Retroscoop - IRHA Cat. 1.P.b en 1.P.c: Statief- en Handmixers RetroScoop
 
   Toestellen
    
 
 
De ´klik´ naar je gedroomde Klassiekers

International Register of Household Appliances 

Cat. 1.P.b en 1.P.c:
Statief- en handmixers
(work in progress)

Benoit Vanhees
mei 2021

   

Structuur / springmenu

Inleiding
- Afbakening van het project
- Enkele historische feiten

Deel 1: Cat. 1.P.b: Statiefmixers
1.a  De producenten opgelijst
1.b  Belgische producenten
1.c  Andere Europese producenten
1.d  Amerikaanse producenten

Deel 2: Cat. 1.P.c.: Elektrische handmixers

2.a  De producenten opgeleist
2.b  Belgische producenten
2.c  Andere Europese producenten
2.d  Amerikaanse producenten

Inleiding
Afbakening van het project

In de International Register of Household Appliances (IRHA) -zoals geïntroduceerd door deze website- wordt een onderverdeling voorgesteld tussen

- 1.P.a: blenders of rechtopstaande mixers
- 1.P.b: statiefmixers
- 1.P.c: elektrische handmixers
- 1.P.d: mechanische handmixers (bv. met tandwiel en hendel, type "eierklopper")

Daarnaast is er nog een categorie, deze van de keukenrobotten. Dit zijn in essentie motorblokken met 1 of meerdere motoren, die soms in een andere richting gezwenkt kunnen worden, om er andere opzetstukken op te kunnen monteren. Het zijn per definitie multifunctionele toestellen, en om al die functies te realiseren maken ze gebruik van specifieke opzetstukken, bv. om koffie te malen, messen te slijpen enz.

De afbakening tussen statiefmixers enerzijds, en keukenrobotten anderzijds is vaak moeilijk om precies te trekken. In de IRHA wordt voorlopig voorgesteld om toestellen die specifiek als statiefmixer aangekocht konden worden maar zo gewenst ook als keukenrobot uitgebouwd konden worden in deze bijdrage op te nemen. In het segment "keukenrobotten" komen dan enkel de toestellen die van meet af aan enkel als keukenrobot aangeboden werden.

De "1" in de categorienaam wijst erop dat het gaat om huishoudtoestellen die gebruikt worden bij de bereiding van voedsel, de "P" dat deze toestellen allemaal tot dezelfde "familie" horen, met een gelijkaardig takenpakket en gebruik. In dit geval: het fijn snijden of in kleine stukjes hakken, malen, mengen, roeren, opkloppen enz. van voedingswaren.

Hun erg verschillend voorkomen en specfieke voordelen maakt evenwel bovenstaande onderverdeling noodzakelijk, temeer daar sommige fabrikanten hun productie ook heel specifiek tot maar één of twee van die subcategorieën van toestellen beperkten. 

Nadeel is, dat wie een totaalzicht wil hebben per producent in meerdere rubrieken van de IRHA zal moeten zoeken. Zo maakten een aantal producenten in deze bijdrage eveneens blenders. Het is -op lange termijn alleszins- de bedoeling om ook een bijdrage te voorzien, waarin men per producent zal kunnen zien waaruit het globale productiegamma bestond.

Bedrijven als Philips, General Electric of Remington waren op heel wat terreinen actief, en zal men geleidelijk aan dan ook in meerdere IRHA-bijdragen zien opduiken. Van strijkijzers tot scheermachines, van elektrische kleerborstels tot broodroosters, een aantal bedrijven pakten het allemaal -met wisselend succes- aan.

In een eerdere bijdrage werd begonnen met de registratie van blenders. Ditmaal wordt uitsluitend stilgestaan bij de rubrieken b en c, de elektrische statief- en handmixers, inclusief modellen die zo gewenst tot keukenrobotten uitgebreid konden worden.

1.P.b: Statiefmixers (ook wel standmixer)

Deze toestellen hebben doorgaans een voet in de vorm van een plateau of een "V", waarop of waartussen een mengkom geplaatst kan worden. De voet heeft een soort "statief", met bovenaan doorgaan een klem, waarin men het afneembaar motorblok kan vasthechten. Bij de meeste modellen staat dit motorblok horizontaal opgesteld, maar er bestaan ook modellen waarbij dit cilindervormig onderdeel verticaal geplaatst werd. General Electric produceerde beide varianten.

Het motorblok heeft doorgaans een handvat, zodat het ook als handmixer gebruikt kan worden. Vooraan zijn er openingen met klemmen, waarin menghaken geschoven kunnen worden, en voorts zijn er openingen voorzien om de motor af te koelen. Het statief is beweegbaar zoals een kantelbrug, om toe te laten de mengkom of andere recipiënten gemakkelijk onder het toestel te plaatsen of weg te nemen. Ook laat het gekantelde motorblok toe om de menghaken te wisselen of eruit te nemen.

Gezien het hoog toerental van hun motor kunnen ze een heleboel taken aan, tot zelfs het mengen van brooddeeg. Ze worden soms ook geleverd met hulpstukken om vlees te malen, worsten te vullen, pasta’s of fruitsappen te maken enz. Geen wonder dat zo’n complexe toestellen dan ook al snel als keukenrobotten door de marketeers omschreven werden. 

1.P.c: Handmixers

Hier kan men twee hoofdtypes onderscheiden

a) Staafmixers:
Uitzicht: langwerpig model dat vertikaal vastgehouden wordt tijdens het gebruik. Motorblok, een schacht voor een overbrengingsas en de "werkkop" (uitstulping waarin de mesjes in ondergebracht zijn) in elkaars verlengde liggen. Hel wat van die toestellen hebben wel een naar beneden gebogen handvat. Dit is evenwel niet altijd zo, zoals bv. bij de oudste versie van de Mixoup van het Belgische ACEC.

Gebruik: Ze zijn ideaal om bv. soep mee te maken. Daartoe hebben ze een vaste of monteerbare ring. Ze worden soms ook "immersion blenders" genoemd. Omdat in de IRHA blenders evenwel zuiver als rechtopstaande toestellen worden gezien, zou deze term enkel maar verwarring zaaien. Ze wordt verder dan ook niet gebruikt.

Opberging: Bij niet-gebruik worden ze ofwel gewoon in een keukenlade opgeborgen, of in een meegeleverde klem of in een klembord vastgehecht.

b) Traditionele handmixers:
Uitzicht: het motorblok wordt horizontaal ten opzichte van de voedingswaren gehouden. Dit motorblok is daarvoor uitgerust met een ergonomisch handvat. De afneembare menghaken worden loodrecht op dit motorblok bevestigd.

Gebruik: gezien hun (doorgaans ?) kleinere motor en hun lager toerental zijn deze toestellen ideaal voor room en eiwit op te kloppen en om beslag voor cakes en “mashed potatoes” klaar te maken. Hun handvat werd soms zo aangepast, dat er ook een mogelijkheid was om met het toestel keukenmessen te slijpen.

*   *   *   *   *

Behalve deze opdeling, werd er voorts ook voor gekozen om de Europese en Amerikaanse toestellen op te splitsen. De redenen hiervoor zijn

- vormgeving: Amerikaanse producenten hielden er toch wel aparte visies op na, in vergelijking met hun Europese sectorgenoten en concurrenten. Het gemiddeld Amerikaans gezin kon zich in de 1940´s en 1950´s duidelijk veel mooiere, rijkelijker versierde en natuurlijk ook veel duurdere toestellen permiteren.
- technische redenen: heel wat technische doorbraken op het vlak van huishoudtoestellen werden in de 
VS gerealiseerd. Dit is ook het geval voor mixers, waarbij het vaak in de VS was dat dingen als speciale selectieknoppen, nieuwe opzetstukken en mogelijkheden voor het eerst geïntroduceerd werden.

Wie zich op autoproducenten zou toeleggen, zou ongetwijfeld een gelijkaardige opdeling zeker logisch vinden.

Hand-, staaf- en sommige stateifmixers kunnen los van hun standaard geleverde mengkom gebruikt worden. Deze autonomie is een voordeel ten opzichte van blenders, omdat het de toestellen ook geschikt maakt voor het bewerken van grotere volumes, zoals bij het klaarmaken van soep. Blenders zijn gelimiteerd tot de inhoud van hun mengkom. Wel werden sommige blenders uitgerust met een set van mengkommen, die toelieten vrij grote volumes te bewerken, bijvoorbeeld 4 liter. Deze dienden evenwel apart aangekocht te worden. 

Een aantal producenten van blenders raadde trouwens af om al te hete vloeistoffen in de mengkom te gieten. Mogelijk maakten niet alle producenten ze uit Pyrex, of was de vuurvastheid van Pyrex geen voldoende garantie op het vermijden van breuken. Dit was uiteraard ook belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het reinigen van de mengkom. De autonomie van hand-, staaf- en sommige staande mixers vermeed dit probleem.

In dit artikel behandelen we niet de aan mixers gerelateerde toestellen als kloppers (bv. Rotary), afromers (bv. Melotte), fruitpersen (bv. Juice King) of koffiemaalders bv. Philips). Deze kunnen misschien in de toekomst in deze reeks apart behandeld worden.

Tot slot: deze bijdrage concentreert zich voorlopig uitsluitend op de toestellen van voor 1960. Ook hier weer zal het nodig zijn om in een later stadium de volgende decennia ooit te inventariseren.

Enkele historische feiten op een rij...
 

Over wie precies het vaderschap van de voorlopers van mixers mag opeisen, bestaat enige onduidelijkheid. Moet men immers de allereerste maar weinig bruikbare en beperkt verspreide toestellen ook meerekenen, of moet gekeken worden naar welke toestellen het eerst commercieel succes kenden ? Zelfs dan nog is verwarring mogelijk, omdat de eerste toestellen niet bestemd waren voor thuisgebruik, maar voor in de industrie. 

1885: Ene Rufus M. Eastman nam een patent op een soort mixer, die zowel met water onder druk, mechanisch als elektrisch aangedreven kon worden. Het toestel vertoonde echter nog een hele reeks mankementen, zodat commercialisering op grote schaal uitbleef. Interessant: volgens sommige bronnen bouwde Eastman zelf verder op een idee van Willis Johnson, een Afro-Amerikaan die al in februari 1884 een soort mixer zou hebben uitgevonden. (1)

Ook de ergonome Lillian Moller Gilbreth (1878-1972), een moeder van 12 kinderen zou een aantal jaren na Eastman ook een patent hebben ingediend voor een al iets beter toestel. (2)

1915: De eerste mixers waren vrij groot en zwaar, en voor de voedingsindustrie bestemd. Zo ontwierp Herbert Johnson, die werkzaam was in de Hobart Manufacturing Company uit Troy, Ohio voor het uitbreken van WO 1 een grote elektrische staande deegmixer voor (industriële) bakkers. De verkoop begon omstreeks 1915, en het werd tot op zekere hoogte een commercieel succes in de beoogde sector. Ook de US Navy introduceerde de machines als standaard uitrusting op heel wat schepen. De activiteiten van de firma liepen evenwel vertraging op, omdat ook de VS tijdens de oorlogsjaren door een zekere metaalschaarste getroffen werd.

1919: Johnson’s werkgever kwam met de KitchenAid Food Preparer op de proppen, een statiefmixer voor thuisgebruik. Deze werden in een fabriek in Greenville, Ohio geproduceerd. Ze waren een soort verre voorloper van de keukenrobot, waarmee men ondermeer citrusvruchten kon persen en erwten van hun peulschil ontdoen (“pea shucker”).

