Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

 

Opzet van deze website 

Sedert 2010 wil Retroscoop een welgemeende ode brengen aan al het sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk relevante erfgoed uit ca. 1900 - 1980. Dit ongeacht of het nu gaat om roerend of onroerend, agrarisch, industrieel, artistiek, muzikaal... erfgoed.

Met erfgoed bezig zijn is niet alleen voortdurend geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid. Wie met open vizier achterom wil kijken, kan maar met groeiende verbazing de ontzaglijke rijkdom van de culturele erfenis uit die periode vaststellen. Die rijke kern vrijwaren voor de ondankbare vergeetachtigheid van een door "vooruitgang" geobsedeerde mensheid is een hele verantwoordelijkheid, die wij heel au sérieux nemen.

De artikels op deze website vertrekken hoofdzakelijk van postkaarten, reclameitems, oude documenten, getuigenissen enz.  uit de eigen Retroscoop-collectie of op veilingsites als startpunt. Ze willen als zodanig aanvullend op of voorafgaand zijn aan deze, die vertrekken vanuit zuiver archiefonderzoek. De voorkeur gaat uit naar onderwerpen waarover nog maar weinig of zelfs geen noemenswaardig onderzoek gebeurde.

Perfectionisme is niet het leitmotiv, wel een sterk idealisme en een enorme passie voor al dat moois van weleer, maar met het besef dat dit natuurlijk maar één zijde van de medaille was.  

Deze website is ondertussen tot een lievelingsadres voor heel wat nostalgici, verzamelaars, (amateur)historici, erfgoedscharrelaars en gewoon curieuzeneuzen uitgegroeid. Eén van die te koesteren stopplaatsen voor iedereen met een warm hart voor "retro" en (zw)erfgoed.

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925). Want naast me een leven en een voornaam te hebben gegeven, hebben ze natuurlijk ook een essentiële invloed gehad op wie ik ben. 


Nieuwste artikels en aanvullingen

a) Nieuwste artikels: nog even geduld... :)

b) Aanvullingen / wijzigingen
Vrije tijd en Amusement: Dancings Deel 2

  

In onze poging om het zeer rijke aanbod dat Vlaanderen ooit kende aan dancings te reconstrueren, werd nog een naam uit de Kuststreek geïdentificeerd. Dancing Tearoom "Triangle" bevond zich in de Zandstraat in Knokke, en bestond -afgaande op de ansichtkaart- zeker al in de 1950´s.

Voorts vonden we een aanwijzing van het bestaan van een Moulin Rouge in Oostende in de 1950´s, alsook van een dancing "Nieuwe Casino" in Gent. In Wervik moet er dan ooit weer een "Witte Molen" of "Brikkenmolen" dienst gedaan hebben als bar en dancing. Wat Oost-Vlaanderen betreft mochten we twee extra namen toevoegen. In Sint Martens-Latem was er ooit een zaak die ´t Pompierke heette, naar alle waarschijnlijkheid in de 1970´s. In de deelgemeente Deurle ontdekten we voorts de aanwezigheid van de Riva. Daarnaast stootten we in Lokeren op een dansgelegenheid op de Gentse steenweg die "American" heette.

   

Mensen die nog weetjes over deze zaak of de talrijke andere herinneren, zoals namen van uitbaters, of het voorheen of laten iets anders geworden is enz. mogen ons steeds contacteren via VanheesBenoit@hotmail.com. 

Ook ontbrekende namen of bijkomend beeldmateriaal zijn uiteraard steeds zeer welkom. Vele schouders verlichten het werk, zoals bekend, en er staat nog heel wat identificatiewerk op de plank.


Vrije tijd en amusement: de Harmonie in Antwerpen

Ter aanvulling van het artikel over de Antwerpse Harmonie nabij het Albertpark: mits een investering van exact 10 158 843,98 Euro zullen de zaal, de "oranjerie" en de concièrgewoning worden gerestaureerd. Bedoeling is om op de site een districthuis in gebruik te nemen. Het wordt dus zeer nieuwsgierig uitkijken naar het eindresultaat van die restauratiewerken. Goed besteed geld alleszins. voor zo´n romantische site met een rijk verleden.

