Retroscoop - IRHA: de "International Register of Household Appliances": inleiding RetroScoop
 
   Toestellen
    
 
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

Stap voor stap naar een
"International Register of 
Household Appliances" (IRHA)

Benoit Vanhees
Versie 1: 27 mei 2018 / versie 5: jan. 2021

Het studiegebied van de geschiedenis van huishoudtoestellen is alles bij elkaar genomen een nog vrij onontgonnen terrein. Dat geldt zeker nog eens extra voor wat betreft Belgische producenten van bijvoorbeeld wasmachines, broodroosters of wafelijzers.  Het is dan ook een bijzonder omvangrijk studiegebied, met duizenden producenten op zowat alle continenten, die tijdens hun bestaan soms enkele, soms meer dan 100 toestellen op de consumentenmarkt loslieten.

Het is een uiterst complex kluwen van talrijke lokale spelers maar ook van enorme multinationals. Van bedrijven die soms ettelijke malen van naam wijzigden of op hetzelfde moment van hun bestaan andere bedrijfs- of merknamen gebruikten, afhankelijk van het land waarin ze actief waren. Zo gebruikte de firma Ruton bijvoorbeeld in ons land de naam Vox.

Aan de ene kant is het dus een enorm ruim studiegebied, met werkelijk duizende producenten en tienduizenden  toestellen die op identificatie in een centrale databank wachten. Alleen al die omvang van het studiegebied zal velen ervan weerhouden hebben om het thema "huishoudtoestellen" als een geheel te benaderen. Heel  wat onderzoekers en amateur-historici of verzamelaars hebben dan ook eerder werk verricht op een afgebakend gebied, zoals bv. over koelkasten, broodroosters of wasmachines, met erg wisselend succes. Doordat al die initiatieven echter erg disparaat gebeurden, raakt  het globale overzicht verloren.

Loodrecht tegenover de enorme omvang van het studiegebied staan de talrijke moeilijkheden waarop onderzoekers zullen botsen bij het in kaart brengen van "alle" huishoudelijke toestellen die ooit het levenslicht zagen. Een veelheid van belemmerende factoren ligt aan de grondslag van die moeilijkheden. Zo krijgen onderzoekers van dit studiegebied soms te maken met ontbrekende of verdwenen archieven, van archieven onder curatele. Soms kan men niets anders doen dan een opvallend gebrek aan alternatieve informatiebronnen zoals reclame, instructieboekjes of Youtube-filmpjes vaststellen. Uiteraard zijn er voorts de onvermijdelijke taalbarrières (bv. bij het identificeren van producenten uit het voormalige Oost-Blok) enz. Op welke zoekwoorden moet men naar Spaanse of Zweedse merken van stofzuigers of broodroosters zoeken op bv. veilingsites ?

Veel interessant maar super zeldzaam materiaal zit soms gewoon ook "vast" bij verzamelaars of heemkringen, zodat die items de volgende jaren zeker niet meer opduiken op zo´n veilingsites. En laten we wel wezen, niet alle verzamelaars of heemkringen willen zo maar hun informatie delen met de "gemeenschap" van mensen die zich voor dit domein interesseert. Soms is dat, omdat ze zelf hopen om ooit iets te publiceren op basis van die zeldzame bronnen. Maar helaas is dat soms ook simpelweg slechte wil of een om onbekende redenen vast geroeste attitude die men wel in alle onderzoeks-domeinen zal tegenkomen. Omdat kennis delen het voetstuk van de kennisbezitters wat lager maakt ?

Behalve dit soort traditionele obstakels is er nog een andere: er zijn bv. nogal wat toestelletjes zoals (reis)strijkijzers in omloop, waarop simpelweg geen producent vermeld wordt. Het hoeft geen tekening dat het wel erg moeilijk zal worden om ook deze ooit te identificeren. Tenzij er misschien op deze Aardbol een onderzoeker rondloopt, die zich precies op dat sub-segment gestort heeft. Per slot van rekening zijn er wel vaker individuen die zich vastbijten in een op het eerste zicht wat frivool deelaspect van een onderzoeksveld.