Met haar meer dan 30 kg. en een prijs van 189,50 $ was het toestel echter terzelfde tijd onpraktisch en te duur om tot een commercieel succes uit te kunnen groeien. Omgerekend naar 2008 bedroeg de prijs maar liefst 2200 $ ! Dit maakte ook verkopers nogal weigerachtig om een zekere voorraad toestellen in te slaan. Daarom zond Hobart een aantal vrouwelijke vertegenwoordigers op pad om bij de mensen zelf demonstraties te gaan geven. Benieuwd op basis van welke criteria de adressenlijsten voor zo’n huisbezoeken werden geselecteerd. Werden bijvoorbeeld advertenties met een antwoordstrook in een aantal tijdschriften voor de hogere klasse geplaatst ? 

1925: Hamilton Beach uit Racine, Wisconsin lanceerde in 1925 haar Model A op de markt. De opvolgers, die simpelweg Model B en C heetten, begonnen wel al in menig Amerikaans gezin op te duiken.

1928: Een andere concurrent was de firma met de wat bizarre naam Chicago Flexible Shaft Co. In 1925 had het bedrijf een gouden greep gedaan, toen het de tot Amerikaan genaturaliseerde Zweed Ivar Epson aanwierf. Deze ontwikkelde omstreeks 1928 de Sunbeam MixMaster, die vanaf 1930 gecommercialiseerd werd. Het gebruiksvriendelijke toestel zou zo populair worden, dat de firma na WO 2 haar oude naam liet vallen, en door Sunbeam verving.

Het geheime wapen van de MixMaster was de zwaar gepatenteerde MixFinder, een handige selectieknop die toeliet om het toerental van de motor aan de noden aan te passen. Een korte maar overzichtelijke lijst van de meest gebruikelijke gerechten aangebracht op de selectieknop liet toe om snel en eenvoudig de juiste snelheid te selecteren. In al haar reclames kwam deze gouden vondst uitdrukkelijk aan bod, omdat Sunbeam hiermee een opmerkelijk competitief voordeel had op haar concurrenten.

ca. 1929: De firma AC Gilbert produceert onder de merknaam Polar Cub kleine statief- en handmixers. Hun "beater", een soort statiefmixer die ook als handmixer gebruikt kon worden, werd verkocht voor 11,95 $.

 

1934: De Amerikaanse firma Manning Bowman toont in haar reclames een prachtige "MB Kitchen Mixer" die in die tijd bijna 26 $ kostte.

1936: de industriële vormgever Egmont Ahrens neemt de KitchenAid van Hobart grondig onder handen. Hij bracht het gewicht zeer sterk terug, en gaf deze staanmixer een gestroomlijnde vorm mee. In vergelijking met 1919 werd de prijs eerst naar 55 $, dan naar ongeveer 30 $ en uiteindelijk tot 18 S teruggebracht. Zelfs die prijs was na de economische crisis van 1929 en de jaren van soms moeizaam economisch herstel en Depressie nog te hoog voor heel wat Amerikaanse gezinnen.

Uitwendig zou het toestel tot op de dag van vandaag niet veel meer aangepast worden. Wel werden de modellen vanaf 1954 ook in andere kleuren dan het eeuwige gebroken wit aangeboden, inspelend op de vrolijke pastel- en kleurengekte van de fifties.

We hebben vooralsnog niet kunnen achterhalen of de ontwikkeling van de mixer een quasi-volledig Amerikaanse aangelegenheid is geweest, of zo er ook in Europa bijvoorbeeld patenten werden aangevraagd. Dit zou uiteraard veel verregaander historisch onderzoek vergen.

Deel 1: Cat. 1.P.b.: Statiefmixers 

1.a) De producenten opgelijst

Statiefmixers lijken voor 1960 hoofdzakelijk in de VS geproduceerd te zijn geweest. Het aantal Europese producenten die zich daarop toelegde was inderdaad duidelijk beperkt. De fabricage in het oude continent concentreerde zich meer op blenders, elektrische handmixers en staafmixers.

Voorlopig werden slechts twee Europese producenten reeds actief voor 1960 in dit marktsegment geïdentificeerd. Hun statiefmixers konden louter als standaardmodel worden gebruikt of uitgebreid worden tot heuse keukenrobotten. Daarnaast waren er een aantal toestellen, die blijkbaar niet als standaardmodel bedoeld waren, maar van meet af aan als keukenrobot. Ze werden met andere woorden verkocht met een aantal opzetstukken, en konden nog verder uitgebreid worden.

Belgische producenten

- er werden vooralsnog geen Belgische producenten van statiefmixers geïdentificeerd

Andere Europese landen

- Alexanderwerk (D)
Kenwood (GB)

Amerikaanse producenten

- Bersted
-
Dormeyer
- Fitzgerald Star-Rite
General Electric
- Hamilton Beach
-
Hobart Kitchen (zie ook Kitchen Aid)
-
Manning-Bowman
-
Kitchen Aid
- Lady Dover
Polar Cub (A.C. Gilbert)
- Sunbeam
- Universal
-
Westinghouse

1.b Belgische producenten

Er werden geen Belgische producenten van statiefmixers geïdentificeerd

1.c  Andere Europese landen
Alexanderwerk 

Alternatieve naam:
Locatie: Remscheid, (West-)Duitsland
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Küchenmaschine

 

Naam: Küchenmaschine
Model: 4900
Type: statiefmixer die uitgebouwd kon worden tot een volledige keukenrobot
Jaartal /Periode: 2de helft 1950´s
Prijs in die periode: DM 297
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 220 V
- Wattage: 300 W
- T/Min.:
universele motor
Opmerkingen:
- de standaarduitrusting bestond uit "Rührwerk und Mixer", maar het toestel kon verder worden uitgebouwd, indien gewenst.
- aan de onderzijde van het kantelbare motorblok kon de gebruiker andere opzetstukken vasthechten. Daartoe moest het motorblok in vertikale toestand geplaatst worden en in die stand behouden worden.
Bronnen:
- La famille toute entière se réjouit grâce à la nouvelle machine ménagère de cuisine Alexanderwerk (ongedateerd, collectie Retroscoop)

 

Kenwood

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
- Woodlau: Ken Wood en Roger Laurence
- Kenwood: Ken Wood
Korte historiek en sleuteldata:
Ken Wood (1916-1997) verliet op amper 14 jaar de school, en belandde als matroos in de scheepvaart. Na vijf jaar op zee begon hij een eigen bedrijfje dat televisies en radio´s bij de mensen ging installeren en repareren wanneer nodig. Zijn technische kennis werd verder enorm aangescherpt tijdens WO 2, toen hij voor de RAF werkzaam was. Niet lang na WO 2 richtte hij samen met Roger Laurence de firma Woodlau op, die later in Kenwood herdoopt werd. Het bedrijfje wilde huishoudtoestellen op de markt brengen, en zich daarbij in het eerder luxueuse segment nestelen.

Begonnen werd met een broodrooster, de A 100. Aangemoedigd door de resultaten werd de stap gezet naar het marktsegment waarmee Kenwood het meest mee wordt geassocieerd, die van mixers. 

- 1947: Ken Wood ontwierp na een broodrooster ook zijn eerste model mixer, de Electric Food Mixer. Deze vertoonde erg veel gelijkenissen met een vooroorlogse Sunbeam Mixmaster, het model nr. 3.

- 1950: lancering van de Kenwood Chef A 700. Deze kon als statiefmixer worden aangeschaft, maar ook uitgebreid worden naar een keukenrobot

- 1950´s: de Kenwood Minor leek op een herwerkte A 200

- 1968: Hoewel Ken Wood na een vijandig bod uit het naar hem genoemd bedrijf diende te stappen, is de onderneming tot op de dag van vandaag nog steeds actief in die sector. 

Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
- Steve Murray: Kenwood memories: the story of an iconic brand (Spring Arts & Heritage Center, Havant) 

Kenwood Chef A 700

 

Naam: Chef
Model: A 700
Type: statiefmixer die uitgebouwd kon worden tot een complete keukenrobot mits de aankoop van allerlei opzetstukken
Jaartal /Periode: 1950 (introductie op de markt)
Prijs in die periode: £ 28:7:6
In België verkocht Vactric dit toestel in 1951 aan 5 450 Bfr. tijdens de Handelsfoor in Brussel en gedurende de rest van het jaar aan de "uitzonderlijke prijs" van 5 950 Bfr. Dit waren evenwel de prijzen van de complete set met 20 accessoires

Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.: 16 instelbare snelheden

Opmerkingen:
- de mengbeker voor de blender zat niet in de standaard uitrusting. Die bestond uit: "mixing bowl, whisk, K-beater, doug hook, rubber spatula and plastic dust cover"
- de klant had de keuze tussen een aantal kleuren voor de kunststoffen onderdelen, zoals zwart, rood, groen
- de A 700 werd in de 1960´s opgevolgd door de A 701, in navolging van de "moderne" trend een zeer hoekig model
Bronnen:
- Vactric reclame voor de Kenwood Chef, Sélection (Reader´s Digest), 1951
- Kenwood reclame in Punch, 1953

  

  

  

Kenwood Minor / Minor de Luxe

Naam:
Model:
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:

 

1.d  Amerikaanse producenten
Bersted Electrical Appliances 

Alternatieve naam:
- Bersted Mfg. Co.
- Mc Graw Edison Co.
- Eskimo (merknaam)
- Bersted´s Fostoria
Locatie:
- Fostoria, Ohio (USA) plus
- Oakville, Ontario (Canada)
Oprichtingsjaar: vroege 1920´s
Bestond tot:
Stichter: Albert Bersted
Korte historiek en sleuteldata:

1920´s: opgericht in Chicago door Albert "Al" Bersted
1926: deels overgekocht door McGraw Edison, Bersted en zijn secretaresse bleven op de één of andere manier aan de firma verbonden
1934: verhuisde naar Forstoria. Het trok in de voormalige gebouwen van de Evans Lead Co. De lokale pers maakte voorts melding van de geplande constructie van een extra gebouw. In totaal zouden 150 à 200 mensen werk krijgen, zo werd vooropgesteld.

De firma maakte naar verluidt goedkope, weinig betrouwbare toestellen: slecht verchroomd, elektrische draden te dicht bijeen, hout i.p.v. het duurdere bakeliet. Hij mikte op de miljoenen mensen met weinig geld, maar bood hen in feite slechte toestellen aan, die het snel begaven. Ook de verpakkingsdozen werden zo sober mogelijk gehouden. Distributie gebeurde vooral via de grote keten van Rexall drug stores, die inderdaad ook wat huishoudtoestellen aanboden.
1935-1941: groei van de firma doordat Bersted andere firma´s begon op te kopen:

- United Electrical Mfg. Co (Adrian, Michigan): producent van de Eskimo ventilatoren
- Swartzbaugh Mfg. Co. (Toledo, Ohio) Everhot huishoudtoestellen)
- Yale & Town Mfg. Co. (Bersted kocht enkel hun "Tip Toe" strijkijzer over)
- Edison of Canada Ltd. en uiteindelijk, het neusje van de zalm:
- Manning-Bowman & Co. (Meriden, Connecticut), het kroonjuweel van zijn industriële constructie. MB leverde in tegenstelling tot Bersted tiptop toestellen af, zeer prijzig, enkel voor de rijkere klasse bestemd. Zowat de "Cadillac" van huishoudtoestellen. De nieuwe eigenaar zou al snel ervoor zorgen dat die vroegere reputatie al snel om zeep werd geholpen. Begin 1950´s was die reputatie inderdaad flink gedaald. Vreemd genoeg maakt juist die slechte kwaliteit dat er nog wat nooit-gebruikte Bersted-toestellen op veilingsites aangeboden worden: heel wat mensen die ze cadeau kregen, bergden ze op in de kast, juist omdat de toestellen zo´n slechte reputatie hadden, snel kapot gingen.

