Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

  


Welkom !
Passé recomposé...
of... het opzet van deze website

Sinds mei 2010 wil Retroscoop op geregelde basis een welgemeende en respectvolle ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900-1970. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek... erfgoed. De kernboodschap hierbij is dus: geef die thans vaak vergeten hoogvliegers uit het verleden een nieuwe toekomst. 

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom kijkt, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid of onverschilligheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde maatschappij is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen. Want niets is zo continu als de verandering...

De voorkeur gaat daarbij uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde. Vaak onderwerpen waarbij klassiek archiefonderzoek te kort zal schieten, en dus alternatieve zoekstrategieën zich opdringen. Als zodanig zien wij dit werk als heel complementair aan meer traditioneel historisch onderzoek.

Het online gebeuren, de interactie met bezoekers, ze laten beiden toe om voortdurend aan de artikels verder te werken. De artikels op Retroscoop zijn dan ook nooit echt helemaal af. Bij iedere ingrijpende wijziging wordt hier steeds over bericht op deze startpagina.

Voor het raadplegen van de artikels, druk op de gele rubriekknoppen links. Om de tekstkolom te verbreden en de letters groter te maken, druk op de Ctrl-knop en draai tegelijkertijd met het wieltje van de muis in de gewenste richting.

 
Niet enkel in Brussel of Izegem werden luxe-schoenen vervaardigd.
Ook in Leuven, toen de Bondgenotenlaan nog "Rue de la station" heette,
waren ambachtslui bedrijvig op dat vlak

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want behalve mij een leven en de voornaam Benoit te hebben geschonken, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik vandaag de dag ben. Zoals door constant mijn nieuws- en weetgierigheid op allerlei manieren aan te moedigen, te prikkelen en stimuleren. De juiste "retro-genen" deden de rest...

Nieuwste artikels en aanvullingen
a) Nieuwste artikels

Momenteel nemen we een kleine pauze wat betreft nieuwe artikels, maar vullen we wel de bestaande artikels verder aan. De pauze laat toe om extra informatie en beeldmateriaal bijeen te zoeken voor de nog geplande artikels.

b) Aanvullingen / wijzigingen aan bestaande artikels
Vrije tijd & Amusement: Hotels Nice deel 2

Deze decoratieve reclame-affiche voor het prachtige Hermitage-hotel in Nice leverde meteen ook de naam op van een uitbater of eigenaar die aan dhr. Agid voorafging: Luigi Steinschneider.

Toestellen: IRHA 4.I Strijkijzers Deel 2 USA

 

De Universal E 1203 Beam-o-lite werd in de late 1940´s op de Amerikaanse markt gebracht. Niet lang daarna werd het model ook in België gecommercialiseerd als de Nova Automatic. Deze laatste werd een groot verkoopsucces, en tot zo´n 20 jaar geleden kon men het toestel nog vaak tegenkomen op rommelmarktjes.

De eigenaardigheid van dit model was een klein lichtje dat in de neus van het toestel achter een alu-kleurig roostertje was gemonteerd. Of het echt wel efficiënt was tijdens het strijken is niet geweten. Hoe dan ook, Retroscoop zocht al heel lang naar goede foto´s van het Amerikaanse model dat aan de Nova Automatic voorafging. Eindelijk werd deze zoektocht succesvol afgerond, dank zij de Amerikaanse auteur en verzamelaar Jay Raymond.

Industrieel Patrimonium: Marie Thumas

 

Veel beter beeldmateriaal van de eerste Marie Thumas-fabriek vervangt voortaan de eerdere afbeeldingen. Deze nieuwe foto´s zijn afkomstig uit een Patriote Illustré uit 1897, die aan de Retroscoop-collectie kon worden toegevoegd.

Vrije tijd en Amusement: Dancings

Ondertussen kwam nog een extra naam van een dancing uit het Antwerpse bovendrijven: de Abbaye dancing, een wat zonderlinge naam voor zo´n uitgaansgelegenheid. Afgaande op de interieurdecoratie gaat het om een zaak uit het interbellum. Deze was gevestigd in de Anneessensstraat.

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die een geplande activiteit graag extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen steeds een tekstje en begeleidende illustratie van bv. de affiche, de flyer, brochure, voorflap enz. toesturen: info@retroscoop.com.

Van onze kant zullen we deze subrubriek gebruiken om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Sunny en de Dorsey-broers

Goed, OK, akkoord, toegegeven, we weten wel wat er wordt beweerd over eigen lof. Niettemin, deze website was toch maar de eerste ter wereld (!) om een zeer uitgebreid biografisch artikel te wijden aan de compleet onterecht wat vergeten 1950´s zangeres Sunny Gale. Zodoende belandde Retroscoop zowaar in een Amerikaans standaardwerk van Larry Birnbaum over rock´n´roll van voor Elvis Presley... Een leuke referentie !