Bij Retroscoop willen we -ondanks al deze bekende en minder bekende moeilijkheden- nu eens eindelijk met de geleidelijke opbouw van een "International Register of Home Appliances" een aanvang nemen. Dat zo´n ambitieus project eerder jaren dan maanden spreekt voor zich. Dit mag evenwel geen excuus zijn om niet de eerste stappen te zetten op deze reis van 1000 mijl. De "spelregels" daarbij zijn de volgende:

- geografische afbakening: geen: zoals de naam het aangeedt, willen we -zeer geleidelijk aan- "alle" producenten in heel de wereld in kaart brengen, of ze nu in Canada, Zuid-Afrika, Australië of Italië gevestigd waren. Dat betekent op langere termijn dat een oplossing zal gevonden moeten worden voor de taalbarrièreres. Misschien in de vorm van een internationaal netwerk van gelijkgestemden ? Een ander probleem zijn geografische wijzigingen doorheen de jaren: sommige landen verdwenen (Joegoslavië, Tsjechoslowakije...), anderen waren tijdelijk opgedeeld, om uiteindelijk weer één te worden (Duitsland) en dat soort kwesties die het registreren bemoeilijken.

- tijd: hoewel volkomen artificieel hebben we ervoor gekozen om ons bij de IRHA (voorlopig ?) te concentreren op toestellen van voor 1970. hiervoor bestaan verschillendee redenen:


Vanaf 1924 werden in de "Grand Palais" te Parijs voor het eerst
(in Europa ?) een "Salon des Arts Ménagers" gehouden.


E
ditie 1926, met links op de achtergrond een gigantische Nec Plus Ultra wasmachine en rechts 
een stand van de destijds zeer belangrijke boenmiddelenproducent Lion Noir

- omstreeks de tweede helft van de 1950´s voltrok zich geleidelijk aan een omslag naar het toenemend gebruik van kunststoffen in de productie van huishoudtoestellen ten nadele van metalen, hout, bakeliet. Door gebruik te maken van goedkopere grondstoffen wilden producenten de prijzen drukken. Tegelijkertijd was er een toename van de algemene welvaart, doordat de laagste lonen op korte tijd begonnen te stijgen. Deze twee evoluties maakten dat eeen steeds grotere groep mensen over allerlei huishoudtoestellen konden beschikken. Deze (r)evolutie voltrok zich voornamelijk tijdens de Golden Sixties. Die "massaconsumptie" is dus als het ware een volkomen nieuw hoofdstuk in het verhaal van de geschiedenis van huishoudapparaten. Er werd niet alleen op een compleet ongeziene schaal geproduceerd, maar ook de filosofie achter de ontwikkeling van huishoudtoestellen veranderde drastisch. De kwaliteit en stevigheid die in de 1950´s nog schering en inslag waren, maakten plaats voor goedkopere maar ook minder stevige toestellen. Men kon sneller nieuwe modellen lanceren, technische vernieuwingen incorporeren, modes qua kleurencombinaties en vormgeving volgen of aansturen.... In een eerste fase willen we met de IRHA de periode voor die massaconsumptie in kaart brengen.

- In de tweede fase vanaf de Golden Sixties werden ook heel wat kleine spelers definitief weggeconcurreerd of opgekocht en opgeslorpt door een aantal grote multinationals. Ook in die zin verschilt de periode na 1960 duidelijk van die ervoor. De 1960´s zullen dan doorgaans ook pas in een latere fase aan bod komen.

- Maar in hoofdzaak speelt vooral onze persoonlijke voorkeur als verzamelaar mee bij de afbakening in de tijd. Op die manier verplichten we ons zelf onze kennis over die periode beter te structureren, en beter te leren kennen en begrijpen. Vandaar dat fase 1 van dit project zich concentreert op toestellen van voor 1960, zeker voor wat betreft frigo´s, stofzuigers, fornuizen, wasmachines enz. Voor kleinere toestellen, zoals strijkijzers of mixers zal hier wellicht van worden afgeweken.  

