Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  

Opzet van deze website

"Dagelijks iets degelijks vanden lande ende heerlicheijt van Retroscoop" !

Sinds 2010 wil deze website op regelmatige basis een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed. De kernboodschap is dus: geef het verleden een toekomst.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Dit leidde in het verleden naar bv. artikels over Marie Thumas en de conservennijverheid in ons land, over de speeltuin en het sanatorium van Bokrijk en over de kleine geschiedenis achter tal van huishoudtoestellen of grootstedelijke hotels. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek niet naar al te veel resultaten leidt, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.

Afgaande op de resultaten op Google Analytics is deze website ondertussen uitgegroeid tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed. De dagelijkse bezoekersaantallen vallen zelden onder de 100, en pieken zo nu en dan boven de 300... 

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en een voornaam te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest....

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

In opbouw:
- Inventaris van de hotels in Antwerpen (pre-1980)
- Grande Maison de Blanc (Brussel)
 

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels

Vrije Tijd en Amusement: Restaurants in Brussel

Eindelijk werd een bron gevonden, die namen van eigenaars van de "Restaurant pour Dames" Gâteau Royal" prijsgeeft: de familie Jeghers-Ermens. Wellicht dateert deze chromo van het laatste kwart van de 19de eeuw. Of dit koppel ook de stichters zijn, nazaten hiervan of zelfs overkopers is nog niet geweten. Dit vormt niettemin een begin van een piste, dat weer nieuwe perspectieven biedt voor verder onderzoek.

Toestellen: Grundig Stenorette

We vroegen het ons al heel lang af.... Zag het Nederlandstalig instructieboekje van de Grundig Stenorette "Boomkikker" eruit zoals het Duitstalig exemplaar, leek het meer op de Amerikaanse versie ? Eindelijk stootten we op een interessante afbeelding, die als een stralende lentezon ook deze nevels oploste... nog maar eens een andere voorflap werd uitgekozen voor de gebruiksaanwijzingen van dit "Ideale Dicteerapparaat"....

Toestellen: Strijkijzers

 

We zochten al een hele tijd een betere foto van de Belgische Nova Automatic mét originele doos. Ondertussen werd zo´n afbeelding gevonden, en aan de IRHA toegevoegd. Daarnaast werden een hele reeks prima foto´s toegevoegd van verschillende modellen van Kalorik: de 5001 Torpedo, de 5006 Dauphin (waarvan we tot hiertoe het catalogusnummer nog niet kenden), de 5014 Aerodynamic, de 5017 Victory, de 5018 Dynatomic (waarover ook een apart artikel verscheen), de 5056 en 5057 Fonctionnel en tot slot de 5058 Flamingo.

 

Dit laatste toestel was ons tot hiertoe onbekend. Het gaat om een Deens strijkijzer, dat door Kalorik in ons land verdeeld en gegarandeerd (reparaties) werd. De foto´s werden ons toegestuurd door Jo Van Cranenbroeck uit Valkenswaard (NL), die we bij deze nogmaals onze welgemeende dank hiervoor overmaken. Dank zij deze hulp konden de voorlopige illustraties uit verkoopbrochures vervangen worden door kwaliteitsvolle foto´s. 

Industrieel Patrimonium: Chocoladefabriek Rosmeulen

  

Een hele poos terug kreeg Retroscoop een e-mail van Stefanie van Dijk. Zij had een reeks afbeeldingen van de binnenzijde van de chocoladefabriek Rosmeulen te Nerem getrokken, en vond dat deze een mooie aanvulling betekenden op het artikel over dit bedrijf. Uiteraard waren we het hier roerend mee eens. De USB-stick waarop deze foto´s in afwachting gestockeerd werden, raakte daarop evenwel zoek... Tot ze heel recent weer aan de oppervlakte kwam. Een beetje zoals met dat historisch scheepswrak in Nederland, dat dank zij Ciara weer bloot kwam te liggen. Zodoende kunnen we nu dan toch, meer dan een jaar later dan gepland, deze interessante kiekjes van Stefanie toevoegen. Hierbij bedanken we haar nogmaals uitgebreid voor deze zeer gewaardeerde aanvulling. 