 

Maar waar we het eigenlijk over wilden hebben... Op Youtube blijft ondertussen wel interessant beeldmateriaal over haar opduiken. Enige jaren terug bijvoorbeeld werd dit korte maar spetterende live optreden samen met Tommy en Jimmy Dorsey toegevoegd. Niet zo maar elke zangeres werd uitgenodigd om met deze twee vaak rivaliserende topmuzikanten mee op het podium te staan. En zoals verwacht bracht de fysiek misschien kleine Sunny het er uitstekend van af, werkelijk schitterend van A tot Z in haar compleet eigen stijl !

Over de jaargetijden heen

 

Interessante documentaire van Charles Dekeukeleire, met passages die het machinepark en het werk in de fabriek van Marie-Thumas tonen tijdens de hoogdagen van het bedrijf. Vind op Retroscoop de boeiende geschiedenis van deze Belgische firma (deel 2) en haar concurrenten (deel 3) terug ! 

Red dit Belgisch erfgoed !

 

Geregeld bieden mensen gratis spullen aan op Tweedehands.be, van kinderkopjes tot kinderbedjes. Af en toe wordt ook fraai en -wat ons betreft- waardevol erfgoed aangeboden, in de vorm van oude huishoudtoestellen. Momenteel is dat het geval voor het hierboven afgebeelde gasfornuis van het Belgisch merk Nestor Martin. Afgaande op reclames blijkt het uit ca. 1954 te dateren.

Helaas is het toestel niet compleet, maar niettemin met een interessante vormgeving wat het deksel betreft. Misschien kan het ook een alternatieve bestemming krijgen in een eigenzinnige loft, en bv. als excentrieke kast ingezet worden. Een gegarandeerde eyecatcher !

Het toestel kan gratis afgehaald worden in Itegem. Hopelijk vindt het een nieuwe eigenaar, en wordt alzo niet een zoveelste stille getuige van een rijk productieverleden voorgoed omgesmolten...

Retroscoop zoekt nog steeds...

Tussen 1922 en ca. 1962 bevond zich in de Schapenstraat nr. 32 te Leuven de "Biscuiterie Nationale Belge" of BNB. Dit bedrijf, opgericht door een zekere Lambert Meurrens maakte koekjes onder de naam "Petit Beurre de Louvain" en "Le Lion". In 1927 werd het een NV, na WO 2 haalde het bedrijf een kapitaal op van 2,2 miljoen Bfr. (4400 aandelen van 500 Bfr.)

Ondanks heel wat naspeuringen werden tot hier toe nog geen enkele afbeelding van de fabriek noch van verpakkingsdozen van de BNB gevonden. Evenmin lijken er reclames op te duiken, die ten minste al een idee geven van hoe die verpakkingen eruit hebben gezien. Een paar omslagen en eerder banale handelscorrespondentie lijken vooralsnog het enige wat online te vinden is. Namen als BNB en Le Lion zijn voorts nu ook weer niet van die aard om het opzoeken te vergemakkelijken: ze leiden naar allerlei niet ter zake doende linken.

Zijn er tussen de Retroscoop-bezoekers misschien mensen die meer over dit bedrijf weten, foto´s van een verpakkingsdoos, scans van interessante reclame (al dan niet anoniem) kunnen bezorgen ? En voor de nazaten van de stichter: bleef er iets bewaard in het familie-archief van de Meurrens ? Elk stukje informatie is zéér welkom ! Mailen kan naar info@retroscoop.com.

Contactgegevens

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, contacteer ons via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

We krijgen af en toe vragen omtrent het verkopen of het schenken van huishoudtoestellen of ander erfgoed aan Retroscoop. De algemene richtlijnen daarbij zijn

- Retroscoop beperkt de collectie tot huishoudtoestellen van voor 1960
- Ga steeds eerst na of er geen musea of heemkringen zijn die zich over zo´n toestellen willen ontfermen. Wij geven graag tips in dat verband
- Blijken musea en heemkringen niet echt geïnteresseerd, en passen de toestellen in het collectieprofiel van Retroscoop, dan willen we zeker samen bekijken wat mogelijk is.

Copyright notice

You are free to:
Share-copy and redistribute the Retroscoop articles in any medium or format
Adapt-remix, transform and build upon these articles under the following terms:

Attribution:
- you must give appropriate credit and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests Retroscoop endorses you or your use
- since the articles are regularly updated, make sure to indicate at what date you have consulted the original Retroscoop articles

Share alike:
- If you remix, transform or build upon the Retroscoop articles, you must distribute your contributions under the same copyright conditions as the original.

Non-commercial
- You are not allowed to use the Retroscoop articles for commercial purposes


Oud-Heverlee, het "Zoet Water" recreatiegebied (toegangspoort Meerdaalwoud) 
Het Pension Hotel Restaurant St.-Jean en zijn "lusthof" nabij de 5 vijvers
werd in de 1900´s door "Veuve P. née Swinnen" uitgebaat. De zaak bestaat nog
steeds onder die naam, het huis links op de ansichtkaart echter niet langer.

 

 

 
 
database afsluiten