- onderwerp: hoewel we ons voornamelijk zullen concentreren op elektrische huishoudtoestellen, zien we niet goed in waarom bv. strijkijzers op gas (zoals de Tilley) of sterilisatietoestelletjes op stoom (zoals de Sterivite) niet in dit register op te nemen. Dezelfde redenering gaat ook op voor bv wasemmers met douchekop of bolvormige manuele wasmachines met zwengel.

Pas in een latere fase zal nagedacht worden over zuiver manuele toestelletjes zoals aerosolspuiters type Cornelius (zie elders op Retroscoop), Knapp-Monarch of Fly-Tox. Voorlopig worden deze niet als een prioriteit gezien, wat evenwel in de toekomst herbekeken kan worden. Tevens wordt overwogen om op zeker moment met bv. een International Register of Office Equipment (IROE) te beginnen. Op dit vlak werden al heel wat losse initiatieven ondernomen, bv. door een aantal specialisten op het vlak van typemachines.   

We hebben in onderstaande lijst getracht alvast de meeste toestellen die in het huis -niet enkel het huishouden- gebruikt worden, in een aantal categorieën op te delen. Voor wat betreft de IHRA zullen we ons beperken tot de categorieën 1 tot en met 5 en 7. Deze lijst is nog "work in progress": een aantal toestellen ontbreken mogelijk nog, en voor een aantal toestellen die er wel reeds in voorkomen kennen we niet altijd de ´officiële" naam. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de "wasemmers met douchekop".

De IRHA werd voorlopig ook in het Nederlands opgesteld, en de type toestellen ten voorlopige titel in die taal alfabetisch gerangschikt. Het is de bedoeling in de toekomst de IRHA naar het Engels te vertalen, en de toestellen meer volgens toepassing te groeperen: bv. toestellen met een warmtetoepassing (fornuizen, gasstellen, ... broodroosters, wafelijzers,....), toestellen om te snijden, malen, mixen, mengen, toestellen om mee te schillen enz. Hoe dit zo efficiënt mogelijk te doen is werk van lange adem, en vereist overleg met anderen die ook uitermate geboeid zijn door het bonte wereldje van huishoudtoestellen.

Cat. 1: Bereiding en verbruik van voedsel

 • 1.A)  Broodroosters (toasters)
  • 1.A.a)  Modellen met klapdeurtjes

  • 1.A.b)  Modellen met liftmechanisme

 • 1.B)  Deegmengers (dough mixers) "malaxeurs") / Broodmachines (breadmachines) voor familiaal gebruik

 • 1.C)  Drukpannen, snelkookpannen (pressure cookers) cocotte-minute...)

 • 1.D)  Fornuizen (kookplaat + oven) en kookkachels

 •          1.D.a) Kolenfornuizen, kolenbijzetfornuizen

 •          1.D.b) Gasfornuizen

 •          1.D.c) Elektrische fornuizen

 •          1.D.d) Gecombineerde versies bv. gas- en kolenfornuis (bv.                       Dinsing)

 •          1.D.e) Kookkachels / Kookhaardkachels op verschillende             
           energiebronnen (hout, kolen,...) en volgens verschillende principes             (bv. heteluchtkookkachels)

 •          1.D.f) Plattebuiskachels (Brabantse kachels, Leuvense of Mechelse
           stoven

 • 1.E)  Friteuses

 • 1.F)  Fruitpersen en sapcentrifuges

 • 1.G)  Grills, rotisserie (fryers, incl. turkey fryers, sandwich grills….)
  • 1.G.a)  Afsluitbare modellen

  • 1.G.b)  Flat top grills

  • 1.G.c)  Elektrische bakpannen (Electric Fry Pans) bv. Sunbeam

 • 1.H)  Groentemolens (mechanisch, elektrisch), roerzeven...

 • 1.I)  Icecrushers

 • 1.J)  Keukenrobotten (domestic robots), multiraspen enz.

 • 1.K)  Keukenweegschalen

 • 1.L)  Koffiemolens

 • 1.M)  Koffiezetapparaten, percolators, theeapparaten (type Pifco), waterkokers

 • 1.N)  Komforen (2- of 3-vlams, d.w.z. met 2 of 3 "gasbekken"), gasvuurtjes, gasstellen, elektrische vuurtjes met of zonder overkoookrandje, kookplaten (gesloten of open modellen, regelbaar)

 • 1.O)  Kroketmachines

 • 1.P)  Mixers / blenders
  • 1.P.a)  Blenders of staande mixers

  • 1.P.b)  Statief- of standmixers

  • 1.P.c)  Handmixers elektrisch (staafmixers, kloppers...)