Mode en cosmetica: haarnetjes

  

Twee extra en zeer decoratieve "diecuts" (uitgesneden kartonnen reclames) werden aan het artikel over haarnetjes toegevoegd. Het gaat om een exemplaar van het merk Harriet (voor zijn "slumber caps")  en één van concurrent Princess Pat, destijds een belangrijke speler op de Amerikaanse cosmetica-markt. 

Toestellen: De Folbate S2 grasmaaier

  

In een twee pagina´s grote advertentie van Folbate uit 1953, werd het toenmalige gamma van grasmaaiers van deze Britse firma getoond. Hieruit blijkt dat al hun modellen in die periode, tot zelfs het basismodel van hun "hand lawn mowers", uitgerust waren met rubberen banden. Dit doet dus het vermoeden ontstaan, dat het door ons jaren geleden gevonden exemplaar, een S2 model, van voor die periode moet dateren. Deze grasmaaier heeft immers nog volledig metalen wielen met een gekartelde rand. Ook de eerder blauwe kleur wijst in de richting van de tweede helft van de 1940´s. Voorlopig ontbreekt evenwel nog steeds een concrete bevestiging hiervoor, zoals een gedateerde reclame of catalogus. Het blijft dus voorlopig bij een voorzichtige schatting. 

Spijzen en Dranken: Spijzen

 

Al heel lang geleden dat nog iets werd toegevoegd aan het "langlopend project" rond verpakkingen van spijzen en dranken. In de volgende maanden zal deze rubriek nog wat meer uitgebouwd worden. Ondertussen werd alvast een potje slagroom van de Leuvense producent Belac toegevoegd, alsook een fraai doosje gedroogd fruit uit Marseille.

Vrije Tijd en Amusement: Hondenrennen in Courbevoie

We vonden nog een grappige illustratie voor het historische kader van hondenkoersen, waarmee de kroniek van Courbevoie nabij Parijs werd ingezet. De Amerikaanse spotprent toont een pientere Schot, die 2 $ op de mechanische haas in plaats van op een specifieke hond wil inzetten.

Toestellen: International Register of Household Appliances (IRHA)

Een aantal kleine verbeteringen en ingrepen aan de eerste versie van de IRHA werden doorgevoerd.


Kalorik schotelverwarmer type Louis XVI (1950´s)

De naam "Cat. 1 Bereiding van voedsel" werd uitgebreid tot "Bereiding en verbruik van voedsel", omdat de vorige naam eigenlijk schotelverwarmers uitsloot. Door deze uitbreiding kunnen voortaan ook toestellen worden opgesomd, die een rol spelen tijdens het nuttigen van eerder voorbereid voedsel. Deze worden ondergebracht in de ondercategorie Z Varia.

Er wordt verder nagedacht hoe deze categorie verder te verbeteren. Een mogelijke piste daarbij is het opdelen in verschillende hoofdtaken die bij de bereiding van voedsel een rol kunnen spelen. Zo zou de invoering van een categorie "mixen en malen" kunnen toelaten om - behalve de mixers en blenders- ook koffiemolens, groentemolens, deegmengers enz. onder te brengen. Een categorie "opwarmen" zou toelaten de fornuizen, de komforen en gasvuurtjes, de pitbranders maar ook bv. de schotelverwarmers, friteuzes en rijstkokers enz. in één groep samen te brengen.

Die manier van werken heeft echter ook nadelen.
a) vooreerst moet die logica dan volledig worden doorgetrokken naar de gehele IRHA, niet alleen cat. 1.
b) niet elk keukentoestel kan even gemakkelijk aan slechts één hoofdtaak gekoppeld worden
c) sommige subcategorieën zouden daardoor een uitgebreid allegaartje worden, terwijl andere misschien maar 1 soort toestellen bevatten.