 

Maatschappij: Palais d´Eté / Pôle Nord

Terwijl er in Antwerpen vlijtig aan de metamorfose van de Harmonie wordt gewerkt, zijn in Brussel grootse afbraakwerken aan de gang. De weinig sierlijke gebouwen die ooit arrogant de plaats innamen van de vroegere Brusselse hallen, de Palais d´Eté/Pôle Nord en latere hondenkoersbaan moeten blijkbaar nu zelf baan ruimen.  De site werd alleszins herschapen in een Dantesk tafereel uit het door oorlog verwoeste Syrië.

   

Wel lijken de restauratiewerken aan het voormalige depot van de apperitievenproducent Byrrh in Brussel ondertussen in een stroomversnelling te zijn geraakt. Na een chaotische aanpak van het Brussels OCMW onder het controversiële duo Mayeur-Pereita, werd het gebouw uiteindelijk dan toch goed ingepakt met werfzeilen.

Aanvankelijk ging er een centrum voor startende bedrijfjes komen, compleet met crèche en al. "Europa" werd aangeschreven en bereid gevonden om de helft van de kosten op zich te nemen, en erg verontrustende ontwerpen van hippe architectuurbureaus verschenen op het internet. Zo zou er een ultramodern deel boven het zadeldak van het hoofdgebouw komen, weer zo één van die fratsen waarop moderne architecten toch zoooo tuk zijn.  Blijkbaar werd het allemaal veel te duur, en moest er snel-snel een "light" programma uitgewerkt worden. Daarop kwam er een nieuw plan: ditmaal zou de site opeens een plek worden, waar bio-afval van de vroegmarkt verwerkt zou worden door laaggeschoolden.

We kunnen ondertussen niet goed meer volgen wat het huidige plan is, en of het vertrek van het eerder vermeld sjoemelend duo weer tot een nieuw scenario geleid heeft. Feit is wel dat het met druiventrossen en -gebladerte versierde gebouw dan toch -eindelijk- zijn hoognodige verjongingskuur krijgt. Al is het zeer de vraag hoe lang het mooie gebouw er weer fris zal uitzien, gezien het bijzonder drukke verkeer in die omgeving, ondermeer grote vrachtwagens van en naar het TIR-gebouw wat verderop.... 

Toestellen: De bonte eeuw van PIFCO

  

Het gamma van geïdentificeerde toestellen blijft maar uitdeinen. Ditmaal kan de rubriek UV/IT lampen met nog een vertegenwoordiger uitgebreid worden, meer bepaald met de fraaie Mignonette uit de 1950´s.

Spijzen en dranken: Colibri limonade


Collectie Fam. Herbots

Een "gunstige wind" zoals dat in ons vak heet, zorgde ervoor dat een nieuwe interessante aanvulling op het artikel over Colibri-limonade in onze mailbox belandde. Patrick Herbots deelde ons hierin mee, dat zijn vader mee aan de wieg stond van deze legendarische limonade, die heel wat mensen uit hun kindertijd zullen herinneren. Meer uitleg hieromtrent hopen we in de volgende maanden te kunnen toevoegen, maar we kunnen alvast de lezers deze fraaie foto van drie reclamevoertuigen tonen. Op de flanken van elk van deze drie HY-camionettes van Citroen prijkte een fles met telkens een verschillende smaak van dit zoete drankje. De foto dateert uit de vroege 1960´s. 

Retroscoop Algmeneen

In de min of meer nabije toekomst staan volgende artikels nog op het programma,  ten minste, als de Schikgodinnen daaraan hun fiat willen geven:

- De "Casino Mauresque" van Dieppe (arch. Durville)
- De wasmachine-industrie in België (voor volgend jaar plannen we dan een repertorium van de zeepziederijen die er ooit in ons land waren, ook weer een project van lange adem...
- De Grande Roue en de Mareorama, twee opmerkelijke attracties op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900.

Tot slot: het artikel over de Keyserlei wordt tijdelijk onzichtbaar op Retroscoop voor "onderhoudswerken".

Aankondigingen, vragen en zoekertjes

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen. Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

Contactgegevens

   

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud, of waaro m niet met een voorstel voor een artikel, richt je tot Benoit Vanhees via dit e-mail adres: 

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms wel enkele dagen op zich laten wachten (helaas...)

 

 
 
database afsluiten