Op de één of andere manier slaagde Bersted er in de vroege 1940´s in om de toevoer van voldoende grondstoffen veilig te stellen, waaronder chroom, iets waarmee veel van zijn concurrenten worstelden.
Productengamma: broodroosters, wafelijzers, percolatoren, sandwich grills, messenslijpers, massagetoestelletjes, haardrogers, ventilatoren, straalkacheltjes type parabool, strijkijzers (Fostoria), blenders, statiefmixers
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
- Drug store appliances Jitterbuzz.com appliances (het artikel lijkt uit 2004 te dateren, en werd in mei 2021 geraadpleegd)

Bersted Eskimo Food Mixer / Juicer model 500 S

Naam: Food Mixer and juicer
Model: 500 S
Type: statiefmixer verticaal opgesteld motorblok
Jaartal /Periode: eerste helft 1940´s (ca. 1941)
Prijs in die periode: 18,50 $ inclusief de juicer (voor tal van Amerikanen in die tijd ongeveer een weekloon) Zoals in de historiek van de firma genoteerd, in vergelijking met andere merken relatief goedkoop, maar niet van fantastische kwaliteit. Zo loste de lak nogal gemakkelijk
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 110-115 V
- Wattage: 90 W
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:

 

Bersted Eskimo De Luxe Mixer model 570

Naam: De Luxe Mixer
Model: 570
Type: statiefmixer, horizontaal opgesteld motorblok
Jaartal /Periode: 2de helft 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:

 

Dormeyer Mfg. Co.

Alternatieve naam:
Locatie: Chicago 10, Illinois (700 North Kingsbury & Huron streets)
Oprichtingsjaar:
Bestond tot: minstens tot 1969, sloot allicht in de 1970´s
Stichter: A.F. Dormeyer
Korte historiek en sleuteldata:
1900´s: A.F. Dormeyer was toen reeds actief, en werd in één adem genoemd met de MacLeod Co. Het bedrijf of de twee bedrijven leverden toen blijkbaar toestellen aan brouwerijen en beenhouwerijen (zeer actief in Chicago, waar jaarlijks enorme aantallen stukken vee geslacht werden). Toch laat een handelscatalogus van de firma(´s) uit die periode zien dat er toen reeds activiteiten ontplooid werden op het vlak van huishoudtoestellen
1927: introductie op de markt van de allereerste "household beater" met "detachable motor for cleaning purposes"
1960´s:

In 1960 werd Dormeyer overgekocht door Webcor, een andere firma uit Chicago. Webcor was enkele decennia eerder begonnen als Webster, en was vooral actief in de audio-sector. Het bedrijf werd opgericht door een zekere Titus Haffa, die naar verluidt in de "roaring twenties" nauwe banden zou hebben gehad met de gangsterbende die de St Valentine´s Day Massacre georganiseerd had. Begin jaren 1960´s was een zekere George J. Pyre "president" van Dormeyer en van de Webcor Sales Corp. Hij hield er naar eigen zeggen werkdagen van 12 tot 15 uur op na.
- de firma probeert zich uit te breiden naar het segment "persoonlijke verzorging", met een aantal coiffure-toestellen, waaronder een "hair clipper", een rechthoekige krulspeldverwarmer (de 32001) en een ronde "Tote´n´curl". Om een jonger publiek te bereiken, oogde zowel het toestelletje als de verpakkingsdoos nogal erg psychedelisch. Toen het bedrijf vanaf de eerste helft van de 1960´s in dit segment trachtte door te breken, hoopte het dat hun hair clipper "be more popular than the twist".

- Men ziet in dat decennium ook enkele samenwerkingsverbanden met andere firma´s. Zo was er een handmixer 5017 gemaakt door Camfield-Dormeyer, een mixer uit 1969 waarbij de reclame "Dormeyer by Waring" vermeldde, of nog, de Dormeyer-Graham "Lazy Lady serving trail"

Het lijkt allemaal niet te hebben mogen baten: de afdeling huishoudtoestellen zou in de 1970´s kopje onder te zijn gegaan, al werd voorlopig geen precies jaar hiervoor gevonden. (Het lijkt erop dat Dormeyer wel is blijven verder bestaan, maar zich dan op de lucht- en ruimtevaartsectoren is gaan richten. Dit uitzoeken overstijgt evenwel de ambities van deze website.
Productengamma: zeer ruim: twee divisies:
- household appliances: percolatoren (Coffee Well), broodroosters (Toastmaker), blenders, handmixers, statiefmixers, messenslijpers (Edge Well), elektrische braadpannen, frietketels, strijkijzers (Iron Well), krulspeldverwarmers, haartrimmers (hair clipper)...
- power tools: handboren, cirkelzagen, zandstrakers (sanders), schuurmachines...
Extra informatie:
- hoewel de firma een zeer breed spectrum aan huishoudtoestellen heeft gemaakt, lijkt de klemtoon toch te hebben gelegen op statief- en handmixers. Hoewel er ook enkele blenders verschenen, werd daar duidelijk minder op gemikt.
- de firma werd gezien als een grote concurrent voor Sunbeam. Het had meer modellen dan Sunbeam, en was nog een stukje duurder. Hun vormgeving was iets minder pittig dan de mooie Sunbeams, die overigens over een handiger selectiemenu beschikten. Dormeyer bood wel een extra opzetstuk bij het basispakket aan, een vleeswolf of een fruitpers (juicer)
- volgens Vacuumland, een online discussieforum voor enthousiastelingen van huishoudtoestellen (vooral stofzuigers) is het verloren moeite om Dormeyer vandaag de dag nog te contacteren omtrent hun in de 1970´s gesloten afdeling huishoudtoestellen. Zie hiervoor de pagina over mixers
Bronnen en verdere literatuur:

Dormeyer De Luxe Royal


Foto´s: Heritage Auctions

Naam: De Luxe Royal
Model: sommige modellen dragen het nr. 50, andere 52, maar voorlopig is het onduidelijk of dat een modelnummer of een productieserie is
Type: statiefmixer, motorblok verticaal opgesteld
Jaartal /Periode: 1930´s
Prijs in die periode: 11,46 $ bij N. Shure Co., Chicago ("World´s largest novelty house") in 1938
Fysische beschrijving: het motorblok van het toestel staat verticaal gemonteerd in het statief, en kan twee kloppers huisvesten. Het is uitgerust met een zwart handvat, zodat het toestel ook als handmixer gebruikt kan worden. Redelijk smalle bodemplaat. Een keuze kan gemaakt worden uit twee mogelijke meegeleverde mengkommen. Het geheel is in jadegroene email ("sea foam green" volgens de producent) uitgevoerd.
Materialen:
- geheel toestel: in groën geëmailleerd metaal, met uitzondering van de beweegbare statiefarm, die in verchroomd metaal is
- mengkommen: soort vuurvast porselein ("fireproof China")
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 75 W
- T/Min.: drie selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
- werd geleverd met een "drink mix paddle", een "rubber spatula" en een "oil dripper". Het toestel kon ook worden uitgerust met een fruitpers ("juice extractor")
- het motorblok was gemakkelijk verwijderbaar van het statief, het toestel kon dan als handmixer gebruikt worden
Bronnen:
- reclame van N. Shure Co., Chicago ("World´s largest novelty house") uit 1938
Extra beeldmateriaal:

 Dormeyer 3000 / 3002

Naam:
Model: 3000 A / 3002
Type: statiefmixer, motorblok verticaal opgesteld
Jaartal /Periode: 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving: daar waar de De Luxe Royal nog een smalle bodemplaat had, had de 3000 meer een eivormige. Ook hier staat het motorblok verticaal opgesteld. Alles op het handvat na was wit geëmailleerd. (hoewel het afgebeeld toestel melkwit oogt, zou dit door chemische veranderingen van de verf, bv. door UV stralen of rook zijn ontstaan, aldus sommige bronnen) Het handvat is ietsje minder complex van vormgeving dan dat van de voorganger, de De Luxe Royal.
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: simpel maar fraai gestroomlijnd design: geenverchroomde delen meer, geen plooilijnen of andere versieringen, maar niettemin een aardig ontwerp
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 75 W
- T/Min.: drie selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
- in deze periode bracht Dormeyer ook een stofkap in doorzichtige kunststof (Visulux) voor dit toestel op de markt (zie extra beeldmateriaal)
- het precieze verschil tussen de 3000 en de 3002 is voorlopig niet gekend

Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Dormeyer 3200 De Luxe Mixer

 

Naam: De Luxe mixer
Model: 3200
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal opgesteld
Jaartal /Periode: 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: "teardrop streamlining"
Technisch:
- Voltage: 115 V (110-125 V)
- Wattage: 100 W
- T/Min.: drie snelheden
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Dormeyer 4000 Power Chef

Naam: Power Chef
Model: 4000, 4200, 4201
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal opgesteld
Jaartal /Periode: tweede helft 1940´s tot in de 1950´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 125 W (de Dormeyer modellen werden geleidelijk aan krachtiger)
- T/Min.: 10 te selecteren snelheden. Een overzichtelijk keuzemenu op het toestel aangebracht gaf aan waarvoor elke snelheid ideaal was
Opmerkingen:
- het toestel kon langs de voorzijde van een vleeswolf worden voorzien, zoals op de voorflap van het erbij horende receptenboekje te zien is (zie extra beeldmateriaal). Ook het plaatsen van een fruitpers (juicer) was mogelijk)
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

 

Dormeyer 4200 / 4201 Power Chef - Food Fixer

Naam: Power Chef of Food Fixer
(wellicht werd de naam later gewijzigd in Food Fixer, om verwarring met de 4000 te voorkomen)

Model: 4200 / 4201
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode: tweede helft 1950´s
Prijs in die periode: 45,75 $ in 1956 (4201 Power Chef)
Fysische beschrijving: verschilt op een aantal punten met de vorige Power Chef, o.a. qua kleur van het handvat en de vorm van de koelgaten achteraan het motorblok
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 150 W (andermaal iets krachtiger dan de voorganger)
- T/Min.: 10 selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
- op het selectiemenu werd ook echt een gestileerd logo van een "chef" toegevoegd
Bronnen:

 

Dormeyer 4300 Silver Chef

Naam: Silver Chef
Model: 4300
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode: tweede helft 1950´s (cf. reclame 1957)
Prijs in die periode: 54,95 $ in 1956, 55-95 $ volgens andere reclame
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.: 10 selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
- hetzelfde toestel als de 4200 / 4201, maar dan met een verchroomde buitenkant ("triple plate chrome finish") Dit maakte het toestel ook een stuk duurder
- twee mengkommen in rvs (roestvrij staal), één met een diameter van 8,5 inch en één met een diameter van 6 inch. Selectieknop om te bepalen of de mengkom met de kleine of grote diameter geplaatst werd (zie extra beeldmateriaal)
- "automatisch" uitwerpbare kloppers
- kon uitgerust worden met een vleeswolf (zie extra beeldmateriaal) (los verkocht)
- op het selectiemenu werd ook echt een gestileerd logo van een "chef" toegevoegd
- de Silver Chef verscheen in een reclame uit de 1950´s in Saturday Evening Post van de bandenproducent Firestone. De oreciese link tussen Dormeyer en Firestone in die periode moet nog onderzocht worden
- onderhoudsbeurt voor een Dormeyer 4300 op Youtube
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

 

Dormeyer 4400 Silver Star

Naam: Silver Star
Model: 4400
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.: 10 selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
- op het selectiemenu werd overeenkomstig de naam ook echt een gestileerd logo van een ster toegevoegd
- momenteel is het verschil met de 4300 onduidelijk

Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Dormeyer 5000 / 5100 Meal Maker

