Maldegem wist enkele jaren geleden op die manier ook een mooie slag te slaan. Deze vzw kocht toen immers de lilliputtrein "Adolphe" aan, een stoomtreintje op 1/3de schaal. Het was één van de zes treintjes die bezoekers vervoerden tijdens de Wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel. Drie daarvan waren aanvakelijk lichtgroen geschilderd, drie anderen donkergroen. Adolphe werd nog eens ingezet tijdens de Internationale Watertentoonstelling in Luik. Voor die gelegenheid kreeg de kleine krachtpatser echter een andere roepnaam.


Adolphe op zijn smalspoor (60 cm)

Als het goed is mag dat ook wel vermeld worden: doordat de toenmalige minister belast met erfgoed Adolphe op de lijst van "Topstukken" liet plaatsen, ging een verkoop aan een Duitse investeerder op het laatste nippertje niet door. (Een beetje hetzelfde verhaal als met de fameuze dansorgelcollectie Ghysels...) Zo zag het Stoomcentrum van Maldegem dit zeldzaam stuk gelukkig niet naar het buitenland vertrekken. Maar het staat in de sterren geschreven, over Adolphe zullen we in de toekomst wellicht nog veel meer te horen krijgen !  

Contactgegevens


Medio 1930´s gonsde het al van gevaarlijke Teutoonse spionnen in de
Franse  jeugdliteratuur die de Lichtstad wilden opblazen. Toch duurde
het nog tot 1940 eer  "les Boches" de Parijzenaars kwamen irriteren
met bombastische marsmuziek en vliegtuigjes die uitdagend landden op
of opstegen vanuit de Champs Elysées. Wat voor de trotse hoofdstedelingen
gelijk stond met niets meer of minder dan heiligschennis !

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken.


 
 
database afsluiten