  • 1.P.d)  Handmixers mechanisch (mechanische kloppers, al dan niet met bijhorend recipiënt)

  • 1.P.e)  Varia: toestellen die niet in één van de 4 hierboven vermelde rubrieken vallen: bv. elektrische kloppers (egg beaters, batteurs) gemonteerd op een glazen potje maar die geen handmixer zijn (type Chicago-Electric, Vidrio), malt mixers, cocktail mixers, mixers voor babyvoeding (type ACEC Baby) ...

 • 1.Q)  Ovens: bakovens / braadovens

 •         1.Q.a) Elektrische ovens / gasovens

 •         1.Q.b) Convectie-ovens

 •         1.Q.c) Tafelmodellen bv. type Golo, oventjes om bv. pannenkoeken
          warm te houden

 •        1.Q.d) Elektrische fonduetoestellen

 •        1.Q.e) Microgolfovens (vanaf de 1950´s !)

 •         ...

 • 1.R)  Pitbranders / Petroleumvuurtjes (type Edy)

 • 1.S)  Elektrische rijstkokers (rice cooker) / bonenkokers (Electric Bean Pot, type West Bend) enz. 

 • 1.T)  Schilmachines (type Legumex)

 • 1 U)  Snij- en maalmachines (grinders)
  • 1.U.a)  Blikopeners (elektrisch)

  • 1.U.b)  Broodsnijmachines (elektrisch, mechanisch)

  • 1.U.c)  Vleeswolven (meat grinders)

 • 1.V)  Sorbetmachines, pannenkoekmachines, popcornmakers...

 • 1.W)  Wafelijzers, (sandwich) toasters, croque monsieur apparaten enz.

 •           1.W.a)  Croque Monsieur

 •           1.W.b)  Toasters

 •           1.W.c)  Wafelijzers

 • 1.X)  Waterkokers, expressekokers, elektrische fluitketels, elektrische huidhouddompelaars...

         1.Y)  Yoghurt-machines

 • 1.Z)  Varia: schotelverwarmers (Warmplaten), zuigflesverwarmers, messenslijpers...

Cat. 2: Bewaring voedsel

 • 2.A)  Koude: Frigo’s, IJskasten en diepvriezers

  • 2.A.a)  Diepvriezers

  • 2.A.b)  Frigo´s

  • 2.A.c)  IJskasten

  • 2.A.d)  Aanverwante toestellen: de-frosters enz.

 • 2.B)  Sterilisatie: Sterilisatieketels en kleine sterilisatietoestellen (type Sterivite)

 •          2.B.a)  Sterilisatieketels

 •          2.B.b)  Kleine sterilisatietoestellen

 • 2.C) Diversen: Elektrisch verwarmde sigarendroogkasten voor huishoudelijk gebruik (bv. Alwa), ...

Cat. 3: Persoonlijke verzorging

 • 3.A)  Elektrische dekens en kussens, cataplasmen (type Kalorik, Siemens...), elektrische bedverwarmers (type Kalitt) enz.

 • 3.B)  Haardrogers
  • 3.B.a)  Hand- en tafelmodellen

  • 3.B.b)  Modellen op statief (cf. coiffeur-modellen)

  • 3.B.c)  Modellen te gebruiken in combinatie met het motorblok van een mixer of stofzuiger (bv. Cadillac)

 • 3.C)  Haarsnit

 • 3.D)  Handdrogers (type Magic)

 • 3.E)  Infrarood- en UV-lampen / Gezondsheidslampen op basis van warmte

 • 3.F)  Krulspeldverwarmers

 • 3.G)  Krultangen en krultangverwarmers

 • 3.H)  Massagetoestellen (handen, voeten, rug, buste...)