 
Links de 5000, rechts de 5100

Naam: Meal maker
Model: 5000
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode: tweede helft 1950´s
Prijs in die periode: 31,95 $ - 38,50 $ ("all attachments including Electric Food Grinder and Juicer are included at no extra cost") 
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: "teardrop streamlining"
Technisch:
- Voltage: 110-120 V
- Wattage: 150 Watt
- T/Min.: 10 selecteerbare snelheden afhankelijk van taak
Opmerkingen:
- met rubber afgewerkt snoer van ca. 180 cm
- statief met een "Clik-mix arm"
- de bodemplaat van de 5000 heeft geen, die van de 5100 wel drie evenwijdige sierstrepen, zoals op de foto´s hierboven te zien (?) Voorlopig ontbreekt verdere informatie die toelaat om de andere verschillen in kaart te brengen
- noteer dat er Dormeyer ook een 5100 Mixwell op de markt bracht, maar het toegenomen gebruik van kunststoffen en de vormgeving van het selectiemenu suggereren dat het om een recenter model gaat (1960´s ?)
- twee mengkommen van opaalglas
- twee kloppers in nikkel-chroom, voor de andere opzetstukken en de stofkap, zie extra beeldmateriaal
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

 

Dormeyer 7700 Mix Maid

Naam: Mix Maid
Model: 7700
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal opgesteld
Jaartal /Periode: tweede helft 1950´s
Prijs in die periode: 29,50 $ ("Complete") ("Ideal mixer for the budget-minded")
Fysische beschrijving: kleiner model dan de voorgaande "high end" modellen, met tevens een sober selectiemenu. Stompere voor- en achterzijde dan de eerdere modellen
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: hoewel nog steeds gestroomlijnd, niet de "teardrop" vorm van de meeste eerdere modellen, het kortere motorblok laat dit niet toe. Ook het handvat oogt stomper
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.: 9 selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
Bronnen: ongetitelde Dormeyer-reclame uit 1956 voor de chroomkleurige Silver Chef, de witte Power Chef en het kleine broertje, de Mix Maid
Extra beeldmateriaal:

Dormeyer bracht nog een hele reeks toestellen uit, maar voorlopig ontbreekt voldoende documentatie om te bepalen of deze van voor of na 1960 dateren.

Er vielen twee dingen op bij die latere modellen:
a) enerzijds het toenemend gebruik van kunststof. Dit maakte de mixers niet mooier, wel praktischer, want lichter. Altijd handig wanneer men het toestel als handmixer wou gebruiken, al moet natuurlijk gezegd worden dat taken rond mixen geen tientallen minuten volgehouden moet worden. Het liet ook toe de prijs te drukken.

b) anderzijds stapte Dormeyer -net zoals de concurrenten- een hele tijd af van enkel witte en chroomkleurige modellen. Alvast de handmixers werden in verschillende pastel- en aardkleuren aangeboden. (vermoedelijk gebeurde dit pas vanaf de vroege 1960´s, daar waar merken als GE daar al in de tweede helft van de 1950´s mee begonnen waren. Het vereist evenwel nog bijkomende opzoekingen om dit voor Dormeyer exact te kunnen bepalen. Waar heel wat Dormeyer toestellen uit die periode aangeboden worden, is het minder evident om gedateerde reclames te vinden van elk model) Of dat kleurengebruik ook van toepassing was op handmixers werd op dit moment nog niet onderzocht.

Het is ook niet altijd duidelijk of kleurgebruik door de fabrikant werd doorgevoerd, of door een gebruiker thuis... Wat bv. te zeggen voor deze SM 6 WH ?

Het gebruik van meer kunststoffen maakte zo´n evolutie alleszins gemakkelijker en minder kostelijk. Bovendien stond het publiek uit de Golden Sixties wel open voor meer kleuren.

Fitzgerald Mfg. Co

Alternatieve naam: Star Rite
Locatie: Torrington, Connecticut
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma: strijkijzers, mixers (voor de oorlog), wafelijzers, braadpannen (enkel na de oorlog ?), aluminium kookpotten, drukpannen, ventilatoren
Extra informatie:
- de merknaaam was Magic Maid (verscheen ook zo op de strijkijzers bv.) maar op de mixers staat ook nog eens "Star Rite" en een modelnummer (B, D...) Wat doet vermoeden dat er ook een A, C enz. is geweest. 
Bronnen en verdere literatuur:

Magic Maid Star Rite Model D

Naam: Star Rite Magic Maid
Model: D
Type: statiefmixer, motorblok verticaal
Jaartal /Periode: 1930´s
Prijs in die periode:
- mixer en klopper: 25 $
- mixer, klopper en fruitpers (juice extractor): 27 $
- 220 V versie aan "lichte meerkost"
Fysische beschrijving:
Materialen: staal en gietijzer (? cast metal), bakeliet, rvs of roestvrij staal voor de kloppers
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 110 V of 220 V (aan een lichte meerkost)
- Wattage:
- T/Min.: drie selecteerbare snelheden
Opmerkingen:
- een publi-reportage gaf aan dat het motorblok ook kon worden gebruikt samen met een vleeswolf, een "juice extractor", een "slicer and shredder" maar ook bv. om metalen voorwerpen te polijsten (motorblok horizontaal te zetten) of zelfs te slijpen (motorblok "ondersteboven" te plaatsen)
Bronnen:

  

General Electric / Hotpoint

Alternatieve naam: G.E.
Locatie: Bridgeport, Connecticut
Oprichtingsjaar: 1897
Bestond tot: de firma bestaat nog steeds, maar de poot huishoudtoestellen werd in 2016 afgestoten aan Chinese investeerders, die de firmanaam GE echter verder mogen gebruiken tot 2056
Stichter: Thomas Edison
Korte historiek en sleuteldata:
2016: hoewel de naam GE appliances blijft verder bestaan, is de firma in feite in handen van een Chinese firma, die gedurende 40 jaar nog de naam GE mag gebruiken
Productengamma: huishoudtoestellen vormde maar 1 poot van de gigantische firma, die ook actief is in de luchtvaart-, de transport-, de gezondheids- en energiesector
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur: interessante informatie over de verschillende modellen van GE statiefmixers werd gevonden op het online discussieplatform Vacuumland. Hoewel deze aanvankelijk opgestart werd door stofzuiger-enthousiastelingen, vindt men er ook wel pagina´s gewijd aan bv. mixers, zoals deze over de GE statiefmixers.
 

G.E. Hotpoint model 139 DM 4
Automatic Portable Mixer

Naam: Automatic Portable Mixer
Model: 139 DM 4
Type: statiefmixer, motorblok verticaal opgesteld
Jaartal /Periode: 1930´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: beperkte versierende accenten: drie evenwijdige groen gelakte horizontale sierlijnen maken de omtrek van het motorblok
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.: 3 selecteerbare snelheden L-M-H

Opmerkingen:
- twee kloppers in rvs
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

  

  

 

  


reclame uit 1936 voor o.a. de
Automatic Portable Mixer

G.E. Triple Whip model 139 DM 8
Portable Mixer

Naam: Portable Mixer
Model: 139DM8
Type: statiefmixer, motorblok verticaal
Jaartal /Periode: 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving: druppelvormige basis
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
zeer discrete versieringen, zoals
- een paar verticale sierstreepjes aan de voorzijde van de druppelvormige basis
- een dunne alu-kleurige sierstrip bovenaan en onderaan het motorblok, alsook een sierlijke General Electric logo halfweg tussen beide in
- schuifschakelaar voor de regeling van de snelheid: rood bolletje (zie extra beeldmateriaal)
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.:

Opmerkingen:
- Made in USA Ontario California
- drie kloppers in rvs
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

  

G.E. 149 DM 7

 

Naam:
Model: 149 DM 7
Type: statiefmixer, motorblok verticaal
Jaartal /Periode: 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
sobere versieringen, verschillend van die van de 139 DM 8
- het General Motors logo werd veel soberder toegevoegd maar dit werd gecompenseerd door een verticale sierstrip van de bovenzijde van het motorblok (vastgeschroefd aan het handvat), zo vervolgens over heel de hoogte van het cilindervormige onderdeel van het toestel
- het centrale deel van het motorblok kreeg ook een muisgrijze kleur mee 
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.:

Opmerkingen:
- gelijkaardig model als de 139 DM 8
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

G.E. 149 M 8

 

Naam:
Model: 149 M 8
Type: statiefmixer, motorblok verticaal
Jaartal /Periode: 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 115 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

G.E. 123 M 9

Naam:
Model: 123 M 9
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode: ca. 1948-1949
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
- herkenbaar aan het feit dat de 12 selecteerbare snelheden enkel op de grijze selectieknop worden vermeld. Er was met andere woorden nog geen selectieschema met basisuitleg op het motorblok toegevoegd
- het toestel beschikte niet over een "beater ejector"
Bronnen:

G.E. 133 M 9

Naam:
Model: 133 M 9
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
- in tegenstelling tot de 123 M 9 werden de 12 snelheden hier wel in een overzichtelijk schema op het motorblok weergegeven
Bronnen:

G.E. M 12 / 13 M 12

Naam:
Model: M 12 / 13 M 12 
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode: minstens sedert 1952
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
- witte selectieknop voor de snelheid te regelen en een "speed guide"
- mechanisme om de kloppers uit te werpen
Bronnen:

G.E. model 25

Naam:
Model: 25
Type: statiefmixer, motorblok horizontaal
Jaartal /Periode: eind 1950´s, begin 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:

Hamilton Beach

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Hamilton Beach Model E

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:

Hobart

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:

Kenmore

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
 

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:

Kitchen Aid (Hobart Mfg. Co., Troy, OH)

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
 

Kitchen Aid begon ca. 1915 met de productie van toen nog vrij grote en zware statiefmixers voor de voedingsindustrie. Zo ontwierp Herbert Johnson, die werkzaam was in de Hobart Manufacturing Company uit Troy, Ohio voor het uitbreken van WO 1 een grote elektrische staande deegmixer voor (industriële) bakkers. De verkoop begon omstreeks 1915, en het werd tot op zekere hoogte een commercieel succes in de beoogde sector. Ook de US Navy introduceerde de machines als standaard uitrusting op heel wat schepen. De activiteiten van de firma liepen evenwel vertraging op, omdat ook de VS tijdens de oorlogsjaren door een zekere metaalschaarste getroffen werd.

Rond 1919 introduceerde de firma de KitchenAid Food Preparer, een statiefmixer voor thuisgebruik. Deze toestellen werden in een fabriek in Greenville, Ohio geproduceerd. Ze waren een soort verre voorloper van de keukenrobot, waarmee men ondermeer citrusvruchten kon persen en erwten van hun peulschil ontdoen (“pea shucker”).

Met haar meer dan 30 kg. en een prijs van 189,50 $ was het toestel echter terzelfde tijd onpraktisch en te duur om tot een commercieel succes te kunnen uitgroeien. Omgerekend naar 2008 bedroeg de prijs maar liefst 2200 $ ! Dit maakte ook verkopers nogal weigerachtig om een zekere voorraad toestellen in te slaan. Daarom zond Hobart een aantal vrouwelijke vertegenwoordigers op pad om bij de mensen zelf demonstraties te gaan geven. Benieuwd op basis van welke criteria de adressenlijsten voor zo’n huisbezoeken werden geselecteerd. Werden bijvoorbeeld advertenties met een antwoordstrook in een aantal tijdschriften voor de hogere klasse geplaatst ? 

In 1936 nam de industriële vormgever Egmont Ahrens de KitchenAid van Hobart grondig onder handen. Hij bracht het gewicht zeer sterk terug, en gaf deze staanmixer een gestroomlijnde vorm mee. In vergelijking met 1919 werd de prijs eerst naar 55 $, dan naar ongeveer 30 $ en uiteindelijk tot 18 S teruggebracht. Zelfs die prijs was na de economische crisis van 1929 en de jaren van soms moeizaam economisch herstel en Depressie nog te hoog voor heel wat Amerikaanse gezinnen.

Behalve statiefmixers produceerde KA ook koffiemolens en bv. "ice cream freezers". 