In de "Cat. 3 Persoonlijke verzorging" werd de subcategorie "Haardrogers" uitgebreid met een segment 3.B.c, waarin haardrogers opgesomd kunnen worden, die zelf geen motor hebben, maar met het motorblok van een stofzuiger (bv. het Franse Cadillac) of van een mixer verbonden wordt. 

Tot slot zal deze IRHA ook nog "collega´s" moeten krijgen, waarin bv. buroticatoestellen of alles wat met geluid en fotografie te maken heeft, ook een plaats krijgt. Dit zou bv. kunnen leiden naar een "International Register of Office Equipment", waarbij een opsplitsing "home office" en kantoren noodzakelijk zal zijn. Heel wat burotica werd immers specifiek voor thuisgebruik ontworpen, andere heel specifiek voor op kantoor.


Elke hulp bij de vervollediging van de IRHA
is... heu... kan zeer welkom zijn....

Wie wil meedenken, of gewoon een opmerking kwijt wil: alle suggesties zijn zeker welkom ! De bestaande IRHA is immers zeker nog voor verbeteringen vatbaar. Er zijn doorgaans meerdere opdelingen mogelijk, maar zoals bij elke opdeling van een zeer uitgebreide en gevariëerde groep van uitvindingen, blijken soms andere, veel logischere interpretaties mogelijk.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes


S.O.S. Service Station Gulf van Charles Devos
(Chausée de Waterloo, Ukkel)

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Retroscoop zoekt nog steeds....

 

Beetje bij beetje raakt de Retroscoop-"wenslijst" aan oude huishoudtoestellen, opgesteld in het geboortejaar van deze website afgevinkt. Zo "vonden" we na lang zoeken een groene Stenorette met een microfoon in dezelfde "boomkikker"-kleur, de vier kleuren waarin de Burroughs Ten Key telmachine verscheen werden bijeen gebracht, de SEM en Easy Spindrier wasmachines trots binnengeloodst en de Cadillac Ato-Mixer met een heuse Sioux-dans verwelkomd. Heel recent nog werd ook het fraaie Nova Automatic strijkijzer met originele doos eindelijk, na lang lang zoeken, turen en overal rondkijken op de kop getikt voor een faire prijs.

Enkele retro-apparaten bleven evenwel tot op heden koppig de dans ontspringen. Bovenaan het vernieuwde wenslijstje staat momenteel de Belgische Mixoup-mixer van ACEC uit de late 1950´s. We zoeken uitsluitend de versie mét de gele doos, die in mooie staat zou moeten zijn. Bij voorkeur bevat het ook het documentje dat op de tweede foto te zien is.

We zijn bereid een faire prijs overeen te komen. Heeft iemand nog zo´n toestel die hij of zij van de hand wil doen, doe ons zeker een voorstel ! Mail in dat gaval rechtstreeks naar VanheesBenoit@hotmail.comIs er iemand zelf op zoek naar een bepaald retro-huishoudtoestel ? We willen zulke vragen zeker op deze verwelkomingspagina delen. Baat het niet....

Interessante historische filmopnames van de Haven van Antwerpen

Op het internet vindt men werkelijk een schat aan informatie. Neem nu volgende filmpjes over de Haven van Antwerpen, waarop men onder meer de oude pneumatische graanzuigers aan het werk ziet, leert dat General Motors destijds zowaar... 250 auto´s per dag afleverde (!), men ziet er ook de brandweer in actie, een zonderlinge ziekenwagen, de scheepswerven van Hoboken op het moment van de terwaterlating van de Leopoldville en nog veel meer....

Zeer de moeite waard, niet alleen voor Sinjoren met een Tietz op het hoofd en een snor type fietsstuur onder het trotse of eigenwijze reukorgaan gemonteerd....

Contactgegevens

     

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Wie Retroscoop-artikels of delen daarvan gebruikt wordt niet alleen gevraagd om de regels rond bronvermelding te respecteren, maar ook zeker de datum van raadpleging te vermelden. Er wordt immers vaak aan artikels verder gesleuteld, naarmate er meer informatie of afbeeldingen opduiken. 

   

 

 
 
database afsluiten