 • 3.I)  Nagelverzorgingsapparaten (drogen van gelakte nagels type Sunbeam Lady)

 • 3.J)  Scheer- en epileerapparaten

                   3.J.a)  Scheerapparaten Elektrisch (droogscheerapparaten)

                   3.I.b)  Scheerapparaten Handmatig

                   3.J.c)  Epileerapparaten / Ladyshaves

                   3.I.d)  Aanverwante apparatuur: Onderhoud van scheergerief:
                   slijpen van mesjes enz.

         3.K)  Stralingsapparatuur voor thuisgebruik met glazen opzetstukken
         ("Electrotherapie")

Cat. 4: Productie en onderhoud van textiel

 • 4.A)  Breimachines (type Passap, Turmix, Orion…)

 • 4.B)  Droogtrommels (tumble dryers)

 • 4.C)  Droogzwierders / wascentrifuges (spin dryers)

 • 4.D)  Droogkasten (bv. Vesta)

 • 4.E)  Elektrische kleerborstels (bv. Elaul, Peugeot Frères...)

 • 4.F)  Naaimachines / stikmachines (sewing machines, stitching machines)

 • 4.G)  Reparatie-apparaatjes (darner) type (PIFCO) om kousen te stoppen

 • 4.H)  Schoenpoetsapparaten (elektrisch) (type Pifco, Peugeot frères…)

 • 4.I)  Strijken / Persen

 •           4.I.a)  Strijkijzers en strijkbouten (irons, flat irons, sad irons) met              of  zonder luchtkoeling, met of zonder bijhorende treeft

 •           4.I.b)  Reisstrijkijzers (travel irons)

 •           4.I.c)  Strijkmachines (ironers)

 •           4.I.d)  (Elektrische Persapparaatjes voor dassen, broekspijpen enz.
                       type Pifco en voor complete broeken (trouser press,
                       hosenpresse type Pressboy)

 • 4.J)  Wasfornuizen (buanderies) / wasemmers met een soort douchekop

 • 4.K)  Wasmachines Elektrisch inclusief combitoestellen met droogzwierder: elektrisch, op stads- of butaangas, op steenkolen
  • 4.K.a)  Kuipmodellen

  • 4.K.b)  Trommelmodellen

 • 4.L)  Wasmachines Manueel

 • 4.M)  Wasapparaten Alternatieve wastechnieken

 •           4.M.a)  Waterpistolen  type Mixshot (manuele was)

 •           4.M.b)  Pulso-vibratoren ( bv. de "Pulsette")
 • 4.N)  Wringers (mangle, tordeuse) inclusief zgn. “box mangles”

 •          4.N.a)  Wringers Elektrisch

 •          4.N.b) Wringers Manueel

 • 4.O)  Elektrische scharen enz. 

Cat. 5: Onderhoud huis

 • 5.A)  Boenmachines vloer / vloerwrijvers  (type Erres,Truvox…) of voor
           meubels. Modellen met of zonder stofzuiginrichting

 • 5.B)  Kruimeldieven (elektrisch)

 • 5.C)  Stofzuigers
  • 5.C.a)  Stofzuigers cilinder (vlakke voorkant)- en torpedomodellen (halfbol-voorkant)

  • 5.C.b)  Stofzuigers steelmodellen incl. klopveegzuigers

  • 5.C.c)  Stofzuigers alle andere vormen zoals de Hoover bol, de Nilfisk ‘peer’, de Siemens “ton” enz.) Kan ook in aanmerking komen, bepaalde onderdelen van een centrale stofzuiger (in muur gemonteerd, central vacuum cleaner)

 • 5.D)  Tapijtvegers (manueel, type Bissell)

 • 5.E)  Vaatwasmachines (dish washer) inclusief lademodellen (drawer dish washer)

 • 5.F)  Varia: incinerators voor thuisgebruik, food schredders (bv. GE Disposall), warmwaterreservoirs

Cat. 6: Comfort in het huis: HVAC, tijdmeting

 • 6.A)  Airco, ventilatie, luchtverversing 

 •           6.A.a)  Airco

 •          6.A.b)  Ventilatoren (kan nog opgesplitst worden in vloermodellen,
           statiefmodellen en tafelmodellen), ringventilatoren, oscillerende     
           ventialatoren
           Opmerking: combo-toestellen ventilatie + verwarming zie Cat. 7