Kitchen Aid Foodmixer 3A 

Naam: Foodmixer
Model: 3A
Type: statiefmixer ("standard family size")
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
 

Kitchen Aid 3B 

Naam:
Model: 
Type: statiefmixer
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
 

Kitchen Aid 3C

 

Naam:
Model: 
Type: statiefmixer
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
 

Kitchen Aid 4C 

Naam:
Model: 
Type: statiefmixer
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:

Kitchen Aid Food Preparer K5-A

Naam: Food Preparer
Model: K5-A
Type: statiefmixer ("large family size")
Jaartal /Periode: 1940´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:

Kitchen Aid 5 QT De Luxe Mixer

Naam: De Luxe
Model: 5 QT (mogelijk de opvolger van de K 5A)
Type: statiefmixer
Jaartal /Periode: ca. 1958
Prijs in die periode: 139,50 $
Er was ook een 4 QT aan 124,50 $, maar de reclame legt niet uit wat het verschil was tussen de twee toestellen. Beiden waren alleszins een flink stuk duurder dan de 3 QT, die in de volgende fiche aan bod komt
Fysische beschrijving: wit gestroomlijnd motorblok met een fraaie alukleurige strip afgewerkt. Het statief is voorzien van eeen U-vormige onderdeel, waarin de meegeleverde mengkom op ideale hoogte vastgeklemd kon worden door middel van een kleine hendel. Blijkbaar werd dit model in 1958 enkel in het wit verkocht
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
- Varia: 10 versnellingen
Opmerkingen:
- met een kleine hendel wordt in een simpele beweging de mengkom op de ideale hoogte vastgeklemd. De opzetstukken doorploegen al draaiend rond de volledige binnenzijde van de mengkom, zodat  geen samenklonterende inhoud of losse stukjes aan het mixen of kneden ontsnappen.
- kreeg standaard meegeleverd:
a) metalen mengkom
b) opzetstukken: een "wire whip" (klopper gemaakt van een gebogen draad) en een "beater pastry knife".
- andere opzetstukken moesten apart gekocht worden, en kostten ook al snel bijna 10 % van de prijs van het toestel. Bv.: Food chopper attachment: 12,95 $

Bronnen: reclameboekje uit 1958 waarin de mixers van verschillende producenten aan bod komt. Het is niet geweten of dit groothandelprijzen waren of hetgeen de klant werd aangerekend.

Kitchen Aid 3 QT Mixer

Naam: Mixer
Model: 3 QT (mogelijk de opvolger van de 3C)
Type: statiefmixer
Jaartal /Periode: ca. 1958
Prijs in die periode: 75,25 $
Fysische beschrijving: In tegenstelling tot bij de 5 QT werd de mengkom hier niet in een U vormig stuk vastgeklemd, maar op een daartoe voorziene uitsparing in het voetstuk geplaatst. In 1958 kon het toestel in het wit of in een vrolijk "Sunshine Yellow" worden gekocht.
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
- de opzetstukken doorploegen al draaiend rond de volledige binnenzijde van de mengkom, zodat  geen samenklonterende inhoud of losse stukjes aan het mixen of kneden ontsnappen.
- mengkom in Pyrex
- werden meegeleverd: een "juice extractor" en een "all purpose beater"
Bronnen: reclameboekje uit 1958 waarin de mixers van verschillende producenten aan bod komt. Het is niet geweten of dit groothandelprijzen waren of hetgeen de klant werd aangerekend.
 

Manning-Bowman

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Manning-Bowman Kitchen Mixer MB 3019

Naam: Kitchen Mixer
Model: MB 3019
Type: statief- of standmixer
Jaartal /Periode: mid-1930´s (ca. 1934)
Prijs in die periode: 25,90 $
Fysische Beschrijving:
Materialen: metaal (statief) en "French ivory" (de mengkom, juice extractor en motorbehuizing. Het handvat was van zwart bakeliet, volledig geïsoleerd.
Afmetingen:
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: kleurgebruik (twee soorten "jadite" groen) en bv. het sierlijk statief toont dat er wel deglijk goed nagedacht werd om er een best wel aantrekkelijke presentatie te realiseren, voor een relatief kapitaalkrachtig publiek, of voor bv. de horeca, labo´s enz.
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen: wanneer de mengkom op het plateau gezet werd, kon deze zelf ook ronddraaien. Het toestel kon ook als handmixer gebruikt worden. De opzetstukken konden eenvoudig verwijderd en verwisseld worden.
Bronnen: reclame 


Polar Cub

Alternatieve naam: A.C. Gilbert
Locatie: New Haven, Conn.
Oprichtingsjaar: 1909
Bestond tot: 1967
Stichter: Alfred Carlton Gilbert, winnaar van een Olympische medaille
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma:
- huishoudtoestellen: ventilatoren, haardrogers, massagetoestellen, mixers...
- speelgoed (chemie- en constructiedozen type Meccano, miniatuurtreintjes...)
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur: 
Meer informatie over deze veelzijdige man die bij zijn dood in 1961 een groot aantal patenten op zijn naam had, is terug te vinden via de Gilbert House website. 

Polar Cub Beater

 

Naam: Beater
Model: 
Type: statiefmixer
Jaartal /Periode: ca. 1929
Prijs in die periode: 11,95 $
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
- "made expressly for the Wesson Oil-snowdrift people" (?)
- de hierboven getoonde afbeeldingen tonen de illustratie gebruikt in een reclame van respectievelijk 1929 en 1930. Men kan zien dat o.a. het merkplaatje al wijzigingen onderging
Bronnen:

Polar Cub Electric Mixer

Naam: Electric Mixer
Model: 
Type: drinkmixer / statiefmixer
Jaartal /Periode: ca. 1930
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

Sunbeam

Alternatieve naam:
Locatie: Chicago, Illinois
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma:
- statiefmixers Mixmaster (één van de grote namen op dit vlak)
- strijkijzers: Ironmaster
- scheermachines: Shavemaster (ook op dit vlak een grote naam)
Extra informatie:
- Mixmasters duiken geregeld op veilingsites in de VS op, maar vaak met sterke gebruikssporen of heropgespoten in niet altijd originele kleuren. Zo ziet men soms modellen uit de 1930´s verschijnen in kleuren die pas in de 1950´s verschenen, of zelfs nooit door de firma werden voorgesteld.
- Voor wie een Mixmaster met teveel schade aan de laklaag wil restaureren, zijn er "decals" van logo´s op bv. eBay USA terug te vinden (10-15 $) Sommige van de accessoires, zoals (aard)appel- of perzikschillers, koffiemolens enz. zijn uiterst zeldzaam, ze vinden met de verpakkigsdoos een nog zwaardere opgave.
- De firma gebruikte het woord "master" in meerdere namen voor hun toestellen. Zo heetten hun strijkijzers "Ironmaster", de scheermachines "Shavemaster" Die lijn werd evenwel niet in alle afdelingen van het bedrijf aangehouden: zo heette de sproei-installatie voor gazonnen uit de 1950´s niet Lawn Master maar Rain King...
- Sunbeam maakte -net als concurrent Remington vaak reclame op de populaire Amerikaanse TV kwis "What´s my line", bv. tijdens de uitzending op 31 juli 1960.

Bronnen en verdere literatuur:

Sunbeam Mixmaster M4H

Naam: Mixmaster
Model: M4H
Type: Statiefmixer (standmixer)
Jaartal /Periode: 1930
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diamater:
- Gewicht:
Materialen:
Vormgeving: In tegenstelling tot bij tijdgenoten van Manning-Bowman werd het motorblok niet verticaal maar horizontaal gemonteerd. Daardoor leek het toestel al heel sterk op hoe statiefmixers er de volgende decennia uit zouden zien.
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
- eerste model van deze firma
- het toestel was nog vastgehecht aan het statief, en kon dus nog niet apart als handmixer gebruikt worden. Daarom had het apparaat ook geen handvat. Het was uitgerust met een schakelaar, die drie verschillende snelheden toeliet. Deze was niet op het motorblok bevestigd, maar op het statief
Bronnen:

Sunbeam Mixmaster Model 1 en 2

Naam: (Automatic) Mixmaster
Model: Model 1 en Model 2
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: tussen 1931 en ca. 1934-1932
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Afmetingen:
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Materialen:
Vormgeving: Het handvat oogde nog wat primitief (zoals bij de toen courante strijkijzers), "stroomlijning" zou pas rond het midden van de 1930´s toegepast worden. Werd enkel in een ivoorkleurige uitvoering verkocht. Op de "neus" van het toestel een plaatje in alukleurig metaal, dat alle patenten op het toestel vermeldt, concurrenten en vervalsers weze gewaarschuwd... Geleverd met kommen in groene "Jadite", de ene "three quarters" en de andere "one quarter", maar de specifieke maateenheid werd niet vermeld in de reclame uit 1936.
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
- eerste statiefmixer van Sunbeam die ook als handmixer gebruikt kon worden. Dat maakte niet alleen een handvat nodig, maar ook de montage van de snelheidsschakelaar op het motorblok zelf.
- bij de vroegste versie 3 snelheden, dit werd rond 1933 opgetrokken tot 10. Tevens werden vanaf dan ook extra gaatjes voor luchtkoeling voorzien.
- Model 1 werd geleverd met een "juice extractor", een "juice strainer" en een "automatic mayonnaise oil dropper". 
- het toestel kon uitgerust worden met een (aard)appelschiller, een koffiemolen,...
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

  

Sunbeam Mixmaster Model 3

 

Naam: Mixmaster
Model: Model 3
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: 1935
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: eerste gestroomlijnde model, met een gebogen handvat en druppelvormig werkplateau. Tevens louter versierende horizontale plooilijnen langsheen het motorblok en rond de voet van het statief. Chroomkleurig en verticaal geplaatst "frontgrill", dat de indruk wekt dat het handvat doorloopt.
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

Sunbeam Mixmaster Model 5

Naam: Mixmaster
Model: Model 5
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: ca. 1939
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: de schakelaar met de verschillende snelheden heeft vanaf dan de vorm van een in de breedte doorgesneden ei. De "frontgrill" toont nu horizontale openingen, niet meer verchroomd, maar net als de rest van het toestel in de typische vooroorlogse Sunbeam crêmekleur. Voor het eerst echter werd ook een tweede optie voorgesteld, nl. wit (met een zwart werkplateau). Mixmasters in pastelkleuren verschenen pas na WO 2. De plooilijnen aan de zijkant van het motorblok zijn gehalveerd in lengte, en verdwenen aan de voet van het statief.
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
- voor meer info over alle opzetstukken verwijzen we naar de instructie- en reclameboekjes
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Sunbeam Mixmaster 7

Naam: Mixmaster
Model: Model 7 / 7B
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: ca. 1942
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
Opmerkingen:
- eerste model van de firma met uitwerpbare kloppers
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Mixmaster Model 9

Naam: Mixmaster
Model: Model 9
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: ca. 1949
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: lijkt sterk op de 7, maar kreeg voor het eerst het nieuwe Sunbeam-logo
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Mixmaster Model 10

Naam: Mixmaster
Model: Model 10
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: vroege 1950´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving: herkenbaar aan de "vinnen" achteraan aan de selectieknop, het eerste Sunbeam-model hiermee uitgerust. Noteer ook de herkenbare plooilijnen op het motorblok, die ook voor het eerst werden toegevoegd. Het werkplateau is nog altijd druppelvormig
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal

Sunbeam Mixmaster Model 11

Naam: Mixmaster
Model: Model 11
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: ca. 1955
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Sunbeam Mixmaster Model 12

Naam: Mixmaster
Model: Model 12
Type: statiefmixer met horizontaal motorblok
Jaartal /Periode: ca. 1957
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

Universal

Alternatieve naam: Landers, Frary & Clark
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Universal Mixer-Beater

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode: 1930´s (reclame uit 1936)
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Universal Food Mixer

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen:
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Westinghouse

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Westinghouse Food Crafter

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Deel 2: Cat. 1.P.c.: 
Elektrische Handmixers

2.a) de producenten opgelijst

Deze lijst bevat zowel producenten van lichte staafmixers (bv. ACEC, Bamix,...) als zwaardere handmodellen met verwisselbare hulpstukken maar zonder statief (bv. Dormeyer)

Belgische producenten

- ACEC (Charleroi)
- Honor (Fontaine-l´Evêque)
Kalorik (Brussel)
- Magic (Wanze, Huy)
- Nova (Luik, later Tongeren)

Andere Europese landen

- Bamix (Zwits)
- Bosch (D)
- Bridges (GB)
- Conex (D)
- Elaul (F)
Favorit (D)
- Moulinex (ex-Mouling Légumes, tot in 1957) (F)
- Philips (Nl)
- Protos (Siemens) (D)
- Taurus (Sp) (voorlopig niet geweten of van voor 1960)
- Wigo (D)

Amerikaanse producenten

- Dormeyer
- General Electric
- Hamilton-Beach
- Iona Manufacturing Co. Inc. (Manchester, CT)

- Mix-o-matic
- Oster
- Polar Cub (A.C. Gilbert)

- Sunbeam
- Waring
- Westinghouse 

2.b) Belgische producenten 

ACEC

Dit Belgisch merk uit Charleroi maakte vanaf de tweede helft van de 1950´s een aantal staafmixers: de Mixoup, de Mixoup Luxe en de Super Mixoup. Behalve dat maakte de firma in dezelfde periode ook een kleine blender in voornamelijk kunststof. Dit toestelletje om babyvoeding mee te maken heette simpelweg... "Baby".

ACEC Mixoup

 

Naam: Mixoup
Model: 
Type: staafmixer ("type plongeur"), zoals de naam het aangeeft, vooral voor het klaarmaken van soepen, maar ook bv. voor mayonaises, sauzen, nagerechten, cocktails enz.
Jaartal /Periode: ca. 1957 (gedateerde reclamebrochure)
Prijs in die periode: 835 Bfr.
Materialen: kunststof en roestvrij metaal
Afmetingen: 
- Hoogte: ca. 360-370 mm
- Diameter: 201 mm (breedste punt + handvat) 50 mm (buis)
- Gewicht: ca. 1600 gr.
Vormgeving: in feite is vooral de frivole vorm van de verpakkingsdoos speciaal, het toestel zelf oogt robuust maar ook weinig elegant, bijna plomp. Men kan niet zeggen dat er veel inspanningen geleverd werden om met een "mooi" ogend apparaat voor de dag te komen. De klemtoon lag duidelijk eerder op het functionele.
Technisch: 
- Voltage: 110-130 of 220 V
- Wattage: 130 W
- T/Min.: 8000
Toestel met dubbele isolatie
Bijkomende opmerkingen:
- er werd een speciaal receptenboekje met 100 recepten uitgegeven, die in een handomdraai met de Mixoup gemaakt konden worden. Het werkje noemde "Praktische recepten voor de moderne huisvrouw", de kostprijs ervan bedroeg 6 BFr. Aanvankelijk werd de
 naam van de schrijver achterwege gelaten, en beperkten de uitgevers zich tot het wat mysterieuze "een meester van de Franse gastronomie". Later zou blijken dat het om de Franse chef Raymond Olivier ging.

- het apparaat werd meerdere malen geactualiseerd. Het aanvankelijk smalle motorblok wijzigde van vorm: van boven gezien evolueerde die vorm van cirkelvormig tot eivormig. Het toestel werd ook iets eleganter. (wijst de "P9" aanduiding op 9 versies ?)
- de eerder frivole vorm van de eerste verpakkingsdoos wijzigde eveneens: het werd een gewone rechthoekige vorm. Dit valt te verklaren door het feit dat er ook vanaf dan accessoires werden meegeleverd. De afbeeldingen op de successieve dozen laat vermoeden dat er tot in de 1970´s Mixoup-staafmixers geproduceerd werden.
Bronnen: verschillende commerciële documenten van ACEC, reclamefolders, boekjes e.d. bv. "Praktische recepten voor de moderne huisvrouw" p. 5

   

 

Honor

Honor was een relatief kleine producent / verdeler van een reeks huishoudtoestellen, gevestigd in Fontaine l´Evêque, een stadje van 17 000 inwoners in Henegouwen.

In feite was het eerder een metaalverwerkend bedrijfje actief op het vlak van gietijzer en aluminium, dat zich op gegeven moment op het terrein van huishoudtoestellen waagde. Eind 1950´s produceerde het een aantal wafelijzers (zie aldaar op deze website), maar ook ten minste drie strijkijzers, waaronder 1 stoomstrijkijzer. Deze laatste werd eveneens door Casco geproduceerd. Het meest recente strijkijzer dateerde wellicht uit de tweede helft van de 1960´s, afgaande op het design. Omdat het repertorium op Retroscoop stopt bij 1960 wordt dit derde exemplaar hier niet besproken...

Volgens de website van de gemeente Fontaine l´Evêque werkten er ongeveer 25 mensen. De firma gaf een aantal kleine reclameblaadjes uit, waarop telkens 1 toestel besproken werd.

De familie die dit bedrijf stichtte noemde Honoré. Het einde van het bedrijf zou het gevolg zijn geweest van een tragische gebeurtenis; de naar verluidt nogal spilzieke kleinzoon van de stichter vermoordde zijn vader. Een handige advocaat uit Charleroi wist hem niettemin uit de gevangenis te houden, maar voor het bedrijfje betekende dit de doodsteek.  De gebouwen van de firma werden ondertussen ook afgebroken, en maakten plaats voor andere. (Deze stukjes informatie werden bekomen van dhr. Roland Poliaert, die zich heel sterk interesseert voor de lokale geschiedenis.)

De firma bracht een aantal wafelijzers op de markt. Daarnaast werden er ook een stoomstrijkijzer en een soepmixer onder deze merknaam op de markt gebracht. Wel is niet duidelijk of die twee toestellen  wel degelijk in Wallonië geproduceerd werden, of zo Honor enkel als verdeler optrad. Behalve dat zou Honor ook metalen onderdelen voor de frietketels van ACEC hebben geproduceerd, mogelijk ook bakvormen voor wafelijzers.

Honor Normix

 

Naam: Normix
Model: 
Type: staafmixer, soepmixer
Jaartal /Periode: late 1950´s (meegeleverd bij een Honor wafelijzer, dat in 1959 verkocht werd)
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- voorlopig wijst enkel een kleine reclame op het bestaan van dit toestel. Jammer genoeg bevat dit reclame-item geen bijkomende gegevens over de Normix, geen afmetingen bv. of geen technische eigenschappen
- wel interessant is de vermelding "wordt door Honor aangeboden en gewaarborgd", wat erop zou kunnen wijzen dat de Waalse firma niet de producent, maar enkel de verdeler was.
Bronnen: tweezijdig gedrukt reclamebladje dat meegeleverd werd bij een Honor wafelijzer
Extra beeldmateriaal:

Kalorik

Kalorik Mixette

Naam: Mixette
Model: 5314
Type: handmixer / klopper
Jaartal /Periode: 1950´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Afmetingen
- hoogte:
- breedste punt:
Materialen:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage: 220 V
- Wattage:
- T/Min.:
Bijkomende opmerkingen: 
-lijkt hetzelfde model te zijn als de Franse Elaul Batteur, maar het is niet geweten wie van beiden de oorspronkelijke producent was. (Ook Elaul produceerde deze handmixer overigens in ivoorkleur en in het lichtblauw) Het motorblok van het toestel is ook erg gelijkaardig aan de Conex Mix Quirl, maar deze heeft een ronder handvat
- geleverd in een rechthoekige doos met een aantal verschillende opzetstukken om te mengen, kloppen, roeren enz.
- kloppers in kunststof afgewerkt, de kneedhaken in roestvrij metaal

Exemplaren o.a. in de collecties van
- Retroscoop (met originele doos) (zie extra beeldmateriaal)
- Huis van Alijn

Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

Kalorik Kalomix

Naam: Kalomix
Model: 5312
Type: Staafmixer
Jaartal /Periode: 2de helft 1950´s
Prijs in die periode: 835 Bfr.
Materialen:
Motorblok
- kunststof (volgens de fiche van het Design Museum Gent mogelijk amino resin (wit deel motorblok, phenol-formaldehyde resin (of Bakeliet) (zwart deel)
Staaf en beschermkoepel mesjes
- het Industriemuseum vermoedt dat de staat van aluminium is, alleszins van een roestvrij metaal

Vormgeving: gestroomlijnd, eenvoudig maar toch zeer sierlijk, o.a. dank zij het gebruik van twee tinten, zwart en (ivoor)wit
Technisch
- Voltage: 220 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.:
Afmetingen:
- hoogte: 36 cm
- diameter motorblok: ca. 8,5 cm
- breedte inclusief het gebogen handvat: ca. 18,5 cm
Opmerkingen: 
- het receptenboekje dat bij dit toestel hoorde, werd net als bij Nova door een chef-kok geschreven. Bij Kalorik was dat Guillaume De Prins. Hij deed dit nog eens over voor de opvolger van deze mixer, de Kalomix 60

Exemplaren o.a. in de collecties van
- Retroscoop (zonder verpakkingsdoos of documentatie)
- Industriemuseum Gent
- Designmuseum Gent

Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

   Kalorik Kalomix 60

Naam: Kalomix 60
Model: 
Type: Staafmixer
Jaartal /Periode: 1960
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Breedte:
- Gewicht:
Vormgeving: veel hoekiger dan zijn voorganger, wat een algemene tendens werd in de 1960´s, heel zichtbaar bij de evolutie van de scheerapparaten
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- net als de Kalomix werd het receptenboekje voor dit apparaat door de chef-kok Guillaume De Prins geschreven

Exemplaren o.a. in de collecties van
- Design Museum Gent
Bronnen:

Magic

Waals bedrijf uit Wanze (Huy), dat vooral bekend werd met haar uitgebreid gamma aan wasmachines en droogzwierders. (zie elders op Retroscoop).

Het aanbod werd in de 1950´s verder uitgebreid, onder meer met stofzuigers, koffiemolens en de Quick-Mix staafmixer. Hoewel de logo´s van Magic op de toestellen voorkomt, is het vooralsnog onduidelijk of deze staafmixers effectief in Wallonië en door Magic geproduceerd werden. Het is evenzeer mogelijk dat de firma de Quick Mix importeerde of van een ander Belgisch bedrijf overkocht, en vervolgens voor de distributie zorgde. Men kon dan altijd hopen dat de reputatie op het vlak van wasmachines zou afstralen op de andere aanbiedingen onder de naam "Magic".

Quick-Mix


Naam: Quick Mix
Model: T 1100
Type: Staafmixer 
Jaartal /Periode: ca. 1957
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Afmetingen:
- Hoogte:
- Breedte:
- Gewicht:
Materialen:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- mogelijk verwijst de T 1100 naar het toerental ?
Bronnen:
- Magic folder van 4 blz. met het volledige productengamma, door een verkoper handmatig gedateerd 13.11.1957

Nova

Aanvankelijk een Luiks bedrijf, gesticht in de 1940´s. Verwierf in België een stevige reputatie met haar strijkijzers, wafelijzers, broodroosters enz. (zie elders op Retroscoop, de ode aan het prachtige wafelijzer "Magic"). In 1964 verhuisde de firma naar een bedrijventerrein in Tongeren. In diezelfde periode verscheen de Novamix staafmixer.