 •          6.A.c) Afzuigkappen
 • 6.B)  Verwarming
  • 6.B.a)  Centrale Verwarming en hun branders, radiatoren (bv. kolenradiatoren) verplaatsbare en wandradiatoren, plaatradiatoren

  • 6.B.b)  Kachels, haardkachels, vulhaarden
   - naar energiebron: hout, kolen, petroleum, kerosine
   - naar type: heteluchtkachels,...
   - naar materiaal: electro-keramische kachels enz.
   (niet te verwarren met kookkachels: zie Cat. 1: bereiding voedsel) 

  • 6.B.c)  Petroleumhaarden en gasvuren

  • 6.B.d)  Straalkachels en straalhaarden
   - naar vorm: straalkachel met schotel (parabolisch), rechtopstaande straalhaarden enz.
   - naar type: 1 of 2 staafs uitvoering of uitvoering met een spiraalvormig warmte-element enz. Donkerstraalkachels (stralen van lage temperatuur, toestellen geschikt voor muur, vloer, plafond), toestellen met convectiewarmte
   - naar energiebron: bv. op kerosine

  • 6.B.e)  Alle andere (hetelucht-blazers, patio-verwarming, brassero’s) 
   Opmerking: combo-toestellen ventilatie + verwarming zie Cat. 7..)

 • 6.C) Tijdmeting (keukenwekkers...) (voorlopig nog een twijfelgeval of deze categorie effectief in de IRHA hoort of niet)

Cat. 7: Combo-toestellen en toestellen moeilijk in bovenstaande categorieën onder te brengen

Type Ruton Picolo etc. (in elke categorie waaronder zo’n toestellen hadden kunnen vallen, moet wel gerefereerd worden naar Cat. 7 (bv. verwijzing in Cat. 1.P Mixers onder de naam Ruton naar de fiche in Cat. 7 van de “Robot”.

                                                   *   *   *   *   *

Opmerking: deze opdeling is nog altijd voorlopig, en zeker voor wijzigingen vatbaar. Zo zou het aantal subcategorieën van Cat. 1 verkleind kunnen worden, door de invoering van een opdeling per hoofdtaak bij de voedselbereiding: bv. "mixen en malen", waarin dan ook de koffiemolens, groentemolens, brooddeegmachines enz. ondergebracht kunnen worden. Hier wordt nog over nagedacht.

Er moet verder nog nagedacht worden over

a) wat precies als toestellen wordt gezien, en wat eerder als voorwerpen, bv. keukenvoorwerpen. Vaak zal dit evident zijn, maar heel wat twijfelgevallen bevinden zich in een grijze zone, waardoor bv. elektrische modellen als een toestel gezien worden, maar de manuele variant voor eenzelfde toepassing eerder als een voorwerp

b) welke categorieën buiten beschouwing gelaten worden, bv.
- verlichting (armaturen, bureaulampen, zaklampen, olielampen...)
- afzuigkappen
- doe het zelf apparatuur voor huishoudelijk gebruik (boormachines, universel e meetinstrumenten,...)
- wat te doen met alles rond tijdmeting (uurwerken, koekoeksklokken enz.) en meting en beheersing van temperatuur (thermometers, kamerthermostaten enz.)

c) uiteraard slaat deze opsomming enkel op de toestellen die in de onderzochte periode bestonden. Wanneer men de IRHA ook wil gebruiken voor bv. de post-1970 periode zullen toestellen en misschien zelfs hele categorieën moeten worden toegevoegd. We denken bv. aan domotica, aan anti-diefstalapparatuur enz.

Het is niet de bedoeling om deze bovenstaande  lijst nu stap voor stap, van boven naar beneden aan te pakken. Verschillende "werkbladen" zullen worden aangemaakt en al gepubliceerd, die vervolgens beetje bij beetje aangevuld zullen worden. Van zodra een werkblad aangemaakt werd, zal in bovenstaande lijst een rechtstreeks link naar dit werkblad gelegd worden. Men kan dan vanuit deze lijst bv. via Cat. 4, subcategorie K meteen naar het werkblad over wasmachines doorklikken.