Novamix 

Naam: Novamix
Model: 
Type: Staafmixer
Jaartal /Periode: ca. 1958 - begin 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte: 38,5 cm
- Breedte: 17 cm
- Gewicht: 8,5 cm
Vormgeving: ontwerp van de Compagnie d´Esthétique Industrielle in Parijs. Dit was de Europese vestiging van het designbureau van de Amerikaanse designer Raymond Loewy.
Technisch
- Voltage: 220 V
- Wattage: 150 W
- T/Min.:
Opmerkingen: 
- "geleverd met 6 speciaal bestudeerde onderdelen": ring voor het doordoen van soep, snijschroef, klopper, menger, kom en muurstander. De producent beloofde een "geluidloze" beleving, "zonder spatten".
- toepassingen: soepen, mayonaise, sauzen, desserten...
- voor promotionele doeleinden werd beroep gedaan op de "bekende Franse meesterkok" Raymond Olivier, die speciaal voor het toestel een receptenboekje samenstelde. Dezelfde keukenprins maakte overigens ook voor de Franse poot van Nestor Martin, Arthur Martin op dezelfde manier reclame. Een aardige bijverdienste !
Bronnen: diverse reclame-items van het bedrijf, waaronder onderstaande brochure

2.c) Andere Europese producenten

Bamix (Zwits)

Alternatieve naam: ESGE
Locatie: Mettlen
Oprichtingsjaar: afhankelijk van de bron, 1953 of 1954
Bestond tot: bestaat nog steeds
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
- ca. 1953: start productie Bamix
- 1957: Bodart BV wordt de alleenvertegenwoordiger van Bamix in de BENELUX. De naam van Walter Bodart duikt verder weer op in de chronologie. Bodart verdeelde ook de populaire Sterevite, een keukentoestelletje waarmee men de inhoud van 1 steriliseerpot per keer kon steriliseren.
- 1964: de verkoop valt terug, overgekocht door het Amerikaanse General Electric, dat de firma probeert te herstructureren, overbodige uitgaven te snoeien enz., maar de firma raakt niet in betere papieren
- 1971: overgekocht door de Belg Walter Bodart
- 1986: nieuwe eigenaars. Het bedrijf Bodart blijft tot op de dag van vandaag een verdeler van Bamix
Productengamma:
- staafmixers
Extra informatie:
- vandaag werken er iets meer dan 50 mensen, relatief kleine productie, volledig in Zwitserland. Hun staafmixers worden door heel wat professionals erg geapprecieerd voor het kleiner werk (thans 200 W), maar de toestellen zijn, o.a. vanwege de tewerkstelling in Europa erg prijzig (vgl. het huidige Marklin met hun volledig in Duitsland geproduceerde miniatuurtreintjes
Bronnen en verdere literatuur:
- Geschiedenis van Bodart

Bamix (versie 1)

Naam: Bamix
Model: 
Type: Staafmixer
Jaartal /Periode: eerste helft 1950´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving: het model is gemakkelijk van de tweede versie te onderscheiden door een veel beperkter aantal verticale strepen op het motorblok en het ontbreken van een handvat achter- of bovenaan, afhankelijk van hoe men het toestel vast houdt. Aan het uiteinde, een zwarte tuimelschakelaar in het midden van het cirkelvormig "plaquette de controle" (vermelding voltage en wattage)
Afmetingen
- Lengte: 32 cm
- Diameter: 5,9 cm (breedste punt)
- Gewicht: 750 gr.
(gegevens zo vermeld in het receptenboekje)
Materialen: de beschermingskoepel over de mesjes is van "fonte hydronalium", die niet aangetast wordt door de voedingsmiddelen, en geen slechte bijsmaak geven (instructieboekje p. 10)
Vormgeving:
Technisch
- Voltage: 110-130 V of 150-170 V of 220-240 V
- Wattage: aanvankelijk 50, dan 75 en uiteindelijk 100 W
- T/Min.: 10 000
- isolatie: dubbel (bv. de twee draden in het snoer)
- accessoires: drie opzetstukken worden meegeleverd, in het Frans een "hélice mixer", een "fouet électrique" en een "mélangeur" (zie beeldmateriaal). Behalve dat een kom in plexiglas, een deksel hiervoor en een "grand couteau moulin", waarmee de inhoud van de kom fijngesneden kan worden. (zie afbeeldingen hieronder)
- mesjes: op z´n minst 5 mm van de boord verwijderd (zie afbeeldingen hieronder)
Opmerkingen:
- toestel in 1950 uitgevonden door de Zwitser Roger Perrinjaquet. Een totaal andere filosofie dan die van bv. Fred Waring en zijn blender. Zijn toestelletje was evenwel ook enkel bedoeld voor de lichtere taken als mayonaise maken, room opkloppen enz. De naam Bamix is een samentrekking van Battre en Mixer. Omdat hij niet genoeg startkapitaal vond, verkocht hij het patent in 1954 aan ESGE in Duitsland. De hele historiek staat verder gedetailleerd op de website van Bamix
- zelfde toestel als de "Luxury Life" van het Britse Bridges (zie aldaar)
- de toestellen werden blijkbaar ook in Duitsland geproduceerd, op sommige van die toestellen staat ESGE, op andere Bamix. Ook Miss Beieren 1956 werd in het receptenboekje dat bij dit toestel hoorde opgevoerd om de staafmixer te promoten, door cocktails aan een Bamix stand op een handelsbeurs te maken
- exemplaren o.a. in het Noors Technisch Museum (compleet met de zeldzame doos), zoals te zien op Europeana
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

  

  

  

Bamix (versie 2)

Naam: Bamix
Model: (o.a. ?) M 122
Type: staafmixer
Jaartal /Periode: 1960´s tot in de 1970´s (preciese introductiejaar onbekend, bij gebrek aan gedateerde documentatie, zoals reclame of een ingevulde waarborgkaart)
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- exemplaren met een zwart handvat en bruin statief of met een wit handvat en statief
- werd in Frankrijk blijkbaar door Tornado Paris onder "licence Suisse" geproduceerd. Een beetje verrassend, omdat Tornado (vooral ?) stofzuigers produceerde

Exemplaren te vinden in de collecties van
- Huis van Alijn
- Musuem van Rotterdam
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

 

Bosch (D)

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Bosch Fix Quirl

Naam: Fix Quirl
Model: 
Type: handmixer
Jaartal /Periode: vroege 1960´s
Prijs in die periode: 98 DM
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving:
Technisch
- Voltage: 220 V
- Wattage: 85 W
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- werd geleverd met twee kneedhaken en kloppers in roestvrij edelstaal (inox ?) en een receptenboekje
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

  

Bridges (GB)

Alternatieve naam: S.N. Bridges & Co. Ltd
Locatie: London
Oprichtingsjaar: 1937
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma:
- gereedschappen bv. boormachines, schuurmachines, figuurzagen voor bv. puzzels, de metalen messen van heggescharen... (zgn. "power tools")
- verdeelde vanaf ca. 1960 blijkbaar aantal huishoudtoestellen (ventilators, haardrogers...) en andere items (dekens,...) onder het label "The Luxury Life" Of er een eigen productie was is voorlopig niet geweten

Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
- Grace´s Guide (Historic information on industry & manufacturing in Britain)
Extra beeldmateriaal:

Bridges "The Luxury Life" Food Mixer

Naam: Luxury Life Food Mixer
Model: 
Type: staafmixer
Jaartal /Periode: vroege 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving: verticale lijnen op het motorblok. Relatief klein toestel zonder handvat zoals bv. wel bij de Kalorik Kalomix of Acec Mixoup. Het model moest in het midden van het motorblok met 1 hand worden vastgehouden. Of het daarbij als erg ergonomisch ondervonden werd of juist niet, is niet geweten.
Technisch
- Voltage: 220-240 V
- Wattage: 100 W (vreemd genoeg vermeldt Bamix 75 W voor haar model, zie opmerkingen)
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- dit is in feite exact hetzelfde toestel als geproduceerd werd door het Zwitserse Bamix. Ook het receptenboek heeft dezelfde omslag. Het ziet ernaar uit dat Bridges die onder licentie produceerde of alleszins onder haar naam verkocht.
- Bamix bereikte dank zij Bridges zeer goede verkoopresultaten in GB, blijkbaar verkocht het toestelletje zich het meest in dit land
Exemplaren in collecties:
- Retroscoop collectie (volledig met doos)
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

 

Conex (D)

Alternatieve naam: Walbusch
Locatie: Solingen (Nordrhine Westfalen)
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter: Walter Busch
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma: handmixers
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Conex Mix-Quirl

 

Naam: Mix Quirl
Model: 
Type: handmixer
Jaartal /Periode: 2de helft 1950´s (?)
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht: 1250 gr

Vormgeving:
- lijkt enigszins op de Kalorik Mixette en de Elaul Batteur (cf. motorblok), maar het lijken niettemin twee verschillende toestellen te zijn (cf. handvat)

Technisch
- Voltage: 220-240 V (er was ook een versie op 110-130 V) (of was dit instelbaar, al naar gelang de situatie, cf. soort schroef op motorblok, rechts van de merknaam Conex)
- Wattage: 65 W
- T/Min.: drie instelbare snelheden
uitgerust met een universele motor, kon op gelijkstroom of wisselstroom werken
Afmetingen:
Opmerkingen:
- ideaal als eierklopper, slagroombereider, bij het maken van aardappelpurees. Voorzien van opzetstukken voor het slagen en kloppen, het pureren, het "quirlen", het kneden, mixen, roeren.

Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

  

   

Conex Super Mix Quirl

Naam: Super Mix Quirl
Model: 
Type: handmixer
Jaartal /Periode: 1955-1965 (?)
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving:
Technisch
- Voltage: 220 V
- Wattage: 110 W ("fast doppel so stark" als de basisversie)
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- geleverd met een koffiemolentje
- automatische uitwerping van de opzetstukken
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Elaul

Alternatieve naam:
- Ets. J. Laurent (firmanaam)
- Elau (merknaam 1): de laatste L werd in 1956 toegevoegd, en verwees naar de vestigingsplaats Lourdes). Dit gegeven is dan ook interessant bij het dateren van de toestellen

Locatie: Lourdes (Capdangelle)
Oprichtingsjaar: afhankelijk van de geraadpleegde bron 1944 of 1946. Laurent produceerde en verkocht daarvoor evenwel al kleine elektrische onderdelen, zoals "prises de courant, interrupteurs, coupe-circuits céramiques"
Bestond tot: 1964 (?) als producent van huishoudtoestellen. De naam wordt nog steeds gebruikt door de destijds afgesplitste afdeling verlichtingsproducten
Stichter: Joseph Laurent
Korte historiek en sleuteldata:
- 1940´s: oprichting
- ca. 1960: de oprichter ontdoet zich van de afdeling verlichting, en concentreert zich volledig op huishoudtoestellen
- 1964: na een lange carrière beëindigt Laurent zijn carrière, en blijkbaar ook zijn firma. De afdeling die zich met verlichting bezig hield bestaat nog steeds onder de naam Elaul, maar is een onderdeel van SEB geworden 
Productengamma: blenders, handmixers, koffiemolens, elektrische kleerborstels, haardrogers maar ook bv. zak- en mijnlampen
Extra informatie:
- ca. 600 werknemers op het hoogtepunt van de firma
- het bedrijf haalde ongeveer 30 % van haar inkomsten uit export, en behaalde daarmee een prijs, uitgereikt door een thans vergeten minister van Financiën.
Bronnen en verdere literatuur:
- La pub dans les films nam in 2012 een artikel over Elaul op pages-perso-oranges.fr over, maar de link daarnaar was in 2021 "dood hout". Omdat niet geweten is hoe lang La pub dans les films zelf deze informatie zal blijven delen, werd het artikel in het geheel gekopieerd voor later gebruik in de afdeling bedrijfsgeschiedenissen van de IRHA.

 

Elaul De Luxe BT 40

Naam: De Luxe
Model: BT 40
Type: "batteur" handmixer, klopper
Jaartal /Periode: late 1950´s tot eerste helft 1960´s (cf. prijzen zowel in Anciens Francs Français of AFF als in Nouveaux Francs (NF). De NF of "Franc lourd" werd in 1960 ingevoerd
Prijs in die periode:
- 4975 AFF
- 49,75 NF
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
- lijkt hetzelfde toestel te zijn als de Kalorik Mixette, al is het onduidelijk welk merk met het origineel ontwerp afkwam. Ook Kalorik produceerde dit toestel overigen in een ivoorkleur en in het lichtblauw

Het design van het motorblok roept ook herinneringen op aan de Duitse Conex Mix Quirl, al heeft deze een iets ander handvat
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
- werd in een ivoorkleur en in het lichtblauw uitgebracht, mogelijk andere kleuren (?)
Bronnen:

 

Elaul Super Robot

Naam: Super Robot
Model: 
Type: staafmixer
Jaartal /Periode: ca. 1963
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
- werd uitgebracht in het lichtblauw en chroomkleurig, mogelijk nog in andere kleuren
- de "super-robot" omschrijving was uiteraard een tikkeltje hoogdravend, maar sprak wel tot de verbeelding. Het toestel werd evenwel inderdaad verkocht met een aantal extra opzetstukken en andere nuttige voorwerpen (zie extra beeldmateriaal) zoals een "support mural", een schepje voor ijsblokjes enz.
- typisch aan de vroege 1960´s is het toenemend gebruik van (goedkope) kunststoffen, die overigens niet altijd van de beste kwaliteit waren. Het lichtblauw doorschijnend deksel van een meegeleverde "gobelet shaker" bv. was nogal breekbaar. Dit recipiënt kon gebruikt worden om mayonaise in te bewaren. De firma vond de vormgeving ervan ook mooi genoeg om op een cocktailtafeltje of -kast te zetten met ijsblokjes in
- zoals men aan het beeldmateriaal kan zien werd zowel de verpakkingsdoos als de voorflap van het meegeleverde receptenboekje op gegeven moment aangepast. Beide versies lijken evenwel uit de 1960´s te dateren (cf. kapsels van de dames) Het is dan ook niet uitgesloten dat er in de 1950´s nog een derde verpakkingsdoos is geweest. 

Bronnen:

 

  

Favorit (D)

Alternatieve naam: Karl Zimmermann Elektrogerätebau
Locatie: Hagen-Haspe (Nordrhein-Westfalen)
Oprichtingsjaar: 1935
Bestond tot:
Stichter: Karl Zimmermann
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma: handmixers,...
Extra informatie:
- deze Favorit is niet dezelfde firma als deze die mechanische koffiemolens maakte
Bronnen en verdere literatuur:
 

Favorit Mix Quirl

Naam: Favorit Mix Quirl (volgens verpakkingsdoos) en Universal Küchenmaschine (volgens receptenboekje)
Model: (o.a. ?) K.B.5
Type: handmixer
Jaartal /Periode: minstens sedert 1960
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Er zijn op z´n minst drie versies, allen met een gelijkaardig gestroomlijnd, kogelvormig motorblok
- model met een ivoorkleurig motorblok, een alukleurige staaf en een bovenaan volledig gesloten beschermkoepeltje van de mesjes. Het bovenste deel van het handvat is bruin, het onderste deel net als het motorblok ivoorkleurig
- model met een wit motorblok, een alukleurige staaf en een bovenaan deels opengewerkt (en als zodanig eerder zeldzaam) beschermkoepeltje van de mesjes. Het was wellicht een iets recentere versie, want het had eveneens een lichtjes hoger wattage (zie "technisch") Ook hier een deels bruin (bovenkant), deels wit (onderkant) handvat.

Bovenaan het handvat bevond zich een ruitvormige zelfklever met wat basisinformatie over het toestel, alsook het Favorit-logo. Bij sommige "overlevers" is deze sticker beschadigd, vuil, onvolledig

- model met een wit motorblok, een lichtblauw handvat, een alukleurige staaf en eveneens een opengewerkt beschermkoepeltje. (op een hieronder afgebeeld reclameblaadje werd dit model als de "Luxus" omschreven. Bij deze versie is de zelfklever hier niet bovenaan het handvat geplaatst, maar op het witte motorblok. Bovenaan het handvat werden koelgaatjes en een schuifschakelaar (?)toegevoegd. Deze versie had een wit snoer, een wijnrood zou inderdaad wat hebben gevloekt met het lichtblauw handvat 

Noteer verder dat sommige exemplaren een wijnrood en andere een wit snoer hadden.
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:

Vormgeving:
Technisch
- Voltage: 220 V
- Wattage: 60 W (aanvankelijk ?), 75 W (latere versie ?)
- T/Min.:
Afmetingen:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

 

Moulinex (F)

Alternatieve naam: Moulin Légumes (tot 1957)
Locatie: de firma begon net buiten Parijs (Bagnolet), maar opende vervolgens productievestigingen in eerder arme gebieden in binnen- en buitenland, zoals in Alençon (Basse Normandie). Toen de firma in moeilijkheden kwam, en die fabrieken moesten sluiten, kwam dit dubbel hard in die economisch minder ontwikkelde gebieden
Oprichtingsjaar: ca. 1930
Bestond tot:
Stichter: Jean Mantelet
Korte historiek en sleuteldata:
- de firma brak door als Moulin Légumes met haar versie van de roerzeef (1932). Zoals in het artikel over de Passe-Vite op Retroscoop werd uitgelegd, heeft de Franse firma de dingen altijd voorgesteld alsof zij als eerste de roerzeef heeft uitgevonden, terwijl dit eigenlijk in België gebeurde door het bedrijfje Passe-Vite. Deze had evenwel haar ontwerp enkel in België (1928), niet in het buitenland gepatenteerd. Een proces tussen de twee bedrijven draaide uit op een juridische overwinning voor Mantelet. In beide gevallen zouden foeterende eega´s aan de basis hebben gelegen van de uitvinding, in het geval van Mantelet zijn vrouw Fernande.
Productengamma: uitgebreid aanbod van zowat alle type kleine huishoudtoestellen
Extra informatie:
- Eerder goedkope maar in het algemeen ook minderwaardige materialen en doorgaans ook weinig sierlijke toestellen. De productent richtte zich uitdrukkelijk op de minder kapitaalkrachtige lagen van de bevolking, en opende ook productiecentra in zo´n gebieden.
Bronnen en verdere literatuur:
Extra beeldmateriaal:

 

Batteur Electrique

Naam: Batteur Electrique
Model: 
Type: handmixer, klopper
Jaartal /Periode: 1959 (minstens sedert) tot in de vroege 1960´s
Prijs in die periode:
- version standard: ca. 29,80 N.F. (na 1960)
- version luxe: ca. 38,00 à 39,50 N.F. (na 1960)
In België was dat respectievelijk ca. 510 en 390 Bfr.

Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
Afmetingen:
Opmerkingen:
- er verscheen een "standard" en en "luxe" versie. Deze laatste was in (steviger) nylon gemaakt, aldus de firma, en was flink duurder
- de 3 paar meegeleverde opzetstukken (zie reclame in het extra beeldmateriaal) waren niet in inox of een ander roestvrij metaal, maar in goedkopere kunststof.
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

Philips (Nl)

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Philips HM 3000

Naam:
Model: HM 3000
Type:
Jaartal /Periode: ca. 1960
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving: bekervormig, lichtjes konisch motorblok in witte kunststof met vier zeer korte witte pootjes, een tweede deel van het motorblok, meer bepaald dat waarin de opzetstukken worden in vastgeklikt loopt door naar het handvat. Dit stuk werd eveneens in kunststof uitgevoerd, maar dan blijkbaar in een aantal vrolijke kleuren, zoals muntgroen of in een soort zwavelkleur. Mogelijk waren nog andere kleuren beschikbaar. De onderzijde van het handvat was echter wit. Zeer bescheiden alukleurige zelfklever (?) met de naam van de producent in het rood op vermeld. Lang wit snoer. 
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage: 22O V
- Wattage: 85 W
Afmetingen:
Opmerkingen:
- op het toestel tevens de instructie om het toestel niet langer dan 6 min. achtereen te gebruiken
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

  

Philips EA 2500

Naam:
Model: EA 2500
Type: staafmixer
Jaartal /Periode: ca. 1963
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving: weinig aantrekkelijk toestel, zonder aandacht voor elegantie en stijl
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Exemplaar o.a. in de collectie van
- Huis van Alijn, Gent
Bronnen:
 

Protos (D)

Alternatieve naam: Siemens
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
 

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
Afmetingen:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Quick Batter (It. ?)

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:
 

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen: zie "ricettario" receptenboek
Bronnen:
 

2.d) Amerikaanse producenten

Dormeyer

Voor de geschiedenis van deze firma, zie de fiche bij de statiefmixers

Portable Mixer

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
Afmetingen:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

General Electric

Voor de geschiedenis van deze firma, zie de fiche bij de statiefmixers

GE Portable Mixer, M10

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
Afmetingen:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

GE Model 30 M 47

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
Vormgeving:
Technisch
- Voltage:
- Wattage:
Afmetingen:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Hamilton Beach

Alternatieve naam:
Locatie: Racine, Wisconsin
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Hamilton Beach Mixette 

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Iona Mfg. Co. Inc.

Alternatieve naam:
Locatie: Manchester, Connecticut
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Mix-o-Matic

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Mixer-Sharpener

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:

Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Oster

Alternatieve naam:
Locatie:
Oprichtingsjaar:
Bestond tot:
Stichter:
Korte historiek en sleuteldata:
Productengamma
Extra informatie:
Bronnen en verdere literatuur:

Osterette

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Polar Cub (A.C. Gilbert)

Voor de firmafiche, zie statiefmixers 

Polar Cub Gilbert Whirlbeater

Naam: Whirlbeater
Model:
Type: handmixer
Jaartal /Periode: ca. 1956 (op basis van een gedateerde reclame)
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage: 110-120 V
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Sunbeam

Voor de firmafiche, zie statiefmixers 

Vooralsnog kon niet precies achterhaald worden wanneer de eerste (pure)handmixer (zonder statief) op de markt verscheen. Het merk Sunbeam lanceerde alleszins al in 1952 zijn eerste model. (14) 

Sunbeam Mixmaster

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode: 1950´s-vroege 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen: 
Extra beeldmateriaal:

Sunbeam Deluxe Mixmaster

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode: 1960´s
Prijs in die periode:
- Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:
 

Sunbeam Mixmaster Junior

Naam:
Model: 
Type:
Jaartal /Periode:
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
- Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:

Opmerkingen:
Bronnen:

Sunbeam Mixmaster Vista

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode: 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
) Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

 

Waring

Voor de geschiedenis van dit bedrijf, zie de IRHA bijdrage over blenders, waarin de rol van Fred Waring op dat vlak met heel wat details wordt uitgelegd.

Waring Mixor RM-1

   

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode: 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
) Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Westinghouse

Voor de firmafiche, zie statiefmixers

Westinghouse PM 5511

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode: 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
) Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Westinghouse PM 561

Naam:
Model:
Type:
Jaartal /Periode: 1960´s
Prijs in die periode:
Fysische beschrijving:
Materialen:
Afmetingen
- Hoogte:
- Diameter:
) Gewicht:
Vormgeving:
Technisch:
- Voltage:
- Wattage:
- T/Min.:
Opmerkingen:
Bronnen:
Extra beeldmateriaal:

Voetnoten en bronvermeldingen

(1) Korte geschiedenis van de mixer

(2) Korte biografie van Lillian Moller-Gilbreth (1878-1972)

Lillian en Frank Gilbreht: de geboorte van ergonomie

(3) Fascinerende weetjes omtrent de uitvinding van de staande mixer in 1908

Interessante algemene websites: Jitterbuzz

 
 
database afsluiten