Ook dit is op dit moment nog allemaal "Work in Progress".

Het is vervolgens perfect mogelijk dat we nu eens aan de lijst met broodroosters, dan weer aan de lijst met wasmachines of persoonlijke verzorging werken. Over de vorderingen zal op de verwelkomingspagina van Retroscoop op de gebruikelijke wijze gerapporteerd worden.

Eerder werden al op Retroscoop artikels over bv. mixers, blenders en strijkijzers gepubliceerd. Er wordt nog over nagedacht over hoe deze te integreren in de IHRA.

Per categorie zullen de Belgische producenten in een aparte rubriek eerst opgesomd worden, omdat dit nu eenmaal een Belgische website is. Vervolgens zullen de internationale spelers alfabetisch en per land opgesomd worden. Indien het gaat om een multinational met productiecentra in verschillende landen, zal dit bedrijf enkel opgesomd worden in de lijst van het land waarin de hoofdzetel gevestigd is of was. Philips zal met andere woorden enkel onder Nederland opgesomd worden, ook al had het fabrieken in bv. België en Portugal.

Van een aantal bedrijven weten we op dit moment zo weinig, dat het zelfs niet duidelijk is of het om een Belgisch of een buitenlands bedrijf ging of gaat. Deze twijfelgevallen zullen sowieso helemaal aan het einde van de lijst met internationale bedrijven opgesomd worden. Indien er toch een zeker vermoeden is dat het misschien wel om een Belgisch bedrijf ging, zal achter de bedrijfsnaam "(Belgisch ?)" worden toegevoegd. Van zodra ondubbelzinnig vast staat of die bedrijven inderdaad Belgisch zijn of niet, kunnen ze uiteraard zo nodig naar de Belgische lijst verschoven worden.

Per werkblad zullen eerst de producenten worden opgesomd, en vervolgens zal getracht worden om beetje per beetje hun productengamma van voor 1960 terug samen te stellen op basis van reclame, instructieboekjes, de eigen collectie, veilingwebsites enz.

Het is de bedoeling om per toestel een fiche te maken, waarin basisinformatie in kan worden samengebracht, voor zoverre bekend. Deze fiche ziet er als volgt uit:
- Naam: naam waaronder het model gecommercialiseerd wordt
- Model: veel toestellen kregen geen specifieke naam mee, wel een modelnr.
- Type: hier kan men bv. vermelden of het gaat om een broodrooster met klapdeurtjes of met een liftsysteem, om een handmixer of een blender enz.
- Jaartal /Periode: slechts zelden is het jaartal bekend wanneer een bepaald model voor het eerst gecommercialiseerd werd. Bij gebrek hieraan kan voorlopig misschien wel al een specifiek decennium worden opgegeven
- Prijs in die periode: dit laat bv. toe om de prijzen van concurrenten uit dezelfde periode te vergelijken
- Fysische beschrijving:
vaak zullen goede afbeeldingen volstaan, maar soms kan het toch nuttig zijn om wat extra informatie te geven.
- Vormgeving: weten we iets over wie het toestel ontworpen heeft ? Moeten sommige bijzonderheden worden toegelicht ?
- Technische data: hoeveel volt, watt enz., maar ook speciale extra´s, nieuwigheden enz.
- Bedrijfskundige opmerkingen: aangezien er aparte fiches per bedrijf zullen komen, wordt hier vooral informatie gegeven over het land van herkomst, en indien gekend, de stad waar de hoofdzetel gelegen was/is.
- Bronnen: welke bronnen werden gebruikt om het bovenstaande in te vullen, maar ook interessante linken naar publicaties / websites enz. waar men meer informatie kan vinden.

Van ieder toestel zou ook minstens één goede afbeelding toegevoegd moeten worden. we zijn evenwel ook geïnteresseerd in afbeeldingen van de originele verpakkingsdoos, van instructieboekjes, reclame enz.

Ook daarvoor wordt de nodige ruimte voorzien in dit register, want zo´n beeldmateriaal vertelt vaak veel over de geschiedenis achter een toestel. Dit wordt zeer binnenkort nog eens verduidelijkt in een kort artikel met interessante achtergrondinformatie over het decoratieve Belgische wafelijzer "Magic" (1950) van de Belgische producent Nova. Het was maar aan de hand van enkele zeer zeldzame bronnen dat die geschiedenis achter dit toestel alvast gedeeltelijk kon worden gereconstrueerd. (Mogelijk zal de publicatie eind mei, begin juni dan weer op haar beurt nieuwe stukjes informatie opleveren, indien er reacties komen van bv. andere verzamelaars, (amateur-)historici, mensen uit de sector van de industriële vormgeving enz.

Er moet meteen bijgezegd worden, dat het niet altijd evident is om huishoudtoestellen in één welbepaalde categorie of subcategorie onder te brengen. Er zijn immers toestellen die meerdere functies combineren. Zo waren er wasmachines die samen met een droogzwierder tot één toestel verwerkt waren, of waren er wafelijzers die ook omgevormd konden worden tot grills. Hoe dit precies aangepakt moet worden, zal nog per specifiek geval uitgeklaard moeten worden. In het geval van de "combiné" wasmachine/droogzwierder zullen ze bij de wasmachines worden ondergebracht, maar met een vermelding hieromtrent in de bijdrage over droogzwierders.


De fabriek van Manning-Bowman, die onder meer
strijkijzers en bijzonder fraaie ronde wafelijzers produceerde

Het is verder ook onze intentie om een werkblad te voorzien, waarin geleidelijk aan fiches per producent opgeladen zullen worden. Het is momenteel nog uitzoeken hoe dit het beste gebeurt. Voor relatief kleine producenten is er vaak maar heel weinig of quasi geen informatie beschikbaar (bv. over het Belgische Riby). Anderzijds, voor een aantal mastodonten zoals Philips of General Electric zal zeker zo nu en dan wellicht een schifting gemaakt moeten worden, om niet met een fiche te zitten die langer wordt dan een standaard Retroscoop-artikel.

Wanneer zo´n situatie zich mocht voordoen bij de fiche van een apart toestel, kan naar andere websites of publicaties verwezen worden voor meer info. Zo nu en dan zal er ook naar artikels op Retroscoop zelf verwezen kunnen worden, bv. in de fiche over de Turmix. Vonden we zelf veel informatie, maar geen publicaties of online artikels, dan is het misschien eens hoog tijd voor een nieuw artikel op Retroscoop hierover ? Zeker als dit een fraai toestel van een Belgische firma betreft. Mochten we bijvoorbeeld opneens meer informatie vinden over het sierlijke Kalorik Waflux wafelijzer, dan zou dit zeker een ideale kandidaat zijn voor op Retroscoop.

Op die manier kan de IRHA dus ook helpen om de "onontgonnen" gebieden van dit onderzoeksterrein bloot te leggen, en hier eventueel aan te verhelpen. Zeker gezien dit internationaal register opgestart wordt als een project van zeer lange adem.  En wie weet kan dit initiatief wel een spin off krijgen in de erfgoeddatabanken van de Vlaamse administratie, een beetje in navolging van "Made in Vlaams-Brabant op Erfgoedplus in 2017, maar dan specifiek voor huishoudtoestellen... ?

Tal van opties zijn mogelijk met zo´n "lanceerplatform" als de IRHA. Het enthousiasme, doorzettingsvermogen en de diepe en warme belangstelling in het onderwerp zijn alleszins ruimschoots aanwezig hier bij Retroscoop.... 

Uiteraard zijn alle aanvullingen van lezers ook steeds welkom via het gebruikelijke e-mail adres info@retroscoop.com. Zo hopen we zeer sterk op reacties van nazaten van werknemers, kaderleden of directieleden, onder meer van Belgische KMO´s uit deze sector. Zeker indien ze nog interessant beeldmateriaal hebben van zo´n fabrieken, of bv. van de stichters of het personeel. Neem gerust van ons aan, dat we steeds erg blij zijn met elk nieuw stukje informatie. 

 
 
database afsluiten